POVIJEST HRVATSKOGA PRAVOPISA:
Povijest hrvatskoga pravopisa
Povijest hrvatskoga pravopisa
Šifra: 63304
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Vanessa Vitković Marčeta
Izvođači: doc. dr. sc. Vanessa Vitković Marčeta - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Pravopis ili ortografija (pokušaj određenja), pravopis kao norma i pravopis kao knjiga (priručnik), pravopisna načela i pravopisna pravila kroz povijesnu prizmu, fonološko/fonemsko i morfonološko, morfološko/morfemsko načelo, refleksi kontinuante starojezičnoga jata i hrvatski pravopisi, jezično i nejezično u pravopisima nekada i danas, pravopisni rječnici i način služenja njima, povijest hrvatskoga pravopisa: pitanje tradicije.
Literatura:
 1. Vladimir Anić, Josip Silić; Pravopis hrvatskoga jezika; Novi liber i Školska knjiga (2001)
 2. Hrvatski pravopis; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (2013)
 3. Stjepan Babić, Božidar Finka i Milan Moguš; Hrvatski pravopis; Školska knjiga (1996)
 4. Lada Badurina, Ivan Marković i Krešimir Mićanović; Hrvatski pravopis; Matica hrvatska (2007)
 5. Stjepan Babić i Milan Moguš; Hrvatski pravopis; Školska knjiga (2010)
 6. Lada Badurina; Kratka osnova hrvatskoga pravopisanja: metodologija rada na pravopisu; Izdavački centar Rijeka (1996)
 7. Dalibor Brozović; Prvo lice jednine; Matica hrvatska (2005)
 8. Stjepan Babić; Korijenski i morfonološki pravopis nisu i ne mogu biti istoznačice; Jezik 43/2 (1995), str. 41 - 48
 9. Lada Badurina; Hrvatska pravopisna norma u 20. stoljeću; Hrvatski jezik u XX. stoljeću (2006)
Preporučena literatura:
 1. Dalibor Brozović; Refleks starohrvatskoga dugog jata u hrvatskome slovopisu; Jezik 46/1 (1998), str. 1 - 4
 2. Lada Badurina; Pravopis; Hrvatski jezik Zbornik radova (1998), str. 65 - 73
 3. Slaven Batnožić, Branko Ranilović, Josip Silić; Hrvatski računalni pravopis; Matica hrvatska (1996)
 4. Stjepan Babić, Sanda Ham, Milan Moguš; Hrvatski školski pravopis; Školska knjiga (2005)
 5. Stjepan Babić; Temelji Hrvatskomu pravopisu; Školska knjiga (2005)
 6. Dalibor Brozović; O općim jezičnim i izvanjezičnim uvjetovanostima standardnonovoštokavske pravopisne problematike sa stanovišta njezina historijata i suvremenoga stanja; Norme i normiranje hrvatskoga standardnog jezika Zbornik radova (1999), str. 127 - 139
 7. Anđela Frančić, Lana Hudeček i Milica Mihaljević; Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnom jeziku; Hrvatska sveučilišna naklada (2005)
 8. Josip Partaš; Pravopis jezika ilirskoga; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (1850)
 9. Marko Samardžija; Hrvatski jezik i pravopis od ujedinjenja do Banovine Hrvatske (1918. - 1941.); Školska knjiga (2012)
1. semestar
HRV 1 semestar - Redovni studij - Arheologija - Hrvatski jezik i književnost
HRV 1 semestar - Redovni studij - Engleski jezik i književnost - Hrvatski jezik i književnost
HRV 1 semestar - Izvanredni studij - Hrvatski jezik i književnost
Izborna grupa dvop. pred HJIK 1.sem FF - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Izborna grupa HJIKNJ (jednop. pred.) 1. sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
HRV 1 semestar - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
HRV 1 semestar - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Talijanski jezik i književnost
HRV 1 semestar - Redovni studij - Japanski jezik i kultura - Hrvatski jezik i književnost
HRV 1 semestar - Redovni studij - Latinski jezik i rimska književnost - Hrvatski jezik i književnost
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Izvanredni studij - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Povijest - Latinski jezik i rimska književnost
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost - Povijest

3. semestar
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Arheologija - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Engleski jezik i književnost - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Japanski jezik i kultura - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Latinski jezik i rimska književnost - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Izvanredni studij - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Povijest - Latinski jezik i rimska književnost
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost - Povijest

5. semestar
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Japanski jezik i kultura - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Latinski jezik i rimska književnost - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Izvanredni studij - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost - Povijest
Termini konzultacija: