Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Novopovijesni hrvatski roman

Novopovijesni hrvatski roman

Novopovijesni hrvatski roman


OSNOVNI PODACI

Šifra:

65050

ECTS:

3.0

Nositelji:

doc. dr. sc. Boris Koroman

Izvođači:

doc. dr. sc. Boris Koroman - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 15
  • Seminar 15

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

LITERATURA:


NASTAVA

3. SEMESTAR

Izborna grupa dvop. dipl HJIK i educ 3.sem FF - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Izborna grupa HJIK. (dipl.jednop). 3. sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Izborna grupa HJIK. (dipl.jednop). 3. sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Latinski jezik i rimska književnost
Izborna grupa HJIK. (dipl.jednop). 3. sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Izborna grupa hrvat. dipl. .3 sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Talijanski jezik i književnost


TERMINI KONZULTACIJA