Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

doc. dr. sc. Robert Kurelić

Zvanje: docent
Telefon:052/377552
E-mail: E-mail
Organizacijska jedinica: Katedra za srednjovjekovnu povijest
Godina diplomiranja:2004.
Godina magistriranja:2005.
Godina doktoriranja:2013.
Na sveučilištu od:2007.

Nastava

preddiplomski

diplomski

Konzultacije

četvrtkom, 13.00-14.00

petkom 12.30-13.30

Životopis

Robert Kurelić (Rijeka, 1977) diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Rijeci, magistrirao i doktorirao na Odsjeku za medijevistiku Srednjoeuropskog Sveučilišta u Budimpešti. Usavršavao se na Sveučilištu u Bielefeldu. 

Začetnik je serijala međunarodnih skupova Past, Present, Future koji se održavaju svake dvije godine na Filozofskom fakultetu u Puli. 

Istraživački interesi uključuju simbole i ceremonije u srednjem vijeku, Istru na prijelazu iz srednjeg u rani novi vijek, srednjovjekovno plemstvo, povijest svakodnevice te vojnu povijest kasne antike i srednjega vijeka 

Profesionalni interesi i članstva

Istarsko povijesno društvo

Matica hrvatska

Izabrani projekti

2015+              Suradnik na projektu: „Izvori, pomagala i studije za hrvatsku povijest od srednjeg vijeka do kraja dugog 19. stoljeća“ Hrvatske zaklade za znanost (šifra: 6547; voditelj: znanstveni savjetnik dr. sc. Damir Karbić)

2007-2013        Suradnik na projektu: „Srednjovjekovna Istra: prostor zajedništva i suprotnosti (od VI. do XVI. st.)“ (MZOS šifra projekta: 303-3030822-0813; voditelj: prof. dr. sc. Ivan Jurković)

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Daily Life on the Istrian Frontier Living on a Borderland in the Sixteenth Century

Kurelić, Robert
Autorske knjige, 2019.

Ceremonije i ceremonijalna komunikacija

Bilogrivić, Goran ; Jovanović, Kosana ; Kurelić, Robert ; Španjol-Pandelo Barbara
Autorske knjige, 2019.

Sveto Rimsko Carstvo

Kurelić, Robert
Poglavlja u knjigama, 2019.

Austrija

Kurelić, Robert
Poglavlja u knjigama, 2019.

Grb Ulrika II. Celjskog u Grbovniku Henrika van Heessela – jedinstveni prikaz potpunog grba u historiografiji grofova Celjskih

Kurelić, Robert
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Suton obitelji Frankopan

Kurelić, Robert
Poglavlja u knjigama, 2018.

Posljednji svjedok ubojstva: Frankopani i Celjski u petnaestome stoljeću

Kurelić, Robert
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Ritual deditio na reljefu hrvatskoga vladara

Kurelić, Robert
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Past, Present, Future I: Identity in Flux (Tabula 14, 2016)


Uredničke knjige, 2016.

Austrijska i mletačka politika prema šumarstvu u Istri na prijelazu iz srednjega vijeka u rani novi vijek

Kurelić, Robert
Poglavlja u knjigama, 2015.

Gospodarska, politička i vojna implikacija stočarstva: primjer Dobredola – crtica iz istarske povijesti šesnaestoga stoljeća“

Kurelić, Robert
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2015.
Animalia, bestiae, ferae--- : o životinjama u povijesti na jadranskom prostoru

Nada Klaić i grofovi Celjski: tri desetljeća kasnije

Kurelić, Robert
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem. Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije

Simboli i ceremonije – perspektive u proučavanju srednjovjekovlja

Kurelić, Robert
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Zbornik Lovranšćine, knj. 2., ur. Igor Eterović, Lovran: Katedra Čakavskog sabora, 2012., 344 str.

Kurelić, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2013.

Slaven Bertoša, Migracije prema Puli: primjer austrijske Istre u novom vijeku, Pazin: Katedra Čakavskog sabora i dr., 2012. (Mala biblioteka ; sv. 6), 176 str.

Kurelić, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2013.

Eagle and Lion: Intergation, Immigration, and Conflict on the Istrian Frontier in the Sixteenth Century

Kurelić, Robert
Doktorske disertacije, 2013.

Early Modern Medievalism

Kurelić, Robert
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
20 Years of Medieval Studies at CEU

Opening Data Services in the Social Sciences

Kurelić, Robert
, 2013.

Princes, Captains and Peasants: Contested Space in Sixteenth Century Istria

Kurelić, Robert
, 2013.

Austrijska i mletačka politika prema šumama u Istri u šesnaestom stoljeću

Kurelić, Robert
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
Međunarodni znanstveni skup "Istarsko gospodarstvo jučer i sutra" / International Scientific Conference "Istrian economy yesterday and tomorrow"

Blago na granici: političke, strateške i gospodarske implikacije stočarstva na istarskom poluotoku u šesnaestom stoljeću

Kurelić, Robert
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
6. istarski povijesni biennale – Animalia, bestiae, ferae…: o životinjama u povijesti na jadranskom prostoru / 6th Istrian Historical Biennale – Animalia, bestiae, ferae…: About Animals in the History of the Adriatic Area, Poreč: Zavičajni muzej Poreštine ; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli ; Državni arhiv u Pazinu, 2013.

Dražen Vlahov, Matica krštenih župe Lindar (1591. - 1667.), Posebna izdanja, sv. 26, Glagoljski rukopisi, sv. 10, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2012., 548 str.

Kurelić, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2013.

Dražen Vlahov, Matica krštenih župe Lindar (1591. – 1667.), Posebna izdanja, sv. 26, Glagoljski rukopisi, sv. 10, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2012., 548 str.

Kurelić, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2013.

Tabula 8, Odjel za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Pula, 2010., 148 str.

Kurelić, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2012.

Dražen Vlahov, Matična knjiga iz Boljuna – Glagoljski zapisi od 1576. do 1640., Posebna izdanja, sv. 21, Glagoljski rukopisi, sv. 9, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2011., 676 str.

Kurelić, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2012.

Alojz Štoković, Crnogorsko nasljeđe u Istri (Peroj – nove spoznaje oko doseljavanja i udomljavanja Crnogoraca 1657.-1816.), Osijek: HCDP “Croatica – Montenegrina RH”, 2012., 312 str.

Kurelić, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2012.

That Land is Mine: The Predatory Mindset on the Venetian/Austrian Border in Sixteenth Century Istria

Kurelić, Robert
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
15th Annual Mediterranean Studies Congress

Zbornik Lovranšćine, knj. 1, Lovran: Katedra Čakavskog sabora Lovran, 2010., 362 str.

Kurelić, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2011.

Dražen Vlahov, Zbirka glagoljskih isprava iz Istre, Posebna izdanja, sv. 19, Glagoljski rukopisi, sv. 8, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2010., 431 str.

Kurelić, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2011.

Troublesome Borderlands

Kurelić, Robert
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Tretja stranka (Med nasiljem in mirom: posredniki, razsodniki, miritelji, sodniki)

Slaven Bertoša, Osebujno mjesto austrijske Istre. Lupoglavski kraj u srednjem i novom vijeku, Zagreb: Srednja Europa, 2011., 257 str.

Kurelić, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2011.

IN MEMORIAM Akademik Lujo Margetić, professor emeritus (18. X. 1920. - 17. V. 2010.)

Kurelić, Robert
, 2010.

Sudski spor između kapetana Kristofora Moškona i žitelja Pazinske knežije na osnovi sudskog zapisnika od 1. svibnja 1545. godine

Kurelić, Robert
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Izložba: »Kranjske zemaljske povlastice 1338. − 1736.« (Kranjski deželni privilegiji 1338. − 1736.), Pazin: Državni arhiv u Pazinu – Arhiv Republike Slovenije, 18. veljače – 17. travnja 2009.

Kurelić, Robert
, 2010.

Prvi markgrofov rat i Frankopani

Kurelić, Robert
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Znanstveni skup “ Bernardin Frankopan i njegovo doba”

Dražen Vlahov, Glagoljski rukopisi iz Roča. Iz Knjige crkve i bratovštine sv. Bartolomeja (1523-1611), Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2006, 643 str.

Kurelić, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Dražen Vlahov, Knjiga oltara bratovštine sv. Mikule u Boljunu (1582-1672): glagoljski zapisi od 1582. do 1657. godine, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2008, 410 str.

Kurelić, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Jakov Jelinčić – Nella Lonza, Statuta Communis Duorum Castrorum = Statut Dvigradske Općine: početak 15. stoljeća, Pazin – Kanfanar: Državni Arhiv u Pazinu, 2007., 358 str.

Kurelić, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Jakob von der Dürr i Pazinska knežija

Kurelić, Robert
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Međunarodni znanstveni skup povodom 50. obljetnice osnutka državnog arhiva u Pazinu i 220. obljetnice ukinuća Pićanske biskupije

Izvori za povijest Pazinske knežije s naglaskom na bečke arhive

Kurelić, Robert
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
34. Pazinski memorijal: Povijest bilježništva u Istri i izvori za povijest Pazinske knežije

Abominations in Stone

Kurelić, Robert
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
The Supernatural and its Visual Representation in the Middle Ages

Pregled povijesti grofova Celjskih

Kurelić, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2006.

Status Celjskih grofova kao kneževa Svetog Rimskog Carstva

Kurelić, Robert
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Simboli statusa i moći: kneževski pečati Celjskih grofova

Kurelić, Robert
Poglavlja u knjigama, 2006.