Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

doc. dr. sc. Dubravka Dulibić-Paljar

Zvanje: docent
Lokacija: Kabinet katedre za književnost
E-mail: E-mail
Organizacijska jedinica: Katedra za hrvatsku književnost
Godina diplomiranja:1998.
Godina doktoriranja:2014.

Nastava

preddiplomski

diplomski

Konzultacije

Za vrijeme jesenskog ispitnog roka:

- e-poštom (dpaljar@unipu.hr)

 

Rezultati studentske ankete

/images/50021014/zimski 2016.pdf

Životopis

Rodila se 24. svibnja 1974. godine u Šibeniku. Studij hrvatskog jezika i književnosti upisuje na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje je diplomirala (1998), a poslije i doktorirala (2014) s temom doktorske disertacije “Lik zarobljene žene u dramskim djelima hrvatske renesanse književnosti”. Od 1998. do 2006. zaposlena je kao profesorica hrvatskog jezika i književnosti u srednjoj školi, a potom i u osnovnoj školi gdje polaže i stručni ispit (1999). Od 2006. zaposlena je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Najprije kao asistentica, a potom kao poslijedoktorandica (2014) i viša predavačica (2017) sudjeluje u izvođenju nastave na Odsjeku za kroatistiku. Sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima, te piše znanstvene radove s temama iz područja starije i novije hrvatske književnosti. Uže je područje njezina znanstvena zanimanja povijest književnost, književna antropologija i feministička književna kritika. Osobito rado se bavi proučavanjem fenomena djevičanstva u književnosti starijih i najstarijih razdoblja, naročito promjenama u literarnoj reprezentaciji religijskih i sekularnih koncepata djevičanstva.

Profesionalni interesi i članstva

Hrvatsko filološko društvo. Članica Centra za ženske studije pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Članica Vijeća za učenje i poučavanje hrvatskoga kao drugoga, stranog i nasljednog jezika osnovanoga od strane Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

“Femine erranti”: biblijske žene u djelima talijanskih renesansnih umjetnica

Dulibić-Paljar, Dubravka
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Marulićev diskurs o djevičanstvu u Instituciji i Evanđelistaru

Dulibić-Paljar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Virginity Stories: From Virgin-Martyrs to virginal heroine in 19th Century Croatian Literature

Dulibić-Paljar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2019.

Taxonomy of fears in Doris Lessing's The Golden Notebook

Miloš, Brigita ; Dulibić Paljar, Dubravka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Feminisms in a Transnational Perspective: Fear, Resistance, Imagination

Čeznuća duše ili o simptomatologiji ljubavi u Dnevniku Dragojle Jarnević

Miloš, Brigita ; Dulibić Paljar, Dubravka ; Ahel, Tomislav
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
LOVE FOR LOVE'S SAKE CODE OF ROMANTIC LOVE IN SOUTH SLAVIC LITERATURES

O alegorijskoj ženskoj personifikaciji u Barakovićevu spjevu Vila Slovinka

Dulibić-Paljar, Dubravka
Radovi u postupku objavljivanja, 2018.

O herojskome ženskome djevičanstvu u hrvatskolatiničkome prikazanju Muka svete Margarite

Dulibić-Paljar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Gender Roles in Pastoral Drama

Dulibić-Paljar, Dubravka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Festival Mladog Teatra / Young Theater Festival

Religijski diskurs o djevičanstvu u Istoriji od Dijane Mavra Vetranovića

Dulibić-Paljar, Dubravka
Drugi radovi u časopisima, 2018.

RELIGIJSKI DISKURS O DJEVIČANSTVU U ISTORIJI OD DIJANE MAVRA VETRANOVIĆA

Dulibić-Paljar, Dubravka
Drugi radovi u časopisima, 2018.

Hanibal Lucić

Dulibić-Paljar, Dubravka
, 2015.

Robinja

Dulibić-Paljar, Dubravka
, 2015.

Akribično pripremljeno izdanje

Dulibić-Paljar, Dubravka
Drugi radovi u časopisima, 2015.

Seksualnost, nasilje, žrtva u Marulicevoj Juditi

Dubravka Dulibić-Paljar
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
1. Međunarodni znanstveni skup Kroatistika unutar slavističkoga, europskog i svjetskog konteksta, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Matica hrvatska

Virginity Discourse and Female Asceticism in Marulić's De institutione and Euangelistarium

Dulibić-Paljar, Dubravka
Radovi u postupku objavljivanja, 2014.

Celibatna učiteljica kao kulturni fenomen 19. stoljeća: pogled u hrvatsku pripovjednu prozu

Dulibić-Paljar, Dubravka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
DANI MARIJE JURIĆ ZAGORKE INTIMNO GRAĐANSTVO: OBITELJ, BRAK, SPOLNOST I ZAKON U POVIJESNOJ I SUVREMENOJ PERSPEKTIVI

Virginity Discourse and Female Asceticism in Marulić's De Institutione and Evangelistarium

Dulibić-Paljar, Dubravka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Church Reforms and Cult of Saints. 5th Hagiotheca conference

Lik zarobljene žene u dramskim djelima hrvatske renesansne književnosti

Dulibić-Paljar, Dubravka
Doktorske disertacije, 2014.

Stranci u dubrovačkoj komediji 17. stoljeća

Delbianco, Valnea ; Dulibić-Paljar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2013.

Kritička recepcija Robinje Hanibala Lucića od 1869. do 2011.

Dulibić-Paljar, Dubravka
Drugi radovi u časopisima, 2012.

Mapiranja roda: analiza diskurzivnih adaptacija roda u Barakovićevoj „Vili Slovinki“

Dulibić-Paljar, Dubravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
Peti hrvatski slavistički kongres

Vetranovićeva Kalista: metamorfoza ili transgresija

Dulibić-Paljar, Dubravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
Drugi asistentski dan - znanstveni skup asistenata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

O robinjama hrvatske renesansne književnosti

Dulibić-Paljar, Dubravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
Asistentski dan - znanstveni skup asistenata Odjela za humanističke znanosti i Odjela za studij na talijanskom jeziku Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Semantika ljubavnog odnosa u lirici Ignjata Đurđevića, Riječki filološki dani 8, Rijeka, od 6. do 8. studenoga 2008.

Dulibić-Paljar, Dubravka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Riječki filološki dani 8, Rijeka, od 6. do 8. studenoga 2008.

Lucićeva „Robinja“ u hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Dulibić-Paljar, Dubravka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Međunarodni slavistički skup, Opatija, 23. - 25. 6. 2008.

O "Sarajevskom Marlboru" Miljenka Jergovića

Dulibić-Paljar, Dubravka
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2004.
Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani (5, 2002)