ROBERT KURELIĆ:
O djelatniku

doc. dr. sc. Robert Kurelić

Zvanje: docent

Konzultacije:

četvrtkom, 13.00-14.00

petkom 12.30-13.30

Telefon:
052/377552
Katedra/služba :
Katedra za srednjovjekovnu povijest
Godina diplomiranja:
2004.
Godina magistriranja:
2005.
Godina doktoriranja:
2013.
Na katedri od:
2007.

Nastava

Životopis

Robert Kurelić (Rijeka, 1977) diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Rijeci, magistrirao i doktorirao na Odsjeku za medijevistiku Srednjoeuropskog Sveučilišta u Budimpešti. Usavršavao se na Sveučilištu u Bielefeldu. 

Začetnik je serijala međunarodnih skupova Past, Present, Future koji se održavaju svake dvije godine na Filozofskom fakultetu u Puli. 

Istraživački interesi uključuju simbole i ceremonije u srednjem vijeku, Istru na prijelazu iz srednjeg u rani novi vijek, srednjovjekovno plemstvo, povijest svakodnevice te vojnu povijest kasne antike i srednjega vijeka 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  Autorske knjige
 

1. Bilogrivić, Goran; Jovanović, Kosana; Kurelić, Robert; Španjol-Pandelo Barbara.
Ceremonije i ceremonijalna komunikacija .
Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, 2019 (priručnik).

2. Kurelić, Robert.
Daily Life on the Istrian Frontier Living on a Borderland in the Sixteenth Century .
Turnhout, Belgija : Brepols Publishers, 2019 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Past, Present, Future I: Identity in Flux (Tabula 14, 2016) / Kurelić, Robert; Duda, Igor (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2016 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Kurelić, Robert.
Sveto Rimsko Carstvo // Vrijeme sazrijevanja, vrijeme razaranja: Hrvatske zemlje u kasnome srednjem vijeku / Karbić, Marija (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2019. Str. 531-544.

2. Kurelić, Robert.
Austrija // Vrijeme sazrijevanja, vrijeme razaranja: Hrvatske zemlje u kasnome srednjem vijeku / Karbić, Marija (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2019. Str. 545-559.

3. Kurelić, Robert.
Suton obitelji Frankopan // Putovima Frankopana. Frankopanska baština u Primorsko- goranskoj županiji / Srdoč-Konestra, Ines ; Potočnjak, Saša (ur.).
Rijeka : Primorsko-goranska županija ; Sveučilište u Rijeci, 2018. Str. 71-82.

4. Kurelić, Robert.
Simboli statusa i moći: kneževski pečati Celjskih grofova // Med srednjo Evropo in Sredozemljem. Vojetov zbornik / Sašo Jerše (ur.).
Ljubljana : Zgoidovinski inštitut Milka Kosa, 2006. Str. 61-77.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Kurelić, Robert.
Grb Ulrika II. Celjskog u Grbovniku Henrika van Heessela – jedinstveni prikaz potpunog grba u historiografiji grofova Celjskih. // Zgodovinski časopis. 72 (2018) , 1-2; 104-124 (članak, znanstveni).

2. Kurelić, Robert.
Posljednji svjedok ubojstva: Frankopani i Celjski u petnaestome stoljeću. // Povijesni prilozi. 50 (2016) ; 205-229 (članak, znanstveni).

3. Kurelić, Robert.
Ritual deditio na reljefu hrvatskoga vladara. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 34 (2016) ; 1-20 (članak, znanstveni).

4. Kurelić, Robert.
Simboli i ceremonije – perspektive u proučavanju srednjovjekovlja. // Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli. 12 (2014) ; 151-159 (pregledni rad, znanstveni).

5. Kurelić, Robert.
Sudski spor između kapetana Kristofora Moškona i žitelja Pazinske knežije na osnovi sudskog zapisnika od 1. svibnja 1545. godine. // Vjesnik Istarskog arhiva. 14-16 (2010) ; 353-373 (članak, znanstveni).

6. Kurelić, Robert.
Status Celjskih grofova kao kneževa Svetog Rimskog Carstva. // Zgodovinski časopis. 60 (2006) , 1/2; 49-68 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Kurelić, Robert.
Zbornik Lovranšćine, knj. 2., ur. Igor Eterović, Lovran: Katedra Čakavskog sabora, 2012., 344 str.. // Histria : Godišnjak Istarskog povijesnog društva. 3 (2013) ; 446-448 (prikaz, ostalo).

2. Kurelić, Robert.
Slaven Bertoša, Migracije prema Puli: primjer austrijske Istre u novom vijeku, Pazin: Katedra Čakavskog sabora i dr., 2012. (Mala biblioteka ; sv. 6), 176 str.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 31 (2013) ; 365-366 (prikaz, ostalo).

3. Kurelić, Robert.
Dražen Vlahov, Matica krštenih župe Lindar (1591. - 1667.), Posebna izdanja, sv. 26, Glagoljski rukopisi, sv. 10, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2012., 548 str.. // Vjesnik Istarskog arhiva. 20 (2013) ; 291-291 (prikaz, ostalo).

4. Kurelić, Robert.
Dražen Vlahov, Matica krštenih župe Lindar (1591. – 1667.), Posebna izdanja, sv. 26, Glagoljski rukopisi, sv. 10, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2012., 548 str.. // Vjesnik Istarskog arhiva. 20 (2013) ; 291-291 (prikaz, ostalo).

5. Kurelić, Robert.
Tabula 8, Odjel za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Pula, 2010., 148 str.. // Vjesnik Istarskog arhiva. 19 (2012) ; 261-262 (prikaz, ostalo).

6. Kurelić, Robert.
Dražen Vlahov, Matična knjiga iz Boljuna – Glagoljski zapisi od 1576. do 1640., Posebna izdanja, sv. 21, Glagoljski rukopisi, sv. 9, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2011., 676 str.. // Histria : Godišnjak Istarskog povijesnog društva. 2 (2012) ; 238-240 (prikaz, ostalo).

7. Kurelić, Robert.
Alojz Štoković, Crnogorsko nasljeđe u Istri (Peroj – nove spoznaje oko doseljavanja i udomljavanja Crnogoraca 1657.-1816.), Osijek: HCDP “Croatica – Montenegrina RH”, 2012., 312 str.. // Vjesnik Istarskog arhiva. 19 (2012) ; 212-213 (prikaz, ostalo).

8. Kurelić, Robert.
Zbornik Lovranšćine, knj. 1, Lovran: Katedra Čakavskog sabora Lovran, 2010., 362 str.. // Histria. 1 (2011) ; 286-288 (prikaz, ostalo).

9. Kurelić, Robert.
Dražen Vlahov, Zbirka glagoljskih isprava iz Istre, Posebna izdanja, sv. 19, Glagoljski rukopisi, sv. 8, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2010., 431 str.. // Vjesnik Istarskog arhiva. 18 (2011) ; 419-421 (prikaz, ostalo).

10. Kurelić, Robert.
Slaven Bertoša, Osebujno mjesto austrijske Istre. Lupoglavski kraj u srednjem i novom vijeku, Zagreb: Srednja Europa, 2011., 257 str.. // Radovi - Zavod za hrvatsku povijest. 43 (2011) , 1; 500-502 (prikaz, ostalo).

11. Kurelić, Robert.
Dražen Vlahov, Glagoljski rukopisi iz Roča. Iz Knjige crkve i bratovštine sv. Bartolomeja (1523-1611), Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2006, 643 str.. // Vjesnik Istarskog arhiva. 2004-2006 (2008) , 11-13; 382-384 (prikaz, ostalo).

12. Kurelić, Robert.
Dražen Vlahov, Knjiga oltara bratovštine sv. Mikule u Boljunu (1582-1672): glagoljski zapisi od 1582. do 1657. godine, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2008, 410 str.. // Vjesnik Istarskog arhiva. 2004-2006 (2008) , 11-13; 385-386 (prikaz, ostalo).

13. Kurelić, Robert.
Jakov Jelinčić – Nella Lonza, Statuta Communis Duorum Castrorum = Statut Dvigradske Općine: početak 15. stoljeća, Pazin – Kanfanar: Državni Arhiv u Pazinu, 2007., 358 str.. // Povijesni prilozi. 34 (2008) ; 215-217 (prikaz, ostalo).

14. Kurelić, Robert.
Pregled povijesti grofova Celjskih. // Historijski zbornik. 59 (2006) ; 201-216 (pregledni rad, ostalo).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Kurelić, Robert.
Austrijska i mletačka politika prema šumarstvu u Istri na prijelazu iz srednjega vijeka u rani novi vijek // Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa Istarsko gospodarstvo jučer i sutra / Proceedings of the International Scientific Conferene Istrian Economy Yesterday and Tomorrow / Križman Pavlović, Danijela ; Manente, Mara ; Perkov, Alida ; Povolo, Claudio (ur.).
Pazin : Državni Arhiv u Pazinu, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, University Ca'Foscari Venezia, 2015. 119-126 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Kurelić, Robert.
Abominations in Stone // .
(predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Kurelić, Robert.
Gospodarska, politička i vojna implikacija stočarstva: primjer Dobredola – crtica iz istarske povijesti šesnaestoga stoljeća“ // Animalia, bestiae, ferae--- : o životinjama u povijesti na jadranskom prostoru : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa : 6. istarski povijesni biennale = Animalia, bestiae, ferae--- = animals in history in the Adriatic area = collected papers from the International scientific conference = the 6th Istrian History Biennale / Mogorović Crljenko, Marija ; Uljančić-Vekić, Elena (ur.).
Poreč : Zavičajni muzej Poreštine ; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - Odjel za humanističke znanosti ; Državni arhiv u Pazinu, 2015. 140-150 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).

2. Kurelić, Robert.
Nada Klaić i grofovi Celjski: tri desetljeća kasnije // Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije Zbornik radova sa znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Zagrebu 29.-30. studenog 2013. godine / Galović, Tomislav ; Agičić, Damir (ur.).
Zagreb : FF Press, 2014. 341-363 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Kurelić, Robert.
Prvi markgrofov rat i Frankopani // Modruški zbornik / Olujić, Boris (ur.).
Modruš : Katedra Čakavskog sabora Modruše, 2009. 53-64 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Kurelić, Robert.
Austrijska i mletačka politika prema šumama u Istri u šesnaestom stoljeću // Knjiga sažetaka: Međunarodni znanstveni skup "Istarsko gospodarstvo jučer i sutra", Pazin – Pula studeni 2013. / Book of abstracts: International Scientific Conference "Istrian economy yesterday and tomorrow", Pazin – Pula November 2013, Državni arhiv u Pazinu ; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli ; Sveučilište Ca' Foscari u Veneciji, str. 92-93. (ISBN: 978-953-7640-18-7).
(predavanje,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Kurelić, Robert.
Early Modern Medievalism // .
(neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Kurelić, Robert.
Blago na granici: političke, strateške i gospodarske implikacije stočarstva na istarskom poluotoku u šesnaestom stoljeću // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Kurelić, Robert.
That Land is Mine: The Predatory Mindset on the Venetian/Austrian Border in Sixteenth Century Istria // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Kurelić, Robert.
Troublesome Borderlands // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

5. Kurelić, Robert.
Izvori za povijest Pazinske knežije s naglaskom na bečke arhive // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

6. Kurelić, Robert.
Jakob von der Dürr i Pazinska knežija // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Kurelić, Robert.
Eagle and Lion: Intergation, Immigration, and Conflict on the Istrian Frontier in the Sixteenth Century / doktorska disertacija.
Budapest : Department of Medieval Studies, 7.03 2013, 215 str. Voditelj: Jaritz, Gerhard.
 
  Druge vrste radova
 

1. Kurelić, Robert.
Opening Data Services in the Social Sciences, 2013. (izvješće).

2. Kurelić, Robert.
Princes, Captains and Peasants: Contested Space in Sixteenth Century Istria, 2013. (javno predavanje).

3. Kurelić, Robert.
IN MEMORIAM Akademik Lujo Margetić, professor emeritus (18. X. 1920. - 17. V. 2010.), 2010. (in memoriam).

4. Kurelić, Robert.
Izložba: »Kranjske zemaljske povlastice 1338. − 1736.« (Kranjski deželni privilegiji 1338. − 1736.), Pazin: Državni arhiv u Pazinu – Arhiv Republike Slovenije, 18. veljače – 17. travnja 2009., 2010. (osvrt).
 

Profesionalni interesi i članstva

Istarsko povijesno društvo

Matica hrvatska

Izabrani projekti

2015+              Suradnik na projektu: „Izvori, pomagala i studije za hrvatsku povijest od srednjeg vijeka do kraja dugog 19. stoljeća“ Hrvatske zaklade za znanost (šifra: 6547; voditelj: znanstveni savjetnik dr. sc. Damir Karbić)

2007-2013        Suradnik na projektu: „Srednjovjekovna Istra: prostor zajedništva i suprotnosti (od VI. do XVI. st.)“ (MZOS šifra projekta: 303-3030822-0813; voditelj: prof. dr. sc. Ivan Jurković)