Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Odsjek za talijanistiku

Kontakti

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Filozofski fakultet
Odsjek za talijanistiku

Adresa: Ivana Matetića Ronjgova 1, 52100 Pula, Hrvatska

E-adresa: ffpu-talijanistika@unipu.hr

Facebook stranica
Instagram

Predstojnik odsjeka: doc. dr. sc. Fabrizio Fioretti

Telefoni

tel. +385 (52) 377 592

Dekanat Filozofskog fakulteta: tel. +385 (52) 377 500, faks  +385 (52) 211 713

Ured za studente i obrazovne programe+385 (52) 377 515, +385 (52) 377 514

Studijski programi Odsjeka

 

Prijediplomski i diplomski sveučilišni studij Talijanski jezik i književnost (jednopredmetni i dvopredmetni)

Jednopredmetni i dvopredmetni studij talijanskoga jezika i književnosti kroz svoju strukturu i znanstveno-nastavni kadar književnika i jezikoslovaca, pruža bogatu lepezu znanja i spoznaja o romanskoj filologiji i talijanistici.

Jednopredmetni studij talijanskoga jezika i književnosti ima dugogodišnju tradiciju i isprepleten je suvremenim kulturnim sadržajima talijanske baštine. Nastava u malim grupama te individualni pristup svakom studentu posebnost su ovog studija.

Dvopredmetni studij nudi mogućnost studiranja Talijanskoga jezika i književnosti u kombinaciji sa studijem Arheologije, Engleskog jezika i književnosti, Hrvatskog jezika i književnosti, Japanskog jezika i kulture, Latinskog jezika i rimske književnosti i Povijesti.

Studij talijanskoga jezika i književnosti (jednopredmetni i dvopredmetni) strukturiran je prema sljedećoj podjeli:

Prijediplomski studij završava nakon tri godine studiranja i prikupljenih 180 ECTS-a. Po završetku prijediplomskog studija stječe se akademski naziv prvostupnika/prvostupnice (baccalaureus) talijanskoga jezika i književnosti;

Diplomski studij traje dvije godine i za njegov završetak potrebno je prikupiti 120 ECTS-a. Po završetku diplomskog studija stječe se akademski naziv magistra/magistre talijanskoga jezika i književnosti.

Dvojna diploma (Double Degree)

Sveučilišni diplomski studij Dvojne diplome (Double Degree) pruža studentima mogućnost stjecanja dviju diploma, jedne na diplomskome studiju matičnoga sveučilišta, a druge na diplomskome studiju prestižnoga talijanskog sveučilišta – Università per Stranieri di Perugia (Sveučilište za strance u Perugi). Studenti koji završe prijediplomski studij Talijanski jezik i književnost mogu se prijaviti za sudjelovanje u programu Double Degree te provesti dva semestra studija na Sveučilištu za strance u Perugi, sukladno studijskome programu koji je kompatibilan s programom jednopredmetnoga studija Talijanskoga jezika i književnosti. Nakon stjecanja dodatnih 30 ECTS bodova, koji uključuju izradu i obranu diplomskoga rada, stječu se dvije diplome i dva akademska naziva, odnosno: talijanska diploma magistre/magistra za podučavanje talijanskoga jezika za strance (ITAS) i hrvatska diploma magistre/magistra talijanskoga jezika i književnosti.

Prijediplomski sveučilišni studij Kultura i turizam – Talijanski jezik i kultura (dvopredmetni)

Ovaj jedinstveni studij predstavlja kombinaciju društvenih i humanističkih znanosti te je prilagođen suvremenim potrebama društva i tržištu rada. Studijski program nudi visoku razinu poznavanja interdisciplinarnih teorijskih osnova o kulturi i turizmu s posebnim naglaskom na talijanski suvremeni jezik kroz koji se studenti osposobljavaju za korištenje stečenih komunikacijskih i jezičnih kompetencija potrebnih za rad u međunarodnoj sredini. Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišnoga prvostupnika ili prvostupnice kulture i turizma i talijanskoga jezika i kulture.

Poslijediplomski specijalistički studij Prevođenje u okviru hrvatsko-talijanske dvojezičnosti

Poslijediplomski specijalistički studij hrvatsko-talijanskog prevođenja traje 2 semestra (60 ECTS), odnosno 3 jer je predviđen i jedan predsemestar za studente koji nisu završili diplomski studij humanističkoga ili društvenoga smjera. Završetkom studija stječe se akademski naziv: sveučilišni specijalist hrvatsko-talijanskog prevođenja (univ. spec. philol.). Potrebe za takvim visokoobrazovanim kadrom u rastućoj su potrazi u tijelima Istarske županije, kao statutarno dvojezične županije te u službeno dvojezičnim jedinicama lokalne samouprave, odnosno u gotovo svim ustanovama Europske unije.

 

Više: