DUBRAVKA DULIBIĆ-PALJAR:
O djelatniku

dr. sc. Dubravka Dulibić-Paljar, v. pred.

Zvanje: viši predavač

Lokacija:
Kabinet katedre za književnost
Konzultacije:

Zimski semestar ak. god. 2019/2020

četvrtkom od 15: 45 do 16:45

petkom od 8: 30 do 9: 30

Katedra/služba :
Katedra za hrvatsku književnost
Godina diplomiranja:
1998.
Godina doktoriranja:
2014.

Nastava

Rezultati studentske ankete

Životopis

Rodila se 24. svibnja 1974. godine u Šibeniku. Studij hrvatskog jezika i književnosti upisuje na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje je diplomirala (1998), a poslije i doktorirala (2014) s temom doktorske disertacije “Lik zarobljene žene u dramskim djelima hrvatske renesanse književnosti”. Od 1998. do 2006. zaposlena je kao profesorica hrvatskog jezika i književnosti u srednjoj školi, a potom i u osnovnoj školi gdje polaže i stručni ispit (1999). Od 2006. zaposlena je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Najprije kao asistentica, a potom kao poslijedoktorandica (2014) i viša predavačica (2017) sudjeluje u izvođenju nastave na Odsjeku za kroatistiku. Sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima, te piše znanstvene radove s temama iz područja starije i novije hrvatske književnosti. Uže je područje njezina znanstvena zanimanja povijest književnost, književna antropologija i feministička književna kritika. Osobito rado se bavi proučavanjem fenomena djevičanstva u književnosti starijih i najstarijih razdoblja, naročito promjenama u literarnoj reprezentaciji religijskih i sekularnih koncepata djevičanstva.

Profesionalni interesi i članstva

Hrvatsko filološko društvo. Suradnica Centra za ženske studije pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Članica Vijeća za učenje i poučavanje hrvatskoga kao drugoga, stranog i nasljednog jezika osnovanoga od strane Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.