Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Latinski jezik 2/ Lingua latina 2

Latinski jezik 2/ Lingua latina 2

Latinski jezik 2/ Lingua latina 2


OSNOVNI PODACI

Šifra:

51638

ECTS:

6.0

Nositelji:

Izvođači:

prof. dr. sc. Barbara Buršić Giudici - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

LITERATURA:


NASTAVA

2. SEMESTAR

Izborna grupa TAL dvop dipl 2 sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Talijanski jezik i književnost
Izborna grupa dvop. dipl TJIK 2.sem FF - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost
Izborna grupa TAL dvop dipl 2 sem - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost - Latinski jezik i rimska književnost
Izborna grupa TAL dvop dipl 2 sem - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost - Povijest
Izborna grupa dvop. dipl TJIK 2.sem FF - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost; smjer: prevoditeljski


4. SEMESTAR

Izborna grupa dvopred Talijanski jezik i knj. 4 sem - Redovni studij - Arheologija - Talijanski jezik i književnost
Izborna grupa dvopred Talijanski jezik i knj. 4 sem - Redovni studij - Engleski jezik i književnost - Talijanski jezik i književnost
Izborna grupa dvopred Talijanski jezik i knj. 4 sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Talijanski jezik i književnost
Izborna grupa dvopred Talijanski jezik i knj. 4 sem - Redovni studij - Japanski jezik i kultura - Talijanski jezik i književnost
Izborna grupa dvopred Talijanski jezik i knj. 4 sem - Redovni studij - Latinski jezik i rimska književnost - Talijanski jezik i književnost
Izborna grupa dvopred Talijanski jezik i knj. 4 sem - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost
Izborna grupa dvopred Talijanski jezik i knj. 4 sem - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost - Povijest


6. SEMESTAR

Izborna grupa dvop. Talijanski jezik i knj. 6 sem - Redovni studij - Arheologija - Talijanski jezik i književnost
Izborna grupa dvop. Talijanski jezik i knj. 6 sem - Redovni studij - Engleski jezik i književnost - Talijanski jezik i književnost
Izborna grupa dvop. Talijanski jezik i knj. 6 sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Talijanski jezik i književnost
Izborna grupa dvop. Talijanski jezik i knj. 6 sem - Redovni studij - Japanski jezik i kultura - Talijanski jezik i književnost
Izborna grupa dvop. Talijanski jezik i knj. 6 sem - Redovni studij - Latinski jezik i rimska književnost - Talijanski jezik i književnost
Izborna grupa dvop. Talijanski jezik i knj. 6 sem - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost - Povijest


TERMINI KONZULTACIJA