VANESSA VITKOVIĆ MARČETA:
O djelatniku

doc. dr. sc. Vanessa Vitković Marčeta

Zvanje: docent

Konzultacije:

u ljetnome semestru: ponedjeljkom 10:45 - 11:30 i četvrtkom 12:15 - 13:00

Telefon:
052/377-504
Katedra/služba:
Katedra za hrvatski jezik "Ivan Zoričić"
Godina diplomiranja:
2006.
Godina doktoriranja:
2015.

Nastava

Životopis

Rođena je 1983. u Puli gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Studirala je hrvatski jezik i književnost i talijanski jezik i književnost na Filozofskome fakultetu u Puli. Diplomski rad na temu Sličnosti i razlike između današnjih pravopisa hrvatskoga jezika pod mentorstvom prof. dr. sc. Ivana Zoričića obranila je 2006. godine. Bila je profesorica u jednoj osnovnoj i jednoj srednjoj školi. Provodila je edukativne radionice u osnovnim i srednjim školama te sa studentima. Poslijediplomski doktorski studij kroatistike (jezični smjer) upisala je 2008. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Godine 2015. obranila je disertaciju Hrvatsko-talijanski jezični dodiri u Istri na korpusu časopisa Naša sloga od 1900. do 1915., pod mentorstvom prof. dr. sc. Marka Samardžije.

 

Na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Puli asistira na sljedećim kolegijima: Jezične vježbe, Povijest hrvatskoga pravopisa, Leksikologija hrvatskoga standardnog jezika, Jezično savjetništvo, Lingvistika jezičnih dodira, Kultura govorenja i pisanja.

Područja su njezina znanstvenoga interesa normiranje hrvatskoga standardnog jezika i jezici u kontaktu.

 

Od 2014. do 2017. surađivala je na projektu Stvaranje socijaliatičkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma (voditelja doc. dr. sc. Igora Dude).

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

  • The Language of the Socialist Man. The Case of Istrian Periodicals. (u suautorstu s T. Fonović Cvijanović) Südost-Forschungen: Internationale Zeitschrift für Geschichte, Kultur und Landeskunde Südosteuropas, 76, Regensburg, 2017., 43 - 46.
  • Jezik Raškoga rudara (u suautorstu s T. Fonović Cvijanović), Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, br. 9/srpanj 2017., 19 - 36.
  • Jezik radnika pulskoga biltena Uljanik u vrijeme socijalizma (u suautorstvu s T. Fonović Cvijanović), u: Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 43, 1/srpanj 2017., str. 55 - 66.
  • Jezik socijalističkoga čovjeka: slučaj istarske periodike (u suautorstvu s T. Fonović Cvijanović), u: Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma (ur. I. Duda), Srednja Europa – Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagreb – Pula, 2017., str. 153 - 176.
  • Istarski borac kroz jezičnu prizmu u Jezik, umjetnosti i tradicija u građanskom odgoju i obrazovanju (ur. I. P. Gortan-Carlin, I. Bančić Čupić), Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, 2016., 67 - 80.
  • Jezik i pravopis Naše sloge 1914. i 1915. - pogled stoljeće unatrag, Tabula 13/1, Tiskara Kerschoffset Zagreb d. o. o., Pula 2015., 121 - 132.
  • Hrvatski jezik u Hrvatskome listu (u suautorstvu s T. Fonović Cvijanović), Riječki filološki dani 9 - Zbornik radova, Rijeka, 2014., 541 - 549.
  • Odnos sintaktičke norme u hrvatskim normativnim priručnicima i u mladih (u suautorstvu s T. Fonović Cvijanović), Studia Slavica XVI, Uniwersytet Opolski, Opole, 2012., 105 -118.
  • Pravopisna norma u srednjoškolskim udžbenicima hrvatskoga jezika (u suautorstvu s B. Martinović i D. Mandićem), Zbornik članaka s Međunarodne znanstvene konferencije "Opismenjevanje učenk in učencev, pismenost mladih in odraslih - vprašanja, dileme, rešitve", od 7. do 8. svibnja 2010. u Žalcu (Slovenija), Ljubljana 2010.: str. 22 - 37.

 Prikazi

  • Pogled u jezičnu tradiciju Ližnjanštine (prikaz knjige Govori općine Ližnjan Line Pliško i Davida Mandića), Tabula 9, Stega tisak d.o.o., Pula, 2011.