About employee

doc. dr. sc. Robert Kurelić

Title: Assistant professor

Public phone number:
052/377552
Department:
Katedra za srednjovjekovnu povijest
Graduation year:
2004
mr.sc. graduation year:
2005
PhD graduation year:
2013
Employed since:
2007

Teaching duties

Published papers recorded in the Croatian Scientific Bibliography Database (CROSBI)

Austria

Kurelić, Robert
2019.

Holy Roman Empire

Kurelić, Robert
2019.

Ceremonies and Ceremonial Communication

Bilogrivić, Goran ; Jovanović, Kosana ; Kurelić, Robert ; Španjol-Pandelo Barbara
2019.

Daily Life on the Istrian Frontier Living on a Borderland in the Sixteenth Century

Kurelić, Robert
2019.

The Waning of the Frankopani family

Kurelić, Robert
2018.

Coat of arms of Ulrich II Cilli in the Armorial of Hendrik van Heessel - a unique representation of the full coat of arms in the historiography of the Counts of Cilli

Kurelić, Robert
2018.
Zgodovinski časopis

Past, Present, Future I: Identity in Flux (Tabula 14, 2016)


2016.

Ritual of the Deditio on the Relief Depicting a Croatian Ruler

Kurelić, Robert
2016.
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

The Last Witness to a Murder: The Frankopani and the Cilli in the Fifteenth Century

Kurelić, Robert
2016.
Povijesni prilozi

Economic, military and political implications of animal husbandry: the example of Dobredol – a short contribution from the Istrian history in the sixteenth century

Kurelić, Robert
2015.
Animalia, bestiae, ferae--- : o životinjama u povijesti na jadranskom prostoru

Austrian and Venetian Forestry Policy in the transition from the late middle ages to the early modern times

Kurelić, Robert
2015.

Symbols and Ceremonies – Prespectives for the Study of Medieval History

Kurelić, Robert
2014.
Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli

Nada Klaić and the Counts of Cilli: Three Decades Later

Kurelić, Robert
2014.
Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem. Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije

Dražen Vlahov, Matica krštenih župe Lindar (1591. – 1667.), Posebna izdanja, sv. 26, Glagoljski rukopisi, sv. 10, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2012., 548 str.

Kurelić, Robert
2013.
Vjesnik Istarskog arhiva

Dražen Vlahov, Matica krštenih župe Lindar (1591. - 1667.), Posebna izdanja, sv. 26, Glagoljski rukopisi, sv. 10, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2012., 548 str.

Kurelić, Robert
2013.
Vjesnik Istarskog arhiva

Cattle on the border: the political, strategic and economic implications of livestock production on the Istrian peninsula in the sixteenth century

Kurelić, Robert
2013.
6. istarski povijesni biennale – Animalia, bestiae, ferae…: o životinjama u povijesti na jadranskom prostoru / 6th Istrian Historical Biennale – Animalia, bestiae, ferae…: About Animals in the History of the Adriatic Area, Poreč: Zavičajni muzej Poreštine ; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli ; Državni arhiv u Pazinu, 2013.

Austrian and Venetian policies on the forests of Istria in the sixteenth century

Kurelić, Robert
2013.
Međunarodni znanstveni skup "Istarsko gospodarstvo jučer i sutra" / International Scientific Conference "Istrian economy yesterday and tomorrow"

Princes, Captains and Peasants: Contested Space in Sixteenth Century Istria

Kurelić, Robert
2013.

Opening Data Services in the Social Sciences

Kurelić, Robert
2013.

Early Modern Medievalism

Kurelić, Robert
2013.
20 Years of Medieval Studies at CEU

Eagle and Lion: Intergation, Immigration, and Conflict on the Istrian Frontier in the Sixteenth Century

Kurelić, Robert
2013.

Slaven Bertoša, Migracije prema Puli: primjer austrijske Istre u novom vijeku, Pazin: Katedra Čakavskog sabora i dr., 2012. (Mala biblioteka ; sv. 6), 176 str.

Kurelić, Robert
2013.
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Zbornik Lovranšćine, knj. 2., ur. Igor Eterović, Lovran: Katedra Čakavskog sabora, 2012., 344 str.

