VANESSA VITKOVIĆ MARČETA:
O djelatniku

dr. sc. Vanessa Vitković Marčeta

Zvanje: poslijedoktorand

Konzultacije:

u zimskome semestru: ponedjeljkom i petkom 9:30 - 10:15

Telefon:
052/377-504
Katedra/služba :
Katedra za hrvatski jezik "Ivan Zoričić"
Godina diplomiranja:
2006.
Godina doktoriranja:
2015.

Nastava

Životopis

Rođena je 1983. u Puli gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Studirala je hrvatski jezik i književnost i talijanski jezik i književnost na Filozofskome fakultetu u Puli. Diplomski rad na temu Sličnosti i razlike između današnjih pravopisa hrvatskoga jezika pod mentorstvom prof. dr. sc. Ivana Zoričića obranila je 2006. godine. Bila je profesorica u jednoj osnovnoj i jednoj srednjoj školi. Provodila je edukativne radionice u osnovnim i srednjim školama te sa studentima. Poslijediplomski doktorski studij kroatistike (jezični smjer) upisala je 2008. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Godine 2015. obranila je disertaciju Hrvatsko-talijanski jezični dodiri u Istri na korpusu časopisa Naša sloga od 1900. do 1915., pod mentorstvom prof. dr. sc. Marka Samardžije.

 

Na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Puli asistira na sljedećim kolegijima: Jezične vježbe, Povijest hrvatskoga pravopisa, Leksikologija hrvatskoga standardnog jezika, Jezično savjetništvo, Lingvistika jezičnih dodira, Kultura govorenja i pisanja.

Područja su njezina znanstvenoga interesa normiranje hrvatskoga standardnog jezika i jezici u kontaktu.

 

Od 2014. do 2017. surađivala je na projektu Stvaranje socijaliatičkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma (voditelja doc. dr. sc. Igora Dude).

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  Poglavlja u knjizi
 

1. Fonović Cvijanović, Teodora; Vitković Marčeta, Vanessa.
Jezik socijalističkoga čovjeka: slučaj istarske periodike // Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma / Duda, Igor (ur.).
Zagreb, Pula : Srednja Europa i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2017. Str. 153-176.

2. Vitković Marčeta, Vanessa.
Istarski borac kroz jezičnu prizmu // Jezik, umjetnosti i tradicija u građanskom odgoju i obrazovanju / Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Bančić Čupić, Ivana (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2016. Str. 67-80.

3. Fonović Cvijanović, Teodora; Vitković Marčeta Vanessa.
Hrvatski jezik u Hrvatskome listu // Riječki filološki dani. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanoga u Rijeci od 22. do 24. studenoga 2012. / Stolac, Diana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2014. Str. 541-549.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Fonović Cvijanović, Teodora; Vitković Marčeta, Vanessa.
The Language of the Socialist Man. The Case of Istrian Periodicals. // Südost-Forschungen: Internationale Zeitschrift für Geschichte, Kultur und Landeskunde Südosteuropas. 76 (2017) ; 43-63 (članak, znanstveni).

2. Fonović Cvijanović, Teodora; Vitković Marčeta, Vanessa.
Jezik Raškoga rudara. // Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu. 9 (2017) ; 19-36 (članak, znanstveni).

3. Fonović Cvijanović, Teodora; Vitković Marčeta, Vanessa.
Jezik radnika puljskoga biltena Uljanik u vrijeme socijalizma. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 43 (2017) , 1; 55-66 (pregledni rad, znanstveni).

4. Vitković Marčeta, Vanessa.
Jezik i pravopis Naše sloge 1914. i 1915. - pogled stoljeće unatrag. // Tabula : časopis Filozofskog fakulteta, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. 13 (2015) , 1; 121-132 (članak, znanstveni).

5. Fonović Cvijanović, Teodora; Vitković, Vanessa.
Odnos sintaktičke norme u hrvatskim normativnim priručnicima i u mladih. // Studia Slavica. XVI (2012) ; 105-118 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Mandić, David; Martinović, Blaženka; Vitković, Vanessa.
Pravopisna norma u srednjoškolskim udžbenicima hrvatskoga jezika // Opismenjavanje učenk in učencev, pismenost mladih in odraslih - vprašanja, dileme, rešitve: Zbornik prispevkov / Hočevar, Andreja ; Mažgon, Jasna (ur.).
Ljubljana : Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2010. 22-37 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Vitković, Vanessa.
Talijanizmi u Našoj slogi // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

2. Vitković, Vanessa.
Lektor naš neophodni // Drugi asistentski dan - Knjiga sažetaka Znanstvenoga skupa asistenata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli / Diković, Marina ; Vitković, Vanessa (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2011. 22-22 (predavanje,sažetak,znanstveni).

3. Vitković, Vanessa.
Talijanizmi u Našoj slogi // The Sixth International Interdisciplinary Symposium: Encounter of cultures - Programme and Book of Abstracts.
Novi Sad, Srbija : Faculty of Philosophy, University of Novi Sad, 2011. 92-92 (predavanje,sažetak,znanstveni).

4. Vitković, Vanessa.
Tragom pravopisnih nedoumica // Asistentski dan - Znanstveni skup asistenata Odjela za humanističke znanosti i Odjela za studij na talijanskom jeziku - Knjiga sažetaka / Duda, Igor ; Matošević, Andrea (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2010. 14-14 (predavanje,sažetak,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Vitković Marčeta, Vanessa.
Hrvatsko-talijanski jezični dodiri u Istri na korpusu časopisa Naša sloga od 1900. do 1915. / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 02.12. 2015, 241 str. Voditelj: Samardžija, Marko.
 
  Diplomski radovi
 

1. Vitković, Vanessa.
Sličnosti i razlike između današnjih pravopisa hrvatskoga jezika / diplomski rad.
Pula : Filozofski fakultet u Puli, 22. 11. 2006., 56 str. Voditelj: Zoričić, Ivan.
 

Izabrane publikacije

  • The Language of the Socialist Man. The Case of Istrian Periodicals. (u suautorstu s T. Fonović Cvijanović) Südost-Forschungen: Internationale Zeitschrift für Geschichte, Kultur und Landeskunde Südosteuropas, 76, Regensburg, 2017., 43 - 46.
  • Jezik Raškoga rudara (u suautorstu s T. Fonović Cvijanović), Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, br. 9/srpanj 2017., 19 - 36.
  • Jezik radnika pulskoga biltena Uljanik u vrijeme socijalizma (u suautorstvu s T. Fonović Cvijanović), u: Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 43, 1/srpanj 2017., str. 55 - 66.
  • Jezik socijalističkoga čovjeka: slučaj istarske periodike (u suautorstvu s T. Fonović Cvijanović), u: Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma (ur. I. Duda), Srednja Europa – Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagreb – Pula, 2017., str. 153 - 176.
  • Istarski borac kroz jezičnu prizmu u Jezik, umjetnosti i tradicija u građanskom odgoju i obrazovanju (ur. I. P. Gortan-Carlin, I. Bančić Čupić), Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, 2016., 67 - 80.
  • Jezik i pravopis Naše sloge 1914. i 1915. - pogled stoljeće unatrag, Tabula 13/1, Tiskara Kerschoffset Zagreb d. o. o., Pula 2015., 121 - 132.
  • Hrvatski jezik u Hrvatskome listu (u suautorstvu s T. Fonović Cvijanović), Riječki filološki dani 9 - Zbornik radova, Rijeka, 2014., 541 - 549.
  • Odnos sintaktičke norme u hrvatskim normativnim priručnicima i u mladih (u suautorstvu s T. Fonović Cvijanović), Studia Slavica XVI, Uniwersytet Opolski, Opole, 2012., 105 -118.
  • Pravopisna norma u srednjoškolskim udžbenicima hrvatskoga jezika (u suautorstvu s B. Martinović i D. Mandićem), Zbornik članaka s Međunarodne znanstvene konferencije "Opismenjevanje učenk in učencev, pismenost mladih in odraslih - vprašanja, dileme, rešitve", od 7. do 8. svibnja 2010. u Žalcu (Slovenija), Ljubljana 2010.: str. 22 - 37.

 Prikazi

  • Pogled u jezičnu tradiciju Ližnjanštine (prikaz knjige Govori općine Ližnjan Line Pliško i Davida Mandića), Tabula 9, Stega tisak d.o.o., Pula, 2011.