Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

doc. dr. sc. Vanessa Vitković Marčeta

Zvanje: docent
Telefon:052/377-504
E-mail: E-mail
Organizacijska jedinica: Katedra za hrvatski jezik "Ivan Zoričić"
Godina diplomiranja:2006.
Godina doktoriranja:2015.

Nastava

prijediplomski

diplomski

Konzultacije

u vrijeme ispitnih rokova serijedom 8:00 - 9:00

Životopis

Rođena je 1983. u Puli gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Studirala je hrvatski jezik i književnost i talijanski jezik i književnost na Filozofskome fakultetu u Puli. Diplomski rad na temu Sličnosti i razlike između današnjih pravopisa hrvatskoga jezika pod mentorstvom prof. dr. sc. Ivana Zoričića obranila je 2006. godine. Bila je profesorica u jednoj osnovnoj i jednoj srednjoj školi. Provodila je edukativne radionice u osnovnim i srednjim školama te sa studentima. Poslijediplomski doktorski studij kroatistike (jezični smjer) upisala je 2008. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Godine 2015. obranila je disertaciju Hrvatsko-talijanski jezični dodiri u Istri na korpusu časopisa Naša sloga od 1900. do 1915., pod mentorstvom prof. dr. sc. Marka Samardžije.

Od 2008. do 2015.  bila je asistentica, zatim od 2016. do 2020. poslijedoktorandica, a od 2020. je docentica na Katedri za jezik Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Puli.

Na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Puli predaje na sljedećim kolegijima: Jezične vježbe, Povijest hrvatskoga pravopisa, Metodologija znanstvenoga rada, Leksikologija hrvatskoga standardnog jezika, Lektorirannje tekstova, Jezično savjetništvo, Lingvistika jezičnih dodira, Kultura govorenja i pisanja hrvatskoga jezika.

Područja su njezina znanstvenoga interesa normiranje hrvatskoga standardnog jezika i jezici u kontaktu.

Od 2014. do 2017. surađivala je na projektu Stvaranje socijaliatičkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma (voditelja doc. dr. sc. Igora Dude).

 

Lista radova iz bibliografije CROSBI

ORCID (0000-0003-0106-5773)

Izabrane publikacije

 • Nazivi za jezike u Našoj slogi, u: Naša sloga (1870. - 2020.): Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa (ur. M. Dabo, T. Fonović Cvijanović, V. Vitković Marčeta), Pula, 2022., str. 281 - 297.
 • Od butige do shopping centra: krematonimi općine Medulin u XXI. stoljeću, u: Medulȉnski ferȁ  (ur. V. Vitković Marčeta),
  Medulin, 2020. str. 127 - 136.
 • Bog u leksikografskoj mreži (u suautorstvu s T. Fonović Cvijanović i B. Martinović), u: Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 46/2, 2020., str. 103 - 123.
 • Naša sloga između administrativnoga i publicističkoga stila (u suautorstvu s T. Fonović Cvijanović), u: Od norme do uporabe 2: Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa Od norme do uporabe 2 (ur. M. Glušac), Osijek - Zagreb, 2020., str. 109 - 140.
 • Jezik i pravopis bujskoga Hrvatskoga glasa (u suautorstvu s M. Čolak i T. Fonović Cvijanović), u: Ususret dijalogu: Zbornik posvećen Mirjani Benjak (ur. V. Požgaj Hadži, M. Ljubešić, J., Ziherl), Novigrad - Pula - Ljubljana, 2019., str. 220 - 235.
 • The Language of the Socialist Man. The Case of Istrian Periodicals. (u suautorstu s T. Fonović Cvijanović), u: Südost-Forschungen: Internationale Zeitschrift für Geschichte, Kultur und Landeskunde Südosteuropas, 76, Regensburg, 2017., str. 43 - 46.
 • Jezik Raškoga rudara (u suautorstu s T. Fonović Cvijanović), Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, br. 9/srpanj 2017., 19 - 36.
 • Jezik radnika pulskoga biltena Uljanik u vrijeme socijalizma (u suautorstvu s T. Fonović Cvijanović), u: Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 43, 1/srpanj 2017., str. 55 - 66.
 • Jezik socijalističkoga čovjeka: slučaj istarske periodike (u suautorstvu s T. Fonović Cvijanović), u: Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma (ur. I. Duda), Srednja Europa – Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagreb – Pula, 2017., str. 153 - 176.
 • Istarski borac kroz jezičnu prizmu u Jezik, umjetnosti i tradicija u građanskom odgoju i obrazovanju (ur. I. P. Gortan-Carlin, I. Bančić Čupić), Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, 2016., str. 67 - 80.
 • Jezik i pravopis Naše sloge 1914. i 1915. - pogled stoljeće unatrag, Tabula 13/1, Tiskara Kerschoffset Zagreb d. o. o., Pula 2015., 121 - 132.
 • Hrvatski jezik u Hrvatskome listu (u suautorstvu s T. Fonović Cvijanović), Riječki filološki dani 9 - Zbornik radova, Rijeka, 2014., 541 - 549.
 • Odnos sintaktičke norme u hrvatskim normativnim priručnicima i u mladih (u suautorstvu s T. Fonović Cvijanović), Studia Slavica XVI, Uniwersytet Opolski, Opole, 2012., str. 105 -118.
 • Pravopisna norma u srednjoškolskim udžbenicima hrvatskoga jezika (u suautorstvu s B. Martinović i D. Mandićem), Zbornik članaka s Međunarodne znanstvene konferencije "Opismenjevanje učenk in učencev, pismenost mladih in odraslih - vprašanja, dileme, rešitve", od 7. do 8. svibnja 2010. u Žalcu (Slovenija), Ljubljana 2010.: str. 22 - 37.

 Prikazi

 • O naglascima, napokon (prikaz knjige Naglasak na naglasku Blaženke Martinović, Elenmari Pletikos Olof i Jelene Vlašić Duić), Metodički obzori: Časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu, Vol. 16, No. 2 (31), Pula, 2021.
 • U spomen našim predcima i u nasljeđe potomcima (prikaz knjige Govori općine Marčana Line Pliško i Davida Mandića), Metodički obzori: Časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu, Vol. 14, No. 1 (26), Pula, 2019.
 • Pogled u jezičnu tradiciju Ližnjanštine (prikaz knjige Govori općine Ližnjan Line Pliško i Davida Mandića), Tabula 9, Stega tisak d.o.o., Pula, 2011.