Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Odsjek za povijest

Kontakti

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Filozofski fakultet
Odsjek za povijest

Adresa: Ivana Matetića Ronjgova 1, 52100 Pula, Hrvatska

E-adresa: ffpu-povijest@unipu.hr

Predstojnica odsjeka: doc. dr. sc. Iva Milovan Delić

Telefoni

Katedra za srednjovjekovnu povijest
tel. +385 (52) 377552

Katedra za ranonovovjekovnu povijest 
Katedra za modernu i suvremenu povijest
tel. +385 (52) 377524

Dekanat Filozofskog fakulteta: tel. +385 (52) 377 500, faks  +385 (52) 211 713

Ured za studente i obrazovne programe: +385 (52) 377515, +385 (52) 377514

Studijski programi Odsjeka

Odsjek za povijest začetke svoje povijesti nalazi u studiju povijesti na Pedagoškoj akademiji osnovanoj u Puli 1961. godine. Kao sastavnica Filozofskoga fakulteta Odsjek djeluje od 1994. te je nedavno proslavio dvadeset godina svojega postojanja.

Od 2005. Odsjek za povijest nositelj je preddiplomskog i diplomskog studija povijesti, usklađenog s načelima Bolonjskoga procesa. Studijske programe odlikuju izbornost i interdisciplinarnost. Student obveznim predmetima usvaja sva temeljna znanja iz svjetske i hrvatske povijesti, ali u znatnoj mjeri samostalno oblikuje svoj studij putem izbornih modula i predmeta. Sukladno Europskom sustavu prijenosa bodova (ECTS) student upisuje i predmete koji se nude na drugim studijima, unutar i izvan matičnog fakulteta ili sveučilišta. Programi preddiplomskoga i diplomskoga studija povijesti postigli su dobru ravnotežu obveznih i izbornih predmeta uz kvalitetan pristup jednopredmetnom i dvopredmetnom studiju na način da dvopredmetni studenti nisu zakinuti za određena znanja iz povijesti, a jednopredmetni studenti imaju prostora za dopunu svojega studija predmetima nepovijesnoga sadržaja. Ponuda izbornih predmeta odraz je kako specifičnosti ponuđenih istarskih, sredozemnih i srednjoeuropskih tema, tako i znanstvenog interesa članova Odsjeka koji rezultate svojih istraživanja redovito prenose u nastavu. Na svakoj godini studija jedan od obaveznih predmeta jest i terenska nastava koja se odvija u zemlji i inozemstvu.

Cilj trogodišnjega preddiplomskog (180 bodova) i dvogodišnjega diplomskog (120 bodova) studija povijesti osposobljavanje je studenata za istraživanje povijesti u skladu sa svim suvremenim historiografskim načelima te obrazovanje nastavnika za prenošenje znanja o povijesti na nove naraštaje.

Studenti dolaze iz svih dijelova Hrvatske, a poslije studija mnogi ostaju u Puli. Mnogi  upisuju diplomske i poslijediplomske  (doktorske) studije na drugim sveučilištima u zemlji i inozemstvu (Sveučilište u Zagrebu, CEU Budimpešta, EUI Firenca). Posljednjih godina raste broj europskih studenata koji u Pulu dolaze preko programa Erasmus.

Donedavnih četiri nastavnika Odsjeka koji su činili Katedru za staru povijest i arheologiju postali su početkom akademske godine 2018/19. članovima novoga Odsjeka za arheologiju, stoga danas Odsjek za povijest, uz članicu zaposlenu putem projekta Hrvatske zaklade za znanost, čini 12 nastavnika. U izvođenju nastave sudjeluje i jedna vanjska suradnica. Članovi Odsjeka razvili su živu znanstvenu djelatnost imaju bogato iskustvo u povijesnim arhivskim istraživanjima te u provođenju znanstvenih projekata koji su uglavnom usmjereni prema društvenoj povijesti, povijesti svakodnevice, povijesti mentaliteta i demografskoj povijesti.

Odsjek sudjeluje u raznim oblicima suradnje dogovorenima na razini međusveučilišnih ugovora, a sklopljeni su posebni ugovori o suradnji s Odsjekom za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odsjekom za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu, Odsjekom za povijest Fakulteta za humanističke studije Sveučilišta Primorske u Kopru i Odjelom za povijest Sveučilišta u Zadru.

Ak. god. 2015./2016. pokrenut je program mjesečnih događanja pod nazivom Tribina Odsjeka za povijest u sklopu kojega će se u organizaciji Odsjeka događati javna predavanja nastavnika i gostiju, okrugli stolovi, predstavljanja novih izdanja i slično.

Od ak. god. 2014./2015. Odsjek za povijest Filozofskoga fakulteta u Puli i Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma organiziraju ljetnu Doktorsku radionicu. Doktorandi pristižu s petnaestak europskih sveučilišta i instituta.

Odsjek od 2015. organizira niz znanstvenih skupova Past, Present, Future.