HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST I LATINSKI JEZIK I RIMSKA KNJIŽEVNOST:
Hrvatski jezik i književnost i latinski jezik i rimska književnost

Dvopredmetni diplomski sveučilišni studij


Ispis predmeta
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Hrvatska renesansna drama (79264)
Delbianco, V.
0,0,0
30
(30P )
1 INFO
3.0 Latinska historijska gramatika I (145777)
Matan, A.
0,0,0
30
(15P+15S )
1 INFO
2.0 Moderna i suvremena hrvatska drama (53070)
Mikulaco, D.
0,0,0
30
(15A+15P )
1 INFO
2.0 Pregled stilističkih škola i pravaca (53068)
Ljubešić, M.
1,0,0
30
(15A+15P )
1 INFO
3.0 Teorija standardnoga jezika (53067)
Martinović, B.
0,0,0
30
(30P )
1 INFO
ECTS Edukacijski paket 1 sem dipl
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Japanski jezik 3 (163374)
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132483)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (dipl.) (181413)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 3 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132484)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132485)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
0,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
3.0 Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo (42754)
Diković, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
3.0 Opća didaktika (159269)
Diković, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
3.0 Opća pedagogija (41572)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
3.0 Opća psihologija (41576)
Ambrosi Randić, N.; Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave (41578)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
3.0 Sociologija (41579)
Šuran, F.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (53960)
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
ECTS Edukacijski paket 1 semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I. (54740)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Njemački jezik I (54660)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3 INFO
ECTS Izborna grupa HJIK. (dipl.jednop). 1. sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Dijalektologija hrvatskoga jezika: Terenska istraživanja (53072)
Pliško, L.
0,0,0
45
(30A+15P )
1 INFO
3.0 Govor elektroničkih medija (53075)
Zoričić, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1 INFO
3.0 Hrvatski jezik u Istri u 19. i 20. st. (97431)
Fonović Cvijanović, T.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost I (169449)
0,0,0
30
(30PK )
1 INFO
3.0 Jezična politika i jezično planiranje / Politica e pianificazione linguistica (55813)
Blagoni, R.
0,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
3.0 Postmodernizam (79265)
Mikulaco, D.
1,0,0
30
(15P+15S )
1 INFO
3.0 Suvremeni roman u svjetskoj književnosti (53077)
Grbić, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1 INFO
ECTS Izborni predmeti dipl LJIRKNJ 1. sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Latinski proseminar - Livije (145786)
Matan, A.
0,0,0
30
(30S )
1 INFO
3.0 Latinski proseminar - rimski roman (145789)
Milanović, Z.
0,0,0
30
(30S )
1 INFO
3.0 Latinski proseminar - Terencije (42541)
0,0,0
30
(30S )
1 INFO
3.0 Metrika (145787)
0,0,0
30
(30S )
1 INFO
3.0 Školski autori I (145793)
Milanović, Z.
0,0,0
30
(30S )
1 INFO
ECTS Nastavnički kolegiji Hrv. dipl 1 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Uvod u metodiku jezičnog odgoja i obrazovanja (53529)
Ljubešić, M.
0,0,0
30
(30P )
1 INFO
3.0 Uvod u metodiku književnog odgoja i obrazovanja (53528)
Ljubešić, M.
0,0,0
30
(30P )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Hrvatska književnost u prožimanjima (79273)
Delbianco, V.
1,0,0
30
(30P )
2 INFO
3.0 Hrvatski standardni jezik u 20. stoljeću (55699)
Zoričić, I.
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
3.0 Latinska historijska gramatika II (145779)
Matan, A.
0,0,0
30
(15P+15S )
2 INFO
3.0 Lingvistika jezičnih dodira (96947)
Blagoni, R.
0,0,0
30
(15P+15S )
2 INFO
2.0 Stilstičke metode i primjena (55703)
Ljubešić, M.
1,0,0
30
(15A+15P )
2 INFO
2.0 Suvremeni hrvatski roman (79271)
Mikulaco, D.
0,0,0
30
(15A+15P )
2 INFO
3.0 Uvod u hrvatski latinizam I (145781)
Moretti, V.
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
ECTS Edukacijski paket 2 sem dipl
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Interkulturalna kompetencija i komunikacija (69603)
Piršl, E.
0,0,0
30
(30P )
2, 4 INFO
3.0 Japanski jezik 4 (163375)
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132483)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132484)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (dipl.) (181415)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132485)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132487)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 4 INFO
3.0 Metodika nastave povijesti I. (53370)
Levak, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Povijest filozofije (99050)
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Psihologija komuniciranja (53538)
Ambrosi Randić, N.; Plavšić, M.
1,1,0
30
(15A+15P )
2, 4 INFO
3.0 Psihologija poremećaja u ponašanju u djetinjstvu i adolescenciji (99048)
Ambrosi Randić, N.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Radionička nastava (174942)
0,0,0
30
(15A+15P )
2, 4 INFO
3.0 Razvojna psihologija (41577)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (126592)
Šuran, F.
0,0,0
30
(30P )
2, 4 INFO
3.0 Uvod u didaktiku (159031)
Diković, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159096)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (121439)
0,0,0
120
(105PK+15P )
2, 4 INFO
ECTS Edukacijski paket 2 semestar
=> Izabrati izborne kolegije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik II. (54741)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 3, 4 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15A+15P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Njemački jezik II (54661)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2, 4 INFO
ECTS Izborna grupa Hrvatski diplom 2 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Filmska umjetnost (79274)
Mikulaco, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
2 INFO
3.0 Hrvatski jezik u Istri u 19. i 20. st. (97431)
Fonović Cvijanović, T.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2 INFO
3.0 Interpretativno čitanje (79275)
Mikulaco, I.
0,0,0
45
(45A )
2 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost II (169455)
0,0,0
30
(30PK )
2 INFO
3.0 Kognitivna lingvistika (157282)
Tamaro, S.
1,1,1
30
(30P )
2 INFO
ECTS Izborni predmeti dipl LJIRKNJ 2. sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Ekonomija rimske rustične vile (53355)
Matijašić, R.
1,0,0
45
(30P+15S )
2 INFO
3.0 Hrvatska renesansna književnost (42107)
Delbianco, V.
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
3.0 Novolatinski seminar - hrvatski latinizam I (145790)
Moretti, V.
0,0,0
30
(30S )
2 INFO
4.0 Povijest civilizacija Sredozemlja (53353)
Buršić-Matijašić, K.
0,0,0
45
(30P+15S )
2 INFO
3.0 Školski autori II (145795)
Milanović, Z.
0,0,0
30
(30S )
2 INFO
ECTS Nastavnički kolegiji Hrv. dipl 2sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Sustavi, metode i pristupi u metodici jezičnog odgoja i obrazovanja (53534)
Ljubešić, M.
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
3.0 Sustavi, metode i pristupi u metodici književnog odgoja i obrazovanja (53532)
Ljubešić, M.
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Jezično savjetništvo (65056)
Zoričić, I.
1,0,0
30
(15P+15S )
3 INFO
3.0 Semantika (79277)
Tamaro, S.
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
2.0 Suvremena hrvatska novela (65092)
Mikulaco, D.
0,0,0
30
(15A+15P )
3 INFO
2.0 Suvremena hrvatska poezija (65093)
Mikulaco, D.
0,0,0
30
(15A+15P )
3 INFO
3.0 Uvod u hrvatski latinizam II (156664)
Milanović, Z.
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
ECTS Edukacijski paket 1 sem dipl
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Japanski jezik 3 (163374)
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132483)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (dipl.) (181413)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 3 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132484)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132485)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
0,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
3.0 Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo (42754)
Diković, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
3.0 Opća didaktika (159269)
Diković, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
3.0 Opća pedagogija (41572)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
3.0 Opća psihologija (41576)
Ambrosi Randić, N.; Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave (41578)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
3.0 Sociologija (41579)
Šuran, F.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (53960)
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
ECTS Izborna grupa edukacijskog paketa 5 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I. (54740)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3 INFO
3.0 Engleski jezik III. (54742)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
3 INFO
3.0 Engleski jezik V. (54755)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
3 INFO
3.0 Japanski jezik 5 (178382)
Srdanović, I.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
3 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 5 (132479)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
3, 4 INFO
3.0 Njemački jezik I (54660)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3 INFO
3.0 Njemački jezik III (54730)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
3 INFO
3.0 Njemački jezik V. (54733)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
3 INFO
ECTS Izborna grupa HJIK. (dipl.jednop). 3. sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost III (169457)
0,0,0
30
(30PK )
3 INFO
3.0 Jezična politika i jezično planiranje / Politica e pianificazione linguistica (55813)
Blagoni, R.
0,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
3.0 Novopovijesni hrvatski roman (65050)
Mikulaco, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
3 INFO
3.0 Osnove semiotike (65044)
Blagoni, R.
1,0,0
30
(15P+15S )
3 INFO
3.0 Psiholingvistika (65045)
Šamo, R.
0,0,0
30
(15P+15S )
3 INFO
3.0 Uvod u korpusnu lingvistiku (146889)
Srdanović, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
3 INFO
ECTS Izborni predmeti dipl LJIRKNJ 3. sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Hrvatska barokna i prosvjetiteljska književnost (42111)
Delbianco, V.
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
3.0 Latinska historijska gramatika III (156672)
Matan, A.
0,0,0
30
(15P+15S )
3 INFO
3.0 Latinski proseminar - postklasični autori (156674)
Moretti, V.
0,0,0
30
(30S )
3 INFO
3.0 Latinski proseminar - rimski gramatičari (145785)
Moretti, V.
1,0,0
30
(30S )
3 INFO
3.0 Latinski proseminar - satira (145791)
0,0,0
30
(30S )
3 INFO
3.0 Novolatinski seminar - hrvatski latinizam II (156671)
Milanović, Z.
0,0,0
30
(30S )
3 INFO
3.0 Uvod u srednjovjekovni latinitet (156673)
Moretti, V.
1,1,1
30
(30S )
3 INFO
ECTS Nastavnički kolegiji hrv. dipl. 3 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Interkulturalna komunikacijska kompetencija (65054)
Ljubešić, M.
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
2.0 Lingvistika jezičnih dodira (65090)
0,0,0
30
(15P+15S )
3 INFO
3.0 Nastava zavičajne književnosti (82768)
Ljubešić, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Diplomski rad (65065)
0,0,0
840
(840S )
4 INFO
ECTS Edukacijski paket 2 sem dipl
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Interkulturalna kompetencija i komunikacija (69603)
Piršl, E.
0,0,0
30
(30P )
2, 4 INFO
3.0 Japanski jezik 4 (163375)
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132483)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132484)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (dipl.) (181415)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132485)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132487)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 4 INFO
3.0 Metodika nastave povijesti I. (53370)
Levak, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Povijest filozofije (99050)
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Psihologija komuniciranja (53538)
Ambrosi Randić, N.; Plavšić, M.
1,1,0
30
(15A+15P )
2, 4 INFO
3.0 Psihologija poremećaja u ponašanju u djetinjstvu i adolescenciji (99048)
Ambrosi Randić, N.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Radionička nastava (174942)
0,0,0
30
(15A+15P )
2, 4 INFO
3.0 Razvojna psihologija (41577)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (126592)
Šuran, F.
0,0,0
30
(30P )
2, 4 INFO
3.0 Uvod u didaktiku (159031)
Diković, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159096)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (121439)
0,0,0
120
(105PK+15P )
2, 4 INFO
ECTS Izborna grupa edukacijski paket 6 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik II. (54741)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2, 4 INFO
3.0 Engleski jezik IV. (54743)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
4 INFO
3.0 Engleski jezik VI. (54756)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
4 INFO
3.0 Japanski jezik 6 (178383)
Srdanović, I.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 5 (132479)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 6 (132480)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
4 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15A+15P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Njemački jezik II (54661)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2, 4 INFO
3.0 Njemački jezik IV (54731)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
4 INFO
3.0 Njemački jezik VI. (54734)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
4 INFO
ECTS Nastavnički predmeti hrv. dipl. 4 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Praksa u sklopu metodike književnog odgoja i obrazovanja (dvop.) (66364)
Ljubešić, M.
0,0,0
90
(90PK )
4 INFO
6.0 Praksa u sklopu metodike književnog odgoja i obrazovanja (jednop.) (66228)
Ljubešić, M.