Kurelić, Robert
2013.
Histria : Godišnjak Istarskog povijesnog društva

That Land is Mine: The Predatory Mindset on the Venetian/Austrian Border in Sixteenth Century Istria

Kurelić, Robert
2012.
15th Annual Mediterranean Studies Congress

Alojz Štoković, Crnogorsko nasljeđe u Istri (Peroj – nove spoznaje oko doseljavanja i udomljavanja Crnogoraca 1657.-1816.), Osijek: HCDP “Croatica – Montenegrina RH”, 2012., 312 str.

Kurelić, Robert
2012.
Vjesnik Istarskog arhiva

Dražen Vlahov, Matična knjiga iz Boljuna – Glagoljski zapisi od 1576. do 1640., Posebna izdanja, sv. 21, Glagoljski rukopisi, sv. 9, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2011., 676 str.

Kurelić, Robert
2012.
Histria : Godišnjak Istarskog povijesnog društva

Tabula 8, Odjel za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Pula, 2010., 148 str.

Kurelić, Robert
2012.
Vjesnik Istarskog arhiva

Slaven Bertoša, Osebujno mjesto austrijske Istre. Lupoglavski kraj u srednjem i novom vijeku, Zagreb: Srednja Europa, 2011., 257 str.

Kurelić, Robert
2011.
Radovi - Zavod za hrvatsku povijest

(Troublesome Borderlands)

Kurelić, Robert
2011.
Tretja stranka (Med nasiljem in mirom: posredniki, razsodniki, miritelji, sodniki)

(Dražen Vlahov, Zbirka glagoljskih isprava iz Istre, Posebna izdanja, sv. 19, Glagoljski rukopisi, sv. 8, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2010., 431 str.)

Kurelić, Robert
2011.
Vjesnik Istarskog arhiva

(Zbornik Lovranšćine, knj. 1, Lovran: Katedra Čakavskog sabora Lovran, 2010., 362 str.)

Kurelić, Robert
2011.
Histria

(Izložba: »Kranjske zemaljske povlastice 1338. − 1736.« (Kranjski deželni privilegiji 1338. − 1736.), Pazin: Državni arhiv u Pazinu – Arhiv Republike Slovenije, 18. veljače – 17. travnja 2009.)

Kurelić, Robert
2010.

(Lawsuit between Captain Christopher Moškon and the inhabitants of the County of Pazin based on court records from May 1 1545)

Kurelić, Robert
2010.
Vjesnik Istarskog arhiva

IN MEMORIAM Academic Lujo Margetić, professor emeritus (18th October 1920 - 17th May 2010)

Kurelić, Robert
2010.

The First war of markgrave and the Frankopani

Kurelić, Robert
2009.
Znanstveni skup “ Bernardin Frankopan i njegovo doba”

Sources for the history of the County of Pazin with an emphasis on the archives of Vienna

Kurelić, Robert
2008.
34. Pazinski memorijal: Povijest bilježništva u Istri i izvori za povijest Pazinske knežije

Jakob von der Dürr and the County of Pazin

Kurelić, Robert
2008.
Međunarodni znanstveni skup povodom 50. obljetnice osnutka državnog arhiva u Pazinu i 220. obljetnice ukinuća Pićanske biskupije

Jakov Jelinčić – Nella Lonza, Statuta Communis Duorum Castrorum = Statut Dvigradske Općine: početak 15. stoljeća, Pazin – Kanfanar: Državni Arhiv u Pazinu, 2007., 358 str.

Kurelić, Robert
2008.
Povijesni prilozi

Dražen Vlahov, Knjiga oltara bratovštine sv. Mikule u Boljunu (1582-1672): glagoljski zapisi od 1582. do 1657. godine, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2008, 410 str.

Kurelić, Robert
2008.
Vjesnik Istarskog arhiva

Dražen Vlahov, Glagoljski rukopisi iz Roča. Iz Knjige crkve i bratovštine sv. Bartolomeja (1523-1611), Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2006, 643 str.

Kurelić, Robert
2008.
Vjesnik Istarskog arhiva

Abominations in Stone

Kurelić, Robert
2007.
The Supernatural and its Visual Representation in the Middle Ages

The Symbols of Status and Power: Princely Seals of the Counts of Cilli

Kurelić, Robert
2006.

Status of the Counts of Cilli as Princes of the Holy Roman Empire

Kurelić, Robert
2006.
Zgodovinski časopis

Overview of the History of the Counts of Celje

Kurelić, Robert
2006.
Historijski zbornik