Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Engleski jezik I.

Engleski jezik I.

Engleski jezik I.


OSNOVNI PODACI

Šifra:

64897

ECTS:

3.0

Nositelji:

Izvođači:

Krešimir Vunić , pred. - Vježbe iz stranog jezika

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 15
  • Vježbe iz stranog jezika 15

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

LITERATURA:


NASTAVA

1. SEMESTAR

Izborna grupa HRV 1 semestar jezik - Redovni studij - Arheologija - Hrvatski jezik i književnost
Izborna grupa HRV 1 semestar jezik - Redovni studij - Engleski jezik i književnost - Hrvatski jezik i književnost
Izborna grupa dvop. pred HJIK 1.sem FF - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Izborna grupa HRV 1 semestar jezik - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Izborna grupa HRV 1 semestar jezik - Izvanredni studij - Hrvatski jezik i književnost
Izborna grupa HRV 1 semestar jezik - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Izborna grupa HRV 1 semestar jezik - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Talijanski jezik i književnost
Izborna grupa HRV 1 semestar jezik - Redovni studij - Japanski jezik i kultura - Hrvatski jezik i književnost
Izborna grupa HRV 1 semestar jezik - Redovni studij - Latinski jezik i rimska književnost - Hrvatski jezik i književnost


TERMINI KONZULTACIJA