ODSJEK ZA ARHEOLOGIJU:
Odsjek za arheologiju

Kontakti

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Filozofski fakultet
Odsjek za arheologiju

Adresa: Ivana Matetića Ronjgova 1, 52100 Pula, Hrvatska

E-adresa: ffpu-arheologija@unipu.hr

Predstojnik odsjeka: prof. dr. sc. Robert Matijašić

Telefoni

Dekanat Filozofskog fakulteta: tel. +385 (52) 377 500, faks +385 (52) 211 713
Ured za studente i obrazovne programe: +385 (52) 377515, +385 (52) 377514

Studijski program Odsjeka

Znanstvena djelatnost Odsjeka

Dodatno