0,0,0
180
(180PK )
4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Hrvatska renesansna drama (79264)
Delbianco, V.
0,0,0
30
(30P )
1 INFO
3.0 Latinska historijska gramatika I (145777)
Matan, A.
0,0,0
30
(15P+15S )
1 INFO
2.0 Moderna i suvremena hrvatska drama (53070)
Mikulaco, D.
0,0,0
30
(15A+15P )
1 INFO
2.0 Pregled stilističkih škola i pravaca (53068)
Ljubešić, M.
1,0,0
30
(15A+15P )
1 INFO
3.0 Teorija standardnoga jezika (53067)
Martinović, B.
0,0,0
30
(30P )
1 INFO
ECTS Edukacijski paket 1 sem dipl
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Japanski jezik 3 (163374)
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132483)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (dipl.) (181413)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 3 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132484)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132485)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
0,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
3.0 Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo (42754)
Diković, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
3.0 Opća didaktika (159269)
Diković, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
3.0 Opća pedagogija (41572)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
3.0 Opća psihologija (41576)
Ambrosi Randić, N.; Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave (41578)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
3.0 Sociologija (41579)
Šuran, F.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (53960)
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
ECTS Edukacijski paket 1 semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I. (54740)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Njemački jezik I (54660)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3 INFO
ECTS Izborna grupa HJIK. (dipl.jednop). 1. sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Dijalektologija hrvatskoga jezika: Terenska istraživanja (53072)
Pliško, L.
0,0,0
45
(30A+15P )
1 INFO
3.0 Govor elektroničkih medija (53075)
Zoričić, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1 INFO
3.0 Hrvatski jezik u Istri u 19. i 20. st. (97431)
Fonović Cvijanović, T.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost I (169449)
0,0,0
30
(30PK )
1 INFO
3.0 Jezična politika i jezično planiranje / Politica e pianificazione linguistica (55813)
Blagoni, R.
0,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
3.0 Postmodernizam (79265)
Mikulaco, D.
1,0,0
30
(15P+15S )
1 INFO
3.0 Suvremeni roman u svjetskoj književnosti (53077)
Grbić, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1 INFO
ECTS Izborni predmeti dipl LJIRKNJ 1. sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Latinski proseminar - Livije (145786)
Matan, A.
0,0,0
30
(30S )
1 INFO
3.0 Latinski proseminar - rimski roman (145789)
Milanović, Z.
0,0,0
30
(30S )
1 INFO
3.0 Latinski proseminar - Terencije (42541)
0,0,0
30
(30S )
1 INFO
3.0 Metrika (145787)
0,0,0
30
(30S )
1 INFO
3.0 Školski autori I (145793)
Milanović, Z.
0,0,0
30
(30S )
1 INFO
ECTS Nastavnički kolegiji Hrv. dipl 1 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Uvod u metodiku jezičnog odgoja i obrazovanja (53529)
Ljubešić, M.
0,0,0
30
(30P )
1 INFO
3.0 Uvod u metodiku književnog odgoja i obrazovanja (53528)
Ljubešić, M.
0,0,0
30
(30P )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Hrvatska književnost u prožimanjima (79273)
Delbianco, V.
1,0,0
30
(30P )
2 INFO
3.0 Hrvatski standardni jezik u 20. stoljeću (55699)
Zoričić, I.
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
3.0 Latinska historijska gramatika II (145779)
Matan, A.
0,0,0
30
(15P+15S )
2 INFO
3.0 Lingvistika jezičnih dodira (96947)
Blagoni, R.
0,0,0
30
(15P+15S )
2 INFO
2.0 Stilstičke metode i primjena (55703)
Ljubešić, M.
1,0,0
30
(15A+15P )
2 INFO
2.0 Suvremeni hrvatski roman (79271)
Mikulaco, D.
0,0,0
30
(15A+15P )
2 INFO
3.0 Uvod u hrvatski latinizam I (145781)
Moretti, V.
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
ECTS Edukacijski paket 2 sem dipl
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Interkulturalna kompetencija i komunikacija (69603)
Piršl, E.
0,0,0
30
(30P )
2, 4 INFO
3.0 Japanski jezik 4 (163375)
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132483)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132484)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (dipl.) (181415)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132485)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132487)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 4 INFO
3.0 Metodika nastave povijesti I. (53370)
Levak, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Povijest filozofije (99050)
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Psihologija komuniciranja (53538)
Ambrosi Randić, N.; Plavšić, M.
1,1,0
30
(15A+15P )
2, 4 INFO
3.0 Psihologija poremećaja u ponašanju u djetinjstvu i adolescenciji (99048)
Ambrosi Randić, N.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Radionička nastava (174942)
0,0,0
30
(15A+15P )
2, 4 INFO
3.0 Razvojna psihologija (41577)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (126592)
Šuran, F.
0,0,0
30
(30P )
2, 4 INFO
3.0 Uvod u didaktiku (159031)
Diković, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159096)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (121439)
0,0,0
120
(105PK+15P )
2, 4 INFO
ECTS Edukacijski paket 2 semestar
=> Izabrati izborne kolegije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik II. (54741)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 3, 4 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15A+15P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Njemački jezik II (54661)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2, 4 INFO
ECTS Izborna grupa Hrvatski diplom 2 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Filmska umjetnost (79274)
Mikulaco, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
2 INFO
3.0 Hrvatski jezik u Istri u 19. i 20. st. (97431)
Fonović Cvijanović, T.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2 INFO
3.0 Interpretativno čitanje (79275)
Mikulaco, I.
0,0,0
45
(45A )
2 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost II (169455)
0,0,0
30
(30PK )
2 INFO
3.0 Kognitivna lingvistika (157282)
Tamaro, S.
1,1,1
30
(30P )
2 INFO
ECTS Izborni predmeti dipl LJIRKNJ 2. sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Ekonomija rimske rustične vile (53355)
Matijašić, R.
1,0,0
45
(30P+15S )
2 INFO
3.0 Hrvatska renesansna književnost (42107)
Delbianco, V.
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
3.0 Novolatinski seminar - hrvatski latinizam I (145790)
Moretti, V.
0,0,0
30
(30S )
2 INFO
4.0 Povijest civilizacija Sredozemlja (53353)
Buršić-Matijašić, K.
0,0,0
45
(30P+15S )
2 INFO
3.0 Školski autori II (145795)
Milanović, Z.
0,0,0
30
(30S )
2 INFO
ECTS Nastavnički kolegiji Hrv. dipl 2sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Sustavi, metode i pristupi u metodici jezičnog odgoja i obrazovanja (53534)
Ljubešić, M.
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
3.0 Sustavi, metode i pristupi u metodici književnog odgoja i obrazovanja (53532)
Ljubešić, M.
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Jezično savjetništvo (65056)
Zoričić, I.
1,0,0
30
(15P+15S )
3 INFO
3.0 Semantika (79277)
Tamaro, S.
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
2.0 Suvremena hrvatska novela (65092)
Mikulaco, D.
0,0,0
30
(15A+15P )
3 INFO
2.0 Suvremena hrvatska poezija (65093)
Mikulaco, D.
0,0,0
30
(15A+15P )
3 INFO
3.0 Uvod u hrvatski latinizam II (156664)
Milanović, Z.
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
ECTS Edukacijski paket 1 sem dipl
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Japanski jezik 3 (163374)
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132483)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (dipl.) (181413)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 3 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132484)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132485)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
0,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
3.0 Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo (42754)
Diković, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
3.0 Opća didaktika (159269)
Diković, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
3.0 Opća pedagogija (41572)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
3.0 Opća psihologija (41576)
Ambrosi Randić, N.; Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave (41578)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
3.0 Sociologija (41579)
Šuran, F.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (53960)
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
ECTS Izborna grupa edukacijskog paketa 5 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I. (54740)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3 INFO
3.0 Engleski jezik III. (54742)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
3 INFO
3.0 Engleski jezik V. (54755)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
3 INFO
3.0 Japanski jezik 5 (178382)
Srdanović, I.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
3 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 5 (132479)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
3, 4 INFO
3.0 Njemački jezik I (54660)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3 INFO
3.0 Njemački jezik III (54730)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
3 INFO
3.0 Njemački jezik V. (54733)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
3 INFO
ECTS Izborna grupa HJIK. (dipl.jednop). 3. sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost III (169457)
0,0,0
30
(30PK )
3 INFO
3.0 Jezična politika i jezično planiranje / Politica e pianificazione linguistica (55813)
Blagoni, R.
0,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
3.0 Novopovijesni hrvatski roman (65050)
Mikulaco, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
3 INFO
3.0 Osnove semiotike (65044)
Blagoni, R.
1,0,0
30
(15P+15S )
3 INFO
3.0 Psiholingvistika (65045)
Šamo, R.
0,0,0
30
(15P+15S )
3 INFO
3.0 Uvod u korpusnu lingvistiku (146889)
Srdanović, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
3 INFO
ECTS Izborni predmeti dipl LJIRKNJ 3. sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Hrvatska barokna i prosvjetiteljska književnost (42111)
Delbianco, V.
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
3.0 Latinska historijska gramatika III (156672)
Matan, A.
0,0,0
30
(15P+15S )
3 INFO
3.0 Latinski proseminar - postklasični autori (156674)
Moretti, V.
0,0,0
30
(30S )
3 INFO
3.0 Latinski proseminar - rimski gramatičari (145785)
Moretti, V.
1,0,0
30
(30S )
3 INFO
3.0 Latinski proseminar - satira (145791)
0,0,0
30
(30S )
3 INFO
3.0 Novolatinski seminar - hrvatski latinizam II (156671)
Milanović, Z.
0,0,0
30
(30S )
3 INFO
3.0 Uvod u srednjovjekovni latinitet (156673)
Moretti, V.
1,1,1
30
(30S )
3 INFO
ECTS Nastavnički kolegiji hrv. dipl. 3 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Interkulturalna komunikacijska kompetencija (65054)
Ljubešić, M.
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
2.0 Lingvistika jezičnih dodira (65090)
0,0,0
30
(15P+15S )
3 INFO
3.0 Nastava zavičajne književnosti (82768)
Ljubešić, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Diplomski rad (65065)
0,0,0
840
(840S )
4 INFO
ECTS Edukacijski paket 2 sem dipl
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Interkulturalna kompetencija i komunikacija (69603)
Piršl, E.
0,0,0
30
(30P )
2, 4 INFO
3.0 Japanski jezik 4 (163375)
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132483)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132484)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (dipl.) (181415)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132485)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132487)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 4 INFO
3.0 Metodika nastave povijesti I. (53370)
Levak, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Povijest filozofije (99050)
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Psihologija komuniciranja (53538)
Ambrosi Randić, N.; Plavšić, M.
1,1,0
30
(15A+15P )
2, 4 INFO
3.0 Psihologija poremećaja u ponašanju u djetinjstvu i adolescenciji (99048)
Ambrosi Randić, N.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Radionička nastava (174942)
0,0,0
30
(15A+15P )
2, 4 INFO
3.0 Razvojna psihologija (41577)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (126592)
Šuran, F.
0,0,0
30
(30P )
2, 4 INFO
3.0 Uvod u didaktiku (159031)
Diković, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159096)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (121439)
0,0,0
120
(105PK+15P )
2, 4 INFO
ECTS Izborna grupa edukacijski paket 6 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik II. (54741)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2, 4 INFO
3.0 Engleski jezik IV. (54743)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
4 INFO
3.0 Engleski jezik VI. (54756)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
4 INFO
3.0 Japanski jezik 6 (178383)
Srdanović, I.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 5 (132479)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 6 (132480)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
4 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15A+15P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Njemački jezik II (54661)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2, 4 INFO
3.0 Njemački jezik IV (54731)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
4 INFO
3.0 Njemački jezik VI. (54734)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
4 INFO
ECTS Nastavnički predmeti hrv. dipl. 4 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Praksa u sklopu metodike književnog odgoja i obrazovanja (dvop.) (66364)
Ljubešić, M.
0,0,0
90
(90PK )
4 INFO
6.0 Praksa u sklopu metodike književnog odgoja i obrazovanja (jednop.) (66228)
Ljubešić, M.
0,0,0
180
(180PK )
4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj