Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Učiteljsko-nastavnički modul na Filozofskom fakultetu u Puli

Tijekom preddiplomskoga i/ili diplomskoga studija

Na redovitom studiju Filozofskog fakulteta najmanje 55 ECTS-a u modulu prikuplja se izvršavanjem obveza u obveznim i izbornim predmetima. Studentice i studenti dvopredmetnih studija slušaju i polažu metodike obiju grupa, pa ovisno o broju ECTS-a koje ostvare, biraju manje izbornih predmeta.

Za neke predmete postoji redoslijed pohađanja i polaganja ispita:

  1. Uvod u pedagogiju → Opća pedagogija → Uvod u didaktiku → Opća didaktika → Metodika nastavnih predmeta → Praksa
  2. Opća psihologija → Razvojna psihologija → Psihologija učenja i nastave / Psihologija poremećaja u ponašanju u djetinjstvu i adolescenciji

K = samo za studentice i studente kroatistike
P = samo za studente i studentice povijesti
T = samo za studentice i studente talijanistike
L = samo za studente i studentice latinskog jezika i rimske književnosti
J = samo za studentice i studente japanskog jezika i kulture

 

Obvezni predmeti - zimski semestar

 

 

Predmet

Nastavnik/Nastavnica

P

S

V

ECTS

UVJET

Opća psihologija

Prof. dr. sc. N. Ambrosi-Randić / Doc. dr. sc. M. Plavšić

30

0

0

3

 

Uvod u pedagogiju

Izv. prof. E. Piršl

15

15

0

3

 

Opća didaktika

Doc. dr. sc. M. Diković

15

0

15

3

Uvod u did.

Psihologija učenja i nastave

Doc. dr. sc. M. Plavšić

15

0

15

3

Razv. psi.

Uvod u metodiku jezičnog odgoja i obrazovanja (K)

Doc. dr. sc. M. Ljubešić

30

0

0

3

 

Školski autori I (L)

Doc. dr. sc. A. Matan

0

30

0

3

 

Uvod u metodiku književnog odgoja i obrazovanja (K)

Doc. dr. sc. M. Ljubešić

30

0

0

3

 

Metodika nastave povijesti II (P)

Doc. dr. sc. M. Levak / D. Muškardin, prof.

15

15

0

3

Met. nast. pov. I

Glotodidaktika (T)

Doc. dr. sc. N. Poropat Jeletić

45

0

15

6

 

Metodička praksa (P)

Doc. dr. sc. M. Levak

0

0

180

6

 

Metodika nastave latinskog jezika I (L)

Doc. dr. sc. V. Moretti

0

15

15

3

 

Metodika nastave japanskog jezika 1 (J)

Doc. dr. sc. N. Moritoki i S. Silli, lekt.

15

0

15

3

 

Metodička praksa (T)

Sarah Zancovich

0

0

90

3

 

 

Obvezni predmeti – ljetni semestar

Predmet

Nastavnik/Nastavnica

P

S

V

ECTS

Uvjet

Razvojna psihologija

Doc. dr. sc. M. Plavšić

30

0

0

3

Opća psi.

Opća pedagogija

Izv. prof. E. Piršl

15

15

0

3

Uvod u ped.

Uvod u didaktiku

Doc. dr. sc. M. Diković

15

0

15

3

 

Psihologija poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji

Prof. dr. sc. N. Ambrosi-Randić

30

0

0

3

Razv. psi.

Školski autori II (L)

Doc. dr. sc. A. Matan

0

30

0

3

 

Sustavi, metode i pristupi u metodici jezičnog odgoja i obrazovanja (K)

Doc. dr. sc. M. Ljubešić

30

0

0

3

 

Sustavi, metode i pristupi u metodici književnog odgoja i obrazovanja (K)

Doc. dr. sc. M. Ljubešić

30

0

0

3

 

Metodika nastave talijanske književnosti (T)

Doc. dr. sc. E. Moscarda Mirković

45

0

15

6

 

Metodika nastave latinskog jezika II (L)

Doc. dr. sc. V. Moretti

15

0

15

3

 

Metodika nastave povijesti I (P)

Doc. dr. sc. M. Levak /

D. Muškardin, prof.

15

15

0

3

 

Metodika nastave japanskog jezika 2 (J)

Doc. dr. sc. N. Moritoki i S. Silli, lekt.

15

0

15

3

Met. nast. jap. I

Praksa u sklopu metodike književnog odgoja i obrazovanja (K)

Doc. dr. sc. M. Ljubešić i M. Čolak

0

0

90/ 180

3/6

 

Praksa u nastavi japanskog jezika i kulture (J)

Doc. dr. sc. N. Moritoki i S. Silli, lekt.

0

0

30

4

Met- nast. jap. II

 

Izborni predmeti – zimski semestar

Predmet

Nastavnik/Nastavnica

P

s

V

ECTS

Sociologija

dr. sc. E. Buršić, pred.

30

0

0

3

Odgoj i obrazovanje za ljudska prava

Doc. dr. sc. M. Diković i doc. dr. sc. M. Plavšić

15

15

0

3

Kulturna antropologija i etnografija

Izv. prof. A. Matošević

30

0

0

3

Poučavanje i prenošenje znanja i vještina II (P)

Prof. dr. sc. I. Jurković

30

15

0

5

Poučavanje i prenošenje znanja i vještina III (P)

Prof. dr. sc. N. Šetić /

Doc. dr. sc. M. Dabo

30

15

0

5

Interkulturalna komunikacijska kompetencija (K)

Doc. dr. sc. M. Ljubešić

30

0

0

3

Nastava zavičajne književnosti (K)

Doc. dr. sc. M. Ljubešić

30

0

0

3

Strategije učenja stranog jezika (T)

Dr. sc. G. Zanfabro

20

10

0

3

Dječja književnost (T)

Doc. dr. sc. T. Habrle

60

0

0

6

Timsko istraživanje nastave i obrazovanja (J)

Izv. prof. I. Srdanović /Dragana Špica

0

30

30

6

Projektni rad na temi nastave i obrazovanja (J)

Izv. prof. I. Srdanović

 

 

 

6

 

Izborni predmeti – ljetni semestar

Predmet

Nastavnik/Nastavnica

P

S

V

ECTS

UVJET

Sociologija odgoja i obrazovanja

dr. sc. E. Buršić, pred.

30

0

0

3

Soc.

Psihologija komuniciranja

Prof. dr. sc. N. Ambrosi-Randić/ doc. dr. sc. M. Plavšić

15

0

15

3

 

Interkulturalizam – teorijski i masmedijski pristup

Izv. prof. A. Matošević

30

15

0

4

 

Interkulturalna kompetencija i komunikacija

Izv. prof. E. Piršl

15

15

0

3

 

Poučavanje i prenošenje znanja i vještina I (P)

Prof. dr. sc. R. Matijašić /

Doc. dr. sc. D. Bulić

30

15

0

5

 

Dvojezičnost i višejezičnost (T)

Izv. prof. dr. sc. R. Blagoni / Doc. dr. sc. N. Poropat  Jeletić

30

0

0

3

 

Komunikacijske i govorne interakcije u didaktičkoj sredini (T)

Doc. dr. sc. M. Diković

20

10

0

3

 

Teorija jezika u doticaju (T)

Izv. prof. dr. sc. R. Blagoni/  Doc. dr. sc. N. Poropat  Jeletić

30

0

0

3

 

Vršnjačka pomoć studentima s invaliditetom

Izv. prof. M. Radetić Paić

15

0

105

5

 

 

Raspored po godinama studija

Napomene:

Više