Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Upiši se na Filozofski fakultet u Puli

Želite li biti profesori, nastavnici, učitelji (engleskoga, hrvatskoga, japanskoga, latinskoga, talijanskoga jezika, povijesti), prevoditelji, lektori, redaktori, urednici, književnici, književni kritičari, povjesničari, arheolozi, znanstvenici u humanističkom području, kulturni djelatnici u medijima i (su)kreatori kulturnih zbivanja i kulturne scene, Filozofski fakultet upravo to omogućuje.

Filozofski fakultet u Puli nudi sljedeće studijske programe:

 • sveučilišne prijediplomske studije
 • sveučilišne diplomske studije
 • edukacijski paket za nastavničke smjerove studija
 • poslijediplomski specijalistički studij Prevođenje u okviru hrvatsko-talijanske dvojezičnosti
 • program cjeloživotnoga obrazovanja – tečajeve stranih jezika i hrvatskoga kao stranoga za građane.

Sveučilišni prijediplomski studiji izvode se kao jednopredmetni ili dvopredmetni studiji (u slobodnim kombinacijama).

Jednopredmetni studiji:

 • Hrvatski jezik i književnost
 • Japanski jezik i kultura
 • Jezična i interkulturalna medijacija
 • Povijest
 • Talijanski jezik i književnost

Dvopredmetni studiji:

 • Arheologija
 • Engleski jezik i književnost
 • Hrvatski jezik i književnost
 • Japanski jezik i kultura
 • Latinski jezik i rimska književnost
 • Povijest
 • Talijanski jezik i književnost
 • Kultura i turizam –Talijanski jezik i kultura

Sveučilišni diplomski studiji izvode se također kao jednopredmetni ili dvopredmetni studiji (u slobodnim kombinacijama)

​​Jednopredmetni studiji:

 • Hrvatski jezik i književnost
 • Japanologija
 • Povijest
 • Talijanski jezik i književnost (uz mogućnost stjecanja dvojne diplome u suradnji sa Sveučilištem za strance u Perugi)

Dvopredmetni studiji:

 • Engleski jezik i književnost
 • Hrvatski jezik i književnost
 • Japanologija
 • Latinski jezik i rimska književnost
 • Povijest
 • Talijanski jezik i književnost

Koje se kompetencije stječu na studijima Filozofskoga fakulteta?

Studiranjem na Filozofskome fakultetu stječu se specijalizirana znanja iz raznih humanističkih znanosti: široko obrazovanje u području različitih književnosti i kultura (hrvatske, anglo-američke, talijanske, japanske, latinske), visoke jezične kompetencije (hrvatskoga jezika, engleskoga jezika, japanskoga jezika, talijanskoga jezika), interkulturalne jezične kompetencije (jezična i interkulturalna medijacija). Studenti mogu odabrati i studij arheologije i povijesti te iskusiti redovitu izvanpredavaoničku nastavu na terenu, u laboratoriju i praktikumu gdje se usavršavaju koristeći suvremene tehnologije. Svaki studijski program prati nastavnički modul, tj. mogućnost stjecanja kompetencija za rad u nastavi. Studiji daju okvir za daljnje samostalno proširivanje kompetencija i nakon studija, i to na specijalističkome ili doktorskome studiju.

Kako studenti provode vrijeme izvan predavaonica?

Bogat studentski život u nizu studentskih aktivnosti redovito i vrijedno grade studenti kroz udruge Sveučilišta, Fakulteta i odsjeka. Redovito se organiziraju pub-kvizovi, natjecanja Board game night, natjecanja Stem-games, večeri poezije, suradnja u radijskoj emisiji X-ica i sl. Svake se godine otvara natječaj za mobilnost studenata u okviru 150 Erasmus+ međusveučilišnih sporazuma i 50 bilateralnih sporazuma unutar i izvan Europe. Zasigurno su trenutno najatraktivniji odlasci studenata japanskoga jezika u Japan i Koreju.

Što nakon studija?

Filozofski fakultet specifičan je zbog širine mogućnosti koje se otvaraju studentima na tržištu rada. Osim rada u školi otvaraju se i druge: rad u znanosti, kulturi, medijima, turizmu te se stječe temelj za rad u knjižnicama dodatnom naobrazbom. Dvije različite kvalifikacije koje se stječu dvopredmetnim studijima nude širi spektar mogućnosti na tržištu rada ili u nastavku obrazovanja. Oni koji otpočetka gaje strast prema jednoj kvalifikaciji odabiru jednopredmetne studije jer nude veću mogućnost izbornosti i usmjeravanje u specifične poslove u konkretnim profesijama već od samih početaka studiranja. Poslove nakon studija možemo podijeliti u tri skupine: (1) Posao profesora u osnovnim i srednjim školama sigurna je opcija i alternativa za budućnost pa većina studenata odabire i nastavnički modul. (2) Specifične kvalifikacije, npr. za rad u muzejima, arhivima, institutima, zavodima, u turističkom sektoru, privatnim tvrtkama, imaju povjesničari, arheolozi, lingvisti, koji ih mogu steći na studiju i pored nastavničkoga modula. (3) Ostali poslovi u kojima se pronalaze naši bivši studenti tiču se generičkih kompetencija, primjerice kod prevođenja, spikerskih i voditeljskih poslova, poslova u kulturi i medijima (u nakladničkim kućama, udrugama, na sajmovima, festivalima) i sl. Upravo ti poslovi u kojima se traže komunikacijske kompetencije, interpersonalne vještine, kritičko mišljenje, inicijativa u radu, istraživanje i vrednovanje informacija traže osobu humanističke naobrazbe koju kvalificira filozofski fakultet.Preuzmi:

Letci pojedinih studijskih programa:


Prati nas na društvenim mrežama:

instagram    instagram

Upisi u akademsku godinu 2023./2024.