SURADNICI S DRUGIH ODSJEKA I SASTAVNICA SVEUČILIŠTA:
Suradnici s drugih odsjeka i sastavnica Sveučilišta

Odsjek za arheologiju - suradnici s drugih odsjeka i sastavnica Sveučilišta

  Izvanredni profesor

  izv. prof. dr. sc. Tea Golja

    Email   11   052 377 523

  Docent

  doc. dr. sc. Robert Kurelić

    Email     052/377552

  doc. dr. sc. Maurizio Levak

    Email    

  doc. dr. sc. Ante Matan

    Email     052 377 500

  doc. dr. sc. Nataša Urošević

    Email    

  Asistent

  Tara Pavlović, mag.

    Email