Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Hrvatski jezik i književnost i talijanski jezik i književnost

Dvopredmetni diplomski sveučilišni studij


Ispis predmeta

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Matković, R.
45
30P+15S
1
3.0
Dulibić-Paljar, D.
30
30P
1
3.0
Blagoni, R.
30
30P
1
3.0
Zancovich, S.
-
60
60A
1
2.0
Mikulaco, D.
-
30
15P+15A
1
2.0
Ljubešić, M.
30
15P+15A
1
3.0
Martinović, B.
30
30P
1
3.0
Buršić Giudici, B.
-
45
45P
1
ECTS Edukacijski paket dipl. zimski semestar
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 3
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 3
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 3
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 3
3.0
Matošević, A.
-
30
30P
1, 3
3.0
Diković, M.
-
30
15P+15S
1, 3
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
1, 3
ECTS Izborna grupa Hrvatski dipl 1 sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15S
1
3.0
Fonović Cvijanović, T.
30
15P+15S
1
1.0
-
30
30PK
1
3.0
Jelača, M.
30
15P+15S
1
3.0
Grbić, I.
-
30
15P+15S
1
ECTS Izborna grupa TJK dvop dipl 1 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Buršić Giudici, B.
-
30
30P
1, 3
3.0
Milovan, V.
-
30
30P
1, 3
3.0
Matković, R.
30
30P
1, 3
6.0
Matković, R.
60
60P
1, 3
3.0
Blagoni, R.; Jelača, M.
30
15P+15S
1, 3
ECTS Nastavnički kolegiji HJIKNJ dipl 1. sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Ljubešić, M.
-
30
30P
1
3.0
Ljubešić, M.
-
30
30P
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Tamaro, S.
30
30P
2
3.0
Buršić Giudici, B.
-
45
45P
2
3.0
30
30P
2
3.0
Fonović Cvijanović, T.
-
30
30P
2
3.0
Blagoni, R.
-
30
15P+15S
2
2.0
Ljubešić, M.
30
15P+15A
2
2.0
Koroman, B.
-
30
15P+15A
2
3.0
-
45
30P+15S
2
ECTS Edukacijski paket dipl. zimski semestar
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Matošević, A.
-
30
15P+15S
2, 4
3.0
Piršl, E.
-
30
15P+15S
2, 4
4.0
Martinović, B.
45
15P+15S+15A
2, 4
3.0
Levak, M.
-
30
15P+15S
2, 4
3.0
Ambrosi Randić, N.
30
15P+15A
2, 4
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
2, 4
ECTS Izborna grupa HJIKNJ diplom 2. sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
45
15P+30A
2
3.0
Mikulaco, I.
-
45
45A
2
1.0
-
30
30PK
2
3.0
Tamaro, S.
30
30P
2
3.0
Šamo, R.
-
30
15P+15S
2, 3
ECTS Izborna grupa TAL dvop dipl 2 sem
=> Izabrati ponuđene predmete u iznosu od 6 ECTS-a
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Zancovich, S.
-
60
60A
2
3.0
Tamaro, S.
-
30
30P
2
6.0
Buršić Giudici, B.
-
60
30P+30S
2
3.0
-
60
60PK
2
3.0
-
30
30PK
2
ECTS Nastavnički kolegiji Hrv. dipl 2sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Ljubešić, M.
-
30
30P
2
3.0
Ljubešić, M.
-
30
30P
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vitković Marčeta, V.
30
15P+15S
3
6.0
Grbić, I.
-
60
60P
3
3.0
Grbić, I.
-
30
30P
3
3.0
Blagoni, R.
-
30
30P
3
3.0
Milovan, V.
-
45
30P+15S
3
3.0
Zancovich, S.
-
60
60SJ
3
3.0
Tamaro, S.
-
30
30P
3
2.0
Mikulaco, D.
-
30
15P+15A
3
2.0
Mikulaco, D.
-
30
15P+15A
3
ECTS Edukacijski paket dipl. zimski semestar
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 3
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 3
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 3
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 3
3.0
Matošević, A.
-
30
30P
1, 3
3.0
Diković, M.
-
30
15P+15S
1, 3
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
1, 3
ECTS Izborna grupa hrvat. dipl. .3 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0
-
15
15PK
3
3.0
Koroman, B.
-
30
15P+15S
3
3.0
Blagoni, R.; Jelača, M.
30
15P+15S
1, 3
3.0
Šamo, R.
-
30
15P+15S
2, 3
3.0
Srdanović, I.
-
30
15P+15S
3
ECTS Izborna grupa Tal. dipl. dvop. 3 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Buršić Giudici, B.
-
30
30P
1, 3
3.0
Milovan, V.
-
30
30P
1, 3
3.0
Matković, R.
30
30P
1, 3
6.0
Matković, R.
60
60P
1, 3
3.0
-
90
30S+60PK
3
ECTS Nastavnički kolegiji HJIKNJ dipl. 3. sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Ljubešić, M.
-
30
30P
3
2.0
-
30
15P+15S
3
3.0
Ljubešić, M.
-
30
15P+15S
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0
-
840
840S
4
ECTS Edukacijski paket dipl. zimski semestar
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Matošević, A.
-
30
15P+15S
2, 4
3.0
Piršl, E.
-
30
15P+15S
2, 4
4.0
Martinović, B.
45
15P+15S+15A
2, 4
3.0
Levak, M.
-
30
15P+15S
2, 4
3.0
Ambrosi Randić, N.
30
15P+15A
2, 4
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
2, 4
ECTS Nastavnički predmet HJIKNJ dipl. 4. sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Ljubešić, M.
90
90PK
4
6.0
Ljubešić, M.
180
180PK
4
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Matković, R.
45
30P+15S
1
3.0
Dulibić-Paljar, D.
30
30P
1
3.0
Blagoni, R.
30
30P
1
3.0
Zancovich, S.
-
60
60A
1
2.0
Mikulaco, D.
-
30
15P+15A
1
2.0
Ljubešić, M.
30
15P+15A
1
3.0
Martinović, B.
30
30P
1
3.0
Buršić Giudici, B.
-
45
45P
1
ECTS Edukacijski paket dipl. zimski semestar
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 3
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 3
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 3
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 3
3.0
Matošević, A.
-
30
30P
1, 3
3.0
Diković, M.
-
30
15P+15S
1, 3
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
1, 3
ECTS Izborna grupa Hrvatski dipl 1 sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15S
1
3.0
Fonović Cvijanović, T.
30
15P+15S
1
1.0
-
30
30PK
1
3.0
Jelača, M.
30
15P+15S
1
3.0
Grbić, I.
-
30
15P+15S
1
ECTS Izborna grupa TJK dvop dipl 1 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Buršić Giudici, B.
-
30
30P
1, 3
3.0
Milovan, V.
-
30
30P
1, 3
3.0
Matković, R.
30
30P
1, 3
6.0
Matković, R.
60
60P
1, 3
3.0
Blagoni, R.; Jelača, M.
30
15P+15S
1, 3
ECTS Nastavnički kolegiji HJIKNJ dipl 1. sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Ljubešić, M.
-
30
30P
1
3.0
Ljubešić, M.
-
30
30P
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Tamaro, S.
30
30P
2
3.0
Buršić Giudici, B.
-
45
45P
2
3.0
30
30P
2
3.0
Fonović Cvijanović, T.
-
30
30P
2
3.0
Blagoni, R.
-
30
15P+15S
2
2.0
Ljubešić, M.
30
15P+15A
2
2.0
Koroman, B.
-
30
15P+15A
2
3.0
-
45
30P+15S
2
ECTS Edukacijski paket dipl. zimski semestar
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Matošević, A.
-
30
15P+15S
2, 4
3.0
Piršl, E.
-
30
15P+15S
2, 4
4.0
Martinović, B.
45
15P+15S+15A
2, 4
3.0
Levak, M.
-
30
15P+15S
2, 4
3.0
Ambrosi Randić, N.
30
15P+15A
2, 4
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
2, 4
ECTS Izborna grupa HJIKNJ diplom 2. sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
45
15P+30A
2
3.0
Mikulaco, I.
-
45
45A
2
1.0
-
30
30PK
2
3.0
Tamaro, S.
30
30P
2
3.0
Šamo, R.
-
30
15P+15S
2, 3
ECTS Izborna grupa TAL dvop dipl 2 sem
=> Izabrati ponuđene predmete u iznosu od 6 ECTS-a
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Zancovich, S.
-
60
60A
2
3.0
Tamaro, S.
-
30
30P
2
6.0
Buršić Giudici, B.
-
60
30P+30S
2
3.0
-
60
60PK
2
3.0
-
30
30PK
2
ECTS Nastavnički kolegiji Hrv. dipl 2sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Ljubešić, M.
-
30
30P
2
3.0
Ljubešić, M.
-
30
30P
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vitković Marčeta, V.
30
15P+15S
3
6.0
Grbić, I.
-
60
60P
3
3.0
Grbić, I.
-
30
30P
3
3.0
Blagoni, R.
-
30
30P
3
3.0
Milovan, V.
-
45
30P+15S
3
3.0
Zancovich, S.
-
60
60SJ
3
3.0
Tamaro, S.
-
30
30P
3
2.0
Mikulaco, D.
-
30
15P+15A
3
2.0
Mikulaco, D.
-
30
15P+15A
3
ECTS Edukacijski paket dipl. zimski semestar
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 3
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 3
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 3
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 3
3.0
Matošević, A.
-
30
30P
1, 3
3.0
Diković, M.
-
30
15P+15S
1, 3
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
1, 3
ECTS Izborna grupa hrvat. dipl. .3 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0
-
15
15PK
3
3.0
Koroman, B.
-
30
15P+15S
3
3.0
Blagoni, R.; Jelača, M.
30
15P+15S
1, 3
3.0
Šamo, R.
-
30
15P+15S
2, 3
3.0
Srdanović, I.
-
30
15P+15S
3
ECTS Izborna grupa Tal. dipl. dvop. 3 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Buršić Giudici, B.
-
30
30P
1, 3
3.0
Milovan, V.
-
30
30P
1, 3
3.0
Matković, R.
30
30P
1, 3
6.0
Matković, R.
60
60P
1, 3
3.0
-
90
30S+60PK
3
ECTS Nastavnički kolegiji HJIKNJ dipl. 3. sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Ljubešić, M.
-
30
30P
3
2.0
-
30
15P+15S
3
3.0
Ljubešić, M.
-
30
15P+15S
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0
-
840
840S
4
ECTS Edukacijski paket dipl. zimski semestar
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Matošević, A.
-
30
15P+15S
2, 4
3.0
Piršl, E.
-
30
15P+15S
2, 4
4.0
Martinović, B.
45
15P+15S+15A
2, 4
3.0
Levak, M.
-
30
15P+15S
2, 4
3.0
Ambrosi Randić, N.
30
15P+15A
2, 4
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
2, 4
ECTS Nastavnički predmet HJIKNJ dipl. 4. sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Ljubešić, M.
90
90PK
4
6.0
Ljubešić, M.
180
180PK
4

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj