Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Povijest Odsjeka za povijest

Odsjek za povijest nastavlja tradiciju studija povijesti na Pedagoškoj akademiji osnovanoj u Puli 1961. godine. Poslije dvadesetak godina stanke na Pedagoškom fakultetu (potom Filozofski fakultet 1998-2006., Odjel za humanističke znanosti 2007-2015. i ponovno Filozofski fakultet od 2015.) pokrenut je 1994. četverogodišnji dodiplomski studij povijesti, tada treći u zemlji uz zagrebački i zadarski. Posljednji je naraštaj u program dodiplomskoga dvopredmetnoga studija upisan akademske godine 2004/05. Poslije dvogodišnjih priprema, od akademske godine 2005/06. vrijedi novi ustroj preddiplomskog i diplomskog studija, usklađen s načelima Bolonjskoga procesa. Uslijed pokretanja novih studijskih programa, četvero dotadašnjih nastavnika Odsjeka za povijest 2018/19. započelo je djelovati u samostalnom Odsjeku za arheologiju.

Predstojnici Odsjeka za povijest

 • Miroslav Bertoša 1994.-2002.
 • Slaven Bertoša 2002.-2006.
 • Miroslav Bertoša 2006.-2008.
 • Slaven Bertoša 2008.-2009.
 • Klara Buršić-Matijašić 2009.-2013.
 • Igor Duda 2013.-2017.
 • Mihovil Dabo 2017.-2019.
 • Iva Milovan Delić 2019.-

Nastavnici u radnom odnosu (prema godini zaposlenja)

 • Slaven Bertoša 1995.
  • Robert Matijašić 1996. (od 2018. na Odsjeku za arheologiju)
 • Ivan Jurković 1997.
 • Maurizio Levak 2000.
 • Marija Mogorović Crljenko 2000.
  • Klara Buršić-Matijašić 2001. (od 2018. na Odsjeku za arheologiju)
 • Igor Duda 2001.
  • Miroslav Bertoša 2003. (do umirovljenja 2008., potom professor emeritus)
 • Iva Milovan Delić 2006.
 • Mihovil Dabo 2007.
 • Robert Kurelić 2007.
 • Marina Zgrablić 2008.
  • Davor Bulić 2008. (od 2018. na Odsjeku za arheologiju)
 • Danijela Doblanović 2009.
  • Katarina Gerometta 2010. (od 2018. na Odsjeku za arheologiju)
 • Nevio Šetić 2011.
 • Tina Filipović 2019. (HRZZ)
 • Josip Banić 2021. (HRZZ)

U Svečanoj dvorani Tone Peruško 11. studenog 2014. obilježena je 20. godišnjica osnivanja Odsjeka za povijest te je predstavljen prigodni broj Tabule, fakultetskoga časopisa. O prošlosti, sadašnjosti i budućnosti Odsjeka govorili su professor emeritus Miroslav Bertoša i prof. dr. sc. Robert Matijašić, kao sudionici u procesu osnivanja studija povijesti, prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić iznijela je kratki pregled povijesti Odsjeka, a predstojnik doc. dr. sc. Igor Duda govorio je o rezultatima postupka reakreditacije i planovima za razvoj Odsjeka na području nastavne i znanstvene djelatnosti. Prigodni broj Tabule (12, 2014.) donosi 22 rada čiji su autori nastavnici Odsjeka za povijest te nekadašnji i sadašnji vanjski suradnici. Časopis su predstavili prof. dr. sc. Neven Budak, gosti urednici doc. dr. sc. Marija Mogorović Crljenko i doc. dr. sc. Igor Duda te glavna urednica prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić.

 

Više o povijesti Odsjeka: Klara Buršić-Matijašić, Dvadeset godina studija povijesti u Puli (1994.-2014.), Tabula, 12, 2014., 11-21.