Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Studentska praksa

   

Studij arheologije na Filozofskom fakultetu u Puli uz pružanje teorijskih znanja veoma je usmjeren na praktične aktivnosti studenata. Svi studenti arheologije moraju odraditi 270 sati (9 ECTS boda) obavezne terenske prakse do kraja preddiplomskoga studija (Terenska praksa I.-III.). Terensku praksu odrađuju u okviru terenskih istraživanja nastavnika i istraživača Filozofskoga fakulteta u Puli ili kod partnerskih ustanova.

Ustanove s kojima je sklopljen Sporazum o znanstvenoj, stručnoj i tehničkoj suradnji na temelju kojega studenti imaju priliku sudjelovati u radu na arheološkim istraživanjima, na terenu i u obradi materijala:

   

Studenti se mogu praktično usavršavati i u okviru izborne Izvannastavne aktivnosti koja za 30 sati rada iznosi 1 ECTS bod. Pozivamo studente da se u okviru Izvannastavne aktivnosti uključe u rad i istraživačke projekte Centra za interdisciplinarna arheološka istraživanja krajolika! Bodove za Izvannastavnu aktivnost, osim za terenski i laboratorijski rad, možete ostvariti i sudjelovanjem na studentskim konferecijama i radionicama, za objavljene radove, studentske projekte i sl. Informacije o mogućnostima financiranja studentskih projekata potražite od Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Studenti mogu sudjelovati i u terenskoj nastavi koja se odvija u zemlji i inozemstvu (posjet arheološkim zbirkama, muzejima, arheološkim nalazištima itd.).