Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Prevođenje u okviru hrvatsko-talijanske dvojezičnosti

Područje studijskog programa:

  • Humanističke znanosti

Trajanje studija:

  • 2 semestra (60 ECTS), odnosno 3 s predsemestrom

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija:

  • sveučilišni specijalist hrvatsko-talijanskog prevođenja (univ. spec. philol.).

Sveučilišni specijalistički studij traje jednu godinu ili ukupno 2 semestra, uz mogućnost upisa predsemestra za studente koji nisu završili diplomski studij humanističkoga ili društvenoga smjera. Završetkom studija student stječe ukupno 60 ECTS bodova. 

Struktura studija

Predmet/Insegnamento didattico

Nastavnik/ica-Docente

P/L

V/E

S

ECTS/CFU

Temelji jezikoslovlja/Introduzione alla linguistica

doc. dr. N. Poropat Jeletić

I. Matticchio, mag. philol. ital.

10

0

0

 

Hrvatski standardni jezik/Lingua croata standard

izv. prof. dr. sc. B. Martinović

doc. dr. sc. V. Vitković Marčeta

10

0

0

 

 

I. semestar/I semestre

Predmet/Insegnamento didattico

Nastavnik/ica-Docente

P/L

V/E

S

ECTS/CFU

Dvojezičnost i višejezičnost/ Bilinguismo e plurilinguismo

red. prof. dr. sc. R. Scotti Jurić

 

20

 

0

 

0

 

5

Suvremene teorije prevođenja/Teorie contemporanee della traduzione

izv. prof. dr. sc. I. Grgić Maroević

 

20

 

0

 

0

 

5

Prevođenje književnosti/La traduzione letteraria

doc. dr. sc. I. Grbić

20

0

0

5

Jezik struke i stručno prevođenje/ Lingua specialistica e traduzione specializzata

 

doc. dr. sc. I. Lalli Paćelat

 

 

25

 

 

0

 

 

0

 

 

6

 

 

85

0

0

21

 

II. semestar/II semestar

Izborni predmeti /Insegnamenti didattici facoltativi

Predmet/Insegnamento didattico

Nastavnik/ica-Docente

P/L

V/E

S

ECTS/CFU

Teorija i povijest prevođenja/Teoria e storia della traduzione

red. prof. dr. sc. R. Scotti Jurić

15

0

0

4

Istarsko-kvarnerska književnost u svojim prijevodima/La letteratura istroquarnerina nelle sue traduzioni

red. prof. dr. sc. Elis Deghenghi Olujić

15

0

0

4

Radionica književnog i tehničko-znanstvenog prevođenja/Laboratorio di traduzione letteraria e tecnico-scientifica

red. prof. dr. sc. R. Scotti Jurić

Lj. Avirović, prof.

0

0

15

4

Radionica prevođenja ugovora/Laboratorio di traduzione di contratti

red. prof. dr. sc. R. Scotti Jurić

L. Adamenko, prof.

 

0

0

15

4

Radionica pravnog prevođenja/Laboratorio traduzione giuridica

red. prof. dr. sc. R. Scotti Jurić

L. Adamenko, prof.

0

0

15

4

Lingvistika teksta/Linguistica testuale

Doc. Dr. sc. B. Marinović

doc. dr. sc. V. Vitković Marčeta

0

0

15

4

Hrvatsko-talijanske Jezične vježbe/Esercitazioni croato-italiane

red. prof. dr. sc. R. Scotti

I. Matticchio, mag. philol. ital.

0

0

15

4

Tehničko-znanstveno prevođenje s hrvatskog na talijanski jezik/Traduzione tecnico-scientifica dal croato in italiano

doc dr.sc. E. Moscarda Mirković

0

0

15

4

Poslovno prevođenje u okviru vanjske trgovine i turističko-ugostiteljskog sektora/Traduzione professionale nel'ambito del settore del commercio estero e turistico-alberghiero

 

doc. dr. sc. N. Poropat Jeletić

0

0

15

4

Poslovno prevođenje u okviru bankarskog i burzovnog sektora/Traduzione professionale nell'ambito del settore bancario e azionistico

 

doc. dr. sc. N. Poropat Jeletić

0

0

15

4

Odabiru se 

6 izbornih kolegija /Si scelgono 6 insegnamenti facoltativi

 

15

0

90

24

 

III. semestar/III semestre

Predmet/Insegnamento

Nastavnik/ica-Docente

P/L

V/E

S

ECTS/CFU

Poslijediplomski specijalistički rad/Tesi specialistica

 

 

 

 

15

I. semestar (21 ects) + II. Semestar (24 ects) + III. Semestar (15 ects) : 60 ects


Financije izvanredni sveučilišni

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj