Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

doc. dr. sc. Dubravka Dulibić-Paljar

Zvanje: docent
Funkcija:predstojnica Odsjeka za kroatistiku
Lokacija: Kabinet katedre za književnost
E-mail: E-mail
Organizacijska jedinica: Katedra za hrvatsku književnost
Godina diplomiranja:1998.
Godina doktoriranja:2014.

Nastava

prijediplomski

diplomski

Konzultacije

Konzultacije za vrijeme zimskog semestra ak. god. 2023./2024.:

- petkom od 9: 30 do 11: 00 (i prema dogovoru e-poštom). 

 

 

 

Rezultati studentske ankete

/images/50021014/zimski 2016.pdf

Dubravka-Dulibić Paljar evaluacija.pdf

Životopis

Dubravka Dulibić-Paljar, rođena 1974. u Šibeniku, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je studij hrvatskog jezika i književnosti 1998. te doktorirala 2014. Od 1998. do 2006. radi u porečkoj srednjoj i osnovnoj školi, a od 2006. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Odsjeku za kroatistiku.

Područja interesa: povijest književnosti, književna antropologija, feministička kritika. Osobito, studiji djevičanstva i studiji majčinstva.

Trenuto radi na proučavanju renesansnih hrvatskih humanista i humanističke filozofije života. 

 

Izabrane publikacije

 

"Jer sve moje je tvoje...": o pismima Ilije Crijevića Marinu Buniću, esej pripremljen za emisiju "Kozmopolis – književnost u kontekstu" HR 3 (emitirano 16. 10. 2023).

Zakonski celibat za učiteljice: Kulturni fenomen 19. stoljeća // Croatica et Slavica Iadertina XIX/I (2023), 168-189  (izvorni znanstveni rad)

Epistolarna objašnjenja sebstva: o prijateljskim pismima Ilije Crijevića // Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, (2023), 61; 61-78 (izvorni znanstveni rad)

Pečat nevinosti: fragmenti o djevičanstvu, ljubavi i braku u Lucićevoj Robinji // Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, 54 (2022.); 49 - 66 (izvorni znanstveni rad)

(u suautorstvu s Brigitom Miloš), Kumičićeve literarne majke: konstrukcija majčinstva u romanu Olga i Lina // Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 59 (2022.); 105 - 120 doi:10.15176/vol59no107 (izvorni znanstveni rad)

(u suautorstvu s Brigitom Miloš), Maternal Thinking in Doris Lessing’s The Golden Notebook: An Analysis of Impossibility // American and British Studies Annual (Pardubice), vol. 14 (2021) (2021.); 94 - 108 (izvorni znanstveni rad)

Virginity Stories: From Virgin-Martyrs to virginal heroine in 19th Century Croatian Literature// Disrupting Historicity, Reclaiming the Future/ Carotenuto, Silavna ; Gabrielli, Francesca Maria ; Jambrešić Kirin, Renata (ur.). Napulj, UniorPress. str. 73-97.

Marulićev diskurs o djevičanstvu u Instituciji i Evanđelistaru// Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 56 (2019) a ; str. 125-141 (izvorni znanstveni rad)

O alegorijskoj ženskoj personifikaciji u Barakovićevu spjevu Vila Slovinka // Fluminensia, 30 (2018.); 269 - 282 doi:10.31820/f.30.2.5 (izvorni znanstveni rad)

O herojskome ženskome djevičanstvu u hrvatskolatiničkome prikazanju Muka svete Margarite // Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, 11 (2018.); 17 - 34 (izvorni znanstveni rad)

Religijski diskurs o djevičanstvu u Istoriji od Dijane Mavra Vetranovića // Anali Historijskog instituta u Dubrovniku, 56 (2018.); 117 - 146 (izvorni znanstveni rad)

Profesionalni interesi i članstva

Hrvatsko filološko društvo. Članica Centra za ženske studije pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 

Izabrani projekti

Predmoderna hrvatska književnost u europskoj kulturi: kontakti i transferi