ROBERT KURELIĆ:
O djelatniku

doc. dr. sc. Robert Kurelić

Zvanje: docent

Konzultacije:

četvrtkom, 13.00-14.00

petkom 12.30-13.30

Telefon:
052/377552
Katedra/služba:
Katedra za srednjovjekovnu povijest
Godina diplomiranja:
2004.
Godina magistriranja:
2005.
Godina doktoriranja:
2013.
Na katedri od:
2007.

Nastava

Životopis

Robert Kurelić (Rijeka, 1977) diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Rijeci, magistrirao i doktorirao na Odsjeku za medijevistiku Srednjoeuropskog Sveučilišta u Budimpešti. Usavršavao se na Sveučilištu u Bielefeldu. 

Začetnik je serijala međunarodnih skupova Past, Present, Future koji se održavaju svake dvije godine na Filozofskom fakultetu u Puli. 

Istraživački interesi uključuju simbole i ceremonije u srednjem vijeku, Istru na prijelazu iz srednjeg u rani novi vijek, srednjovjekovno plemstvo, povijest svakodnevice te vojnu povijest kasne antike i srednjega vijeka 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Austrija

Kurelić, Robert
Poglavlja u knjigama, 2019.

Sveto Rimsko Carstvo

Kurelić, Robert
Poglavlja u knjigama, 2019.

Ceremonije i ceremonijalna komunikacija

Bilogrivić, Goran ; Jovanović, Kosana ; Kurelić, Robert ; Španjol-Pandelo Barbara
Autorske knjige, 2019.

Daily Life on the Istrian Frontier Living on a Borderland in the Sixteenth Century

Kurelić, Robert
Autorske knjige, 2019.

Suton obitelji Frankopan

Kurelić, Robert
Poglavlja u knjigama, 2018.

Grb Ulrika II. Celjskog u Grbovniku Henrika van Heessela – jedinstveni prikaz potpunog grba u historiografiji grofova Celjskih

Kurelić, Robert
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Zgodovinski časopis

Past, Present, Future I: Identity in Flux (Tabula 14, 2016)


Uredničke knjige, 2016.

Ritual deditio na reljefu hrvatskoga vladara

Kurelić, Robert
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Posljednji svjedok ubojstva: Frankopani i Celjski u petnaestome stoljeću

Kurelić, Robert
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.
Povijesni prilozi

Gospodarska, politička i vojna implikacija stočarstva: primjer Dobredola – crtica iz istarske povijesti šesnaestoga stoljeća“

Kurelić, Robert
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2015.
Animalia, bestiae, ferae--- : o životinjama u povijesti na jadranskom prostoru

Austrijska i mletačka politika prema šumarstvu u Istri na prijelazu iz srednjega vijeka u rani novi vijek

Kurelić, Robert
Poglavlja u knjigama, 2015.

Simboli i ceremonije – perspektive u proučavanju srednjovjekovlja

Kurelić, Robert
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli

Nada Klaić i grofovi Celjski: tri desetljeća kasnije

Kurelić, Robert
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem. Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije

Dražen Vlahov, Matica krštenih župe Lindar (1591. – 1667.), Posebna izdanja, sv. 26, Glagoljski rukopisi, sv. 10, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2012., 548 str.

Kurelić, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2013.
Vjesnik Istarskog arhiva

Dražen Vlahov, Matica krštenih župe Lindar (1591. - 1667.), Posebna izdanja, sv. 26, Glagoljski rukopisi, sv. 10, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2012., 548 str.

Kurelić, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2013.
Vjesnik Istarskog arhiva

Blago na granici: političke, strateške i gospodarske implikacije stočarstva na istarskom poluotoku u šesnaestom stoljeću

Kurelić, Robert
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
6. istarski povijesni biennale – Animalia, bestiae, ferae…: o životinjama u povijesti na jadranskom prostoru / 6th Istrian Historical Biennale – Animalia, bestiae, ferae…: About Animals in the History of the Adriatic Area, Poreč: Zavičajni muzej Poreštine ; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli ; Državni arhiv u Pazinu, 2013.

Austrijska i mletačka politika prema šumama u Istri u šesnaestom stoljeću

Kurelić, Robert
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
Međunarodni znanstveni skup "Istarsko gospodarstvo jučer i sutra" / International Scientific Conference "Istrian economy yesterday and tomorrow"

Princes, Captains and Peasants: Contested Space in Sixteenth Century Istria

Kurelić, Robert
, 2013.

Opening Data Services in the Social Sciences

Kurelić, Robert
, 2013.

Early Modern Medievalism

Kurelić, Robert
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
20 Years of Medieval Studies at CEU

Eagle and Lion: Intergation, Immigration, and Conflict on the Istrian Frontier in the Sixteenth Century

Kurelić, Robert
Doktorske disertacije, 2013.

Slaven Bertoša, Migracije prema Puli: primjer austrijske Istre u novom vijeku, Pazin: Katedra Čakavskog sabora i dr., 2012. (Mala biblioteka ; sv. 6), 176 str.

Kurelić, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2013.
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Zbornik Lovranšćine, knj. 2., ur. Igor Eterović, Lovran: Katedra Čakavskog sabora, 2012., 344 str.

Kurelić, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2013.
Histria : Godišnjak Istarskog povijesnog društva

That Land is Mine: The Predatory Mindset on the Venetian/Austrian Border in Sixteenth Century Istria

Kurelić, Robert
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
15th Annual Mediterranean Studies Congress

Alojz Štoković, Crnogorsko nasljeđe u Istri (Peroj – nove spoznaje oko doseljavanja i udomljavanja Crnogoraca 1657.-1816.), Osijek: HCDP “Croatica – Montenegrina RH”, 2012., 312 str.

Kurelić, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2012.
Vjesnik Istarskog arhiva

Dražen Vlahov, Matična knjiga iz Boljuna – Glagoljski zapisi od 1576. do 1640., Posebna izdanja, sv. 21, Glagoljski rukopisi, sv. 9, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2011., 676 str.

Kurelić, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2012.
Histria : Godišnjak Istarskog povijesnog društva

Tabula 8, Odjel za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Pula, 2010., 148 str.

Kurelić, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2012.
Vjesnik Istarskog arhiva

Slaven Bertoša, Osebujno mjesto austrijske Istre. Lupoglavski kraj u srednjem i novom vijeku, Zagreb: Srednja Europa, 2011., 257 str.

Kurelić, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Radovi - Zavod za hrvatsku povijest

Troublesome Borderlands

Kurelić, Robert
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Tretja stranka (Med nasiljem in mirom: posredniki, razsodniki, miritelji, sodniki)

Dražen Vlahov, Zbirka glagoljskih isprava iz Istre, Posebna izdanja, sv. 19, Glagoljski rukopisi, sv. 8, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2010., 431 str.

Kurelić, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Vjesnik Istarskog arhiva

Zbornik Lovranšćine, knj. 1, Lovran: Katedra Čakavskog sabora Lovran, 2010., 362 str.

Kurelić, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Histria

Izložba: »Kranjske zemaljske povlastice 1338. − 1736.« (Kranjski deželni privilegiji 1338. − 1736.), Pazin: Državni arhiv u Pazinu – Arhiv Republike Slovenije, 18. veljače – 17. travnja 2009.

Kurelić, Robert
, 2010.

Sudski spor između kapetana Kristofora Moškona i žitelja Pazinske knežije na osnovi sudskog zapisnika od 1. svibnja 1545. godine

Kurelić, Robert
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Vjesnik Istarskog arhiva

IN MEMORIAM Akademik Lujo Margetić, professor emeritus (18. X. 1920. - 17. V. 2010.)

Kurelić, Robert
, 2010.

Prvi markgrofov rat i Frankopani

Kurelić, Robert
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Znanstveni skup “ Bernardin Frankopan i njegovo doba”

Izvori za povijest Pazinske knežije s naglaskom na bečke arhive

Kurelić, Robert
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
34. Pazinski memorijal: Povijest bilježništva u Istri i izvori za povijest Pazinske knežije

Jakob von der Dürr i Pazinska knežija

Kurelić, Robert
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Međunarodni znanstveni skup povodom 50. obljetnice osnutka državnog arhiva u Pazinu i 220. obljetnice ukinuća Pićanske biskupije

Jakov Jelinčić – Nella Lonza, Statuta Communis Duorum Castrorum = Statut Dvigradske Općine: početak 15. stoljeća, Pazin – Kanfanar: Državni Arhiv u Pazinu, 2007., 358 str.

Kurelić, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2008.
Povijesni prilozi

Dražen Vlahov, Knjiga oltara bratovštine sv. Mikule u Boljunu (1582-1672): glagoljski zapisi od 1582. do 1657. godine, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2008, 410 str.

Kurelić, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2008.
Vjesnik Istarskog arhiva

Dražen Vlahov, Glagoljski rukopisi iz Roča. Iz Knjige crkve i bratovštine sv. Bartolomeja (1523-1611), Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2006, 643 str.

Kurelić, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2008.
Vjesnik Istarskog arhiva

Abominations in Stone

Kurelić, Robert
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
The Supernatural and its Visual Representation in the Middle Ages

Simboli statusa i moći: kneževski pečati Celjskih grofova

Kurelić, Robert
Poglavlja u knjigama, 2006.

Status Celjskih grofova kao kneževa Svetog Rimskog Carstva

Kurelić, Robert
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.
Zgodovinski časopis

Pregled povijesti grofova Celjskih

Kurelić, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2006.
Historijski zbornik

Profesionalni interesi i članstva

Istarsko povijesno društvo

Matica hrvatska

Izabrani projekti

2015+              Suradnik na projektu: „Izvori, pomagala i studije za hrvatsku povijest od srednjeg vijeka do kraja dugog 19. stoljeća“ Hrvatske zaklade za znanost (šifra: 6547; voditelj: znanstveni savjetnik dr. sc. Damir Karbić)

2007-2013        Suradnik na projektu: „Srednjovjekovna Istra: prostor zajedništva i suprotnosti (od VI. do XVI. st.)“ (MZOS šifra projekta: 303-3030822-0813; voditelj: prof. dr. sc. Ivan Jurković)