Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Oglasna ploča Filozofskog fakulteta u Puli

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Javni poziv studentima za obavljanje administrativnih poslova u odjelu računovodstva. Pozivaju se zainteresirani studenti za obavljanje poslova da najkasnije do 3. lipnja 2022. godine dostave svoju prijavu i životopis na adresu e-pošte: CentarKarijera@unipu.hr sa naznakom "Javni poziv za administrativne poslove u računovodstvu". Predviđena cijena rada: 30,00 kn/h Period rada: 6. lipanj - 31. srpanj
Izbori za članove Studentskog zbora...
Lista kandidata u postupku izbora za Studentski zbor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u akademskoj 2022./2023. godini:
Molimo zainteresirane studente da se jave Uredu dekanice Fakulteta ekonomije „Dr. Mijo Mirković“ (FET) ukoliko žele sudjelovati u obavljanju poslova u organizaciji promocije diplomanata FET-a i studija Kulture i turizma, koja će se održati u pulskoj Areni, 8. lipnja 2022. godine. Poslovi podrazumijevaju sudjelovanje na koordinacijskom sastanku i generalnoj probi promocije, te pomoć u organizaciji i održavanju same promocije (detalji će biti pojašnjeni na koordinacijskom sastanku).
Poziv za sudjelovanje na...
Inicijativa mladih za ljudska prava poziva sve mlade da se prijave na Edukativno-aktivističku školu tranzicijske pravde “Gdje si bio/bila 2022.?” koja će se održati u Zagrebu od 8. do 10. lipnja. Sudionici/sudionice škole će imati priliku učiti o ljudskim pravima s posebnim naglaskom na razumijevanje koncepta tranzicijske pravde i steći znanja o konceptima i praksama poput politika i kulture sjećanja te umjetničkim i aktivističkim doprinosima u području odgovornog suočavanja s prošlošću. Troškove puta, smještaja i hrane snosit će organizatori.
Pošaljite rad za prvi broj naše nove...
Zbornik Studentski radova Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli je nova interdisciplinana publikacija otvorenog tipa osmišljena kao e-izdanje koje se objavljuje jednog godišnje, a u ovisnosti u dinamici pristizanja radova postoji mogućnost i izdavanja više puta godišnje. Cilj publikacije je usmjeriti studente u znanstveno-stručni istraživački rad razvijajući time njihove profesionalne vještine i kompetencije, profesionalnost, kreativnost i odgovornost u produciranju relevantnih znanstveno-stručnih dostignuća. Osnovni motiv objavljivanja samostalnih studentskih radova, radova u koautorstvu s mentorima, nastavnicima i suradnicima iz akademske zajednice ili stručnjaka iz društvenog okruženja jest stvaranje sinergije znanstveno-nastavne izvrsnosti, istraživačkih napora i kreativnog stvaralaštva koja će potvrditi kvalitetu institucijskih procesa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Time je prepoznata mogućnost profesionalnog usavršavanja studenata, ali i daljnjeg usavršavanja znanstveno-nastavnih djelatnika hrvatske akademske zajednice.
Konačna rang lista studentica i...
Povjerenstvo za provedbu Natječaja za dodjelu jednokratne potpore (pomoći) studentima slabijeg socio-ekonomskog statusa nakon pregleda cjelokupne dokumentacije i prigovora utvrdilo je Konačnu Rang listu studentica i studenata koji ostvaruju pravo na jednokratnu potporu (pomoć) zbog slabijeg socio-ekonomskog statusa. Mole se student koji su ostvarili pravo na jednokratnu potporu da na adresu elektronske pošte helena.poropat@unipu.hr dostave ispunjeni obrazac s podacima za isplatu uz presliku kartice IBAN žiro-računa.
Raspisuju se izbori za članove...
Rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli dana 6. svibnja 2022. godine donio je Odluku o raspisivanju izbora za članove Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u akademskoj godini 2022./2023. Izbori za Studentski zbor održati će se dana 6. i 7. lipnja 2022. godine putem poveznice za glasovanje koja će na dan izbora biti dostupna na mrežnim stranicama. U izborima za Studentski zbor imaju pravo sudjelovati (birati i biti birani) svi studenti upisani na Sveučilište.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, u suradnji s Fachhochschule Burgenland GmbH- Eisenstadt iz Austrije, i ove godine organizira  Ljetnu školu hrvatskog i njemačkog jezika . Ljetna škola traje 2 tjedna uz raznolik program nastave jezika, kulture, predavanja o hrvatskom i austrijskom gospodarstvu, kulturi i književnosti, interkulturalnim razlikama, učenje u tandemu, terensku nastavu, radionice te izlete i filmske večeri. Nastava jezika izvodi se na različitim razinama te se polaznici raspoređuju na temelju njihova prethodna poznavanja jezika.
Privremena rang lista studentica i...
Povjerenstvo za provedbu Natječaja za dodjelu jednokratne potpore (pomoći) studentima slabijeg socio-ekonomskog statusa nakon pregleda cjelokupne dokumentacije utvrdilo je Privremenu Rang listu studentica i studenata koji ostvaruju pravo na jednokratnu potporu (pomoć) zbog slabijeg socio-ekonomskog statusa. Studentice i studenti imaju pravo uputiti prigovor na Privremene rezultate natječaja putem maila ured-za-studente@unipu.hr u roku od 8 dana od dana objave Privremenih rezultata natječaja na mrežnim stranicama Sveučilišta.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Javni poziv za iskaz interesa za obavljanje posla suradnika/suradnice u provođenju istraživanja - intervjue u sklopu Projekta "Archivio della memoria linguistica e culturale istriana" na Filozofskom fakultetu u Puli (Odsjek za talijanistiku). Pozivaju se studenti i studentice zainteresirani za provođenje polu-strukturiranih intervjua da najkasnije do 28. ožujka 2022. godine dostave svoju prijavu i životopis (CV) preporučljivo u Europass formatu, na adresu elektroničke pošte: eliana.moscarda.mirkovic@unipu.hr s naznakom Javni poziv terensko istraživanje na Projektu "Archivio della memoria linguistica e culturale istriana".
Gradsko društvo Crvenog križa Rovinj traži studente Hrvatskog jezika i književnosti za volontersko podučavanje Ukrajinaca koji su došli u Rovinj i koji bi htjeli naučiti hrvatski jezik.
Sveučilište u Rijeci poziva vas na ljetnu školu koja se održava od 4. do 8. lipnja na otoku Cresu:
Natječaj za izradu idejnog grafičkog...
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ raspisuje nagradni natječaj za izradu idejnog grafičkog rješenja FET-a. Budi kreativan i osmisli vizualni identitet FET-a. Prijavi se na natječaj za izradu idejnog rješenja za promotivne materijale FET-a. Sudjelovanje na natječaju predstavlja odličnu referencu i priliku za prezentaciju vlastitih vještina u području vizualnih komunikacija. Pokaži nam što znaš! Zadatak je na kreativan i inovativan način prezentirati djelatnost Fakulteta kako bi se informiralo i zainteresiralo buduće studente za upis na Fakultet. Idejno grafičko rješenje/vizual aplicirat će se na majice i ostale promotivne materijale FET-a.
Rapisuje se Natječaj za dodjelu...
Raspisuje se Natječaj za dodjelu rektorove nagrade najuspješnijim studentima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u akademskoj godini 2020./2021. koji su se istaknuli ostvarenim uspjehom na studiju, nastavnim i izvannastavnim aktivnostima i ostvarenim postignućima. Rektorova nagrada dodjeljuje se po jednom studentu svake sastavnice. Natječaj je otvoren do 24. ožujka 2022. godine, a prijavu na natječaj mogu podnijeti student osobno ili čelnik sastavnice uz prethodnu suglasnost studenta.
Edukacija u Tjednu novca 2022.
Hrvatska gospodarska komora i ove godine, od 21. do 27. ožujka, obilježava Svjetski i Europski tjedan novca, organizacijom edukacija za učenike srednjih škola i studente, u suradnji sa svojim članicama – bankama, društvima za osiguranje, društvima za upravljanje investicijskim i mirovinskim fondovima, Zagrebačkom burzom te ostalim institucijama. S obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju, većina edukacije će se i ove godine održavati online.
Poziv studentima na uvodno predavanje...
Umrežite se s vodećim regionalnim kompanijama i osvojite novčane nagrade! Digitalni inovacijski inkubator je online projekt namijenjen razvoju inovacijskih potencijala studenata različitih struka i njihovom angažmanu na razradi inovativnih rješenja za ključne poslovne izazove u praksi.
Pozivaju se studenti Jednopredmetnog preddiplomskog studija jezične i interkulturalne medijacije na sastanak u petak 4. ožujka 2022. u 13.30h u dv. 12 (zgrada Fakulteta, Ronjgova 1).
Obavijest za studente FFPU-a: do 4....
Studenti Filozofskog fakulteta u Puli dužni su do 4. ožujka 2022. poslati na mail ured-za-studente@unipu.hr popis IZBORNIH kolegija koje žele upisati u ljetnom semestru. Studenti jednopredmetnih studija moraju imati upisano minimalno 30 ECTS bodova po semestru, a studenti slobodnih dvopredmetnih studija (prva i druga godina) moraju imati upisano minimalno 15 ECTS bodova po svakom studiju u semestru (ukupno 30 ECTS bodova). Uz popis predmeta obavezno navesti ime, prezime, naziv studija i JMBAG. Upisane izborne predmete imate pravo izmijeniti isključivo u prva dva tjedna nastave e-poštom.
Poziv za sudjelovanje u projektu...
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provodi projekt pod nazivom „Akademija regionalnoga razvoja i fondova EU“ čiji je cilj promicanje europskih politika te informiranje i edukacija studentske populacije o mogućnostima korištenja fondova Europske unije kao i brojnim mogućnostima koje proizlaze iz EU fondova i Programa Unije. Kroz različite aktivnosti te predavanja i radionice polaznici Akademije će upoznati sustav EU fondova te će ujedno imati priliku sudjelovati u raznim informativnim događanjima o EU fondovima, raditi na pripremi promotivnih materijala, kreirati sadržaj za društvene mreže te se upoznati s projektima na lokalnoj i regionalnoj razini kao i s radom regionalnih razvojnih agencija. Po završetku provedbe svih aktivnosti, polaznici dobivaju potvrdu o sudjelovanju u Akademiji regionalnoga razvoja i fondova EU.  
Natječaj za dodjelu jednokratne...
Na temelju članka 15. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i članka 2. Odluke o kriterijima za utvrđivanje slabijeg socio-ekonomskog statusa studenata koji studiraju na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli dana 22. veljače 2022. godine raspisuje Natječaj za dodjelu jednokratne potpore (pomoći) studentima slabijeg socio-ekonomskog statusa koji studiraju na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Natječaj za dodjelu jednokratne potpore (pomoći) se provodi sukladno Odluci o kriterijima za utvrđivanje slabijeg socio-ekonomskog statusa studenata koji studiraju na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Odluku o provedenom natječaju i dodjeli jednokratne potpore (pomoći) donosi rektor Sveučilišta. Iznos jednokratne potpore (pomoći) po studentu iznosi: 4.000,00 kuna. Broj jednokratnih potpora (pomoći): 25. 
„50 tečajeva za studente za 50 godina...
Dragi studenti, obrazovna akcija pod nazivom „50 tečajeva za studente za 50 godina Srca“ omogućava studentima besplatno pohađanje jednog od pet tečajeva za koje se inače plaća naknada. Akcija je namijenjena studentima visokih učilišta svih razina studija. Obrazovna akcija uključuje pet tečajeva koji se održavaju svaki mjesec do kraja travnja 2022. godine, a to su: Uvod u HTML (12 školskih sati) Osnove rada u WordPressu (12 školskih sati) Osnove programiranja (Python) (16 školskih sati) Osnove rada s alatima za grafički dizajn (Inkscape, GIMP) (16 školskih sati) Upoznavanje sa sintaksom jezika R i njegova primjena u osnovnoj statističkoj i grafičkoj analizi podataka (20 školskih sati).
Konačni rezultati natječaja za...
Na temelju članka 11. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija izvrsnim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli Povjerenstvo za utvrđivanje rezultata natječaja utvrđuje konačnu rang-listu studenata i studentica koji ostvaruju pravo na dodjelu stipendija izvrsnim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija u akademskoj godini 2021./2022.
Online upitnikom za studente provodi...
Dragi studenti, u svrhu dobivanja povratne informacije o kvaliteti izvođenja nastave u zimskom semestru akademske godine 2021./2022. Sveučilište provodi studentsku procjenu učinkovitosti nastavnika u poučavanju putem online anketa. Vaši odgovori i mišljenje su nam iznimno važni jer će se koristiti za planiranje korektivnih mjera i mjera napredovanja nastavnika. Anketa je anonimna, a na svoje e-mail adrese primili ste upute i poveznicu za pristupanje anketnom upitniku čije ispunjavanje traje oko 5 minuta. Kako bi analiza bila kvalitetno i pravodobno provedena, ljubazno vas molimo da svoje odgovore podnesete do 31. siječnja.
Rezultati dopunskih izbora za članove...
Izborno povjerenstvo za provedbu studentskih izbora dana 12. siječnja 2022. godine utvrđuje Rezultate dopunskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Izbori za pet članova Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli održani su dana 10. i 11. siječnja 2022. godine putem platforme za tajno glasovanje Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.
Produljuje se registracija za sudjelovanje u radu konferencije II. Međunarodna znanstveno-praktična konferencije "Lingvistika distanciranja: čovjek i njegov jezik u humanističkoj retrospektivi". Organizatori su: Odsjek za strane jezike i međukulturnu komunikaciju Fakulteta međunarodnih ekonomskih odnosa Financijskog fakulteta pri Vladi Ruske Federacije, Filološki fakultet MGU "M. V. Lomonosova", Centar ruskoga jezika i kulture "Institut Puškin" Filozofskog fakulteta Jurja Dobrile u Puli.  Konferencija je 1. i 2. veljače 2022. Radni jezici su engleski i ruski. Мы продлеваем регистрацию на II Международную научно-практическую конференцию  «Лингвистика дистанцирования: человек и его язык  в гуманитарной ретроспективе» , которую проводит Департамент иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ, Филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Центр «Институт Пушкина» Университета им. Ю. Добрилы в Пуле (Хорватия). Конференция состоится 1-2 февраля 2022 г. в смешанном формате.   Рабочие языки конференции: английский и русский.   
Privremeni rezultati natječaja za...
Na temelju članka 11. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija izvrsnim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli Povjerenstvo za utvrđivanje rezultata natječaja utvrđuje privremenu rang-listu studenata i studentica koji ostvaruju pravo na dodjelu stipendija izvrsnim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija u akademskoj godini 2021./2022.
Novi raspored
Prema novom rasporedu koji će ubrzo biti objavljen na mrežnim stranicama pod Raspored nastave i na Facebook stranici Filozofskog fakulteta, od ponedjeljka 10.1.2021. nastava se više neće izvoditi u prostorima Talijanske srednje škole "Dante Alighieri", nego u zgradi Fakulteta na adresi I. M. Ronjgova 1, Pula. Kolegiji koji se odvijaju online nalaze se u starom rasporedu s kolegijima za dio nastave u zgradi FET-a.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli u suradnji s Hrvatskom radiotelevizijom - HRT Centrom Pula, Radio Pula poziva studentice i studente Sveučilišta na audiciju za voditelje, glazbene urednike, glazbene tehničare, rad u marketingu za radijsku emisiju o studentskom životu i aktivnostima sveučilišta ”RADIO X-ICA”. Audicija će se održati dana 12. siječnja 2022. godine s početkom u 10 sati u HRT - Radio Pula, Dalmatinova 4, III. kat (zgrada OTP banke).
Dopunski izbori za članove...
LISTA KANDIDATA U postupku dopunskih izbora za članove Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrila u Puli u akademskoj godini 2021./2022. IZBORNA JEDINICA – SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE Paolo Trani, Filozofski fakultet, 1. godina diplomskog studija Marko Gabrovec, Fakultet informatike u Puli, 2. godina diplomskog studija Dino Glavić, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, 2. godina diplomskog studija
Predavanje "Ruski praznici i...
Centar ruskoga jezika i kulture "Institut Puškin" poziva Vas na predavanje profesorice  dr. sc. Nine Aleksandrovne Kozlovtseve s Financijskog sveučilišta pri Vladi Ruske Federacije u Moskvi. Predavanje se organizira 22. prosinca u 17 sati (19 u Moskvi), u okviru manifestacije „Prosinac kod Puškina”. Tema predavanja:  ”Ruski praznici i običaji”.   
Nastavljaju se obvezni sistematski...
Sistematski pregled za studente prve godine preddiplomskog studija Engleski jezik i književnost (2. dio) bit će održan u srijedu 22. prosinca između 15 i 19 sati  u zgradi ZZJZ IŽ u Puli, Nazorova 23 . Važno je da su studenti, prilikom dolaska, bez simptoma i da su afebrilni te da poštuju protuepidemijske mjere. Obavezno je nošenje maski.
Raspisuju se dopunski izbori za...
Rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli dana 9. prosinca 2021. godine donio je Odluku o raspisivanju dopunskih izbora za članove Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u akademskoj godini 2021./2022. Izbori za Studentski zbor će se zbog epidemiološke situacije uzrokovane virusom Covid-19 održat dana 10. i 11. siječnja 2022. godine putem poveznice za glasovanje koja će na dan izbora biti dostupna na mrežnim stranicama.
Nastavljaju se obvezni sistematski...
Sistematski pregled za studente prve godine preddiplomskog studija Arheologija (svi) i Engleski jezik i književnost bit će održan u srijedu 8. prosinca između 15 i 19 sati  u zgradi ZZJZ IŽ u Puli, Nazorova 23 . Važno je da su studenti, prilikom dolaska, bez simptoma i da su afebrilni te da poštuju protuepidemijske mjere. Obavezno je nošenje maski.
Održano kreativno natjecanje...
Od 29. do 30. studenoga 2021. održano je kreativno recitatorsko natjecanje za strane studente „Nadahnuti ruskom poetskom riječju“ (u kontekstu značajnih obljetnica ruskih pjesnika) uz potporu Ministarstva obrazovanja Ruske Federacije, Rossotrudnichestva u Hrvatskoj te Hrvatskog društva nastavnika ruskoga jezika i književnosti. Mjesto održavanja bilo je Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Pjatigorsko državno sveučilište (Rusija).
Natječaj za dodjelu stipendija...
Natječaj traje od 1. prosinca 2021. godine . Rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli je dana 1. prosinca 2021. godine raspisao Natječaj za dodjelu stipendija izvrsnim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u akademskoj godini 2021./2022.  Student se može prijaviti na natječaj putem web obrazaca u nastavku i to u jednoj od dvije kategorije: Prva kategorija : studenti koji po prvi put upisuju prvu godinu studija na prvoj razini studija (preddiplomski studij),  https://forms.gle/GRzV2Juk6tjNgKP49 (prvi upis prve godine studija – preddiplomska razina).
Nastava se od ponedjeljka 29.11.2021. odvija uživo.
S obzirom na pogoršanje epidemiološke situacije donosi se odluka o prelasku na online izvođenje nastave tijekom tjedna 22.11.-26.11. 2021. U subotu 27.11. nastava se isto izvodi online. Planirana kontaktna nastava nastavit će se održavati prema utvrđenom rasporedu od 29.11.2021.
Natjecanje u čitanju ruskih pjesama,...
Centar "Institut Puškin" Pula zajedno s Pjatigorskim državnim sveučilištem, Hrvatskim društvom nastavnika ruskoga jezika i književnosti uz podršku Ministarstva prosvjete Ruske Federacije i Rossotrudničestva u Hrvatskoj organiziraju  natjecanje u čitanju ruskih pjesama  «Вдохновлённые русским поэтическим словом» u povodu važnih obljetnica ruskih pjesama. Natjecanje će biti u hibridnom obliku, uživo u Pjatigorsku i online u Puli, preko platforme ZOOM, 29. i 30. studenog 2021.    
Centar "Institut Puškin"...
Od 24. do 25. studenog 2021. Centar "Institut Puškin" s Filozofskog fakulteta ponovno organizira  međunarodnu znanstvenu konferenciju zajedno s Pjatigorskim državnim sveučilištem: "Ruska riječ u međunarodnom obrazovnom prostranstvu: povijest i suvremenost".
Dragi studenti, tim školske medicine Labin odgađa sistematske preglede studenta 1.godine studija koji su trebali biti u srijedu 17.11.2021.
Nastava prvih godina preddiplomskih...
Odlukom rektora , zbog pogoršane epidemiološke situacije, na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli nastava će se od ponedjeljka 15. do petka 19. studenoga 2021. održavati na daljinu. Studenti prvih godina preddiplomskih studija FFPU-a će i u petak 12. studenoga 2021. imati nastavu na daljinu.
Zbog pogoršane epidemiološke...
Nastavno na trend pogoršanja epidemiološke situacije i eksponencijalni trend širenja u Istarskoj županiji te postojeće znanstveno-nastavne kapacitete Sveučilišta, a u skladu s odlukom Senata ( Odluka o izvođenju nastave u akademskoj godini 2021./2022. od 9. rujna 2021. godine ) s ciljem zaštite zdravlja zaposlenika, studenata i njihovih obitelji rektor je donio Odluku o prelasku na online izvođenje nastave tijekom tjedna od 15. - 19. studenoga 2021. godine. Napominjemo da Odluka vrijedi samo za taj tjedan.
Započinju obvezni sistematski...
Obavještavaju se studenti prve godine studija FFPU-a da su dužni, u terminu koji će biti objavljen na intranetskim stranicama Sveučilišta, pristupiti obaveznom sistematskom pregledu  u zgradi ZZJZ IŽ u Puli, Nazorova 23 . Studenti koji ne obave zdravstveni pregled neće moći upisati narednu godinu studija.
Nastava za studente prvih godina svih...
Obavještavaju se studenti prvih preddiplomskih godina svih studija Filozofskog fakulteta u Puli da se od četvrtka 4. studenoga do četvrtka 11. studenoga nastava održava na daljinu zbog Covid pozitivnih studenata. Nastava uživo počinje u petak 12. 11. 2021. godine.  
Preuzimanje studentskih iskaznica...
Obavještavaju se studenti da, ukoliko se nalaze na popisima od 13. ili 20. listopada, studentske iskaznice (x-ice) mogu preuzeti u prostorijama SCPU-a (stražnje dvorište Studentskog doma Pula) između 9 i 15 sati, uz predočenje osobne iskaznice. 
Preuzimanje studentskih iskaznica...
Obavještavaju se studenti da, ukoliko se nalaze na popisu u nastavku ove obavijesti, od 14. listopada,  studentske iskaznice (x-ice) mogu preuzeti u prostorijama SCPU-a (stražnje dvorište Studentskog doma Pula) između 9 i 15 sati, uz predočenje osobne iskaznice. 
Zanima te studij u inozemstvu? Tražiš stipendiju ili mogućnost da usavršiš svoja znanja i vještine u međunarodnom okruženju? Ili želiš odraditi stručnu praksu u nekoj od vrhunskih tehnoloških kompanija, sudjelovati u istraživačkim projektima i započeti karijeru u zemlji s jednim od najboljih životnih standarda na svijetu? – Austrija je prava destinacija za tebe!
Rektorovo obraćanje studentima za...
Stotine mladih talenata poput vas još su prije 3.000 godina upisivali prve studije i kolegije. Kako povijest pamti bilo je to u Indiji, danas Pakistanu, na sveučilištu u Takshashili koje je stoljećima slovilo kao ugledno obrazovno središte i okupljalo izabrane sretnike iz svih dijelova svijeta. U modernom dobu znanje je prividno na dlanu, mogućnost studiranja dana je svima i samim time stvara se dojam da svi mogu završiti studij, bilo koji. Međutim, riječ je o stereotipu koji je jako daleko od istine.
Izborna nastava iz kolegija Kineziološka kultura u akademskoj godini 2021./2022. održava se u sportskoj dvorani u Ronjgovoj 1 prema sljedećem rasporedu: Pilates – ponedjeljkom i četvrtkom od 18 do 19.30 sati (voditeljica: Lena Habalija, mag. cin.) Odbojka – ponedjeljkom i četvrtkom od 19.30 do 21.00 sati (voditelj: Zlatko Tkalčec, v. pred.) Košarka – srijedom od 19.00 do 20.30 sati (voditelj: Zlatko Tkalčec, v. pred.) Student izabire jednu od ponuđenih aktivnosti u dogovoru s predmetnim nastavnikom.
Mole se studenti da što prije aktiviraju svoje korisničke račune kako bi mogli pristupiti nastavi na mreži (sve upute o korisničkim računima dane su pri upisu). U slučaju poteškoća, studenti se sa svojih postojećih e-mail adresa (gmail, hotmail i drugo) mogu javiti predstojnici Odsjeka doc. dr. sc. Dubravki Dulibić-Paljar na adresu  dubravka.dulibic-paljar@unipu.hr . 
Članovi Odsjeka za anglistiku, prof. dr. sc. Renata Šamo i izv. prof. dr. sc. Igor Grbić, tijekom rujna gostovali su u Gradskoj knjižnici i čitaonici u Puli. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana pismenosti, 8. rujna, prof. dr. sc. Renata Šamo održala je predavanje intrigantnog naslova Je li važniji tekst ili čitatelj? Kao znanstvenica koja kontinuirano istražuje jezičnu vještinu čitanja na (ne)materinskom jeziku, pozvala se na neka od najzanimljivijih tumačenja tog procesa u relevantoj teoriji, nastojeći približiti znanstvene spoznaje široj javnosti. Izv. prof. dr. sc. Igor Grbić gostovao je 20. rujna u programu 3. tjedna istarskih knjižnica pod sloganom Zavičaj (ni)je zaborav, a s njim su o njegovom respektabilnom književnom radu razgovarali teoretičar književnosti doc. dr. sc. Matija Jelača (Filozofski fakultet u Puli) i književnik Omer Rak. Razgovor je vođen pod nazivom Svijet kao riječ.  Oba su događaja bila popraćena u lokalnim medijima, čime se nesumnjivo pridonosi promociji Odsjeka za anglistiku i Filozofskog fakulteta, odnosno Sveučilišta Jurja Dobrile u cjelini.  prof.dr.sc. Renata Šamo
Poziv na radionicu, 2. listopada u...
POZIV NA RADIONICU 02. LISTOPADA U 10,00 SATI MEDULIN Općina Medulin 2. veljače 2020. godine prijavila je projekt za mlade “Mladi za Medulin – djeluj lokalno” na natječaj Erasmus +, Ključna aktivnost 3 koji je temeljem Odluke Agencije za mobilnost i programe Europske unije od 20. travnja 2020. godine odabran za financiranje u iznosu od 12.785,00 eura. Projekt je financiran u 100% iznosu bespovratnih sredstava, a predstavlja najveći i najvažniji projekt za mlade u Općini Medulin. Ovim projektom Općina Medulin želi povećati participaciju mladih u procesima donošenja odluka, povezati i motivirati mlade da se uključe u lokalnu zajednicu te aktivno uključiti mlade u dijalog s donositeljima odluka u cilju razvijanja društvenih vještina, aktivnog građanstva i kreiranja novog Lokalnog programa za mlade Općine Medulin 2021. -2025., najvažnijeg strateškog dokumenta za mlade. Opći cilj projekta je povećanje participacije mladih u procesu donošenja odluka dok su specifični ciljevi: 1) motivirati mlade za uključivanje u rad lokalne zajednice 2) donošenje novog Lokalnog programa za mlade Općine Medulin 2021. – 2025. 3) osvještavanje donositelja odluka o važnosti participacije mladih u lokalnoj zajednici. Kroz ovaj projekt do sada su provedene slijedeće aktivnosti: Informativni event Održano je 6 fokus grupa (Medulin, Pomer, Premantura, Banjole, Pješčana uvala, Vinkuran) Provedeni su intervjui s ključnim dionicima Općinsko vijeće usvojilo je lokalni program za mlade Edukacija za donositelje odluka i savjet mladih 25.09 Aktivnosti koje su preostale: Radionica Mladi vs Donositelji odluka 02.10. Završna konferencija kraj listopada Projekt uključuje mlade (15 – 30 godina) s područja općine Medulin, mlade s posebnim potrebama i poteškoćama u razvoju, donositelje odluka (načelnik, vijećnici Općinskog vijeća Općine Medulin, mjesni odbori i pročelnici), Osnovnu školu dr. Mate Demarin, ravnatelje pulskih srednjih škola, Savjet mladih Općine Medulin, youthworkere, predstavnike civilnog sektora te stručne predavače. Općina Medulin
Doc. dr. sc. Marleni Plavšić, predstojnici Odsjeka za nastavničke predmete i strane jezike  (Filozofski fakultet u Puli), Izvršni odbor Hrvatskog psihološkog društva dodijelio je Psihologijsku nagradu Zoran Bujas za osobito vrijedan doprinos psihologijskom nakladništvu. Prof.dr.sc. Renata Šamo 
Dan institucijskih projekata (DIP), na prijedlog Odbora za znanost Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, održat će se 29. rujna s temeljnim ciljem boljeg međusobnog upoznavanja i budućeg umrežavanja na zajedničkim projektnim zadacima. Do sutra, 1. rujna, u tijeku su prijave zainteresiranih istraživačica i istraživača, nakon čega će biti dogovoren redoslijed izlaganja. Uskoro više o pojedinostima prvog održavanja ovog zanimljivog skupa… prof.dr.sc. Renata Šamo
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Javni poziv za iskaz interesa za obavljanje posla suradnika/suradnice u provođenju istraživanja–intervjue u sklopu Projekta “Archivio della memoria linguistica e culturale istriana” na Filozofskom fakultetu. Detaljnije: Tekst javnog poziva
Lista studenata koji ostvaruju pravo...
Slijedom objavljenog Javnog poziva za dodjelu jednokratne financijske pomoći studentima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli iz područja pogođenih potresima, a nakon razmatranja pristiglih prijava, utvrđeno je da pravo na dodjelu jednokratne financijske pomoći ostvaruju sljedeći studenti:
Poziv na predavanje Izvanrednog i...
Dan ruskoga jezika, 6. lipnja, prošao...
6. lipnja u Institutu Puškin obilježili smo Dan ruskoga jezika i proslavili 222. rođendan Aleksandra Sergejeviča Puškina, oca suvremenogа ruskog jezika.
Obilježavanje Dana ruskoga jezika i...
6. lipnja obilježavamo 222. rođendan Aleksandra Sergejeviča Puškina (6. lipnja 1799. Moskva - Sankt Peterburg, 10. veljače 1837.), oca suvremenoga ruskoga jezika. Već skoro desetljeće obilježavamo Dane ruskoga jezika i kulture, a od 2017. godine, od kada imamo i Centar ruskoga jezika i kulture „Institut Puškin“ na Filozofskom fakultetu u Puli, Dani se organiziraju i više puta godišnje, na kojima sudjeluju gostujući domaći i strani profesori i predavači, i jasno, studenti te je stoga ova manifestacija već dugo međunarodna.
Poziv za studente: prijavite se za...
Poštovane/i studentice i studenti, Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, u suradnji sa Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli, omogućit će studentima cijepljenje protiv COVID-19.
Druga hrvatska olimpijada iz znanja...
22. svibnja 2021. organizirano je finale „ Druge hrvatske Olimpijade iz znanja ruskoga jezika “. Olimpijada je tematski bila posvećena prvom letu u svemir Jurija Gagarina jer se ove godine obilježava 60. godišnjica jednog najvažnijih događaja za čovječanstvo. Olimpijada se organizira u okviru Dana ruskoga jezika i kulture, uoči Dana ruskoga jezika i Puškinova rođendana (6. lipnja). Ovo je jedina olimpijada iz ruskoga jezika koja se organizira u Hrvatskoj, a inicijatorica prve Olimpijade bila je Irena Mikulaco, predsjednica HAPRYAL-a i voditeljica Centra ruskoga jezika i kulture „Institut Puškin“ (Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli).
Dani ruskoga jezika i kulture u...
20. svibnja započeli su Dani ruskoga jezika i kulture i okupit će vodeće hrvatske rusiste i gostujuće strane predavače. Dani traju do 2. lipnja. PROGRAM
Na temelju članka 12. stavka 3. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, a sukladno članku 5. Pravilnika o financiranju Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i studentskih programa, Studentski zbor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli dana 17. svibnja 2021. godine raspisuje Natječaj za financiranje studentskih programa koje provode studentske organizacije ili pojedini studenti za 2021. godinu.
Polaznici kolegija Američka kultura i civilizacija (nositeljica: izv. prof. dr. sc. Renata Šamo) imali su u utorak, 11. svibnja, predavanje o visokom obrazovanju u Sjedinjenim Državama. Održala ga je Tiana Morris, Early Career Mentor and Educator, koja je akademsku godinu 2019./2020. provela na jednom zagrebačkom fakultetu kao Fullbrightov asistent u nastavi engleskog jezika tako da je, nakon izlaganja, uslijedio razgovor sa studentima, uglavnom o usporedbama između američkog i našeg sustava te specifičnostima i mogućnostima studiranja na nekom od američkih sveučilišta. Bila je to prigoda da studenti ne samo nauče nešto novo o odabranoj temi, nego i da spontano koriste engleski jezik s izvornim govornikom u realnoj komunikacijskoj situaciji, što je pridonijelo njihovoj još većoj motiviranosti da se uključe u razgovor.  Izv.prof.dr.sc. Renata Šamo
Polaznici izbornog kolegija Temeljni lingvistički pojmovi (nositeljica: izv. prof. dr. sc. Renata Šamo) uspješno su sudjelovali u programu Festivala znanosti, održavši u četvrtak 13. svibnja predavanje o uraganima iz onomastičke perspektive. Slušala ih je skupina od 40-tak učenika srednjih i osnovnih škola te studenata našeg sveučilišta, koji su svojim komentarima potvrdili kako je bilo zanimljivo slušati o poveznici sustava imenovanja tropskih oluja i nekim kontroverznim pitanjima kao štu su ona rodna ili rasna. Anamaria Kovač, Andrea Grizelj, Barbara Kuveždić, Ivan Dorian Grgat, Gabriel Šergo i Rikardo Vošten pokazali su kako studij engleskog jezika može biti još poticajniji od očekivanja, dok su mogućnosti proučavanja jezika kao pojave gotovo neograničene i dotiču se svakog vida ljudskog života i djelovanja.   Izv.prof.dr.sc. Renata Šamo
Javni poziv za dodjelu jednokratne...
Na temelju Odluke Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od dodjeli jednokratne financijske pomoći studentima, KLASA: 003-08/21-02/31, URBROJ: 380-01-21-1 od dana 26. ožujka 2021. Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli raspisuje Javni poziv za dodjelu jednokratne financijske pomoći studentima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli iz područja pogođenih potresima Studenti se mogu prijaviti putem sljedeće poveznice: https://forms.gle/23SJ2Ac4i9K8kDV39
Dragi studenti, pozivamo vas na predstavljanje knjige Human Rights Education for Psychologists koje će se održati u petak, 7. svibnja s početkom u 11:40 sati. Knjigu su uredili Polli Hagenaars, Marlena Plavšić, Nora Sveaass, Tony Wainwright i Ulrich Wagner. Knjigu je objavila izdavačka kuća Routledge prošle godine. Predstavljanje knjige odvijat će se na engleskom jeziku u okviru Simpozija psihologije kriza, katastrofa i traume ‘Naučene lekcije iz europskih zemalja’. Organizatori simpozija su: EFPA-ino Povjerenstvo za psihologiju kriza, katastrofa i traume, Norveško psihološko društvo te EFPA-in Odbor ljudskih prava i psihologije. Mjesto događanja: na daljinu putem platforme Zoom URL susreta: https://us02web.zoom.us/j/81431419362... ID susreta: 814 3141 9362 Lozinka: 63936201 Domaćin: Norwegian Psychological Association Veselimo se vašem prisustvu! doc. dr. sc. Marlena Plavšić
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, u suradnji s Fachhochschule Burgenland GmbH- Eisenstadt iz Austrije, i ove godine organizira  Ljetnu školu hrvatskog i njemačkog jezika . Ljetna škola traje 2 tjedna uz raznolik program nastave jezika, kulture, predavanja o hrvatskom i austrijskom gospodarstvu, kulturi i književnosti, interkulturalnim razlikama, učenje u tandemu, terensku nastavu, radionice te izlete i filmske večeri. Nastava jezika izvodi se na različitim razinama te se polaznici raspoređuju na temelju njihova prethodna poznavanja jezika.
Rapisuje se Natječaj za dodjelu...
Raspisuje se Natječaj za dodjelu rektorove nagrade najuspješnijim studentima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u akademskoj godini 2019./2020. koji su se istaknuli ostvarenim uspjehom na studiju, nastavnim i izvannastavnim aktivnostima i ostvarenim postignućima. Rektorova nagrada dodjeljuje se po jednom studentu svake sastavnice. Natječaj je otvoren do 26. travnja 2021. godine, a prijavu na natječaj mogu podnijeti student osobno ili čelnik sastavnice uz prethodnu suglasnost studenta.
  Dragi studenti, predstavljamo vam program  Ekonomskog fakulteta u Zagrebu BUDI FIN - Financijski pismen i odgovoran! , namjenjen mladima te zbog toga prilika da se studentima omogući besplatno financijsko obrazovanje.    Pozivamo vas da se priključite programu financijske pismenosti  BUDI FIN! -  Financijski pismen i odgovoran.  www.budifin.hr  i time povećate svoju financijsku pismenost.   Ovaj edukativni program namijenjen je mladima kako bi upoznali svoje navike u potrošnji i stavove o novcu te kako bi se educirali o financijskoj pismenosti i na taj način osigurali veće blagostanje u budućnosti. Neke od tema o kojima će se govoriti u prvom ciklusu edukacija su:  Što je važno znati o novcu? Kako i zašto se ponašam s novcem?  Što sve utječe na mene kada odlučujem kada i koliko trošiti?  Kako se mogu unaprijediti?  Kako voditi osobni proračun?  Kako uvijek mogu štedjeti, bez obzira na to koliko imam novaca na raspolaganju? Nakon prijave na mrežnoj stranici  www.budifin.hr  sa studentima će se komunikacija nastaviti putem ostavljenog e-maila. Ono što je važno je da ostavite točne podatke na osnovnoj stranici, jer prema GDPR uredbi, samo uz privolu vas smijemo kontaktirati.    1. modul edukacije zakazan je za svibanj, te je za njega potrebno prijaviti se do 1.05.2021.   Više o projektu dostupno je na mrežnim stranicama  www.budifin.hr  te na društvenim mrežama  Facebook  i   Instagram .   prof.dr.sc. Lina Pliško
Konačne rang liste dobitnika...
Na temelju članka 11. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija izvrsnim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli Povjerenstvo za utvrđivanje rezultata natječaja utvrđuje konačnu rang-listu studenata i studentica koji ostvaruju pravo na dodjelu stipendija izvrsnim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija u akademskoj godini 2020./2021. Konačne rang liste dobitnika stipendija 2020./2021.
Poštovane/i,    u travnju je organizirana radionica o uređivanju i radu na Wikipediji - 'WikiKaoMediji – urgentnost održivih medijskih praksi i dijeljenog znanja’ pod vodstvom Željka Blaće koja će se održati preko Zoom platforme.   Radionica je namijenjena osobama koje su zainteresirane koristiti Wikipediju za pretraživanje, informiranje i/ili rade sa arhivama, dokumentacijom, mapiranjem ili dijeljenjem znanja, te žele koristiti otvorene alate i sadržaje u svom hobističkom ili profesionalnom radu sa digitalnim medijima. Više o radionici možete pročitati na linku  https://radiona.org/radionica-wikikaomediji-urgentnost-odrzivih-medijskih-praksi-i-djeljenog-znanja/ Prof.dr.sc. Lina Pliško 
Konačni rezultati izbora za članove...
Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za Studentski zbor dana 6. travnja 2021. godine utvrdilo je Konačne rezultate izbora za članove Studentskog zbora Sveučilišta.  
Ako ste propustili emisiju HTV-a u kojoj izv. prof. dr. sc. Igor Grbić s Odsjeka za anglistiku Filozofskog fakulteta u Puli govori o prvom ne-europskom dobitniku Nobelove nagrade za književnost 1913. godine, Indijcu Rabindranathu Tagoreu, spominjući također njegov dolazak u Zagreb, možete ju pogledati na sljedećoj poveznici:  https://hrti.hrt.hr/api/api/ott/socialshare?target=social&referenceId=889640EE-0009-4&channelReferenceId=NULL&mobile=true&serie=false&operatorReferenceId=hrt izv.prof.dr.sc. Igor Grbić  
Započeli su Dani hrvatskoga jezika i...
Susret hrvatskih i ruskih studenata i studentica organiziran je 9. ožujka 2021. s početkom od 18 sati, u okviru Dana hrvatskoga jezika i kulture , a u povodu Dana hrvatskoga jezika, koji se obilježava 17. ožujka. Ovakva manifestacija se po prvi puta organizira u Pjatigorsku, na Pjatigorskom državnom sveučilištu. Ruski studenti i studentice od akademske godine 2020./2021. uče hrvatski jezik na daljinu u novootvorenom Centru hrvatskoga jezika i kulture u Pjatigorsku, zajedno s dr. sc. Irenom Mikulaco, pa je to bila prigoda da se studenti susretnu zajedno s pulskim studentima koji uče ruski jezik, kako bi vježbali jezik i upoznali se. Prvom susretu bile su nazočne, osim studenata i studentica, u Pjatigorsku, doc. dr. sc. Irina Borisovna Fedotova, voditeljica Centra “Institut Puškin” u Pjatigorsku (Pjatigorsko državno sveučilište, Rusija) i dr. sc. Irena Mikulaco, voditeljica Centra “Institut Puškin” u Puli (Filozofski fakultet, Sveučilšta Jurja Dobrile u Puli) i organizatorica događanja. Fotografije
Mole se studenti/ce koji su upisali izborni kolegij Kineziološka kultura u zimskom i ljetnom semestru akademske godine 2020./2021. da se jave nastavniku Zlatku Tkalčecu, v. pred., na e-adresu zlatko.tkalcec@unipu.hr . S poštovanjem, izv. prof. dr. sc. Iva Blažević
Obilježavanje Dana hrvatskoga jezika...
Dani hrvatskoga jezika i kulture u Pjatigorsku , bit će obilježeni od 8. - 12. ožujka 2021. u povodu  Dana hrvatskoga jezika, 17. ožujka . Dani hrvatskoga jezika i kulture upriličeni su za studente Pjatigorskog državnog sveučilišta, koji od akademske godine 2020./2021. uče u Centru hrvatskoga jezika i kulture u Pjatigorsku hrvatski jezik s dr. sc. Irenom Mikulaco u. Tijekom ovoga tjedna bit će organizirano nekoliko događanja. 9. ožujka u 18 sati online Susret hrvatskih i ruskih studenata i studentica (Pula-P jatigorsk ), studenti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli koji uče ruski jezik sa studentima i studenticama iz Pjatigorska koji tamo uče hrvatski jezik.  Join Zoom Meeting https://unipu-hr.zoom.us/j/98876946084?pwd=SmlMMHd3UlFFV0Y3U0V5Y3FmMUFEZz09 Tijekom hrvatskoga tjedna ruski studenti će se upoznati s tekstom Vjekoslava Majera  Dnevnik malog Perice  , pogledati film  Tko pjeva , zlo ne misli  Kreše Golika prema knjizi Dnevnik malog Perice . Film je proglašen jednim od najbolje snimljenih hrvatskih filmova u anketi hrvatskih filmskih kritičara dvadeset godina nakon nastanka. 12. ožujka 2021. u 14 sati , čitanje pjesama hrvatskih pjesnika, online  Organizatorica Dana hrvatskoga jezika i kulture u Pjatigorsku je  dr. sc. Irena Mikulaco.
Sukladno uvjetima nastale epidemiološke situacije i odluke o organizaciji rada na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli studenti Filozofskog fakulteta u Puli mogu e-poštom prijaviti temu završnog/diplomskog rada Uredu za studente i obrazovne programe do 15. travnja posljednje akademske godine studija. Ispunjeni obrazac student dostavlja e-poštom mentoru koji će odgovoriti studentu sa "suglasan/suglasna" umjesto potpisa koji student zatim prosljeđuje Uredu za studente i obrazovne programe na unos podataka u ISVU sustav i to djelatnici Noris Rosanda, na  noris.rosanda@unipu.hr Obrazac koji se nalazi na sljedećoj poveznici (FFPU Obrazac) može se nakon što se pohrani na računalu otvoriti kao word dokument te kao takav ispuniti i poslati mentoru:
Poziv na II. hrvatsku Olimpijadu iz...
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ Олимпиада по русскому языку среди учеников и студентов проводится с целью формирования и укрепления интереса учащихся к углубленному изучению русского языка и русской культуры. Участие в Олимпиаде является мотивацией активного изучения русского языка для целей общения. РЕГИСТРАЦИЯ ФОРМА ЗАЯВКИ Заявки на участие принимаются  до 15 апреля 2021  года на электронный адрес:  olimpruhr21@gmail.com ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ Олимпиада состоится 22 мая 2021 года онлайн на платформе ZOOM. Все участники получат сертификаты, а победители будут награждены призами. Участие в Олимпиаде бесплатное.