Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

doc. dr. sc. Boris Koroman

Zvanje: docent
E-mail: E-mail
Organizacijska jedinica: Katedra za hrvatsku književnost
Godina doktoriranja:2014.

Nastava

prijediplomski

diplomski

Konzultacije

Četvrtkom - 18.030 - 19.30

I prema dogovoru e-poštom

Izabrani projekti

1. Uspostavni znanstveni projekt Stvaranje socijalističkog čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma (HRZZ-UIP-2013-11-1718) (2014-2017.), voditelj dr. sc. Igor Duda.

2. Bilateralni znanstveni projekt Kulture rada od socijalizma do EU: Slovenija i Hrvatska u komparativnoj perspektivi / Cultures of Labor from Socialism to the EU: Slovenia and Croatia in a Comparative Perspective, Bilateralna suradnja Hrvatska-Slovenija (MZOS) (Partner CKPIS-u, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Centre for Southeast European Studies, University of Graz), 2014-2015.

3. Bilateralni znanstveni projekt Politika nacionalnog identiteta i demokratizacija u Austriji i Hrvatskoj / The Politics of National Identity and Democratization in Austria and Croatia, Bilateralna suradnja Hrvatska-Austrija (MZOS) (Partner: Department for Interdisciplinary Research, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Ljubljana), 2014-2015.

4. Bilateralni znanstveni projekt Zaborav i sjećanje na industrijski rad na Jadranu - istarski slučaj / Remembering and Forgetting Industrial Labour in the Adriatic: The Case of Istria, Bilateralna suradnja Hrvatska-Njemačka (MZOS) (Partner: Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS), Regensburg), 2018-2019.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Restauracija kapitalizma i remedijacija hrvatske socijalne književnosti
Koroman, Boris
Poglavlja u knjigama(2022)
Promjene u "polju kulture" i hrvatski roman 21. stoljeća
Koroman, Boris
Druga sudjelovanja na skupovima(2022)
Književnost i revolucije. Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem
Devedesete i endogeni drugi hrvatske tranzicije
Koroman, Boris
Poglavlja u knjigama(2020)
Usporedni kolosijeci: "The Railway" i "Na pruzi"
Koroman, Boris
Druga sudjelovanja na skupovima(2019)
Radionica "The Railway: An Adventure in Interpretative Reconstruction",
Restauracija kapitalizma i remedijacija hrvatske socijalne književnosti
Koroman, Boris
Druga sudjelovanja na skupovima(2019)
Ekonomija i književnost
Suvremena hrvatska proza i tranzicija
Koroman, Boris
Autorske knjige(2018) 375
Svjetovi djetinjstva kasnih 1980-ih u suvremenim hrvatskim pripovijestima
Koroman, Boris
Poglavlja u knjigama(2018)
(Post)socijalizam i tranzicijski Drugi
Koroman, Boris
Druga sudjelovanja na skupovima(2017)
Radionica: Misliti jugoslovanski socijalizem tri desetletja kasneje
Nacrt za povijest tiska namijenjenog radnicima: slučaj istarske radničke periodike
Koroman, Boris
Poglavlja u knjigama(2017)
Radničko književno stvaralaštvo u samoupravljanju: reprodukcije kanona, književnost i prakse svakodnevice
Koroman, Boris
Znanstveni i pregledni radoviNarodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 54 (2017)
Socijalizam na klupi: Izgradnja i razgradnja. Zbornik odabranih radova s međunarodnog znanstvenog skupa Socijalizam na klupi, Pula, 1.-3. 10. 2015.
Uredničke knjige(2017) 252
Od informacije i agitacije do kritike samoupravljanja i korporativnog tiska: Pogled na uređivačke politike časopisa tvornica i poduzeća u socijalizmu
Koroman, Boris
Druga sudjelovanja na skupovima(2016)
V. kongres hrvatskih povjesničara, Krize, sukobi i solidarnost u povijesnoj perspektivi
Radnički tisak i problemi koncepta samoupravljanja u kulturi u 70-im i 80-im godinama 20. st.
Koroman, Boris
Znanstveni i pregledni radoviActa Histriae, 24 (2016)
Postkolonijalno čitanje Nazorova Velog Jože
Koroman, Boris
Znanstveni i pregledni radoviTabula (Pula), 13 (2015)
Klasa i književnost
Koroman, Boris
Druga sudjelovanja na skupovima(2015)
"Stranputice humanistike", Dani IEF-a 2015.
Predodžba rata u tzv. 'stvarnosnoj prozi', u suvremenim hrvatskim romanima koji tematiziraju 'tranziciju'
Koroman, Boris
Sažeci u zbornicima i časopisima(2015)
Međunarodni znanstveni skup Kroatistika unutar slavističkoga, europskog i svjetskog konteksta (povodom 20. godišnjice osnutka studija hrvatskoga jezika i književnosti u Puli)
„Jedi brže, cijene rastu“ - Odjeci ekonomske krize osamdesetih godina u humorističnim prilozima radničkog (tvorničkog) tiska
Koroman, Boris
Sažeci u zbornicima i časopisima(2015)
2. međunarodni znanstveni skup Socijalizam na klupi Socijalizam: izgradnja i razgradnja
Politička i društvena tranzicija kao tema suvremene hrvatske proze
Koroman, Boris
Doktorske disertacije(2014) 209
Bez utopije
Koroman, Boris
Druga sudjelovanja na skupovima(2013)
Međunarodni pogranični susreti "Forum Tomizza
Konstrukcije pripovjedačkih identiteta u suvremenoj hrvatskoj prozi s temom tranzicije
Koroman, Boris
Druga sudjelovanja na skupovima(2013)
Godišnji skup Hrvatskog etnološkog društva: Identiteti između zbilje i naracije: višestrukost, mijene, prijepori
Predodžba prostora u suvremenoj hrvatskoj prozi: prostori tranzicije kao mjesta postsocijalističke artikulacije
Koroman, Boris
Poglavlja u knjigama(2013) 459
Nostalgija modernosti: Predožba socijalističke prošlosti u suvremenim hrvatskim romanima o tranziciji
Koroman, Boris
Poglavlja u knjigama(2013) 357
Andrea Matošević, Pod zemljom. Antropologija rudarenja na Labinštini u XX. stoljeću
Koroman, Boris
(2012)
Popularna (i) elitna kultura u književnosti kvorumaške generacije
Koroman, Boris
Sažeci u zbornicima i časopisima(2010)
Asistentski dan (Znanstveni skup asistenata Odjela za humanističke znanosti i Odjela za studij na talijanskom jeziku)
Identiteti Fažane
Koroman, Boris
Znanstveni i pregledni radoviStudia Iustinopolitana, 1 (2009)
Researching and Representing the Changing Fishermen's Heritage and Identities in Fažana
Koroman, Boris
Druga sudjelovanja na skupovima(2009)
15. Forum mediteranske nematerijalne baštine
Hrvatska književnost tranzicije – tematski aspekt, razina izvedbe i kompozicije, imaginarij i figure tranzicije
Koroman, Boris
Sažeci u zbornicima i časopisima(2009)
Asistentski dan (Znanstveni skup asistenata Odjela za humanističke znanosti i Odjela za studij na talijanskom jeziku)
Memorijalna zbirka Mije Mirkovića Mate Balote u Raklju (Istra)- aspekti muzealizacije književnosti i teksta
Koroman, Boris
Znanstveni radovi u zbornicima skupova(2007)
Međunarodni simpozij Muzej(i) i književnost(i)
Plovila, načini ribarenja i ribarski pribor u Fažani u vremenu oko Drugog svjetskog rata
Koroman, Boris
Stručni radovi u zbornicima skupova(2007)
Fažanski kolokvij 2
8 enciklopedijskih natuknica: Milićević Josip, Mora, Orko, Perun, Poslovice, Rugalice, Uzrečice
Koroman, Boris
(2005)
Hypertext now!
Cvek, Sven ; Koroman, Boris ; Peović Vuković, Katarina
Stručni radoviVijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, 8 (2000)
Hiperte(k)st čitatelja
Koroman, Boris
Stručni radoviKnjiževna smotra, 114 (1999)
E-pismenost: Politekstovi, hipertekstovi i ostale kulturne formacije u kasnom dobu tiska
Cvek, Sven ; Koroman, Boris
(1998)
Predaje o maliku na Sjevernom Jadranu
Koroman, Boris
Znanstveni radovi u zbornicima skupova(1998)
8. skup Hrvatskog društva folklorista, Ludbreg, 1998.