ZNANSTVENA DJELATNOST:
Znanstvena djelatnost

Znanstveni interes članova Odsjeka za arheologiju obuhvaća prvenstveno teme iz prapovijesne i antičke arheologije te geoarheologije, arheologije krajolika i okoliša.

Do 2018. godine kada je pokrenut studij arheologije i osnovan Odsjek za arheologiju, znanstvenici Odsjeka svoju su znanstvenu djelatnost provodili u okviru Odsjeka za povijest čiji su bili članovi.

Znanstvena djelatnost članova Odsjeka usmjerena je prema znanstveno-istraživačkom centru CIRLA-i individualnim istraživanjima u okviru domaćih i međunarodnih projekata i ustanova.

Projekti u provedbi:

Organizacija skupova i radionica u ak. god. 2018./2019.:

  • International Mediterranean Survey Workshop (10.-12. svibnja 2019.) 
  • MERC Postgraduate and Early Career Conference in Medieval Archaeology (suorganizacija, 26.-28. travnja 2018.)