LATINSKI JEZIK II. (SINTAKSA):
Latinski jezik II. (sintaksa)
Latinski jezik II. (sintaksa)
Šifra: 63341
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ante Matan
Izvođači: doc. dr. sc. Ante Matan - Seminar
Tara Pavlović , mag. - Seminar

Tara Pavlović , mag. - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Auditorne vježbe 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Arheologija
Obavezni predmet - Redovni studij - Arheologija - Hrvatski jezik i književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Arheologija - Japanski jezik i kultura
Obavezni predmet - Redovni studij - Arheologija - Latinski jezik i rimska književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Arheologija - Povijest
Obavezni predmet - Redovni studij - Arheologija - Talijanski jezik i književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Engleski jezik i književnost - Arheologija
Izborna grupa povijest latinski - Redovni studij - Povijest
Izborna grupa povijest latinski - Izvanredni studij - Povijest
Termini konzultacija: