Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Odsjek za povijest

Kontakti

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Filozofski fakultet
Odsjek za povijest

Ivana Matetića Ronjgova 1, 52100 Pula, Hrvatska
ffpu-povijest@unipu.hr

Predstojnik odsjeka: doc. dr. sc. Maurizio Levak

Katedra za srednjovjekovnu povijest
+385 52 377 552

Katedra za ranonovovjekovnu povijest 
Katedra za modernu i suvremenu povijest
+385 52 377 524

Dekanat Filozofskog fakulteta: tel. +385 52 377 504, faks  +385 52 211 713
Ured za studente i obrazovne programe: +385 52 377 010, +385 52 377 043

Department of History in ENGLISH

Studijski programi

Od 2005. Odsjek za povijest nositelj je prijediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija povijesti, jednopredmetnog i dvopredmetnog, usklađenog s načelima Bolonjskoga procesa i Europskog sustava prijenosa bodova (ECTS).
Studijske programe odlikuju izbornost i interdisciplinarnost. Student obveznim predmetima usvaja sva temeljna znanja iz svjetske i hrvatske povijesti, ali u znatnoj mjeri samostalno oblikuje svoj studij putem izbornih modula i predmeta.
Cilj trogodišnjega preddiplomskog (180 bodova) i dvogodišnjega diplomskog (120 bodova) studija povijesti osposobljavanje je studenata za istraživanje povijesti u skladu sa svim suvremenim historiografskim načelima te obrazovanje nastavnika za prenošenje znanja o povijesti.

Predmeti po semestrima i osnovna pravila studijskih programa:
► Izvedbeni plan preddiplomskog studija povijesti 2022/23. (PDF)
Izvedbeni plan diplomskog studija povijesti 2022/23. (PDF)
► Izvedbeni plan prijediplomskog studija povijesti 2023/24. (PDF)
Izvedbeni plan diplomskog studija povijesti 2023/24. (PDF)

Raspored nastave 2023/24.
 Sveučilišni kalendar 2023/24.

► Izdavanje potvrde magistrima povijesti koji su ostvarili potrebnih 55 bodova iz pedagoških kompetencija

 

Ciklus javnih predavanja povodom 30 godina Odsjeka za povijest (1994 - 2024)

 

Ukratko o Odsjeku

Odsjek za povijest začetke svoje povijesti nalazi u studiju povijesti na Pedagoškoj akademiji osnovanoj u Puli 1961. godine. Poslije stanke, kao sastavnica Filozofskoga fakulteta Odsjek za povijest djeluje od 1994. kada se pokreće dvopredmetni dodiplomski studij, tada treći studij povijesti u Hrvatskoj, uz ranije osnovane studije na filozofskim fakultetima u Zagrebu i Zadru.

Odsjek danas ukupno čine tri katedre s 12 nastavnika, među kojima je i jedan zaposlen na projektu. Članovi Odsjeka razvili su živu znanstvenu djelatnost, često putem istraživačkih projekata i osnovanih centara (CKPIS, CIPSSJ). Imaju bogato iskustvo u istraživanjima koja su uglavnom usmjerena prema društvenoj povijesti, povijesti svakodnevice, povijesti mentaliteta i demografskoj povijesti.

Od 2019. Odsjek izdaje svoj znanstveni časopis History in Flux.

Od 2015. Odsjek za povijest i sveučilišni Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma jednom godišnje organiziraju ljetnu Doktorsku radionicu. Također od 2015. organizira se niz dvogodišnjih znanstvenih skupova Past, Present, Future. Od 2003. Odsjek suorganizira Istarski povijesni biennale.

Ak. god. 2015/16. pokrenut je program mjesečnih događanja pod nazivom Tribina Odsjeka za povijest u sklopu kojega se organiziraju javna predavanja, okrugli stolovi i predstavljanja novih izdanja (arhiva događanja).

Studenti dolaze iz svih dijelova Hrvatske, a poslije studija mnogi ostaju u Puli. Mnogi  upisuju diplomske i poslijediplomske  (doktorske) studije na drugim sveučilištima u zemlji i inozemstvu (Sveučilište u Zagrebu, CEU Budimpešta, EUI Firenca, Sveučilište u Regensburgu). Posljednjih godina raste broj europskih studenata koji u Pulu dolaze preko programa Erasmus.

Odsjek sudjeluje u raznim oblicima suradnje dogovorenima na razini međusveučilišnih ugovora, a sklopljeni su posebni ugovori o suradnji s Odsjekom za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odsjekom za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu, Odsjekom za povijest Fakulteta za humanističke studije Sveučilišta Primorske u Kopru i Odjelom za povijest Sveučilišta u Zadru.

Novosti su dostupne na stranicama Obavijesti Odsjeka za povijest i Za studente povijesti.

 

International students at the Department of History

Department of History in ENGLISH