Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Diplomski rad

Diplomski rad

Diplomski rad


OSNOVNI PODACI

Šifra:

65065

ECTS:

30.0

Nositelji:

Izvođači:

prof. dr. sc. Miroslav Bertoša - Seminar
prof. dr. sc. Slaven Bertoša - Seminar
doc. dr. sc. Mihovil Dabo - Seminar
prof. dr. sc. Igor Duda - Seminar
doc. dr. sc. Dubravka Dulibić-Paljar - Seminar
izv. prof. dr. sc. Igor Grbić - Seminar
doc. dr. sc. Matija Jelača - Seminar
doc. dr. sc. Boris Koroman - Seminar
doc. dr. sc. Maurizio Levak - Seminar
izv. prof. dr. sc. Marko Ljubešić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Ante Matan - Seminar
prof. dr. sc. Robert Matijašić - Seminar
doc. dr. sc. Roberta Matković - Seminar
doc. dr. sc. Daniel Mikulaco - Seminar
doc. dr. sc. Valter Milovan - Seminar
doc. dr. sc. Iva Milovan Delić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Violeta Moretti - Seminar
prof. dr. sc. Lina Pliško - Seminar
doc. dr. sc. Vanessa Vitković Marčeta - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Seminar 840

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

LITERATURA:


NASTAVA

4. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Latinski jezik i rimska književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Talijanski jezik i književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest - Latinski jezik i rimska književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost - Latinski jezik i rimska književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost - Povijest


TERMINI KONZULTACIJA

prof. dr. sc. Slaven Bertoša:

- prije i nakon svakog predavanja

- u terminima ispitnih rokova

- prema posebnom dogovoru e-mailom

doc. dr. sc. Mihovil Dabo:

petkom 10.15-11.00, 12.30-13.15

prof. dr. sc. Igor Duda:

utorkom 14.00-16.00 (ljetni semestar 2023/24.)

doc. dr. sc. Dubravka Dulibić-Paljar:

Konzultacije za vrijeme zimskog semestra ak. god. 2023./2024.:

- petkom od 9: 30 do 11: 00 (i prema dogovoru e-poštom). 

 

 

 

doc. dr. sc. Matija Jelača:

Ponedjeljkom od 11:30 do 13:00.

doc. dr. sc. Boris Koroman:

Četvrtkom - 18.030 - 19.30

I prema dogovoru e-poštom

izv. prof. dr. sc. Ante Matan:

srijedom od 12.15 do 13 sati

prof. dr. sc. Robert Matijašić:

po dogovoru, javiti se na adresu elektroničke pošte

doc. dr. sc. Daniel Mikulaco:

Četvrtkom 14:30 - 15:00 i petkom 18:30 - 19:00. 

Ispitni rokovi:

  • Izvanredni zimski rok: 29. studenoga 2023. u 10 sati
  • •Zimski rokovi: 29. siječnja i 07. veljače 2024. u 10 sati
  • •Izvanredni proljetni rok: 11. travnja 2024. u 10 sati
  • •Ljetni rokovi: 17. lipnja i 01. srpnja 2024. u 10 sati
  • •Jesenski rokovi: 09. i 16. rujna 2024. u 10 sati

doc. dr. sc. Iva Milovan Delić:

- ponedjeljkom 14.00 - 15.00 sati

- petkom 10.00 - 11.00 sati

izv. prof. dr. sc. Violeta Moretti:

Svakog dana uz prethodni dogovor e-poštom.

prof. dr. sc. Lina Pliško:

 Prema dogovoru na e-adresu lplisko@unipu.hr 

u vrijeme ispitnih rokova serijedom 8:00 - 9:00