EDUKACIJSKI PAKET:
Edukacijski paket ili nastavnički modul

Na redovitom studiju Filozofskog fakulteta u Puli 60 ECTS-a u modulu prikuplja se na sljedeći način: 

  • 30 ECTS-a iz općih predmeta (24 ECTS-a iz obveznih i 6 iz izbornih kolegija) te 
  • 30 ECTS-a iz stručnih predmeta, metodike i nastavne prakse. Metodički dio s nastavnom praksom svaki odsjek ostvaruje zasebno. Studenti i studentice dvopredmetnih studija imaju metodike obiju grupa.

Legenda:

K = samo za studente i studentice kroatistike
P = samo za studente i studentice povijesti
T = samo za studente i studentice talijanistike
L = samo za studente i studentice latinskog

Obvezni predmeti - zimski semestar

 

Predmet

Nastavnik/Nastavnica

P

S

V

ECTS

Opća psihologija

Doc. dr. sc. M. Plavšić

15

0

15

3

Psihologija učenja i nastave 

Doc. dr. sc. M. Plavšić

15

0

15

3

Opća pedagogija

Izv. prof. E. Piršl

15

15

0

3

Opća didaktika

Doc. dr. sc. M. Diković

15

0

15

3

Uvod u metodiku jezičnog odgoja i obrazovanja (K)

Doc. dr. sc. M. Ljubešić

30

0

0

3

Školski autori I (L)

Doc. dr. sc. Z. Milanović

0

30

0

3

Uvod u metodiku književnog odgoja i obrazovanja (K)

Doc. dr. sc. M. Ljubešić

30

0

0

3

Metodika nastave povijesti II (P)

Doc. dr. sc. M. Levak / D. Muškardin, prof.

15

15

0

3

Metodika nastave talijanskog jezika (T)

Prof. dr. sc. R. Scotti Jurić /

I. Matticchio, asist.

45

0

15

6

Metodička praksa (P)

Doc. dr. sc. M. Levak 

0

0

180

6

Metodika nastave latinskog jezika I (L)

Doc. dr. sc. G. Stepanić / T. Maleš, prof.

0

15

15

3

Praksa (T)

Prof. dr. sc. R. Scotti Jurić /I.  Matticchio, asist. 

0

0

90

3

 

Obvezni predmeti – ljetni semestar

Predmet

Nastavnik/Nastavnica

P

S

V

ECTS

Razvojna psihologija

Doc. dr. sc. M. Plavšić

15

0

15

3

Psihologija poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji

Prof. dr. sc. N. Ambrosi-Randić

30

0

0

3

Uvod u pedagogiju

Izv. prof. dr. sc. E. Piršl

15

15

0

3

Uvod u didaktiku

Doc. dr. sc. M. Diković

15

0

15

3

Školski autori II (L)

Doc. dr. sc. Z. Milanović

0

30

0

3

Metodika nastave talijanske književnosti (T)

Prof. dr. sc. R. Scotti Jurić / I. Matticchio, asist.

45

0

15

6

Metodika nastave latinskog jezika II (L)

Doc. dr. sc. G. Stepanić / T. Maleš, prof.

15

0

15

3

Sustavi, metode i pristupi u metodici jezičnog odgoja i obrazovanja (K)

Doc. dr. sc. M. Ljubešić

30

0

0

3

Sustavi, metode i pristupi u metodici književnog odgoja i obrazovanja (K)

Doc. dr. sc. M. Ljubešić

30

0

0

3

Metodika nastave povijesti I (P)

Doc. dr. sc. M. Levak / D. Muškardin, prof.

15

15

0

3

Praksa (K)

Doc. dr. sc. M. Ljubešić

0

0

90/ 180

3/6

 

Izborni predmeti – zimski semestar

Predmet

Nastavnik/Nastavnica

P

s

V

ECTS

Uvod u filozofiju 

Prof. dr. sc. F. Šuran / doc. dr. sc. A. Tafra

30

0

0

3

Sociologija

dr. sc. E. Buršić, v. pred.

30

0

0

3

Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo

Doc. dr. sc. M. Diković

15

15

0

3

Kulturna antropologija i etnografija

Izv. prof. dr. sc. A. Matošević

30

0

0

3

Poučavanje i prenošenje znanja i vještina II (P)

Prof. dr. sc. I. Jurković

30

15

0

5

Poučavanje i prenošenje znanja i vještina III (P)

Prof. dr. sc. N. Šetić / 

Doc. dr. sc. M. Dabo

30

15

0

5

Interkulturalna komunikacijska kompetencija (K)

Doc. dr. sc. M. Ljubešić

30

0

0

3

Nastava zavičajne književnosti (K)

Doc. dr. sc. M. Ljubešić

30

0

0

3

Strategije učenja stranog jezika (T)

Prof. dr. sc. R. Scotti Jurić / I. Matticchio, asist.

20

10

0

3

Sociolingvistika (T)

Izv. prof. R. Blagoni / Doc. dr. sc. N. Poropat Jeletić

60

0

0

6

Dječja književnost (T)

Prof. dr. sc. E. Deghenghi Olujić

60

0

0

6

Kontrastivna lingvistika (T)

Izv. prof. R. Blagoni

30

0

0

3

 

Izborni predmeti – ljetni semestar

Predmet

Nastavnik/Nastavnica

P

S

V

ECTS

Povijest filozofije

Prof. dr. sc. F. Šuran / Doc. dr. sc. A. Tafra

30

0

0

3

Sociologija odgoja i obrazovanja

dr. sc. E. Buršić, v. pred.

30

0

0

3

Radionička nastava

Doc. dr. sc. M. Plavšić

15

0

15

3

Interkulturalizam – teorijski i masmedijski pristup

Izv. prof. dr. sc. A. Matošević

15

15

0

4

Interkulturalna kompetencija i komunikacija

Izv. prof. E. Piršl (H)

15

15

0

3

Kultura govorenja i pisanja

Izv. prof. B. Martinović

15

15

15

4

Poučavanje i prenošenje znanja i vještina I (P)

Prof. dr. sc. R. Matijašić / dr. sc. D. Bulić, poslijedok.

30

15

0

5

Dvojezičnost i višejezičnost (T)

Prof. dr. sc. R. Scotti Jurić / Doc. dr. sc. N. Poropat Jeletić

30

0

0

3

Komunikacijske i govorne interakcije u didaktičkoj sredini (T)

Prof. dr. sc. R. Scotti Jurić / I. Matticchio, asist.

20

10

0

3

Teorija jezika u doticaju (T)

Izv. prof. R. Blagoni

30

0

0

3

Vršnjačka pomoć studentima s invaliditetom

Izv. prof. M. Radetić Paić

15

0

105

5

Za neke kolegije postoji redoslijed pohađanja kolegija:

  1. Uvod u pedagogiju -> Opća pedagogija -> Uvod u didaktiku -> Opća didaktika -> Metodika nastavnih predmeta -> Praksa
  2. Opća psihologija -> Razvojna psihologija -> a zatim nevažno kojim redoslijedom: Psihologija učenja i nastave i Psihologija poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji

Više