ARHEOLOGIJA I LATINSKI JEZIK I RIMSKA KNJIŽEVNOST:
Arheologija i latinski jezik i rimska književnost

Ispis predmeta
Arheologija - Latinski jezik i rimska književnost
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Latinska deskriptivna gramatika I (145717)
Moretti, V.
1,0,0
60
(15P+45S )
1 INFO
2.0 Latinski jezik I. (morfologija) (63339)
Milanović, Z.
- 30
(15A+15S )
1 INFO
3.0 Pregled rimske književnosti I (186540)
Matan, A.
- 30
(30P )
1 INFO
3.0 Teorijska arheologija (189242)
- 30
(30P )
1 INFO
5.0 Uvod u antičku arheologiju (189232)
Matijašić, R.
- 45
(45P )
1 INFO
3.0 Uvod u filologiju (145718)
Moretti, V.
- 30
(30P )
1 INFO
5.0 Uvod u prapovijesnu arheologiju (189230)
Buršić-Matijašić, K.
1,1,1
45
(45P )
1 INFO
ECTS Izborna grupa I. sem Latinski jezik i rimska književnost (dvop)
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Antičke starine (145747)
Matan, A.
- 30
(30P )
1 INFO
3.0 Engleski jezik I. (54740)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
1 INFO
3.0 Njemački jezik I (54660)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
1 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
1, 2 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
- 30
(30P )
1 INFO
3.0 Opća psihologija (41576)
Ambrosi Randić, N.; Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1 INFO
3.0 Sociologija (41579)
Šuran, F.
- 30
(15P+15S )
1 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (53960)
- 30
(15P+15S )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Antička arheologija u Hrvatskoj (189246)
Matijašić, R.
- 30
(30P )
2 INFO
6.0 Latinska deskriptivna gramatika II (145729)
Milanović, Z.
- 60
(15P+45S )
2 INFO
2.0 Latinski jezik II. (sintaksa) (63341)
Matan, A.
- 30
(15A+15S )
2 INFO
4.0 Prapovijesna arheologija u Hrvatskoj (189244)
Buršić-Matijašić, K.
1,1,1
30
(30P )
2 INFO
3.0 Pregled rimske književnosti II (186542)
- 30
(30P )
2 INFO
3.0 Repetitorium Latinum (186543)
Matan, A.
- 30
(15P+15S )
2 INFO
2.0 Terenska praksa I. (189253)
Buršić-Matijašić, K.
1,1,1
60
(60PK )
2 INFO
ECTS Izborna grupa II. sem Latinski jezik i rimska književnost (dvop)
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik II. (54741)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
2 INFO
3.0 Njemački jezik II (54661)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
2 INFO
3.0 Recepcija antike u zapadnoj kulturi (186641)
Moretti, V.
- 30
(30P )
2 INFO
3.0 Terenska nastava (186544)
- 60
(60PK )
2 INFO
3.0 Interkulturalna kompetencija i komunikacija (69603)
Piršl, E.
- 30
(30P )
2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
1, 2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
2 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15P+15A+15S )
2 INFO
3.0 Povijest filozofije (99050)
- 30
(15P+15S )
2 INFO
3.0 Razvojna psihologija (41577)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
2 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (126592)
Šuran, F.
- 30
(30P )
2 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159096)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S )
2 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (121439)
- 120
(15P+105PK )
2 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Latinska deskriptivna gramatika I (145717)
Moretti, V.
1,0,0
60
(15P+45S )
1 INFO
2.0 Latinski jezik I. (morfologija) (63339)
Milanović, Z.
- 30
(15A+15S )
1 INFO
3.0 Pregled rimske književnosti I (186540)
Matan, A.
- 30
(30P )
1 INFO
3.0 Teorijska arheologija (189242)
- 30
(30P )
1 INFO
5.0 Uvod u antičku arheologiju (189232)
Matijašić, R.
- 45
(45P )
1 INFO
3.0 Uvod u filologiju (145718)
Moretti, V.
- 30
(30P )
1 INFO
5.0 Uvod u prapovijesnu arheologiju (189230)
Buršić-Matijašić, K.
1,1,1
45
(45P )
1 INFO
ECTS Izborna grupa I. sem Latinski jezik i rimska književnost (dvop)
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Antičke starine (145747)
Matan, A.
- 30
(30P )
1 INFO
3.0 Engleski jezik I. (54740)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
1 INFO
3.0 Njemački jezik I (54660)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
1 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
1, 2 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
- 30
(30P )
1 INFO
3.0 Opća psihologija (41576)
Ambrosi Randić, N.; Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1 INFO
3.0 Sociologija (41579)
Šuran, F.
- 30
(15P+15S )
1 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (53960)
- 30
(15P+15S )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Antička arheologija u Hrvatskoj (189246)
Matijašić, R.
- 30
(30P )
2 INFO
6.0 Latinska deskriptivna gramatika II (145729)
Milanović, Z.
- 60
(15P+45S )
2 INFO
2.0 Latinski jezik II. (sintaksa) (63341)
Matan, A.
- 30
(15A+15S )
2 INFO
4.0 Prapovijesna arheologija u Hrvatskoj (189244)
Buršić-Matijašić, K.
1,1,1
30
(30P )
2 INFO
3.0 Pregled rimske književnosti II (186542)
- 30
(30P )
2 INFO
3.0 Repetitorium Latinum (186543)
Matan, A.
- 30
(15P+15S )
2 INFO
2.0 Terenska praksa I. (189253)
Buršić-Matijašić, K.
1,1,1
60
(60PK )
2 INFO
ECTS Izborna grupa II. sem Latinski jezik i rimska književnost (dvop)
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik II. (54741)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
2 INFO
3.0 Njemački jezik II (54661)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
2 INFO
3.0 Recepcija antike u zapadnoj kulturi (186641)
Moretti, V.
- 30
(30P )
2 INFO
3.0 Terenska nastava (186544)
- 60
(60PK )
2 INFO
3.0 Interkulturalna kompetencija i komunikacija (69603)
Piršl, E.
- 30
(30P )
2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
1, 2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
2 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15P+15A+15S )
2 INFO
3.0 Povijest filozofije (99050)
- 30
(15P+15S )
2 INFO
3.0 Razvojna psihologija (41577)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
2 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (126592)
Šuran, F.
- 30
(30P )
2 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159096)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S )
2 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (121439)
- 120
(15P+105PK )
2 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj