Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Kontakti

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Filozofski fakultet
Odsjek za talijanistiku

Adresa: Ivana Matetića Ronjgova 1, 52100 Pula, Hrvatska

E-adresa: ffpu-talijanistika@unipu.hr

Predstojnik odsjeka: doc. dr. sc. Fabrizio Fioretti

Telefoni

tel. +385 (52) 377 592

Dekanat Filozofskog fakulteta: tel. +385 (52) 377 500, faks  +385 (52) 211 713

Ured za studente i obrazovne programe+385 (52) 377 515, +385 (52) 377 514

Studijski programi Odsjeka

 

Jednopredmetni i dvopredmentni studij talijanskoga jezika i književnosti kroz svoju strukturu i znanstveno-nastavnim kadrom književnika i jezikoslovaca, koji su stručnjaci u svom području, pruža bogatu lepezu znanja i spoznaja romanske filologije i talijanistike.

Dvopredmetni studij nudi mogućnost studiranja Talijanskog jezika i književnosti u kombinaciji sa studijem Engleskog jezika i književnosti, Arheologije, Latinskog jezika i rimske književnosti, Hrvatskog jezika i književnosti, Povijesti i Japanskog jezika i kulture.

Studij talijanskoga jezika i književnosti (jednopredmetni i dvopredmentni) organiziran je u dvije etape:

Preddiplomski studij završava nakon tri godine studiranja i prikupljenih 180 ECTS-a. Po završetku preddiplomskog studija stječe se akademski naziv prvostupnika (baccalaureus) talijanskog jezika i književnosti;

Diplomski studij traje dvije godine i za njegov završetak potrebno je prikupiti 120 ECTS-a. Po završetku diplomskog studija stječe se akademski naziv magistra talijanskoga jezika i književnosti.

 

Dvojna diploma (Double Degree)

Sveučilišni diplomski studij Dvojne diplome (Double Degree) pruža studentima mogućnost stjecanja dviju diploma, jednu na diplomskome studiju matičnoga sveučilišta, a drugu na diplomskome studiju prestižnoga talijanskog sveučilišta – Università per Stranieri di Perugia (Sveučilište za strance u Perugi). Studenti koji završe preddiplomski studij Talijanski jezik i književnost mogu se prijaviti za sudjelovanje u programu Double Degree te provesti dva semestra studija na Sveučilištu za strance u Perugi, sukladno studijskome programu koji je kompatibilan programu jednopredmetnoga studija Talijanskoga jezika i književnosti. Nakon stjecanja dodatnih 30 ECTS bodova, koji uključuju izradu i obranu diplomskoga rada, stječu dvije diplome i dva akademska naziva, odnosno: talijansku diplomu Magistre/Magistra za podučavanje talijanskoga jezika strancima (ITAS) i hrvatsku diplomu Magistre/Magistra talijanskoga jezika i književnosti.

 

Jednopredmetni preddiplomski studij jezične i interkulturne medijacije

Prvi i jedinstveni preddiplomski sveučilišni studij jezične i interkulturne medijacije u Hrvatskoj izvodi se kao jednopredmetni studij. Težište cjelokupnog nastavnog programa je na višejezičnosti i interkulturalnosti, temama koje su same po sebi interdisciplinarne, bogatoj ponudi raznorodnih izbornih kolegija čija je paleta složena po principu interdisciplinarnosti uključujući tako kolegije iz humanističkih, društvenih i interdisciplinarnih znanosti s interdisciplinarnim sadržajem izvedbenih nastavnih programa. Osim toga, nastava se izvodi na hrvatskom i stranim jezicima (talijanski, engleski, njemački) što doprinosi komplementarnijem usvajanju interdisciplinarnih kompetencija polaznika. Završetkom preddiplomskoga studija stječe se akademski naziv sveučilišnoga prvostupnika ili pristupnice jezične i interkulturalne medijacije.

 

Poslijediplomski specijalistički studij Prevođenje u okviru hrvatsko-talijanske dvojezičnosti

Poslijediplomski specijalistički studij hrvatsko-talijanskoga prevođenja traje 2 semestra (60 ECTS), odnosno 3 s predsemestrom (za studente koji nisu završili diplomski studij humanističkoga ili društvenoga smjera). Završetkom studija stječe se akademski naziv: sveučilišni specijalist hrvatsko-talijanskog prevođenja (univ. spec. philol.). Potrebe za takvim visokoobrazovanim kadrom u rastućoj su potrazi u tijelima Istarske županije, kao statutarno dvojezične županije te u službeno dvojezičnim jedinicama lokalne samouprave, odnosno u gotovo svim ustanovama Europske unije.