ZA STUDENTE:
Obavijesti za studente

Na jednom mjestu čitajte obavijesti za studente sa svih odsjeka te sa zajedničke Oglasne ploče Fakulteta!


Obavijesti za studente FFPU-a

Terenska nastava: prapovijest i stari vijek - dodatni rok

Katarina Gerometta

Molim studente koji su predali ili namjeravaju predati zamjenski zadatak prije 30. rujna, a nisu prijavili rok u rujnu da prijave ispit iz terenske nastave (rok 28. rujna 2020.) kako bih im mogla evidentirati da su odradili zadatak. Katarina Gerometta

Izv. prof. B. Martinović - ispitni rok 23. 9. 2020.

Blaženka Martinović

Mole se studneti da jave profesorici polažu li ispit uživo na Fakultetu ili mrežno/onlajn. Termini: 23. 9. 2020. - na Fakultetu od 8:30 do 9:30 - pismeni ispiti iz Fonetike i fonologije i iz Morfologije; od 9:30 - usmeni ispit iz Teorije standardnoga jezika; 24. 9. 2020. - mrežno (E-učenje i Zoom) od 8:30 - pismeni Fonetika i fonologija; od 9:30 - pismeni Morfologija; od 10:30 - usmeni Teorija standardnoga jezika.

Upisi u više godine studija (odabir izbornih kolegija)

Ivica Petrinić

Studenti Filozofskog fakulteta u Puli koji upisuju višu godinu studija, a nisu u mogućnosti odabrati željene izborne predmete putem Studomata obavezno odabiru ponuđene izborne predmete i to na način da ukupan zbroj svih upisanih predmeta iznosi 60 ECTS boda. Izmjena odabranih izbornih predmeta obavlja se na način da u mailu u kojem šaljete potvrdu o uplati upisnine napišete JMBAG te nazive predmeta koje želite obrisati i predmeta koje želite upisati.

Prof. dr. sc. Valnea Delbianco - 2. jesenski ispitni rok

Dubravka Dulibić-Paljar

Zbog opravdanih razloga prof. dr. sc. Delbianco neće održati 2. jesenski ispitni rok. Na ispitima će je mijenjati doc. dr. sc. Dulibić-Paljar te se mole studenti da se jave radi dogovora na dpaljar@unipu.hr. 

Izv. prof. B. Martinović - ispitni rok 9. 9. 2020.

Blaženka Martinović

Ispiti će se održati na Fakultetu prema ustaljenome rasporedu: u 8:30 Fonetika i fonologija u 9:30 Morfologija u 10:30 Teorija standardnoga jezika. Oni koji su spriječeni doći, mogu polagati mrežno/onlajn dan poslije, a raspored će biti objavljen kad se jave svi oni koji će polagati mrežno.

Dr. sc. D. Dulibić-Paljar - 1. ispitni rok u rujnu

Dubravka Dulibić-Paljar

Rok će se održati 7. rujna (online). Molim studente da mi se jave na dpaljar@unipu.hr radi dogovora oko točnoga načina održavanja ispita.

6. Doktorska radionica CKPIS-a i FFPU-a

Igor Duda

U organizaciji Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma te Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 26. do 29. kolovoza 2020. održava se 6. Doktorska radionica čija je ovogodišnja tema Suradnja, razmjena i solidarnost u Europi 1945-1990. Program je dostupan na mrežnoj stranici radionice. Zbog epidemioloških mjera Doktorska radionica održava se na daljinu, preko sveučilišnog sustava za e-učenje i platforme BigBlueButton. Javno su dostupna četiri predavanja pozvanih predavača. Pri ulasku u virtualnu dvoranu potrebno je upisati svoje ime. prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet Benefits for me, and you... and me. Yugoslav leadership and modernization efforts among the Non-aligned četvrtak, 9.15 dr. sc. Paul Stubbs, znanstveni savjetnik, Ekonomski institut, Zagreb Yugocentrism, Eurocentrism and the Study of the Non-Aligned Movement: towards a postcolonial meta-historiography? četvrtak, 18.30 dr. sc. Ivan Obadić, poslijedoktorand, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet Yugoslavia and Western Europe: From Isolation to Integration (1948-1968) petak, 9.15 Maroje Mrduljaš, predavač, Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet Skopje after 1963 earthquake: architectural melting pot subota, 9.15 Dobrodošli! Organizacijski odbor izv. prof. dr. sc. Igor Duda dr. sc. Anita Buhin Tina Filipović, doktorandica  

prof. dr. sc. Slaven Bertoša, obavijest o rujanskom ispitnom roku

Slaven Bertoša

Završni ispiti u rujanskom roku bit će usmeni i održat će se online preko Big Blue Buttona na e-učenju (pristupa im se na isti način kao i nastavi). Prijavljuju se  preko studomata, što mogu učiniti oni studenti koji su u potpunosti riješili pitanje seminarskog rada (ostalima predmet neće biti vidljiv, niti će  prijava biti moguća). Mole se studenti da nekoliko dana prije službenog  roka upisanog u studomat provjere točan termin (dan i sat) na e-učenju te da se tijekom ispita u potpunosti pridržavaju propisanih pravila primjerene online komunikacije. Najkasnije dva dana prije ispita  potrebno je poslati skeniranu X-icu,  odnosno ako na njoj fotografija nije  jasna,  osobnu  iskaznicu.

Natječaj za dodjelu stipendija Talijanske unije (ak. god. 2020./2021.)

Tara Pavlović

Talijanska unija raspisala je natječaj za dodjelu stipendija za studente jednopredmetne talijanistike Filozofskoga fakulteta. Tekst natječaja i ostale informacije dostupni su na:  www.unione-italiana.eu   Rok za prijavu je 10. listopada 2020.  

Upisi u više godine studija započet će u ponedjeljak 14. rujna i trajat će zaključno do 30. rujna

Ivica Petrinić

Studenti se upisuju putem Studomata , ali tek kada polože sve planirane kolegije, jer datumom upisa sustav izrađuje račun temeljem nepoloženih ECTS bodova (do trenutka upisa).       ×      

Nova Facebook grupa - Talijanistika

Martina Damiani

Studenti talijanistike mogu dobiti dodatne informacije o obavijestima i novostima vezanima za nastavu i studij na facebook Odsjeka za talijanistiku  na sljedećem linku: https://www.facebook.com/groups/294827631562026/

Natječaj za dodjelu stipendija Talijanske unije (ak. god. 2020./2021.)

Martina Damiani

Talijanska unija raspisala je natječaj za dodjelu stipendija za studente jednopredmetne talijanistike Filozofskoga fakulteta. Tekst natječaja dostupan je na:  www.unione-italiana.eu   Rok za prijavu je 10. listopada 2020.

Virtualni otvoreni dan sveučilišnog diplomskog studija japanologije na Filozofskom fakultetu u Puli - 3.8.2020.

Stefani Silli

Virtualni otvoreni dan diplomskog studija japanologije održat će se u ponedjeljak, 3.8.2020. s početkom u 16:00 sati.   U prvom dijelu predavanja svim zainteresiranim budućim studentima bit će predstavljene važne informacije o samom sadržaju diplomskog studija, razlikama pojedinih smjerova i uvjetima upisa, te mogućnostima nakon završetka studija. Drugi dio predavanja je namijenjen postavljanju pitanja i upoznavanju s nastavnicima zaposlenima na Odsjeku za azijske studije. Na predavanju će prisustvovati predstojnica Odsjeka za azijske studije, izv. prof. dr. Irena Srdanović, lektor Naoyuki Matsuno i asistentica Stefani Silli. Sve zainteresirane molimo da ispune kratku prijavnicu (ime i mail adresa) na sljedećoj poveznici: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtyig3H5gblMu1Aa5szYeJVz1CyxSGBd0e0Ny66NO30pqO9w/viewform?usp=sf_link   Online predavanje će se održati na Google Meet video sastanku na sljedećoj poveznici: https://meet.google.com/qye-onfv-vep  

Virtualni otvoreni dan sveučilišnog diplomskog studija japanologije na Filozofskom fakultetu u Puli - 3.8.2020.

Stefani Silli

Virtualni otvoreni dan diplomskog studija japanologije održat će se u ponedjeljak, 3.8.2020. s početkom u 16:00 sati.   U prvom dijelu predavanja svim zainteresiranim budućim studentima bit će predstavljene važne informacije o samom sadržaju diplomskog studija, razlikama pojedinih smjerova i uvjetima upisa, te mogućnostima nakon završetka studija. Drugi dio predavanja je namijenjen postavljanju pitanja i upoznavanju s nastavnicima zaposlenima na Odsjeku za azijske studije. Na predavanju će prisustvovati predstojnica Odsjeka za azijske studije, izv. prof. dr. Irena Srdanović, lektor Naoyuki Matsuno i asistentica Stefani Silli. Sve zainteresirane molimo da ispune kratku prijavnicu (ime i mail adresa) na sljedećoj poveznici: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtyig3H5gblMu1Aa5szYeJVz1CyxSGBd0e0Ny66NO30pqO9w/viewform?usp=sf_link   Online predavanje će se održati na Google Meet video sastanku na sljedećoj poveznici: https://meet.google.com/qye-onfv-vep  

Prof. dr. sc. Slaven Bertoša, važna obavijest o seminarskim radovima

Slaven Bertoša

S obzirom  na velik broj studenata iz ranijih akademskih godina, koji  nisu na vrijeme (tj. do  kraja   nastave dotične akademske godine) dostavili seminarske radove pa to  čine naknadno,  molim da mi ih  se ubuduće mailom šalje  najmanje 30 dana prije ispitnog  roka na koji  student misli  izaći. 

prof. dr. sc. Slaven Bertoša, obavijest o srpanjskom ispitnom roku

Slaven Bertoša

Završni ispiti i u srpanjskom roku bit će usmeni i održat će se online preko Big Blue Buttona na e-učenju (pristupa im se na isti način kao i nastavi). Ispit treba prijaviti preko studomata u propisanom roku, što mogu učiniti oni studenti koji su u potpunosti riješili pitanje seminarskog rada (u suprotnom predmet neće biti vidljiv, niti će prijava biti moguća). Mole se studenti da 2-3 dana prije službenog  roka upisanog u studomat provjere točan termin (dan i sat) na e-učenju te da se tijekom ispita u potpunosti pridržavaju propisanih pravila primjerene online komunikacije. Radi identifikacije studenta, najkasnije dva dana prije ispita  potrebno je mailom poslati skeniranu X-icu,  odnosno ako na njoj fotografija nije  jasna, osobnu  iskaznicu. Kao  i uvijek, za sva pitanja stojim na raspolaganju.

Izv. prof. B. Martinović - ispitni rok 1. 7. 2020.

Blaženka Martinović

U srijedu, 1. 7. 2020., ispiti će se održati u zgradi Fakulteta, i to u 9:30 svi pismeni, a od 10:30 usmeni ispiti. U četvrtak će biti u virtualnoj učionici, također u 9:30 pismeni ispiti, a od 10:30 usmeni. Za ispite u četvrtak potrebno je pripremiti računalo (zadaci će biti u wordovu dokumentu na e-učenju) i mobitel (za kameru u virtualnoj učionici).

Stipendija japanske vlade - MEXT program stipendiranja za 2021. godinu

Ivica Petrinić

Vlada Japana raspisala je natječaj za dodjelu stipendija za dvogodišnje (poslije)diplomske istraživačke studije hrvatskim studentima u četiri studijska programa za studije na japanskim sveučilištima i visokim školama, koji počinju u akademskoj godini 2021. Natječaj se realizira u skladu sa MEXT programom stipendiranja (MEXT – Ministarstvo kulture, sporta, obrazovanja, tehnologije i znanosti). Do sada je više od 70 studenata iz Hrvatske primilo stipendije japanske vlade, te se u sklopu MEXT programa školovalo u Japanu.

dr. sc. Irena Mikulaco održavat će u ljetnom roku ispite online

Irena Mikulaco

U ljetnom ispitnom roku, 15. lipnja i 1. srpnja ispiti su organizirani u virtualnoj učionici preko BBB-a. Pismeni ispit je u 8 sati, a svi studenti koji polažu usmeni ispit neka se jave profesorici i bit će im dodijeljen termin u kojem će moći polagati ispit. 

Dr. sc. Dulibić-Paljar - ljetni ispitni rokovi

Dubravka Dulibić-Paljar

Ispitni rokovi iz kolegija Hrvatska srednjovjekovna književnost  i Hrvatska književnost romantizma i realizma zakazani su za 29. lipnja i 13. srpnja. Međutim, jednako tako postoji mogućnost i polaganja ispita prema dogovoru (dakle i u drugim terminima) te stoga molim da mi se studenti jave (dpaljar@unipu.hr) kako bismo točno dogovorili vrijeme i način polaganja ispita. 

Prof. dr. sc. Slaven Bertoša, obavijest o ispitima u ljetnom roku

Slaven Bertoša

Završni ispiti u ljetnom roku bit će usmeni i održat će se online preko Big Blue Buttona na e-učenju (pristupa im se na isti način kao i nastavi). Prijavljuju se  preko studomata, što mogu učiniti oni studenti koji su u potpunosti riješili pitanje seminarskog rada (ostalima predmet neće biti vidljiv, niti će  prijava biti moguća). Mole se studenti da nekoliko dana prije službenog  roka upisanog u studomat provjere točan termin (dan i sat) na e-učenju te da se tijekom ispita u potpunosti pridržavaju propisanih pravila primjerene online komunikacije.

Upute za popuštanje mjera za održavanje ispita u ljetnom roku

Tara Pavlović

Od 8. lipnja 2020. godine popuštaju mjere, molimo da pročitate kratke upute u nastavku:

Obavijest o provođenju ankete za procjenu kvalitete i zadovoljstva online nastavom tijekom pandemijske situacije

Dominik Tomislav Vladić

Poštovane studentice i studenti, zbog izvanrednih okolnosti nastalih uslijed pandemijske situacije u kojoj se izravna kontaktna nastava u iznimno kratkom roku izmjestila u online okruženje, Ured za strateško planiranje i osiguravanje kvalitete Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli pripremio je upitnik sa ciljem prikupljanja studentskog iskustva u praćenju nastave na daljinu. Putem e-maila dobit ćete poveznicu na anketu koja će biti dostupna od 2. lipnja do 10. lipnja. Vaši odgovori na pitanja strogo su povjerljivi i anonimni, a prikupljeni podaci koristit će se isključivo za analizu i interpretaciju rezultata istraživanja te unaprjeđenja ovakvih oblika nastave u budućnosti.

Više

Virtualni otvoreni dan sveučilišnog diplomskog studija japanologije na Filozofskom fakultetu u Puli - 3.8.2020.

Stefani Silli

Virtualni otvoreni dan diplomskog studija japanologije održat će se u ponedjeljak, 3.8.2020. s početkom u 16:00 sati.   U prvom dijelu predavanja svim zainteresiranim budućim studentima bit će predstavljene važne informacije o samom sadržaju diplomskog studija, razlikama pojedinih smjerova i uvjetima upisa, te mogućnostima nakon završetka studija. Drugi dio predavanja je namijenjen postavljanju pitanja i upoznavanju s nastavnicima zaposlenima na Odsjeku za azijske studije. Na predavanju će prisustvovati predstojnica Odsjeka za azijske studije, izv. prof. dr. Irena Srdanović, lektor Naoyuki Matsuno i asistentica Stefani Silli. Sve zainteresirane molimo da ispune kratku prijavnicu (ime i mail adresa) na sljedećoj poveznici: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtyig3H5gblMu1Aa5szYeJVz1CyxSGBd0e0Ny66NO30pqO9w/viewform?usp=sf_link   Online predavanje će se održati na Google Meet video sastanku na sljedećoj poveznici: https://meet.google.com/qye-onfv-vep  

21.02. (10:00 sati, učionica 28/5) Ispit iz kolegija Uvod u azijske studije 1 i 2 i kolegija Japanska povijest i kultura 1 i 2

Stefani Silli

Drage studentice i studenti, ispiti iz kolegija  Uvod u azijske studije 1 i 2  (prof. N. Visočnik) te  Japanska povijest i kultura 1 i 2  (prof. N. Visočnik) održat će se u  petak, 21.02. u 10:00 sati, u dvorani 28/5.  

Ispit (21.02.) iz kolegija Posebna poglavlja iz japanske književnosti 1 u 12:00 sati @ 28/5

Stefani Silli

Drage studentice i studenti,    obavještavamo Vas da će se pismeni ispit iz kolegija Posebna poglavlja iz japanske književnosti 1 održati u petak, 21. veljače u 12:00 sati, u dvorani 28/5.

Predavanje Korejski jezik 3 umjesto predavanja prof. Grbića

Irena Srdanović

Predavanje prof. Igora Grbić za treću godinu Japanskog jezika i kulture neće se održati u petak 13. 12. Umjesto tog predavanja bit će predavanje prof. Minyoung Chang iz Korejskog jezika 3.    

Ciklus japanskog filma u Kinu Valli (od 24. listopada)

Stefani Silli

U Kinu Valli 24. listopada započinje Ciklus japanskog filma s jednim od najznačajnijih djela japanske kinematografije 20. stoljeća, filmom Tokijska priča (redatelj Yasujirō Ozu). Ciklus filmova će otvoriti veleposlanica Japana u Republici Hrvatskoj Misako Kaji i kulturni izaslanik Yutaro Nishida. Za navedenu projekciju je ulaz slobodan. Za ostale filmove iz ciklusa ulaznica će iznositi 10,00kn.    

Odabrana poglavlja o povijesti i kulturi istočne Azije 2 - predavanja u petak 11. listopada i subotu 12. listopada

Stefani Silli

Ovaj petak i subotu predavanja iz kolegija Odabrana poglavlja o povijesti i kulturi istočne Azije 2 održat će dr. Branimir Vidmarović. Predavanja u petak bit će od 18.30 do 20 sati u dv. 28/5, a u subotu od 9 do 12 sati u dv. 17. Dolazak je obavezan, a prisutni će se evidentirati.

Najava letnje škola u Olomoucu (CEEPUS mreža)

Ivica Petrinić

Dragi studenti,  javljam vam o mogućnosti prijave na letnju školu "Global Communication in Korean: A Workshop for Elementary to Intermediate Learners" koja će se održati od 4. do 6. juna 2019. u Olomoucu i uz podršku CEEPUS mreže u kojoj sudjelujemo. Više informacija je u prilogu:

Doc. dr. sc. Robert Kurelić - odgoda nastave 26. ožujka

Irena Srdanović

Doc. dr. sc. Robert Kurelić ne može održati nastavu 26. ožujka. Za studente japanskog jezika: Planirane prezentacije 26. ožujka pomeraju se na kraj liste. Idući tjedan su prezentacije po rasporedu.

Danasnja projekcija "Dead Leaves" u Huiu će se održati u srijedu

Irena Srdanović

Postovani kolege, molimo sve koji su trebali prisustvovati danasnjoj projekciji "Dead Leaves" u Huiu, da dodju u srijedu u HUIU, u 18.30. R. Matkovic

Metodologija znanstvenoga rada - termin ispravka kolokvija

Matija Jelača

Ispravak kolokvija održat će se u ponedjeljak, 21. siječnja u 16:40 u dv. 17.

Izbori za članove Studentskog zbora

Katarina Gerometta

Izbori će se održati  14. i 15. siječnja 2019.  godine u zgradi rektorata Sveučilišta na adresi Zagrebačka 30. U izborima za Studentski zbor  imaju pravo sudjelovati (birati i biti birani) svi studenti  upisani na Sveučilište. Rok za kandidiranje je  4.1.2019.

Metodologija znanstvenoga rada - termin kolokvija

Matija Jelača

Kolokvij će se održati u ponedjeljak, 17. prosinca u 16:30 u dv. 17.

Predavanja prof. Grbića

Irena Srdanović

Predavanja prof. Igora Grbić za treću godinu Japanskog jezika i kulture neće se održati u petak 23. 11.  

Kolegij Kulturna antropologija i etnografija započet će u drugom tjednu listopada

Irena Srdanović

Nastava iz predmeta Kulturna antropologija i etnografija započet će u drugom tjednu listopada (od 8. do 12. listopada) prema rasporedu. Nadoknada nastave održat će se prema dogovoru Izv. prof. dr. sc. A. Matošević

Više

Izbori za članove Studentskog zbora

Katarina Gerometta

Izbori će se održati  14. i 15. siječnja 2019.  godine u zgradi rektorata Sveučilišta na adresi Zagrebačka 30. U izborima za Studentski zbor  imaju pravo sudjelovati (birati i biti birani) svi studenti  upisani na Sveučilište. Rok za kandidiranje je  4.1.2019.

Europska noć istraživača 28. rujna 2018.

Violeta Moretti

U petak, 28. rujna 2018. održat će se Europska noć istraživača (pulski Forum, od 17 do 22 sata). U aktivnostima sudjeluju i nastavnici i studenti Odsjeka za klasičnu filologiju, a uz interaktivne igre pridružite nam se na pub-kvizu od 20 sati. Aktivnosti su namijenjene svim tipovima publike. Očekujemo Vas!  

Za studente koji upisuju prvu godinu studija latinskog

Violeta Moretti

Zavirite u letak kako biste doznali kako je strukturiran vaš studij, koje su vaše mogućnosti zaposlenja nakon stjecanja diplome i još pokoju korisnu sitnicu. 

Filmsko druženje studenata klasične filologije

Violeta Moretti

U utorak 22. svibnja 2018. od 15.30 do 17 sati u dv. 8 održat će se susret studenata i nastavnika studija Latinskog jezika i rimske književnosti (Odsjek za klasičnu filologiju). Predviđeno je neformalno druženje uz projekciju dokumentarnog filma. Dobrodošli su i ostali ljubitelji antike - studenti i nastavnici svih smjerova i odsjeka.    

Više

Izv. prof. B. Martinović - ispitni rok 23. 9. 2020.

Blaženka Martinović

Mole se studneti da jave profesorici polažu li ispit uživo na Fakultetu ili mrežno/onlajn. Termini: 23. 9. 2020. - na Fakultetu od 8:30 do 9:30 - pismeni ispiti iz Fonetike i fonologije i iz Morfologije; od 9:30 - usmeni ispit iz Teorije standardnoga jezika; 24. 9. 2020. - mrežno (E-učenje i Zoom) od 8:30 - pismeni Fonetika i fonologija; od 9:30 - pismeni Morfologija; od 10:30 - usmeni Teorija standardnoga jezika.

Prof. dr. sc. Valnea Delbianco - 2. jesenski ispitni rok

Dubravka Dulibić-Paljar

Zbog opravdanih razloga prof. dr. sc. Delbianco neće održati 2. jesenski ispitni rok. Na ispitima će je mijenjati doc. dr. sc. Dulibić-Paljar te se mole studenti da se jave radi dogovora na dpaljar@unipu.hr. 

Izv. prof. B. Martinović - ispitni rok 9. 9. 2020.

Blaženka Martinović

Ispiti će se održati na Fakultetu prema ustaljenome rasporedu: u 8:30 Fonetika i fonologija u 9:30 Morfologija u 10:30 Teorija standardnoga jezika. Oni koji su spriječeni doći, mogu polagati mrežno/onlajn dan poslije, a raspored će biti objavljen kad se jave svi oni koji će polagati mrežno.

Dr. sc. D. Dulibić-Paljar - 1. ispitni rok u rujnu

Dubravka Dulibić-Paljar

Rok će se održati 7. rujna (online). Molim studente da mi se jave na dpaljar@unipu.hr radi dogovora oko točnoga načina održavanja ispita.

Izv. prof. B. Martinović - ispitni rok 1. 7. 2020.

Blaženka Martinović

U srijedu, 1. 7. 2020., ispiti će se održati u zgradi Fakulteta, i to u 9:30 svi pismeni, a od 10:30 usmeni ispiti. U četvrtak će biti u virtualnoj učionici, također u 9:30 pismeni ispiti, a od 10:30 usmeni. Za ispite u četvrtak potrebno je pripremiti računalo (zadaci će biti u wordovu dokumentu na e-učenju) i mobitel (za kameru u virtualnoj učionici).

Dr. sc. Dulibić-Paljar - ljetni ispitni rokovi

Dubravka Dulibić-Paljar

Ispitni rokovi iz kolegija Hrvatska srednjovjekovna književnost  i Hrvatska književnost romantizma i realizma zakazani su za 29. lipnja i 13. srpnja. Međutim, jednako tako postoji mogućnost i polaganja ispita prema dogovoru (dakle i u drugim terminima) te stoga molim da mi se studenti jave (dpaljar@unipu.hr) kako bismo točno dogovorili vrijeme i način polaganja ispita. 

Prof. dr. sc. Valnea Delbianco – VAŽNA OBAVIJEST!

Dubravka Dulibić-Paljar

Prof. dr. sc. Valnea Delbianco obavještava studente da se zbog trenutne epidemiološke situacije i nemogućnosti rada u sjedištu Fakulteta – odgađa izvanredni ispitni rok u travnju. Novi termin izvanrednoga ispitnog roka predviđen je od 18. do 22. svibnja 2020. Usmeni ispiti održat će se putem audio-video aplikacije. Studenti će na svoju unipu adresu dobiti podatke o audio-video linku nastavnice tjedan dana prije ispitnoga roka, a raspored polaganja ispita bit će objavljen na mrežnim stranicama Odsjeka. Predviđene su grupe od troje studenata u jednom uključenju.   Za usmeni ispit potrebno je pripremiti odgovarajuću identifikacijsku ispravu, koju treba predočiti na početku ispita te osigurati da se nitko osim studenta ne nalazi u prostoriji za vrijeme ispita.   Dosadašnje prijave za izvanredni ispitni rok od 20. travnja 2020. valjane su i ne treba ih mijenjati, a studenti koji žele polagati ispit u svibnju trebaju prijaviti ispit također u navedenom terminu od 20.travnja!  

Doc. dr. sc. D. Dulibić-Paljar - Hrvatska književnost romantizma i realizma (nastava na daljinu)

Valnea Delbianco

Nastava će se odvijati putem e-učenja. Na e-učenju ( https://e-ucenje.unipu.hr/course/view.php?id=2530#section-3 ) mogu se pronaći svi potrebni materijali, a za dodatne informacije mole se studenti da se jave e-poštom (dpaljar@unipu.hr). 

Prof. dr. sc. Valnea Delbianco - nastava na daljinu iz kolegija Hrvatska renesansna književnost

Dubravka Dulibić-Paljar

Nastava će se odvijati preko e-učenja. Na e-učenju kolegija ( https://e-ucenje.unipu.hr/course/view.php?id=3695#section-0 ) studenti mogu pronaći predavanja (u pdf obliku) kao i ostale materijale: stručnu literaturu i prezentacije te upute o studentskim obvezama. 

Nastava na Odsjeku za kroatistiku

Blaženka Martinović

Dragi studenti i drage studentice, dok traje obustava nastave u zgradi Fakulteta predavanja će se održavati na daljinu, preko e-učenja i e-pošte. Nastavnici će vam slati materijale, zadatke i upute. Redovito ih pratite i ispunjavajte zadatke. Konzultacije se odvijaju e-poštom.

Izv. prof. dr. sc. Renata Šamo - Psiholingvistika

Matija Jelača

Mole se studenti zainteresirani za izborni kolegij Psiholingvistika da se što prije jave izv. prof. dr. sc. Renati Šamo na e-adresu  rsamo@unipu.hr  radi dogovora. Nastava je predviđena srijedom od 13.15 do 15.00.

Naglasni sustav hrvatskoga standardnog jezika

Blaženka Martinović

Nastava počinje u ponedjeljak, 2. ožujka 2020. Sutra, 24. 2., neće se održati zbog spriječenosti nastavnice.

Teorija književnosti 1 - termin ispravka kolokvija

Matija Jelača

Ispravak kolokvija održat će se u petak, 17. siječnja u 12:15.

Teorija standardnoga jezika

Blaženka Martinović

Nastava se neće održati u srijedu, 8. siječnja 2020.

Doc. dr. sc. Matija Jelača - konzultacije

Matija Jelača

U ponedjeljak, 23. prosinca doc. dr. sc. Matija Jelača održat će konzultacije od 12:00 do 13:00. 

Morfologija - kolokvij

Blaženka Martinović

Prvi kolokvij iz kolegija Morfologija hrvatskoga standardnog jezika održat će se u ponedjeljak, 23. prosinca u 11 sati. Ispravak kolokvija bit će u prvome tjednu nastave nakon praznika, u vrijeme predavanja.

Izv. prof. dr. sc. B. Martinović - nastava i konzultacije 6. 12. 2019.

Blaženka Martinović

Zbog službenoga puta neće biti ni nastave ni konzultacija.

Stilistika - obavijest o nastavi 28. studenoga

Majda Čolak

Nastava se danas neće održati zbog bolesti. O terminu nadoknade dogovorit ćemo se sljedeći tjedan.   Budući da mi Unipu e-adresa već neko vrijeme ne radi, molila bih studente da mi se javljaju na majda.colak@gmail.com

Stilistika - obavijest o nastavi

Majda Čolak

U četvrtak, 24. listopada neće biti nastave iz kolegija Pregled stilističkih škola i pravaca.

Doc. dr. sc. I. Grbić - početak nastave

Teodora Fonović Cvijanović

 Zbog službenog puta doc. dr. sc. I. Grbić ovaj tjedan neće održati nastavu.

Stilistika - obavijest o početku nastave

Majda Čolak

Nastava iz kolegija Pregled stilističkih škola i pravaca počet će 10. listopada zbog službene odsutnosti nastavnice.

Stilistika - obavijest o ispitnome roku

Majda Čolak

Drugi jesenski ispitni rok održat će se u utorak, 17. rujna u 14 sati.

Stilistika - obavijest o ispitnome roku

Majda Čolak

Ispit će se održati u utorak, 3. rujna u 14:30. 

Više

Terenska nastava: prapovijest i stari vijek - dodatni rok

Katarina Gerometta

Molim studente koji su predali ili namjeravaju predati zamjenski zadatak prije 30. rujna, a nisu prijavili rok u rujnu da prijave ispit iz terenske nastave (rok 28. rujna 2020.) kako bih im mogla evidentirati da su odradili zadatak. Katarina Gerometta

6. Doktorska radionica CKPIS-a i FFPU-a

Igor Duda

U organizaciji Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma te Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 26. do 29. kolovoza 2020. održava se 6. Doktorska radionica čija je ovogodišnja tema Suradnja, razmjena i solidarnost u Europi 1945-1990. Program je dostupan na mrežnoj stranici radionice. Zbog epidemioloških mjera Doktorska radionica održava se na daljinu, preko sveučilišnog sustava za e-učenje i platforme BigBlueButton. Javno su dostupna četiri predavanja pozvanih predavača. Pri ulasku u virtualnu dvoranu potrebno je upisati svoje ime. prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet Benefits for me, and you... and me. Yugoslav leadership and modernization efforts among the Non-aligned četvrtak, 9.15 dr. sc. Paul Stubbs, znanstveni savjetnik, Ekonomski institut, Zagreb Yugocentrism, Eurocentrism and the Study of the Non-Aligned Movement: towards a postcolonial meta-historiography? četvrtak, 18.30 dr. sc. Ivan Obadić, poslijedoktorand, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet Yugoslavia and Western Europe: From Isolation to Integration (1948-1968) petak, 9.15 Maroje Mrduljaš, predavač, Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet Skopje after 1963 earthquake: architectural melting pot subota, 9.15 Dobrodošli! Organizacijski odbor izv. prof. dr. sc. Igor Duda dr. sc. Anita Buhin Tina Filipović, doktorandica  

prof. dr. sc. Slaven Bertoša, obavijest o rujanskom ispitnom roku

Slaven Bertoša

Završni ispiti u rujanskom roku bit će usmeni i održat će se online preko Big Blue Buttona na e-učenju (pristupa im se na isti način kao i nastavi). Prijavljuju se  preko studomata, što mogu učiniti oni studenti koji su u potpunosti riješili pitanje seminarskog rada (ostalima predmet neće biti vidljiv, niti će  prijava biti moguća). Mole se studenti da nekoliko dana prije službenog  roka upisanog u studomat provjere točan termin (dan i sat) na e-učenju te da se tijekom ispita u potpunosti pridržavaju propisanih pravila primjerene online komunikacije. Najkasnije dva dana prije ispita  potrebno je poslati skeniranu X-icu,  odnosno ako na njoj fotografija nije  jasna,  osobnu  iskaznicu.

Prof. dr. sc. Slaven Bertoša, važna obavijest o seminarskim radovima

Slaven Bertoša

S obzirom  na velik broj studenata iz ranijih akademskih godina, koji  nisu na vrijeme (tj. do  kraja   nastave dotične akademske godine) dostavili seminarske radove pa to  čine naknadno,  molim da mi ih  se ubuduće mailom šalje  najmanje 30 dana prije ispitnog  roka na koji  student misli  izaći. 

prof. dr. sc. Slaven Bertoša, obavijest o srpanjskom ispitnom roku

Slaven Bertoša

Završni ispiti i u srpanjskom roku bit će usmeni i održat će se online preko Big Blue Buttona na e-učenju (pristupa im se na isti način kao i nastavi). Ispit treba prijaviti preko studomata u propisanom roku, što mogu učiniti oni studenti koji su u potpunosti riješili pitanje seminarskog rada (u suprotnom predmet neće biti vidljiv, niti će prijava biti moguća). Mole se studenti da 2-3 dana prije službenog  roka upisanog u studomat provjere točan termin (dan i sat) na e-učenju te da se tijekom ispita u potpunosti pridržavaju propisanih pravila primjerene online komunikacije. Radi identifikacije studenta, najkasnije dva dana prije ispita  potrebno je mailom poslati skeniranu X-icu,  odnosno ako na njoj fotografija nije  jasna, osobnu  iskaznicu. Kao  i uvijek, za sva pitanja stojim na raspolaganju.

dr. sc. Irena Mikulaco održavat će u ljetnom roku ispite online

Irena Mikulaco

U ljetnom ispitnom roku, 15. lipnja i 1. srpnja ispiti su organizirani u virtualnoj učionici preko BBB-a. Pismeni ispit je u 8 sati, a svi studenti koji polažu usmeni ispit neka se jave profesorici i bit će im dodijeljen termin u kojem će moći polagati ispit. 

Prof. dr. sc. Slaven Bertoša, obavijest o ispitima u ljetnom roku

Slaven Bertoša

Završni ispiti u ljetnom roku bit će usmeni i održat će se online preko Big Blue Buttona na e-učenju (pristupa im se na isti način kao i nastavi). Prijavljuju se  preko studomata, što mogu učiniti oni studenti koji su u potpunosti riješili pitanje seminarskog rada (ostalima predmet neće biti vidljiv, niti će  prijava biti moguća). Mole se studenti da nekoliko dana prije službenog  roka upisanog u studomat provjere točan termin (dan i sat) na e-učenju te da se tijekom ispita u potpunosti pridržavaju propisanih pravila primjerene online komunikacije.

Prof. dr. sc. Nevio Šetić - slobodna studijska godina

Iva Milovan Delić

Od 24. veljače 2020. do 23. veljače 2021. prof. dr. sc. Nevio Šetić na slobodnoj je studijskoj godini te u tom razdoblju neće održavati nastavu. U akademskoj godini 2020/21., u ljetnom semestru, po rasporedu će održavati nastavu predmeta Istra i Rijeka za francuske uprave na preddiplomskom studiju i Ostvarenje suvremene hrvatske države na diplomskom studiju povijesti. Za sva dodatna pitanja i konzultacije studenti se mogu javiti profesoru putem e-maila (nevio.setic@unipu.hr).

Terenska nastava II. (Srednji vijek - preddiplomski i diplomski studij)

Marina Zgrablić

Poštovani i dragi svi, u nastavku se nalazi dopis Rossane Miljević Matejčić: Obzirom na situaciju zbog coronavirusa i restriktivne zdravstvene mjere opreza, u dogovoru s Vašim profesorima voditeljima putovanja profesoricom Zgrablić i profesorom Kurelićem predložena je, za sada, odgoda putovanja u Veronu od 30.04.-03.05.2020. za rujan a datum će svim polaznicima biti naknadno javljen obzirom i na razvoj situacije. U međuvremenu ćemo pratiti stanje, kako kod nas tako i u susjednoj Italiji, te ako se situacija ne smiri do polovice lipnja, putovanje će biti definitivno otkazano te će se krenuti s povratom cijelokupnog uplaćenog iznosa svima onima koji su uplatili.  Kako bi se uplata izvršila biti će potrebni vaši brojevi žiro ili tekućeg računa. Zahvaljujem svima na strpljenju i na povjerenju, te se duboko nadam da će se cijela ova situacija ipak u dogledno vrijeme smiriti i da ćemo se svi moći vratiti normalnom životu, pa tako i zajedničkim putovanjima, Srdačan pozdrav, voditelj poslovnice Rossana Matejčić Miljević ______________________ Rossana Matejcic Miljevic CIAO TRAVEL turistička agencija Šibenska 14, Pula IDEAL COMMERCE d.o.o, Buzetska 10, Pula OIB 25986270093 Pula, Croatia info@ciaotravel.info  www.ciaotravel.info  t. ++385 98 824 371   Doc. dr. sc. Marina Zgrablić Doc. dr. sc. Robert Kurelić

Prijava tema završnih i diplomskih radova

Iva Milovan Delić

Podsjećaju se studenti da do 15. travnja tekuće akademske godine trebaju odabrati temu završnog / diplomskog rada i dogovoriti mentorstvo. Na 4. sjednici Odsjeka za povijest ove akademske godine odlučeno je da svaki profesor na Odsjeku može mentorirati do tri završna rada, stoga je bitno, u cilju odabira željene teme, mentorstvo završnog rada čim prije dogovoriti. S obzirom na novu zdravstvenu situaciju, nakon dogovora teme i mentorstva ispunjeni obrazac studenti još ne trebaju nositi mentoru na potpis. Način predaje obrasca bit će poznat uskoro. Teme i mentorstva, kao i ranijih godina, trebaju biti prihvaćeni na sjednici Odsjeka koja se mora održati u roku od 3 radna dana nakon 15. travnja. Sve naknadne promjene teme i mentorstva moraju se potvrditi na sjednici Odsjeka.

Održavanje nastave - VAŽNO

Iva Milovan Delić

Podsjećaju se studenti da će se zbog novonastale situacije nastava održavati na daljinu. Studenti se mole da se svojim osobnim @unipu.hr računom prijave na studentski intranet  http://student.unipu.hr/ i da često provjeravaju svoju e-poštu. Virtualna nastava trebala bi se održavati po već postojećem rasporedu. Za sve nejasnoće javiti se predmetnim nastavnicima ili predstojnici Odsjeka za povijest na iva.milovan@unipu.hr.

ODGODA terenske nastave Labin-Opatija-Lipa-Rijeka

Igor Duda

Kolegice i kolege, Zbog novih okolnosti s korona virusom te nakon dodatnih konzultacija s dekanicom i ustanovama koje bi nas trebale primiti sutra i prekosutra, kao najbolje rješenje nameće se ODGODA terenske nastave. Nadamo se da ćemo plan moći realizirati čim se stanje normalizira. Čuvajte se i puno pozdrava Igor Duda Danijela Doblanović Šuran  

Terenska nastava II. (Srednji vijek - preddiplomski i diplomski studij)

Marina Zgrablić

U ponedjeljak, 16. ožujka  2020. u 13.00 sati održat će se sastanak o putovanju u sjevernu Italiju u okviru Terenske nastave iz srednjeg vijeka (preddiplomski i diplomski studij) na kojemu će se dogovoriti daljnje postupanje (mogućnost odgode, otkazivanja ili promjene). Pozivaju se svi prijavljeni da dođu u zakazano vrijeme ispred kabineta za Staru i srednjovjekovnu povijest. Doc. dr. sc. Marina Zgrablić Doc. dr. sc. Robert Kurelić  

Marina Zgrablić: nastava, konzultacije i ispiti

Marina Zgrablić

Nastava iz kolegija Apeninskog poluotoka u srednjem vijeku i Gospodarske povijesti antike počinje u petak 13. ožujka 2020. prema rasporedu. Konzultacije u ljetnom semestru održavat će se ponedjeljkom od 14.00 do 16.00 sati. Termini ispita iz Povijesti kristijanizacije i Povijesti civiliazacija za ispitni rok od 25. veljače 2020. bit će objavljeni na stranicama kolegija.

Terenska nastava II. Srednji vijek

Marina Zgrablić

U dogovoru s turističkom agencijom, planirani put u sjevernu Italiju (Brescia, Pavia, Verona) od 30.04. do 03.05.2020., se za sada ne otkazuje. Mole se svi prijavljeni da pričekaju s uplatom druge rate barem dva tjedna. U tom će se roku dobiti konkretnije informacije o daljnjem postupanju.  Doc. dr. sc. Marina Zgrablić 

Terenska nastava: novi vijek i suvremena povijest (preddipl.) i Terenska nastava III (dipl.)

Igor Duda

S obzirom na situaciju u susjednoj Italiji, mijenja se i plan terenske nastave. DODANA INFORMACIJA O POLASKU!

Doc. dr. sc. Marina Zgrablić: odgoda nastave i ispita

Marina Zgrablić

Do daljnjega se odgađaju svi ispiti, nastava i konzultacije. Mole se studenti da prate daljnje obavijesti o terminima ispita i početku nastave.  Marina Zgrablić 

Obavijest o nastavi - Uvod u PPZ

Marija Mogorović Crljenko

Nastava iz kolegija Uvod u PPZ započet će u četvrtak 5. ožujka 2020. u 8.45. (dvorana 18).

Obavijest o nastavi - Žena u IJKD

Marija Mogorović Crljenko

Nastava iz kolegija Žena u Istočnojadranskim komunalnim društvima započet će u ponedjeljak 2. ožujka 2020. u 8.45 (dvorana 18).

Studenti povijesti u hrvatsko-njemačkom projektu

Igor Duda

Objavom online zbirke eseja završen je dvogodišnji projekt bilateralne hrvatsko-njemačke suradnje (MZO-DAAD) Zaborav i sjećanje na industrijski rad na Jadranu: istarski slučaj , na kojem su sudjelovali Igor Duda (koordinator), Andrea Matošević, Boris Koroman, Igor Stanić, David Žufić i Sara Žerić s hrvatske strane, te Ulf Brunnbauer (koordinator), Stefano Petrungaro, Andrew Hodges, Peter Wegenschimmel, Fatima Ajanović, Maja Lisov i Agnes Stelzer s njemačke strane. Dvije partnerske ustanove bile su Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli i Leibnizov Institut za istraživanje istočne i jugoistočne Europe (IOS) u Regensburgu. Sudjelovanje studenata diplomskog studija povijesti Sare Žerić i Davida Žufića (koji je nedavno diplomirao) jedan je od načina upoznavanja studenata s istraživačkim radom i međunarodnom akademskom suradnjom. Više o projektima CKPIS-a

Doc. dr. sc. Marina Zgrablić: konzultacije u veljači

Marina Zgrablić

Konzultacije će se održati u četvrtak, 13. veljače od 12.00 do 13.30 sati, umjesto u petak 14. veljače 2020. Zbog službenog puta konzultacije se neće održati u petak, 21. veljače 2020.

Nastava iz predmeta Venecija između uspona i pada

Iva Milovan Delić

Nastava iz predmeta Venecija između uspona i pada neće se održati u ljetnom semestru. Mole se studenti da se ispišu iz predmeta i upišu neki drugi, koji se nudi u ljetnom semestru ove akademske godine. Nastava iz predmeta Povijesna demografija održat će se, u donekle skraćenom obliku. Za više detalja javiti se nastavnici doc. dr. sc. Danijeli Doblanović Šuran. 

Više

Nova Facebook grupa - Talijanistika

Martina Damiani

Studenti talijanistike mogu dobiti dodatne informacije o obavijestima i novostima vezanima za nastavu i studij na facebook Odsjeka za talijanistiku  na sljedećem linku: https://www.facebook.com/groups/294827631562026/

Natječaj za dodjelu stipendija Talijanske unije (ak. god. 2020./2021.)

Martina Damiani

Talijanska unija raspisala je natječaj za dodjelu stipendija za studente jednopredmetne talijanistike Filozofskoga fakulteta. Tekst natječaja dostupan je na:  www.unione-italiana.eu   Rok za prijavu je 10. listopada 2020.

Književni natječaj "Certamen Tassianum 2020"

Martina Damiani

Pozivamo sve zainteresirane studente da se prijave na književni natječaj „Certamen Tassianum 2020” posvećen talijanskom piscu Torquatu Tassu. Radove možete poslati najkasnije do 11.3.2020., dodatne informacije na  mdamiani@unipu.hr  

RASPORED PREDSTAVLJANJA PREDDIPLOMSKOGA I DIPLOMSKOGA DVOPREDMETNOG STUDIJA TALIJANSKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

Martina Damiani

Utorak, 1. listopada 2019. 11:00 – Predstavljanje preddiplomskoga dvopredmetnog studija talijanskoga jezika i književnosti (doc. dr. sc. Fabrizio Fioretti), dvorana 18/I 11:30 - Predstavljanje diplomskoga dvopredmetnog studija talijanskoga jezika i književnosti (doc. dr. sc. Fabrizio Fioretti), dvorana 18/I

Međunarodni znanstveni skup (Pula, 3. - 7. lipnja 2019.)

Martina Damiani

Pozivaju se svi studenti talijanistike da prate izlaganja na znanstvenom skupu „Europski intelektualci na prijelazu iz XIX. u XX. stoljeće“ (Gli intellettuali europei a cavallo tra Ottocento e Novecento) koji će se održati na Filozofskom fakultetu u Puli od 3. do 7. lipnja 2019. Sekcije na talijanskom odvijati će se u dvorani „Slavko Zlatić“. Veselimo se vašem dolasku!

Važna obavijest za studente talijanistike diplomskog studija - PRAKSA

Martina Damiani

Obavještavaju se svi studenti talijanistike koji su upisali Edukacijski paket da moraju obavezno odraditi i praksu talijanskog jezika jer im se u protivnom neće moći izdati licenca za rad u školi.

Izbori za članove Studentskog zbora

Katarina Gerometta

Izbori će se održati  14. i 15. siječnja 2019.  godine u zgradi rektorata Sveučilišta na adresi Zagrebačka 30. U izborima za Studentski zbor  imaju pravo sudjelovati (birati i biti birani) svi studenti  upisani na Sveučilište. Rok za kandidiranje je  4.1.2019.

Više

Upisi u više godine studija (odabir izbornih kolegija)

Ivica Petrinić

Studenti Filozofskog fakulteta u Puli koji upisuju višu godinu studija, a nisu u mogućnosti odabrati željene izborne predmete putem Studomata obavezno odabiru ponuđene izborne predmete i to na način da ukupan zbroj svih upisanih predmeta iznosi 60 ECTS boda. Izmjena odabranih izbornih predmeta obavlja se na način da u mailu u kojem šaljete potvrdu o uplati upisnine napišete JMBAG te nazive predmeta koje želite obrisati i predmeta koje želite upisati.

Natječaj za dodjelu stipendija Talijanske unije (ak. god. 2020./2021.)

Tara Pavlović

Talijanska unija raspisala je natječaj za dodjelu stipendija za studente jednopredmetne talijanistike Filozofskoga fakulteta. Tekst natječaja i ostale informacije dostupni su na:  www.unione-italiana.eu   Rok za prijavu je 10. listopada 2020.  

Upisi u više godine studija započet će u ponedjeljak 14. rujna i trajat će zaključno do 30. rujna

Ivica Petrinić

Studenti se upisuju putem Studomata , ali tek kada polože sve planirane kolegije, jer datumom upisa sustav izrađuje račun temeljem nepoloženih ECTS bodova (do trenutka upisa).       ×      

Virtualni otvoreni dan sveučilišnog diplomskog studija japanologije na Filozofskom fakultetu u Puli - 3.8.2020.

Stefani Silli

Virtualni otvoreni dan diplomskog studija japanologije održat će se u ponedjeljak, 3.8.2020. s početkom u 16:00 sati.   U prvom dijelu predavanja svim zainteresiranim budućim studentima bit će predstavljene važne informacije o samom sadržaju diplomskog studija, razlikama pojedinih smjerova i uvjetima upisa, te mogućnostima nakon završetka studija. Drugi dio predavanja je namijenjen postavljanju pitanja i upoznavanju s nastavnicima zaposlenima na Odsjeku za azijske studije. Na predavanju će prisustvovati predstojnica Odsjeka za azijske studije, izv. prof. dr. Irena Srdanović, lektor Naoyuki Matsuno i asistentica Stefani Silli. Sve zainteresirane molimo da ispune kratku prijavnicu (ime i mail adresa) na sljedećoj poveznici: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtyig3H5gblMu1Aa5szYeJVz1CyxSGBd0e0Ny66NO30pqO9w/viewform?usp=sf_link   Online predavanje će se održati na Google Meet video sastanku na sljedećoj poveznici: https://meet.google.com/qye-onfv-vep  

Stipendija japanske vlade - MEXT program stipendiranja za 2021. godinu

Ivica Petrinić

Vlada Japana raspisala je natječaj za dodjelu stipendija za dvogodišnje (poslije)diplomske istraživačke studije hrvatskim studentima u četiri studijska programa za studije na japanskim sveučilištima i visokim školama, koji počinju u akademskoj godini 2021. Natječaj se realizira u skladu sa MEXT programom stipendiranja (MEXT – Ministarstvo kulture, sporta, obrazovanja, tehnologije i znanosti). Do sada je više od 70 studenata iz Hrvatske primilo stipendije japanske vlade, te se u sklopu MEXT programa školovalo u Japanu.

Upute za popuštanje mjera za održavanje ispita u ljetnom roku

Tara Pavlović

Od 8. lipnja 2020. godine popuštaju mjere, molimo da pročitate kratke upute u nastavku:

Obavijest o provođenju ankete za procjenu kvalitete i zadovoljstva online nastavom tijekom pandemijske situacije

Dominik Tomislav Vladić

Poštovane studentice i studenti, zbog izvanrednih okolnosti nastalih uslijed pandemijske situacije u kojoj se izravna kontaktna nastava u iznimno kratkom roku izmjestila u online okruženje, Ured za strateško planiranje i osiguravanje kvalitete Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli pripremio je upitnik sa ciljem prikupljanja studentskog iskustva u praćenju nastave na daljinu. Putem e-maila dobit ćete poveznicu na anketu koja će biti dostupna od 2. lipnja do 10. lipnja. Vaši odgovori na pitanja strogo su povjerljivi i anonimni, a prikupljeni podaci koristit će se isključivo za analizu i interpretaciju rezultata istraživanja te unaprjeđenja ovakvih oblika nastave u budućnosti.

Najčešća studentska pitanja Sveučilišnom računskom i informacijskom centru

Dominik Tomislav Vladić

Sveučilišni računski i informacijski centar u Puli objavljuje upute i poveznice na članke s temama najčešće postavljanih upita studenata vezano za korištenje i unaprjeđenje usluge kao i prebacivanja elektroničke pošte na Google Suite for Education. 

Novo radno vrijeme Sveučilišne knjižnice u Puli

Ivica Petrinić

Sveučilišna knjižnica u Puli će do daljnjeg pružati isključivo usluge posudbe i povrata građe te upisa novih korisnika. Rad u čitaonicama neće biti moguć. Od 11. svibnja Knjižnica će raditi od ponedjeljka do petka od 8 do 19 sati, sa stankom za dezinfekciju prostora od 13 do 14 sati, te subotom od 8 do 13 sati. 

Najava provedbe online istraživanja akademske prilagodbe studenata

Ivica Petrinić

Obavještavaju se studenti da se uz odobrenje Ureda za istraživanje, umjetnost i projekte Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli provodi istraživanje akademske prilagodbe studenata na našem Sveučilištu pa će putem službenog e-maila studenti primiti poziv s web adresom za ispunjavanje online upitnika.

Obavijest za studente o elektroničkoj pošti i Google Suite usluzi

Ivica Petrinić

Svi studenti našeg Sveučilišta od danas imaju mogućnost korištenja aplikacija iz alata Google Suite . Prije svega Google Suite koristimo za primanje i slanje e-pošte, vođenje dijeljenih i osobnih kalendara, e-učenje i grupni rad. Svim studentima omogućeno je korištenje e-pošte na domeni student.unipu.hr, a koristi se za svu službenu komunikaciju unutar Sveučilišta. Studenti su dužni, u komunikaciji s nastavnicima i službama Sveučilišta, koristiti se računom e-pošte na domeni student.unipu.hr, a nastavnici i djelatnici nisu dužni uzimati u obzir poruke poslane s drugih adresa e-pošte. Sve obavijesti uprava Sveučilišta i sastavnica Sveučilišta, odnosno zajedničkih službi, dostavljat će se na adrese studenata na domeni student.unipu.hr.

Obavijest o posudbi knjižnične građe zaposlenicima Sveučilišta u Puli i studentima koji pišu završne i diplomske radove

Ivica Petrinić

Sveučilišna knjižnica u Puli javlja kako će osigurati posudbu neophodne građe koja nije online dostupna na način da se ista naručuje putem e-pošte (skpu@unipu.hr). Građu je moguće preuzeti od 11 do 13 sati na način da korisnik pozvoni na glavnom ulazu u zgradu knjižnice za (beskontaktno) preuzimanje građe na ulazu.

Kako do prijepisa ocjena za Erasmus+ natječaj

Ivica Petrinić

S obzirom na okolnosti u kojima se nalazimo i na aktualni Erasmus+ natječaj za odlaznu mobilnost studenata za akademsku godini 2020/2021, dokument  PRIJEPIS OCJENA  prihvaćaju Uredu bez potpisa i pečata, sve dok se službe Sveučilišta ne vrate u normalni rad.

Prijava teme završnog i diplomskog rada

Dominik Tomislav Vladić

Sukladno uvjetima nastale epidemiološke situacije i odluke o organizaciji rada na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli studenti mogu e-poštom prijaviti temu završnog/diplomskog rada Uredu za studente i obrazovne programe do 15. travnja posljednje akademske godine studija.  Ispunjeni obrazac student dostavlja e-poštom mentoru koji će odgovoriti studentu sa "suglasan/suglasna" umjesto potpisa koji student zatim prosljeđuje Uredu za studente i obrazovne programe na unos podataka u ISVU sustav i to djelatnici Noris Rosanda, na  nrosanda@unipu.hr .

Odgoda terenske nastave u Dalmaciju

Katarina Gerometta

Zbog novonastale situacije, odgađa se terenska nastava u Dalmaciju (Terenska nastava: prapovijest i stari vijek i Terenska nastava I), najvjerojatnije do jeseni.

Konačna rang lista studenata i studentica slabijeg socio-ekonomskog statusa koji ostvaruju pravo na jednokratnu potporu (pomoć)

Ivica Petrinić

Povjerenstvo za provedbu Natječaja za dodjelu jednokratne potpore (pomoći) studentima slabijeg socio-ekonomskog statusa utvrdilo je Konačnu rang listu studenata i studentica koji ostvaruju pravo na jednokratnu potporu (pomoć) zbog slabijeg socio-ekonomskog statusa.  

Obavijest studentima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli o online održavanju nastave

Ivica Petrinić

Poštovani studenti, s obzirom na novonastalu situaciju nastava će se održavati online. Ovisno o specifičnostima kolegija i gradiva dio nastave održavat će se putem online emitiranja (u terminima dosadašnjeg rasporeda) dok će ostala nastava biti asinhrona tj. materijali će biti postavljeni na sustav e-učenja , a dodatne konzultacije će se odvijati i putem e-maila. Ispiti, kolokviji i sl. se odgađaju do daljnjeg. Svaki će nastavnik svoje studente e-mailom obavijestiti o terminima i načinu održavanja e-nastave .

Terenska nastava II. Srednji vijek

Marina Zgrablić

Zbog nastale epidemiloške situacije otkazuje se najavljeni sastanak za ponedjeljak, 16. ožujka. Odgađa se uplata daljnjih rata za putovanje u Italiju. Svi prijavljeni bit će pravovremeno obaviješteni o daljnjem postupanju.  Doc. dr. sc. Marina Zgrablić  Doc. dr. sc. Robert Kurelić 

Uskoro kreće nastava na daljinu - molimo provjerite svoje AAI@EduHr korisničke račune

Ivica Petrinić

Sukladno obavijesti uprave Sveučilišta da će se, uslijed nastale epidemiološke situacije, od ponedjeljka 16. ožujka nastava izvoditi na daljinu molimo sve studente i nastavnike da provjere radi li im ispravno osobni AAI@EduHr korisnički račun. 

Obavijest studentima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli o izvanrednom prekidu nastave

Ivica Petrinić

Uprava Sveučilišta obavještava sve studente Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli da uslijed nastale epidemiološke situacije od četvrtka 12. ožujka 2020. ne dolaze na planiranu nastavu. Od ponedjeljka, 16. ožujka, nastava će se izvoditi na daljinu sukladno daljnjim obavijestima.     ×      

Iskustvo zlata vrijedi 2020.

Ivica Petrinić

Poslovni dnevnik već tradicionalno putem društveno odgovornog projekta “Iskustvo zlata vrijedi” spaja partnere poslodavce sa studentima s invaliditetom i studentima slabijega materijalnog statusa, s ciljem omogućavanja prakse radi lakšeg zapošljavanja u budućnosti. Do sada je kroz projekt omogućena radna praksa za više od 100 studenata s invaliditetom te studenata slabijega materijalnog statusa.

Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru programa Erasmus+ za akademsku godinu 2020./2021. (projektna prijava broj: 2020-1-HR01-KA103-077157)

Ivica Petrinić

Sveučilište dana 6. ožujka 2020. raspisuje Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru programa Erasmus+ za akademsku godinu 2020./2021. Svrha boravka na inozemnoj visokoškolskoj instituciji može biti studijski boravak koji podrazumijeva slušanje kolegija i polaganje ispita. Za vrijeme mobilnosti student je obavezan upisati minimalno 25 ECTS bodova po semestru, kako je definirano Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta.

Objavljen je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2018./2019.

Ivica Petrinić

Raspisuje se Natječaj za dodjelu rektorove nagrade najuspješnijim studentima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u akademskoj godini 2018./2019. koji su se istaknuli ostvarenim uspjehom na studiju, nastavnim i izvannastavnim aktivnostima i ostvarenim postignućima. Rektorova nagrada dodjeljuje se po jednom studentu svake sastavnice. Nagrade uručuje rektor na svečanosti u povodu Dana Sveučilišta (Dies Academicus). Natječaj je otvoren do 18. ožujka 2020. godine, a prijavu na natječaj mogu podnijeti student osobno ili čelnik sastavnice uz prethodnu suglasnost studenta.

Više

OBAVIJEST studentima: PRODULJENJE NATJEČAJA za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru programa Erasmus+ za akademsku godinu 2020./2021. (projektna prijava broj: 2020-1-HR01-KA103-077157)

Katarina Gerometta

Zbog pandemije virusa COVID-19 tj. otežanog rada službi Sveučilišta i nastavnika, obavještavamo studente da se NATJEČAJ PRODULJUJE do 30. travnja 2020. godine. Dokumente iznimno prihvaćamo bez potpisa i pečata (prijepis ocjena, motivacijsko pismo, pismo preporuke...), OSIM dokumenata kojima se ostvaruju dodatna prava, a koje izdaje nadležna uprava (npr. dokumenti koje izdaje Porezna uprava). Sve vezano uz Natječaj možete pronaći  OVDJE Za dodatna pitanja slobodno se obratite na  international.office@unipu.hr

Nastava iz Muzeologije

Katarina Gerometta

Prvo predavanje iz predmeta Muzeologija održat će se u petak, 28. veljače 2020. u dvorani 5, u 15:00 sati.

Odgoda nastave - Katarina Gerometta

Katarina Gerometta

U petak, 11. listopada 2019. predavanje iz predmeta Uvod u prapovijesnu arheologiju neće se održati.

Odgoda nastave - Maja Čuka, Obrada prapovijesnih nalaza

Katarina Gerometta

Nastava se neće održati u prva dva tjedna nastave. Prvi termin nastave bit će objavljen naknadno.

Početak nastave - Katarina Gerometta

Katarina Gerometta

Nastava za prvu godinu studija (Uvod u prapovijesnu arheologiju, Prapovijesna arheologija u Hrvatskoj) počinje prema rasporedu, u petak, 4. listopada 2019. Nastava za drugu godinu studija (Metode istraživanja i dokumentiranja arheoloških nalazišta te Arheologija krajolika starog Sredozemlja) neće se održati u prvom tjednu nastave.

Početak nastave - prof. dr. sc. Robert Matijašić

Katarina Gerometta

Prof. dr. sc. Robert Matijašić započet će s nastavom od 14. listopada 2019., prema rasporedu.

Poziv na sudjelovanje u arheološkim istraživanjima (lipanj-srpanj 2019.)

Katarina Gerometta

Institut za arheologiju (Zagreb) poziva sve zainteresirane studente, posebice studente arheologije svih godina studija, na sudjelovanje u zaštitnim arheološkim istraživanjima jednog od najvećih kneževskih tumula starijega željeznog doba u srednjoj Europi, u Jalžabetu kod Varaždina. Za studente-sudionike arheoloških istraživanja, koja su već započela, osiguran je smještaj, večera te dnevna naknada u iznosu od 250,00 kn netto. Zainteresirani se mogu javiti voditelju istraživanja s kratkim životopisom na e-mail:skovacevic@iarh.hr Poziv

SUMMER SCHOOL OF ARCHAEOLOGY IN MIKULČICE 2019

Katarina Gerometta

Sessions 1 st  session: 14 July – 27 July 2019, number of participants: 8 2 nd  session: 28 July – 10 August 2019, number of participants: 8   Basic Information The primary objective of the activity is to support the international reach of archaeological research in Mikulčice and to deepen the cooperation of the research base with foreign students of archaeology and their university departments. The “Summer School of Archaeology in Mikulčice” will take the form of archaeological professional practice for students of archaeology from foreign and domestic universities and junior researchers (doctoral students and post-doctoral researchers) at the Slavonic fortified settlement in Mikulčice. The students and doctoral students will learn about the site in detail, they will participate in field research on the site every day for two weeks and also in the post-excavation processing (eg flotation of botanical macro-residues). In 2019, archaeological research will be carried out on a fortified settlement behind the Great Moravian fortifications from the 9th century, which was researched in 2018. http://mikulcice.arub.cz/en/summer-school-of-archaeology/

Muzej grada Umaga poziva vas na arheološko proljeće u dva događanja

Katarina Gerometta

Muzej grada Umaga poziva vas na arheološko proljeće u dva događanja 01.06. 12:00 sati VODSTVO PO ARHEOLOŠKOM LOKALITETU KATORO, Anika Mijanović kustosica MGU-a (Muzeja grada Umaga) Mjesto događanja: Katoro (ispred ZAZA-e) 07.06. 19:30 sati PREDAVANJE „ARHEOLOŠKI LOKALITET SIPAR“, Branka Milošević Zakić viša kustosica MHAS-a (Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu) Mjesto događanja: Muzej grada Umaga, Trg Sv. Martina 1. Dobro nam došli!

Izložba Potopljeni rimski brod na hridi Piruzi kod Rovinja

Katarina Gerometta

Dana 16.05.2019. u 18,00 sati, u Galeriji C 8 u Puli, Arheološki muzej Istre ugostit će izložbu Međunarodnog podvodnog centra za arheologiju u Zadru:  Potopljeni rimski brod na hridi Piruzi kod Rovinja ,  skupine autora: L. Bekić, M. Kaleb, R. Surić, M. Pešić, M. Ćurković Madiraca, L. Blažeka, F. Trcera

Postgraduate and Early Career Conference in Medieval Archaeology, FFPU, 26.-28. 4. 2019.

Katarina Gerometta

26. i 27. travnja 2019. na Filozofskom fakultetu u Puli održat će se znanstveni skup mladih istraživača srednjovjekovne arheologije. Pozivamo studente da prisustvuju predavanjima.  Program skupa

Ljetna arheološka škola u Turskoj

Katarina Gerometta

Od 22. srpnja do 4. kolovoza 2019. održava se TURKEY IN THE WORLD CULTURAL HERITAGE -ARCHAEOLOGY SUMMER SCHOOL. Prijave traju do 25. travnja 2019. Informacije o programu škole i prijavama potražite u prilogu Ljetna arheološka škola u Turskoj.pdf

1. Festival arheološke knjige u Arheološkom muzeju u Zagrebu

Katarina Gerometta

Potaknut željom za promicanjem objavljivanja i čitanja arheološke literature, Arheološki muzej u Zagrebu odlučio je organizirati  Festival arheološke knjige –FestArK . Svrha festivala je ujediniti muzeje i ostale institucije koje se u svom krugu djelatnosti bave i izdavaštvom  arheološke literature  te se javnosti žele predstaviti putem svojih publikacija. Tijekom pet dana svi posjetitelji moći će besplatno posjetiti Arheološki muzej u Zagrebu gdje će imati mogućnost prelistati, ali i kupiti arheološku literaturu po promotivnim cijenama. Osim toga, prema rasporedu događanja, pojedini izlagači imat će priliku svim posjetiteljima predstaviti rad svoje institucije putem predstavljanja knjiga, predavanja, ali i edukativnih radionica namijenjenih djeci školskog uzrasta. Tijekom trajanja festivala, Arheološki muzej u Zagrebu će organizirati besplatna vodstva za građanstvo po stalnom postavu. Razgled stalnog postava, kao i sudjelovanje u svim spomenutim aktivnostima za sve posjetitelje bit će besplatan.

12. speleološka škola - obavijest studentima koje zanima arheologija špilja

Katarina Gerometta

Speleološka udruga "Pula" organizira 12. speleološku školu putem koje će polaznici steći znanja i vještine potrebne za samostalno kretanje podzemljem, odnosno jamama i pećinama kojima Istra obiluje. Upisi u školu održat će se u utorak 05. ožujka u 19:00 sati u prostorijama udruge na adresi Jeretova 16a gdje će se polaznici upoznati sa programom škole te ujedno uz uvodno predavanje započeti školovanje koje će trajati do 20. travnja kada će pred ispitnom komisijom pokazati usvojeno znanje. Program škole se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela, tj. od predavanja koja se održavaju utorkom i petkom u večernjim satima, te odlazaka u jame i špilje širom Istre. Za pohađanje škole nije potrebno predznanje ili posebna fizička kondicija, a u školu se mogu prijaviti sve psihofizički zdrave i radno sposobne punoljetne osobe (iznimno osobe sa navršenih 16 godina uz potpisanu suglasnost roditelja ili staratelja). Po završetku škole polaznici imaju mogućnost sudjelovati u radu udruge te na taj način nastaviti edukaciju i steći više speleološke kategorije. Školarina iznosi 750,00 kn, a polaznicima je osigurana literatura, osiguranje, te potrebna speleološka oprema. Broj polaznika je ograničen! Sve dodatne informacije dostupne su putem Facebook stranice udruge https://www.facebook.com/speleo.pula/ , mobitela udruge 091 888 2906 ili putem elektronske pošte speleo.pula@gmail.com.

Raspisan je Natječaj za financiranje studentskih programa koje provode studentske organizacije ili pojedini studenti za 2019. godinu

Katarina Gerometta

Na temelju članka 12. stavka 3. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, a sukladno članku 5. Pravilnika o financiranju Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i studentskih programa, Studentski zbor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli dana 13. veljače 2019. godine raspisuje Natječaj za financiranje studentskih programa koje provode studentske organizacije ili pojedini studenti za 2019. godinu. Natječaj se provodi sukladno  Pravilniku o financiranju Studentskog zbora  Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i studentskih programa. Odluku o raspodjeli financijskih sredstava donosi Senat Sveučilišta na prijedlog Studentskog zbora, a iznos raspoloživih sredstava iznosi 99.900 kuna. Pravo sudjelovanja u natječajnom postupku imaju svi studenti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, studentske udruge ili druge organizacije studenata upisane u Evidenciju studentskih organizacija Sveučilišta. Rok za prijavu na natječaj za financiranje studentskih programa je trideset (15) dana od dana objave Natječaja, o uvjetima, postupku prijave i drugim detaljima pročitajte u tekstu Natječaja: Natjecaj za financiranje studentskih programa.pdf

Konzultacije K. Gerometta

Katarina Gerometta

25. siječnja 2019., 1. veljače 2019. i 8. veljače 2019. neće biti konzultacija zbog terena. U tom ću razdoblju biti dostupna na e-mail katarina.gerometta@unipu.hr.

Izbori za članove Studentskog zbora

Katarina Gerometta

Izbori će se održati  14. i 15. siječnja 2019.  godine u zgradi rektorata Sveučilišta na adresi Zagrebačka 30. U izborima za Studentski zbor  imaju pravo sudjelovati (birati i biti birani) svi studenti  upisani na Sveučilište. Rok za kandidiranje je  4.1.2019.

Terenska nastava u Makedoniju, 3. - 6. 4. 2019.

Katarina Gerometta

Odsjek za povijest organizira terensku nastavu u Makedoniju od 3. do 6. travnja 2018. Prijave na e-mail: katarina.gerometta@unipu.hr Program terenske nastave: 1. dan (3. 4. 2019.) - putovanje Pula - Skoplje i noćenje u Skoplju, 2. dan (4. 4. 2019.) - prijevoz do dva lokaliteta u okolici Skoplja (rimski Scupi i neolitički  Tumba Madžari ) približno 10-ak km od grada. Obilazak Arheološkog muzeja u Skoplju. Putovanje Skoplje - Ohrid i noćenje u Ohridu. 3. dan (5. 4. 2019.) - Putovanje Ohrid ( Muzej na vodi : rekonstrukcija prapovijesnoga sojeničarskog naselja)- Bitola -  Stobi  ( Stobi  je arheološki lokalitet u blizini naselja Gradsko) - Beograd i noćenje u Beogradu. 4. dan (6. 4. 2019.) - Beograd (Narodni muzej); putovanje Beograd - Pula.     Novi izračun cijena s obzirom na broj prijavljenih putnika: CIJENA po osobi u dvokrevetnoj sobi: 654,00 kn noćenje s doručkom + 254,00 kn za 3 večere = 1108,00 kn CIJENA po osobi u jednokrevetnoj sobi: 900,00 kn noćenje s doručkom+ 254,00 kn za 3 večere = 1354,00 kn PLAĆANJE u 4 rate : iznos svake rate za višekrevetne sobe po osobi :  277,00  kn iznos rate za jednokrevetnu sobu  : 338,50 kn 1. rata do 20.12. 2. rata do 20.01. 3. rata do 20.02. 4. rata do 20.03. UPLATU IZVRŠITI NA:            transakcijski račun u korist:            IDEAL COMMERCE  d.o.o BUZETSKA 10, 52100 PULA            žiro račun pri   RBA  HR1224840081103329155            u opisu staviti naziv studijskog putovanja: MAKEDONIJA 2019.  

Poziv studentima na znanstveni skup NOTABILE CASTRUM/CASTELLO BEN MUNITO E ORNATO. Kašteli Petrapilosa i San Vincenti u povijesnom i arhitektonskom kontekstu

Katarina Gerometta

Znanstveni skup NOTABILE CASTRUM/CASTELLO BEN MUNITO E ORNATO. Kašteli Petrapilosa i San Vincenti u povijesnom i arhitektonskom kontekstu održat će se u Mediteranskom plesnom centru u Svetvinčentu u petak, 7. prosinca 2018. godine s početkom u 9:45 sati (prijava sudionika u 9:00 sati). Ukoliko je netko zainteresiran za izlet u subotu, autobus će kretati iz Pule. Znanstveni skup održava se u sklopu projekta KulTERRA - Revitalizacija istarskih kaštela Morosini Grimani i Petrapilosa.  

Više

Doc. dr. sc. Igor Grbić: odgoda nastave

Igor Grbić

Doc. dr. sc. Igor Grbić neće držati nastavu do 9.10. zbog službenog puta.

Više