SURADNICI S DRUGIH ODSJEKA I SASTAVNICA SVEUČILIŠTA:
Suradnici s drugih odsjeka i sastavnica Sveučilišta

Odsjek za arheologiju - suradnici s drugih odsjeka i sastavnica Sveučilišta

  Izvanredni profesor

  izv. prof. dr. sc. Tea Golja

    Email   11   052 377 086

  izv. prof. dr. sc. Marija Mogorović Crljenko

    Email   Katedra za ranonovovjekovnu povijest   052377524

  Docent

  doc. dr. sc. Robert Kurelić

    Email     052/377552

  doc. dr. sc. Maurizio Levak

    Email    

  doc. dr. sc. Ante Matan

    Email     052 377 500

  doc. dr. sc. Nataša Urošević

    Email    

  Asistent

  Tara Pavlović, mag.

    Email