ODSJEK ZA TALIJANISTIKU:
Odsjek za talijanistiku

Kontakti

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Filozofski fakultet
Odsjek za talijanistiku

Adresa: Ivana Matetića Ronjgova 1, 52100 Pula, Hrvatska

E-adresa: ffpu-talijanistika@unipu.hr

Predstojnik odsjeka: doc. dr. sc. Fabrizio Fioretti

Telefoni

tel. +385 (52) 377 592

Dekanat Filozofskog fakulteta: tel. +385 (52) 377 500, faks  +385 (52) 211 713

Ured za studente i obrazovne programe+385 (52) 377 515, +385 (52) 377 514

Studijski programi Odsjeka

Odsjek za talijanistiku kao sastavnica Filozofskog fakulteta i u suradnji s njegovim sastavnicama nudi mogućnost studiranja Talijanskog jezika i književnosti u kombinaciji sa studijem Engleskog jezika i književnosti, Arheologije, Latinskog jezika i rimske književnosti, Hrvatskog jezika i književnosti, Povijesti i Japanskog jezika i kulture. Studij je organiziran u dvije etape.

Preddiplomski studij završava nakon tri godine studiranja i prikupljenih 180 kredita. Po završetku preddiplomskog studija stječe se naslov Prvostupnika talijanskoga jezika i književnosti. Stečena diploma dvopredmetnog studija otvara vrata diplomskog studija.

Diplomski studij traje dvije godine. Broj kredita koji je potrebno prikupiti za njegov završetak je 120. Po završetku diplomskog studija stječe se naslov Magistra talijanskoga jezika i književnosti.

Studiji talijanskog jezika i književnosti u kombinaciji s Engleskim jezikom i književnosti, Arheologijom, Latinskim jezikom i rimskom književnosti, Hrvatskim jezikom i književnosti, Povijesti, te s Japanskim jezikom i kulturom, profesorskog je usmjerenja i omogućuje studentima postizanje dvaju ciljeva. Prije svega omogućava da student solidno usvoji nova jezična, književna, kulturna i povijesna znanja, kao i opće vrijednosti hrvatske, talijanske, engleske, japanske, te rimske kulture i civilizacije.

Dvopredmentni studij talijanskoga jezika i književnosti kroz svoju strukturu i znanstveno-nastavnim kadrom književnika i jezikoslovaca koji su stručnjaci u svom području pruža bogatu lepezu znanja i spoznaja romanske filologije i talijanistike.

Sve bogatije, sve raznovrsnije ali i sve zahtjevnije tržište rada traži sposobne, kreativne i visokoobrazovane i višejezične mlade ljude završenog sveučilišnog studija humanističkoga tipa s jezikoslovnom odnosno književnom specijalizacijom. Potražnja takvih kadrova izrazita je na području:

  • poučavanja jezika u osnovnim, srednjim školama, učilištima, veleučilištima kao i u školama za strane jezike (uz položeni edukacijski paket),
  • prevoditeljske djelatnosti,
  • rada u nakladništvu i novinskim kućama,
  • rada u turizmu,
  • odnosa s javnošću,
  • rada u industriji i gospodarstvu itd.

Riječ je dakle o studiju koji omogućava visok stupanj stručnosti kako zbog književno-kulturalnih znanja tako i zbog čisto stručnih i jezičnih kompetencija talijanskoga jezika. Studentima je omogućen boravak na stranim sveučilištima kroz mobilnost i Erasmus + programa kao i izbornost kolegija prema načelima Bolonjskoga procesa. Studijem se postiže sposobnost fluentnog razumijevanja pisanog i govorenog izraza talijanskog jezika i općih i specifičnih obilježja talijanske kulture i talijanske književnosti. Tako stečena sposobnost omogućuje studentima izgradnju sintetiziranih spoznajnih sklopova, koji, uz mnoštvo usko specijaliziranih sadržaja povezanih s budućom profesijom, čine da magistri talijanskoga jezika i književnosti budu stručan i kvalitetan kadar na tržištu rada.