Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Aktivnosti Odsjeka

Odsjek za talijanistiku promiče mnogostruke i razne aktivnosti, među kojima su:

  • obilježavanje Tjedna talijanskog jezika u svijetu;
  • organizacija Seminara za stručno usavršavanje učitelja talijanskog jezika;
  • organizacija edukativnih putovanja za studente u sklopu terenske nastave;
  • sudjelovanje u Erasmus međunarodnim programima mobilnosti;
  • organizacija međunarodnih znanstvenih skupova;
  • organizacija raznih aktivnosti (pjesničke večeri, predstavljanje knjiga…);
  • objava godišnjeg znanstvenog časopisa Studia Polensia;
  • izdavanje Uvjerenja o stečenim glotodidaktičkim i metodološkim kompetencijama za podučavanje talijanskog kao stranog jezika – Certificazione DITALS (Didattica dell’Italiano come Lingua Straniera) i međunarodno uvjerenje – Certificazione PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) o poznavanju talijanskog kao stranog jezika.

 

Povodom obilježavanja sedamstote godišnjice smrti talijanskog pjesnika Dante Alighierija i u sklopu 21. izdanja Tjedna talijanskog jezika u svijetu, objavljena su dva video uratka: Dant’è i Lecturae Dantis.

Dant'è...​​​

Sand art Nadie Ischia, uz sudjelovanje Šandora Slackija, režija Petra B. Blašković. Video je realiziran povodom obilježavanja 700. obljetnice Danteove smrti u organizaciji Odsjeka za talijanistiku Filozofskog fakulteta u Puli.


Lecturae Dantis​​​

Višejezično čitanje odlomaka iz Danteovih djela studenata Filozofskoga fakulteta u Puli, s glazbenom pratnjom grupe Trobadorz, u sklopu 21. izdanja Tjedna talijanskoga jezika u svijetu.


Međunarodno uvjerenje PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri)

Na Odsjeku za talijanistiku može se pristupiti ispitu za međunarodno priznato uvjerenje o poznavanju talijanskog jezika PLIDA. Po uspješno položenom ispitu, kandidat dobiva međunarodno priznato Uvjerenje o poznavanju talijanskog jezika Certificazione PLIDA. Na uvjerenju je naveden stupanj jezičnih kompetencija prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ) A1, A2, B1, B2, C1 i C2, a testiranja se provode u suradnji s Udrugom Dante Alighieri iz Rima (Italija). Ovisno o stupnju, izdano uvjerenje omogućuje zainteresiranima upise na sveučilišta u Italiji, bez dodatnog polaganja ispita o znanju talijanskog jezika te eventualno zapošljavanje u zemljama Europske Unije na radnim mjestima za koja se traži poznavanje talijanskog jezika.

  • PLIDA ispiti polažu se dva puta godišnje, a prijave se zatvaraju 50 dana prije termina održavanja ispita
  • Voditeljica PLIDA ispita: doc. dr. sc. Tanja Habrle