BORIS KOROMAN:
O djelatniku

doc. dr. sc. Boris Koroman

Zvanje: docent

Konzultacije:

Ponedjeljkom: 14.00 - 15.00
Utorkom: 11.15 - 12.15

Katedra/služba :
Katedra za hrvatsku književnost
Godina doktoriranja:
2014

Nastava

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  Autorske knjige
 

1. Koroman, Boris.
Suvremena hrvatska proza i tranzicija .
Zagreb, Pula : Hrvatska sveučilišna naklada, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zavod za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, 2018 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Socijalizam na klupi: Izgradnja i razgradnja. Zbornik odabranih radova s međunarodnog znanstvenog skupa Socijalizam na klupi, Pula, 1.-3. 10. 2015. / Bonfiglioli, Chiara; Koroman, Boris (ur.).
Zagreb, Pula : Srednja Europa ; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2017 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Koroman, Boris.
Svjetovi djetinjstva kasnih 1980-ih u suvremenim hrvatskim pripovijestima // Tragovi i tradicije, znakovi kulture. Zbornik o 70. rođendanu Stipe Botice / Nikolić, Davor ; Rudan, Evelina ; Tomašić, Josipa (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet sveučilišta u Zagrebu, 2018. Str. 207-222.

2. Koroman, Boris.
Nacrt za povijest tiska namijenjenog radnicima: slučaj istarske radničke periodike // Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma / Duda, Igor (ur.).
Zagreb, Pula : Srednja Europa i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2017. Str. 123-152.

3. Koroman, Boris.
Predodžba prostora u suvremenoj hrvatskoj prozi: prostori tranzicije kao mjesta postsocijalističke artikulacije // Komparativni postsocijalizam. Slavenska iskustva / Kolanović, Maša (ur.).
Zagreb : Zagrebačka slavistička škola, 2013. Str. 125-146.

4. Koroman, Boris.
Nostalgija modernosti: Predožba socijalističke prošlosti u suvremenim hrvatskim romanima o tranziciji // Socijalizam na klupi. Jugoslavensko društvo očima nove postjugoslavenske humanistike / Duraković, Lada i Matošević, Andrea (ur.).
Pula-Zagreb : Srednja Europa, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sa(n)jam knjige u Istri, 2013. Str. 251-277.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Koroman, Boris.
Radničko književno stvaralaštvo u samoupravljanju: reprodukcije kanona, književnost i prakse svakodnevice. // Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. 54 (2017) , 2; 103-129 (članak, znanstveni).

2. Koroman, Boris.
Radnički tisak i problemi koncepta samoupravljanja u kulturi u 70-im i 80-im godinama 20. st.. // Acta Histriae. 24 (2016) , 3; 615-642 (članak, znanstveni).

3. Koroman, Boris.
Postkolonijalno čitanje Nazorova Velog Jože. // Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli. 13 (2015) , 1; 176-195 (članak, znanstveni).

4. Koroman, Boris.
Identiteti Fažane. // Studia Iustinopolitana. 1 (2009) , I.; 287-296 (prethodno priopćenje, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Cvek, Sven; Koroman, Boris; Peović Vuković, Katarina.
Hypertext now!. // Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost. 8 (2000) , 163; 5-6 (članak, stručni).

2. Koroman, Boris.
Hiperte(k)st čitatelja. // Književna smotra. 114 (1999) , 4; 93-96 (članak, stručni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Koroman, Boris.
Plovila, načini ribarenja i ribarski pribor u Fažani u vremenu oko Drugog svjetskog rata // Fažanski libar / Urošević, Mirko (ur.).
Fažana : Amforapress, 2007. 87-102 (pozvano predavanje,objavljeni rad,stručni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Koroman, Boris.
Memorijalna zbirka Mije Mirkovića Mate Balote u Raklju (Istra)- aspekti muzealizacije književnosti i teksta // Muzeologija 43/44 Tema: Muzej(i) i književnost(i) / Zgaga, Višnja (ur.).
Zagreb : MDC, 2007. 325-340 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Koroman, Boris.
Predaje o maliku na Sjevernom Jadranu // Radovi Hrvatskog društva folklorista / Rapo, Vesna (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo folklorista, 1998. 131-149 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Koroman, Boris.
Klasa i književnost // .
(predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Koroman, Boris.
Predodžba rata u tzv. 'stvarnosnoj prozi', u suvremenim hrvatskim romanima koji tematiziraju 'tranziciju' // Dvadeset godina osnutka studija kroatistike. Kroatistika unutar slavističkoga, europskog i svjetskog konteksta / Daniel Mikulaco (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Matica Hrvatska, 2015. 68-68 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

3. Koroman, Boris.
„Jedi brže, cijene rastu“ - Odjeci ekonomske krize osamdesetih godina u humorističnim prilozima radničkog (tvorničkog) tiska // Drugi međunarodni znanstveni skup Socijalizam na klupi. SOCIJALIZAM: IZGRADNJA I RAZGRADNJA. Knjiga sažetaka. Međunarodni znanstveni skup, Pula 2015. / 2nd International Conference Socialism on the Bench. SOCIALISM: CONSTRUCTION AND DECONSTRUCTION. Book of Abstracts. International Conference, Pula 2015 / Duraković, Lada (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2015. 49-49 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Koroman, Boris.
Konstrukcije pripovjedačkih identiteta u suvremenoj hrvatskoj prozi s temom tranzicije // .
2013. (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

5. Koroman, Boris.
Popularna (i) elitna kultura u književnosti kvorumaške generacije // Asistentski dan - knjiga sažetaka / Diković M., Vitković V. (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2010. (predavanje,sažetak).

6. Koroman, Boris.
Hrvatska književnost tranzicije – tematski aspekt, razina izvedbe i kompozicije, imaginarij i figure tranzicije // Asistentski dan - knjiga sažetaka / Duda I, Matošević, A. (ur.).
Pula, Hrvatska : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2009. (predavanje,sažetak).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Koroman, Boris.
Bez utopije // .
2013. (pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

2. Koroman, Boris.
Researching and Representing the Changing Fishermen's Heritage and Identities in Fažana // .
2009. (pozvano predavanje,neobjavljeni rad).
 
  Disertacije
 

1. Koroman, Boris.
Politička i društvena tranzicija kao tema suvremene hrvatske proze / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 26.11. 2014., 209 str. Voditelj: Duda, Dean.
 
  Druge vrste radova
 

1. Koroman, Boris.
Andrea Matošević, Pod zemljom. Antropologija rudarenja na Labinštini u XX. stoljeću, 2012. (prikaz knjige).

2. Koroman, Boris.
8 enciklopedijskih natuknica: Milićević Josip, Mora, Orko, Perun, Poslovice, Rugalice, Uzrečice, 2005. (enciklopedijska natuknica).
 

Izabrani projekti

1. Uspostavni znanstveni projekt Stvaranje socijalističkog čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma (HRZZ-UIP-2013-11-1718) (2014-2017.), voditelj dr. sc. Igor Duda.

2. Bilateralni znanstveni projekt Kulture rada od socijalizma do EU: Slovenija i Hrvatska u komparativnoj perspektivi / Cultures of Labor from Socialism to the EU: Slovenia and Croatia in a Comparative Perspective, Bilateralna suradnja Hrvatska-Slovenija (MZOS) (Partner CKPIS-u, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Centre for Southeast European Studies, University of Graz), 2014-2015.

3. Bilateralni znanstveni projekt Politika nacionalnog identiteta i demokratizacija u Austriji i Hrvatskoj / The Politics of National Identity and Democratization in Austria and Croatia, Bilateralna suradnja Hrvatska-Austrija (MZOS) (Partner: Department for Interdisciplinary Research, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Ljubljana), 2014-2015.

4. Bilateralni znanstveni projekt Zaborav i sjećanje na industrijski rad na Jadranu - istarski slučaj / Remembering and Forgetting Industrial Labour in the Adriatic: The Case of Istria, Bilateralna suradnja Hrvatska-Njemačka (MZOS) (Partner: Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS), Regensburg), 2018-2019.