About employee

doc. dr. sc. Robert Kurelić

Title: Assistant professor

Public phone number:
052/377552
Department :
Katedra za srednjovjekovnu povijest
Graduation year:
2004
mr.sc. graduation year:
2005
PhD graduation year:
2013
Employed since:
2007

Teaching duties

Published papers recorded in the Croatian Scientific Bibliography Database (CROSBI)

Austria

Kurelić, Robert
Poglavlja u knjigama, 2019.

Holy Roman Empire

Kurelić, Robert
Poglavlja u knjigama, 2019.

Ceremonies and Ceremonial Communication

Bilogrivić, Goran ; Jovanović, Kosana ; Kurelić, Robert ; Španjol-Pandelo Barbara
Autorske knjige, 2019.

Daily Life on the Istrian Frontier Living on a Borderland in the Sixteenth Century

Kurelić, Robert
Autorske knjige, 2019.

The Waning of the Frankopani family

Kurelić, Robert
Poglavlja u knjigama, 2018.

Coat of arms of Ulrich II Cilli in the Armorial of Hendrik van Heessel - a unique representation of the full coat of arms in the historiography of the Counts of Cilli

Kurelić, Robert
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Past, Present, Future I: Identity in Flux (Tabula 14, 2016)


Uredničke knjige, 2016.

Ritual of the Deditio on the Relief Depicting a Croatian Ruler

Kurelić, Robert
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

The Last Witness to a Murder: The Frankopani and the Cilli in the Fifteenth Century

Kurelić, Robert
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Economic, military and political implications of animal husbandry: the example of Dobredol – a short contribution from the Istrian history in the sixteenth century

Kurelić, Robert
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2015.
Animalia, bestiae, ferae--- : o životinjama u povijesti na jadranskom prostoru

Austrian and Venetian Forestry Policy in the transition from the late middle ages to the early modern times

Kurelić, Robert
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
Istarsko gospodarstvo jučer i sutra

Symbols and Ceremonies – Prespectives for the Study of Medieval History

Kurelić, Robert
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Nada Klaić and the Counts of Cilli: Three Decades Later

Kurelić, Robert
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem. Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije

Dražen Vlahov, Matica krštenih župe Lindar (1591. – 1667.), Posebna izdanja, sv. 26, Glagoljski rukopisi, sv. 10, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2012., 548 str.

Kurelić, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2013.

Dražen Vlahov, Matica krštenih župe Lindar (1591. - 1667.), Posebna izdanja, sv. 26, Glagoljski rukopisi, sv. 10, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2012., 548 str.

Kurelić, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2013.

Cattle on the border: the political, strategic and economic implications of livestock production on the Istrian peninsula in the sixteenth century

Kurelić, Robert
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
6. istarski povijesni biennale – Animalia, bestiae, ferae…: o životinjama u povijesti na jadranskom prostoru / 6th Istrian Historical Biennale – Animalia, bestiae, ferae…: About Animals in the History of the Adriatic Area, Poreč: Zavičajni muzej Poreštine ; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli ; Državni arhiv u Pazinu, 2013.

Austrian and Venetian policies on the forests of Istria in the sixteenth century

Kurelić, Robert
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
Međunarodni znanstveni skup "Istarsko gospodarstvo jučer i sutra" / International Scientific Conference "Istrian economy yesterday and tomorrow"

Princes, Captains and Peasants: Contested Space in Sixteenth Century Istria

Kurelić, Robert
, 2013.

Opening Data Services in the Social Sciences

Kurelić, Robert
, 2013.

Early Modern Medievalism

Kurelić, Robert
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
20 Years of Medieval Studies at CEU

Eagle and Lion: Intergation, Immigration, and Conflict on the Istrian Frontier in the Sixteenth Century

Kurelić, Robert
Doktorske disertacije, 2013.

Slaven Bertoša, Migracije prema Puli: primjer austrijske Istre u novom vijeku, Pazin: Katedra Čakavskog sabora i dr., 2012. (Mala biblioteka ; sv. 6), 176 str.

Kurelić, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2013.

Zbornik Lovranšćine, knj. 2., ur. Igor Eterović, Lovran: Katedra Čakavskog sabora, 2012., 344 str.

Kurelić, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2013.

That Land is Mine: The Predatory Mindset on the Venetian/Austrian Border in Sixteenth Century Istria

Kurelić, Robert
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
15th Annual Mediterranean Studies Congress

Alojz Štoković, Crnogorsko nasljeđe u Istri (Peroj – nove spoznaje oko doseljavanja i udomljavanja Crnogoraca 1657.-1816.), Osijek: HCDP “Croatica – Montenegrina RH”, 2012., 312 str.

Kurelić, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2012.

Dražen Vlahov, Matična knjiga iz Boljuna – Glagoljski zapisi od 1576. do 1640., Posebna izdanja, sv. 21, Glagoljski rukopisi, sv. 9, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2011., 676 str.

Kurelić, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2012.

Tabula 8, Odjel za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Pula, 2010., 148 str.

Kurelić, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2012.

Slaven Bertoša, Osebujno mjesto austrijske Istre. Lupoglavski kraj u srednjem i novom vijeku, Zagreb: Srednja Europa, 2011., 257 str.

Kurelić, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2011.

(Troublesome Borderlands)

Kurelić, Robert
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Tretja stranka (Med nasiljem in mirom: posredniki, razsodniki, miritelji, sodniki)

(Dražen Vlahov, Zbirka glagoljskih isprava iz Istre, Posebna izdanja, sv. 19, Glagoljski rukopisi, sv. 8, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2010., 431 str.)

Kurelić, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2011.

(Zbornik Lovranšćine, knj. 1, Lovran: Katedra Čakavskog sabora Lovran, 2010., 362 str.)

Kurelić, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2011.

(Izložba: »Kranjske zemaljske povlastice 1338. − 1736.« (Kranjski deželni privilegiji 1338. − 1736.), Pazin: Državni arhiv u Pazinu – Arhiv Republike Slovenije, 18. veljače – 17. travnja 2009.)

Kurelić, Robert
, 2010.

(Lawsuit between Captain Christopher Moškon and the inhabitants of the County of Pazin based on court records from May 1 1545)

Kurelić, Robert
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

IN MEMORIAM Academic Lujo Margetić, professor emeritus (18th October 1920 - 17th May 2010)

Kurelić, Robert
, 2010.

The First war of markgrave and the Frankopani

Kurelić, Robert
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Znanstveni skup “ Bernardin Frankopan i njegovo doba”

Sources for the history of the County of Pazin with an emphasis on the archives of Vienna

Kurelić, Robert
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
34. Pazinski memorijal: Povijest bilježništva u Istri i izvori za povijest Pazinske knežije

Jakob von der Dürr and the County of Pazin

Kurelić, Robert
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Međunarodni znanstveni skup povodom 50. obljetnice osnutka državnog arhiva u Pazinu i 220. obljetnice ukinuća Pićanske biskupije

Jakov Jelinčić – Nella Lonza, Statuta Communis Duorum Castrorum = Statut Dvigradske Općine: početak 15. stoljeća, Pazin – Kanfanar: Državni Arhiv u Pazinu, 2007., 358 str.

Kurelić, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Dražen Vlahov, Knjiga oltara bratovštine sv. Mikule u Boljunu (1582-1672): glagoljski zapisi od 1582. do 1657. godine, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2008, 410 str.

Kurelić, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Dražen Vlahov, Glagoljski rukopisi iz Roča. Iz Knjige crkve i bratovštine sv. Bartolomeja (1523-1611), Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2006, 643 str.

Kurelić, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Abominations in Stone

Kurelić, Robert
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
The Supernatural and its Visual Representation in the Middle Ages

The Symbols of Status and Power: Princely Seals of the Counts of Cilli

Kurelić, Robert
Poglavlja u knjigama, 2006.

Status of the Counts of Cilli as Princes of the Holy Roman Empire

Kurelić, Robert
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Overview of the History of the Counts of Celje

Kurelić, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2006.