Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Odsjek za talijanistiku

Kontakti

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Filozofski fakultet
Odsjek za talijanistiku

Adresa: Ivana Matetića Ronjgova 1, 52100 Pula, Hrvatska

E-adresa: ffpu-talijanistika@unipu.hr

Predstojnik odsjeka: doc. dr. sc. Fabrizio Fioretti

Telefoni

tel. +385 (52) 377 592

Dekanat Filozofskog fakulteta: tel. +385 (52) 377 500, faks  +385 (52) 211 713

Ured za studente i obrazovne programe+385 (52) 377 515, +385 (52) 377 514

Studijski programi Odsjeka

Jednopredmetni i dvopredmentni studij talijanskoga jezika i književnosti kroz svoju strukturu i znanstveno-nastavnim kadrom književnika i jezikoslovaca, koji su stručnjaci u svom području, pruža bogatu lepezu znanja i spoznaja romanske filologije i talijanistike.

Dvopredmetni studij nudi mogućnost studiranja Talijanskog jezika i književnosti u kombinaciji sa studijem Engleskog jezika i književnosti, Arheologije, Latinskog jezika i rimske književnosti, Hrvatskog jezika i književnosti, Povijesti i Japanskog jezika i kulture.

Studij talijanskoga jezika i književnosti (jednopredmetni i dvopredmentni) organiziran je u dvije etape:

Preddiplomski studij završava nakon tri godine studiranja i prikupljenih 180 ECTS-a. Po završetku preddiplomskog studija stječe se akademski naziv prvostupnika (baccalaureus) talijanskog jezika i književnosti;

Diplomski studij traje dvije godine i za njegov završetak potrebno je prikupiti 120 ECTS-a. Po završetku diplomskog studija stječe se akademski naziv magistra talijanskoga jezika i književnosti.

Dvojna diploma (Double Degree)

Sveučilišni diplomski studij Dvojne diplome (Double Degree) pruža studentima mogućnost stjecanja dviju diploma, jednu na diplomskome studiju matičnoga sveučilišta, a drugu na diplomskome studiju prestižnoga talijanskog sveučilišta – Università per Stranieri di Perugia (Sveučilište za strance u Perugi). Studenti koji završe preddiplomski studij Talijanski jezik i književnost mogu se prijaviti za sudjelovanje u programu Double Degree te provesti dva semestra studija na Sveučilištu za strance u Perugi, sukladno studijskome programu koji je kompatibilan programu jednopredmetnoga studija Talijanskoga jezika i književnosti. Nakon stjecanja dodatnih 30 ECTS bodova, koji uključuju izradu i obranu diplomskoga rada, stječu dvije diplome i dva akademska naziva, odnosno: talijansku diplomu Magistre/Magistra za podučavanje talijanskoga jezika strancima (ITAS) i hrvatsku diplomu Magistre/Magistra talijanskoga jezika i književnosti.

Preddiplomski studij Kultura i turizam – Talijanski jezik i kultura (dvopredmetni)

Ovaj jedinstveni studij predstavlja kombinaciju društvenih i humanističkih znanosti te je prilagođen suvremenim potrebama društva i tržištu rada. Studijski program nudi visoku razinu interdisciplinarnih teorijskih osnova o kulturi i turizmu s posebnim naglaskom na talijanskom suvremenom jeziku i osposobljava studente za korištenje stečenih komunikacijskih i jezičnih kompetencija potrebnih za rad u međunarodnoj sredini. Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišnoga prvostupnika ili prvostupnice kulture i turizma – talijanskoga jezika i kulture.

Poslijediplomski specijalistički studij Prevođenje u okviru hrvatsko-talijanske dvojezičnosti

Poslijediplomski specijalistički studij hrvatsko-talijanskoga prevođenja traje 2 semestra (60 ECTS), odnosno 3 s predsemestrom (za studente koji nisu završili diplomski studij humanističkoga ili društvenoga smjera). Završetkom studija stječe se akademski naziv: sveučilišni specijalist hrvatsko-talijanskog prevođenja (univ. spec. philol.). Potrebe za takvim visokoobrazovanim kadrom u rastućoj su potrazi u tijelima Istarske županije, kao statutarno dvojezične županije te u službeno dvojezičnim jedinicama lokalne samouprave, odnosno u gotovo svim ustanovama Europske unije.

Međunarodna uvjerenja

Međunarodno uvjerenje  DITALS (Didattica dell’Italiano a Stranieri)

Na Odsjeku za talijanistiku omogućuje se polaganje ispita DITALS iz glotodidaktičkih i metodoloških sadržaja u nastavi talijanskog jezika kao stranog jezika (L2). Aktivnost se provodi u suradnji sa Sveučilištem za strance u Sieni/Università per Stranieri di Siena (Italija). Ispit mogu polagati svi zainteresirani koji su već stekli glotodidaktičke i metodološke kompetencije za podučavanje talijanskog kao stranog jezika, ali moraju imati službenu potvrdu radi prijave na određeno radno mjesto u inozemstvu, napredovanja, dodjele stipendije i dr. Nakon uspješno položenog ispita, kandidat dobiva međunarodno priznato Uvjerenje o stečenim glotodidaktičkim i metodološkim kompetencijama za podučavanje talijanskog kao stranog jezika – Certificazione DITALS. Uvjerenje otvara nove mogućnosti zapošljavanja u Europskoj uniji, ali i daljnjeg usavršavanja kroz Centar DITALS polaganjem ispita više razine. Polazi se od DITALS BASE (DITALS osnove) ka DITALS I LIVELLO (DITALS I. razina) i DITALS II LIVELLO (DITALS II. razina).

Međunarodno uvjerenje PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri)

Na Odsjeku za talijanistiku može se pristupiti ispitu za međunarodno priznato uvjerenje o poznavanju talijanskog jezika PLIDA. Po uspješno položenom ispitu, kandidat dobiva međunarodno priznato Uvjerenje o poznavanju talijanskog jezika Certificazione PLIDA. Na uvjerenju je naveden stupanj jezičnih kompetencija prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ) A1, A2, B1, B2, C1 i C2, a testiranja se provode u suradnji s Udrugom Dante Alighieri iz Rima (Italija). Ovisno o stupnju, izdano uvjerenje omogućuje mladim ljudima upise na sveučilišta u Italiji, bez dodatnog polaganja ispita o znanju talijanskog jezika te eventualno zapošljavanje u zemljama Europske Unije na radnim mjestima za koja se traži poznavanje talijanskog jezika.

  • DITALS i PLIDA ispiti polažu se dva puta godišnje, a prijave se zatvaraju 50 dana prije termina održavanja ispita
  • Voditeljica DITALS i PLIDA ispita: doc. dr. sc. Tanja Habrle

Više: