SLAVEN BERTOŠA:
O djelatniku

prof. dr. sc. Slaven Bertoša

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju

Konzultacije:

- prije i nakon svakog predavanja

- u terminima ispitnih rokova

- prema posebnom dogovoru e-mailom

Nastava

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  Autorske knjige
 

1. Bertoša, Slaven.
Fragmenti buzetske prošlosti u srednjem i novom vijeku .
Zagreb-Pula-Buzet-Pazin : Srednja Europa d. o. o., Zagreb ; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli ; Državni arhiv u Pazinu ; Grad Buzet, 2018 (monografija).

2. Bertoša, Slaven.
Barban i mletački Loredani. Život u pokretu, ljudi i događaji .
Pazin-Barban-Pula : Katedra Čakavskog sabora Pazin, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Državni arhiv u Pazinu, Općina Barban, 2015. (monografija).

3. Bertoša, Slaven.
Migracije prema Puli: primjer austrijske Istre u novom vijeku .
Pazin : Katedra Čakavskog sabora za povijest Istre Pazin, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Državni arhiv u Pazinu, 2012. (monografija).

4. Bertoša, Slaven.
Osebujno mjesto austrijske Istre: lupoglavski kraj u srednjem i novom vijeku .
Zagreb : Srednja Europa d. o. o., 2011. (monografija).

5. Marčec, Snježana Marija; Bertoša, Slaven; Strčić, Petar.
Bratovštinska knjiga Sv. Antuna Padovanskog iz Krasa, sv. 2. .
Kras-Krk : Župni ured Kras ; Povijesno društvo otoka Krka ; Liber d. o. o., Rijeka, 2007 (monografija).

6. Bertoša, Slaven.
Rašpor i Rašporski kapetanat: povijesni pregled .
Pazin : Katedra Čakavskog sabora za povijest Istre - Pazin, 2005. (monografija).

7. Bertoša, Slaven.
Svjetska povijest modernoga doba (XVI.-XIX. stoljeće) s posebnim osvrtom na Apeninski poluotok .
Zagreb : Profil International, 2004. (udžbenici i skripta).

8. Bertoša, Slaven.
Levantinci u Puli (XVII.-XIX. stoljece) .
Pula : ZN "Žakan Juri", 2003 (monografija).

9. Bertoša, Slaven.
Život i smrt u Puli: starosjeditelji i doseljenici od XVII. do XIX. stoljeća .
Pazin : Skupština udruga Matice hrvatske Istarske županije, 2002. (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Barbanski zapisi, sv. 7. / Bertoša, Slaven (ur.).
Barban-Pazin : Općina Barban, Katedra Čakavskog sabora za povijest Istre, Pazin, 2019 (zbornik).

2. Creski anali: od starine do našega doba, svezak 1. / Bertoša, Slaven (ur.).
Cres : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Grad Cres et al., 2018 (zbornik).

3. Osnovna škola Šijana - Pula. Spomen-knjiga 1898.-2018. / Bertoša, Slaven (ur.).
Pula : Osnovna škola Šijana, 2018 (monografija).

4. Barbanski zapisi, sv. 6. / Bertoša, Slaven (ur.).
Barban : Općina Barban, 2018 (zbornik).

5. Barbanski zapisi, sv. 5. / Bertoša, Slaven (ur.).
Barban : Općina Barban, 2017 (zbornik).

6. 1. labinski kulturno-povijesni susreti: zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa, Gradska knjižnica Labin, 11. svibnja 2017. / Bertoša, Slaven (ur.).
Labin : Grad Labin, 2017 (monografija).

7. Barbanski zapisi, sv. 4. / Bertoša, Slaven (ur.).
Barban : Općina Barban, 2016. (zbornik).

8. Barbanski zapisi, sv. 3. / Bertoša, Slaven (ur.).
Barban : Općina Barban, 2015. (zbornik).

9. Barbanski zapisi, sv. 2. / Bertoša, Slaven (ur.).
Barban : Općina Barban, 2014 (zbornik).

10. Barbanski zapisi, svezak 1. / Bertoša, Slaven (ur.).
Barban : Libar d. o. o., Pićan, 2013. (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Bertoša, Slaven.
Škola u doba Italije: od 1918. do 1943. // Osnovna škola Šijana - Pula. Spomen-knjiga 1898.-2018. / Bertoša, Slaven (ur.).
Pula : Osnovna škola Šijana, Pula, 2018. Str. 27-46.

2. Bertoša, Slaven.
Osnutak hrvatske škole nakon Drugog svjetskog rata: prijelazni period od 1945. do 1951. // Osnovna škola Šijana - Pula. Spomen-knjiga 1898.-2018. / Bertoša, Slaven (ur.).
Pula : Osnovna škola Šijana, Pula, 2018. Str. 47-49.

3. Bertoša, Slaven.
Prva godina rada nove škole (1951./1952.) i stvaranje ideje o njezinom imenu // Osnovna škola Šijana - Pula. Spomen-knjiga 1898.-2018. / Bertoša, Slaven (ur.).
Pula : Osnovna škola Šijana, Pula, 2018. Str. 51-56.

4. Bertoša, Slaven.
Temelji za budućnost: Narodna osmogodišnja škola "Neven Kirac" kao vrsna eksperimentalna obrazovna ustanova // Osnovna škola Šijana - Pula. Spomen-knjiga 1898.-2018. / Bertoša, Slaven (ur.).
Pula : Osnovna škola Šijana, Pula, 2018. Str. 57-88.

5. Bertoša, Slaven.
Eksperimentalna osnovna škola "Neven Kirac" 60-ih i 70-ih godina XX. stoljeća // Osnovna škola Šijana - Pula. Spomen-knjiga 1898.-2018. / Bertoša, Slaven (ur.).
Pula : Osnovna škola Šijana, Pula, 2018. Str. 89-104.

6. Bertoša, Slaven.
Ususret novim promjenama: 80-e godine // Osnovna škola Šijana - Pula. Spomen-knjiga 1898.-2018. / Bertoša, Slaven (ur.).
Pula : Osnovna škola Šijana, Pula, 2018. Str. 105-116.

7. Bertoša, Slaven.
Sjećanje na boravak u Osnovnoj školi „Neven Kirac“ (1973.-1981.) // Osnovna škola Šijana Pula: spomen-knjiga 1898.-2018. / Bertoša, Slaven (ur.).
Pula : Osnovna škola Šijana, Pula, 2018. Str. 242-245.

8. Bertoša, Slaven.
Zanimljivosti iz matičnih knjiga grada Pule u novom vijeku / Curiosities from the Registers of Baptisms, Marriages and Deaths of the City of Pula in the Modern Period // Istra u novom vijeku / Istria in the Modern Period / Bradara, Tatjana (ur.).
Pula : Arheološki muzej Istre, 2017. Str. 249-269.

9. Bertoša, Slaven.
Novovjekovni fragmenti labinske prošlosti: predgovor // Samanta Paronić, "Društvene prilike u labinskoj komuni tijekom mletačke uprave" / Agičić, Damir (ur.).
Zagreb : Srednja Europa, 2016..

10. Bertoša, Slaven.
Istarski plemići iz roda Brigido i njihov zaslužnik Pompeo IV. (1729.-1811.) // Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru: od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara / Čoralić, Lovorka et al. (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2016.. Str. 61.-68..

11. Bertoša, Slaven.
Puljski uglednici i poduzetnici: građanska obitelj Marinoni // Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru: od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara / Čoralić, Lovorka et al. (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2016.. Str. 106.-109..

12. Bertoša, Slaven.
Biskupi i prosvjetitelji Giovanni Andrea Balbi (Nin i Pula) i Teodoro Loredan Balbi (Novigrad istarski) // Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru: od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara / Čoralić, Lovorka et al. (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2016.. Str. 216.-220..

13. Bertoša, Slaven.
Javni službenici grada Pule // Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru: od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara / Čoralić, Lovorka et al. (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2016.. Str. 331.-335..

14. Bertoša, Slaven.
Medicinsko osoblje u Puli // Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru: od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara / Čoralić, Lovorka et al. (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2016.. Str. 455.-459..

15. Bertoša, Slaven.
Od istarskog zavičaja do dalekih ratnih logora: predgovor // Samanta Paronić, "Logori smrti. Potresna stvarnost barbanskih i proštinskih "evakuiraca" (1914.-1918.)" / Šetić, Nevio (ur.).
Pula : Geaidea d. o. o., 2015.. Str. 11.-12..

16. Bertoša, Slaven.
Od grčkog kipara do emigranata u Ameriku i Australiju: rodoslovno stablo obitelji Škopac // Dean Škopac-Patocan, Fameja Scopaz, Skopac, Scopazzi, Scopas, Škopac / 000, 000 (ur.).
Gorenji Rabac : vlastita naklada, 2015. Str. 18-21.

17. Bertoša, Slaven.
Kaštel Boljun i njegova okolica: kulturno-povijesne crtice // Fran Novljan, "Boljun: kmietski život i už(a)nci", Zagreb 2014. / glavni i odgovorni urednik: akademik Ivan Cifrić, priredila: dr. sc. Tanja Perić-Polonijo (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Općina Lupoglav i Naklada Kvarner, 2014.. Str. 533.-569..

18. Bertoša, Miroslav; Bertoša, Slaven.
Zapadna Hrvatska : Istra, Rijeka i Kvarner // U potrazi za mirom i blagostanjem : hrvatske zemlje u 18. stoljeću / Horvat, Romana (glavna urednica) ; Ladić, Zoran (urednik biblioteke) ; Čoralić, Lovorka (urednica izdanja) (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2013. Str. 323-344.

19. Bertoša, Slaven.
Povijesne crtice o istarskim šumama: Motovunska šuma, Kornarija, Kontija, Vidorno, Šijana i Ližnjemoro (uz osvrt na granične oznake) // Kamik na kunfinu: granične oznake u istarskim šumama / Bradara, Tatjana (ur.).
Pula : Arheološki muzej Istre, Pula, 2013.. Str. 15.-51..

20. Bertoša, Slaven.
Migracijske poveznice južnoistarskih sela Medulina, Vrčevana, Pomera, Premanture i Vintijana s Pulom // Monografija općine Medulin / Bader, Andrej (ur.).
Medulin : Općina Medulin, 2013. Str. 144-155.

21. Bertoša, Slaven - Bradara, Tatjana - Kuzmanović, Nenad.
Kameni ostaci kao granične oznake u Istri tijekom prošlosti // Zbornik javnih predavanja, sv. 2. / Cerić, Maja - Mrak, Mirela (ur.).
Pazin : Državni arhiv u Pazinu, 2013.. Str. 7.-24..

22. Bertoša, Slaven.
Neka obilježja popisa krizmanika u Puli (1626.-1803.) // Zbornik u čast Petru Strčiću / Polić, Maja ; Orbanić, Elvis (ur.).
Rijeka : Povijesno društvo Rijeka, 2012.. Str. 321.-343..

23. Bertoša, Slaven.
Migracijske poveznice između Izole i Pule u novom vijeku // Između dviju domovina: Zbornik Milorada Nikčevića - povodom sedamdesetogodišnjice života i četrdesetpetogodišnjice znanstvenoga rada / Priredili Milica Lukić i Jakov Sablić (ur.).
Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet Osijek ; Crnogorsko kulturno društvo "Montenegro-Montenegrina", Osijek ; Hrvatsko-crnogorsko društvo prijateljstva "Croatica-Montenegrina" RH ; Institut za crnogorski jezik i književnost, Podgorica, 2011.. Str. 619.-636..

24. Bertoša, Slaven.
Humske matice i glagoljski upisi // Hum i Humšćina: zbornik / Pavletić, Mirjana ; Jakovljević, Božo (ur.).
Roč : "Josip Turčinović" d. o. o., Pazin - Katedra Čakavskog sabora Roč - Katedra Čakavskog sabora Buzet - Udruga Hum, 2011.. Str. 220.-222..

25. Bertoša, Slaven.
Migracijsko povezivanje šireg rovinjskog područja i Pule // Seljanski zbornik: Zbornik radova sa znanstvenog skupa "Ususret 500. obljetnici Rovinjskog Sela" / Crljenko, Branimir (ur.).
Rovinj : HKD Franje Glavinića ; Ogranak Matice hrvatske Rovinj, 2010. Str. 195.-197.

26. Bertoša, Miroslav; Bertoša, Slaven.
Posljednja matura i život u egzodusu. Iz privatne arhive zadnjeg maturanta stare Pazinske gimnazije // Prva hrvatska gimnazija u Istri: Spomen knjiga 1899.-1999.-2009. / Šiklić, Josip (ur.).
Pazin : Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin, 2009. Str. 61.-77.

27. Bertoša, Slaven.
"Con la Clementissima grazia del Serenissimo Principe di Venezia" : osnutak sela Valture (1648.) // Spomenica Josipa Adamčeka / Roksandić, Drago ; Agičić, Damir (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet, Odsjek za povijest, 2009. Str. 263-272.

28. Bertoša, Slaven.
Inventar crkve sv. Nikole u Barbanu iz 1640. // Humanitas et litterae. Zbornik u čast Franje Šanjeka / Čoralić, Lovorka ; Slišković, Slavko (ur.).
Zagreb : Dominikanska naklada Istina ; Kršćanska sadašnjost, 2009. Str. 871.-882.

29. Bertoša, Slaven.
Dvigrad i njegovo područje - povijesni pregled // Statuta Communis Duorum Castrorum - Statut dvigradske općine: početak 15. stoljeća / Jelinčić, Jakov ; Lonza, Nella (ur.).
Pazin-Kanfanar : Državni arhiv u Pazinu, 2007. Str. 19.-31.

30. Bertoša, Slaven.
Migracijski kontakti između Krnice, Mutvorana i Pule (XVII.-XIX. stoljeće) // Krnica od prapovijesti do danas : zbornik radova znanstvenostručnog skupa održanog 1996. godine / Buršić-Matijašić, Klara (ur.).
Rakalj : Čakavski sabor, Katedra Susreti na Dragom kamenu, 2006. Str. 45-65.

31. Bertoša, Slaven.
Obredi ukopa puljskih svećenika (1625.-1740.) // Tkivo kulture : zbornik Franje Emanuela Hoška : u prigodi 65. obljetnice života / Gašpar, Nela Veronika (ur.).
Zagreb-Rijeka : Kršćanska sadašnjost - Teologija u Rijeci, 2006. Str. 115-138.

32. Bertoša, Slaven.
Prodaja Rašpora Veneciji 1402. godine // Dane : selo na Krasu / Etoren Poropat / Sinčić, Miroslav (ur.).
Račice : Izdavačko poduzeće Reprezent d. o. o., 2006. Str. 129-132.

33. Bertoša, Slaven.
Istra i Rijeka pod Habsburgovcima u 16. stoljeću // Povijest Hrvata. Druga knjiga: Od kraja 15. st. do kraja Prvoga svjetskog rata / Valentić, Mirko ; Čoralić, Lovorka (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2005. Str. 63-66.

34. Bertoša, Slaven.
Mletačka Istra u 16. stoljeću // Povijest Hrvata. Druga knjiga: Od kraja 15. st. do kraja Prvoga svjetskog rata / Valentić, Mirko ; Čoralić, Lovorka (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2005. Str. 57-63.

35. Bertoša, Slaven.
Mletačka i austrijska Istra u 17. stoljeću // Povijest Hrvata. Druga knjiga: Od kraja 15. st. do kraja Prvoga svjetskog rata / Valentić, Mirko ; Čoralić, Lovorka (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2005. Str. 151-158.

36. Bertoša, Slaven.
Istra u 18. stoljeću // Povijest Hrvata. Druga knjiga: Od kraja 15. st. do kraja Prvoga svjetskog rata / Valentić, Mirko ; Čoralić, Lovorka (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2005. Str. 299-304.

37. Bertoša, Slaven.
Plemićka obitelj Marinoni u puljskim matičnim knjigama (1715.-1817.) // Raukarov zbornik : zbornik u čast Tomislava Raukara / Budak, Neven (ur.).
Zagreb : FF Press, 2005. Str. 491-511.

38. Bertoša, Slaven.
Migracijski smjerovi u Mletačkoj Istri: Barban-Pula (17.-19. stoljeće) // Zbornik Mire Kolar Dimitrijević / Agičić, Damir (ur.).
Zagreb : FF Press, 2003.. Str. 131-143.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Bertoša, Slaven.
Lik i djelo mons. dr. Bože Milanovića (1890.-1980.). // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. god. XLII. (2018) , 81; 119-132 (članak, znanstveni).

2. Bertoša, Slaven.
Karojba i okolica na prijelazu iz XIX. u XX. stoljeće. // Vjesnik Istarskog arhiva. 25. (2018) ; 135-144 (članak, znanstveni).

3. Bertoša, Slaven.
Stoljeća istarskih šuma: od davnih spomena do suvremenog doba. // Ekonomska i ekohistorija : časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša. XIV. (2018) , 14; 5-31 (članak, znanstveni).

4. Bertoša, Slaven.
Il Castello di Mune: stato attuale delle ricerche e delle conoscenze. // Atti - Centro di ricerche storiche, Rovigno. XLVIII. (2018) ; 331-343 (članak, znanstveni).

5. Bertoša, Slaven.
Nove spoznaje o mletačkoj pljački Lupoglava (1782.). // Zbornik Općine Lupoglav .... knjiga deveta (2017) ; 19-23 (članak, znanstveni).

6. Bertoša, Slaven.
Neki fragmenti iz prošlosti Lesišćine. // Zbornik Općine Lupoglav .... knjiga deveta (2017) ; 25-35 (članak, znanstveni).

7. Bertoša, Slaven.
Marcantonio Poiana i njegov opis lupoglavskog i boljunskog područja (1629.). // Zbornik Općine Lupoglav. knjiga deveta (2017) ; 71-77 (članak, znanstveni).

8. Bertoša, Slaven.
Sutivanac u Uskočkom ratu : epizoda iz 1616.. // Barbanski zapisi. 5 (2017) ; 53-58 (članak, znanstveni).

9. Bertoša, Slaven.
Mune u novom vijeku (s posebnim osvrtom na iseljavanja prema Puli). // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 42 (2017) , 80; 31-48 (članak, znanstveni).

10. Bertoša, Slaven.
L'erudito Giuseppe Antonio Battel e il suo elenco di notai di Barbana e Rachele (1502-1811). // Atti - Centro di ricerche storiche, Rovigno. vol. XLVII (2017) ; 591-602 (članak, znanstveni).

11. Bertoša, Slaven.
Neka mletačka izvješća o Rašporskom kapetanatu (XIV.-XVI. stoljeće). // Zbornik općine Lanišće .... knjiga sedma (2016) ; 9-17 (članak, znanstveni).

12. Bertoša, Slaven.
Granice u Istri od prapovijesti do konca XVIII. stoljeća. // Ekonomska i ekohistorija. 12 (2016) , 1; 15-43 (članak, znanstveni).

13. Bertoša, Slaven.
I libri parrocchiali della città di Pola dell'età moderna: problematiche, metodologie, approcci. // Atti - Centro di ricerche storiche, Rovigno. vol. XLVI (2016) ; 389-413 (članak, znanstveni).

14. Bertoša, Slaven.
Sv. Petar u Šumi u novom vijeku (17.-19. stoljeće). // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. god. XXXIX. (2015) , 76; 69-82 (članak, znanstveni).

15. Bertoša, Slaven.
Contributo per la conoscenza della storia della chiesa parrocchiale di San Nicolò a Barbana. // Atti - Centro di ricerche storiche, Rovigno. XLV. (2015) ; 487-499 (članak, znanstveni).

16. Bertoša, Slaven.
Istarske priče i legende: primjer Dvigrada. // Dvegrajski zbornik - zbornik radova sa znanstvenih skupova "Crtice iz povijesti Kanfanarštine" 2012. i 2013.. br. 2 (2014) ; 115-128 (članak, znanstveni).

17. Bertoša, Slaven.
O toleranciji kroz povijest. // Tabula : časopis Odjela za humanističke znanosti. sv. 12. (2014) ; 41-50 (pregledni rad, znanstveni).

18. Bertoša, Slaven.
Note storiche su Lupogliano nei secoli XVIII e XIX: il saccheggio, la situazione stradale , la vendita. // Atti - Centro di ricerche storiche, Rovigno. XLIV (2014) ; 175-199 (članak, znanstveni).

19. Bertoša, Slaven.
Prapoće: kratke povijesne crtice. // Zbornik općine Lanišće. knjiga šesta (2013) ; 9-17 (članak, znanstveni).

20. Bertoša, Slaven.
Alcuni catastici dei boschi istriani del XVIII secolo. // Atti - Centro di ricerche storiche, Rovigno. 43 (2013) ; 533-585 (članak, znanstveni).

21. Bertoša, Slaven; Bradara, Tatjana; Kuzmanović, Nenad.
Kamena straža na kunfinima lupoglavskog kraja. // Zbornik Općine Lupoglav 2011./2013.. knjiga osma (2013) ; 53-66 (članak, znanstveni).

22. Bertoša, Slaven; Giudici, Antonio.
Europski putnici u Istri od XV. do XIX. stoljeća. // Tabula- časopis Odjela za humanističke znanosti. sv. 11. (2013) ; 7-35 (pregledni rad, znanstveni).

23. Bertoša, Slaven.
Povijest Klane i okolice od najstarijeg doba do 20. stoljeća u svjetlu graničnih oznaka. // Croatica Christiana periodica: časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. god. XXXVI. (2012) , br. 69; 145-173 (članak, znanstveni).

24. Bertoša, Slaven.
Gli orizzonti mediterranei della famiglia veneziana Loredan. // Atti - Centro di ricerche storiche, Rovigno. XLII (2012) ; 537-569 (članak, znanstveni).

25. Bertoša, Slaven.
Il vescovo riformatore Pier Paolo Vergerio il giovane (1498-1565) - la vita e l'opera. // Atti - Centro di ricerche storiche, Rovigno. vol. XLI (2011) ; 153-169 (članak, znanstveni).

26. Bertoša, Slaven.
Mletačka pljačka kaštela Lupoglava (1782.). // Zbornik Općine Lupoglav .... knjiga sedma (2010) ; 11-37 (članak, znanstveni).

27. Bertoša, Slaven.
Planina Učka i mozaici iz njezine novovjekovne prošlosti. // Ekonomska i ekohistorija - Časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša. Volumen VI. (2010) , Broj VI.; 95-106 (članak, znanstveni).

28. Bertoša, Slaven.
Le tribolazioni dell'adattamento: alcuni aspetti del ripopolamento dell'Istria meridionale con gli aiducchi (1671-1676). // Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno. XL (2010) , 1; 201-230 (članak, znanstveni).

29. Bertoša, Slaven.
O starom rašporskom urbaru. // Zbornik općine Lanišće .... knjiga peta (2010) ; 9-23 (članak, znanstveni).

30. Bertoša, Slaven; Bradara, Tatjana; Kuzmanović, Nenad.
Kunfini i zlamenja - oznake granica i međa u Istri od srednjeg vijeka do našega doba. // Histria archaeologica : časopis Arheološkog muzeja Istre. 40. (2010) ; 115-145 (članak, znanstveni).

31. Bertoša, Slaven; Bradara, Tatjana; Kuzmanović, Nenad.
Frontiere e contrassegni - i cippi confinari in Istria dal Medio Evo ai giorni nostri. // La Ricerca - Bollettino del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno. anno XX (2010) , n. 50; 13-16 (članak, znanstveni).

32. Bertoša, Slaven.
Briganti, assassini e condannati in Istria dall'inizio del Cinquecento fino alla fine del Settecento. // Atti del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno. XXXIX. (2009) ; 167-206 (članak, znanstveni).

33. Bertoša, Slaven.
Neki podaci o selima Rašporskog kapetanata u novom vijeku. // Zbornik Općine Lanišće. Knjiga četvrta (2008) ; 9-18 (članak, znanstveni).

34. Bertoša, Slaven.
Crtice iz prošlosti Beleja i njegove okolice. // Istarska Danica za 2009.. (2008) ; 95-99 (članak, znanstveni).

35. Bertoša, Slaven.
Motovun i Motovunština u novom vijeku. // Croatica Christiana Periodica. br. 62. (2008) ; 1-19 (članak, znanstveni).

36. Bertoša, Slaven.
La famiglia dei nobili Balbi e il suo illustre membro Giovanni Andrea, vescovo di Nona (1692-1771). // Atti del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno. XVIII. (2008) ; 217-231 (članak, znanstveni).

37. Bertoša, Slaven.
Upravno osoblje u gradu Puli od 17. do 19. stoljeća. // Vjesnik Istarskog arhiva. sv. 8-10 (2001.-2003.) (2007) ; 213-243 (članak, znanstveni).

38. Bertoša, Slaven.
Kontrada i njezina sela: povijesni i zemljopisni podaci. // Croatica Christiana Periodica. br. 60. (2007) ; 75-84 (članak, znanstveni).

39. Bertoša, Slaven.
La peste in Istria nel Medio Evo e nell'Eta' Moderna (il contesto europeo delle epidemie). // Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno. vol. XXXVII. (2007) ; 121-159 (članak, znanstveni).

40. Bertoša, Slaven.
Prošlost Vodica od najstarijeg doba do 19. stoljeća. // Zbornik Općine Lanišće. knj. III. (2006) ; 17-28 (članak, znanstveni).

41. Bertoša, Slaven.
Piaque a' Sua Divina Maesta' di chiamare agl'eterni riposi: obredi ukopa puljskih svećenika (1741.-1817.). // Croatica Christiana Periodica. 57 (2006) ; 131.-153. (članak, znanstveni).

42. Bertoša, Slaven.
Morti insolite e longevita' a Pola nei secoli XVII-XIX. // Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno. 36 (2006) ; 117-147 (članak, znanstveni).

43. Bertoša, Slaven.
Prošlost Istre (do početka XX. stoljeća) u radovima akademika Petra Strčića. // Rijeka. god. XI., sv. 3. (2006) ; 263-271 (članak, znanstveni).

44. Bertoša, Slaven.
Migracijsko povezivanje šireg rovinjskog područja i Pule: doseljenici iz Rovinjskog Sela u pulskim matičnim knjigama od XVII. do XIX. stoljeća. // Povijesni prilozi. 28. (2005) ; 153-159 (prethodno priopćenje, znanstveni).

45. Bertoša, Slaven.
Istočnojadranski prostor i kruženje ljudi: primjeri naseljavanja iz srednje Dalmacije u Puli (XVII.-XIX. stoljeće). // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 55. (2005) ; 97-114 (članak, znanstveni).

46. Bertoša, Slaven.
O nekim posebnim skupinama u novovjekovnim matičnim knjigama grada Pule. // Croatica Christiana Periodica. 56 (2005) ; 67-75 (članak, znanstveni).

47. Bertoša, Slaven.
Tri oporuke barbanskih plemića (16. i 17. stoljeće). // Radovi Zavoda za hrvatsku povijest. 37 (2005) ; 391-398 (članak, znanstveni).

48. Bertoša, Slaven.
Contributo alla conoscenza della storia sanitaria della città ; ; di Pola (1613-1815). // Atti del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno. XXXV. (2005) ; 83.-122. (članak, znanstveni).

49. Bertoša, Slaven.
Toponimi istriani nei libri parrocchiali della città ; ; di Pola (secoli XVII-XIX). // Atti del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno. XXXV. (2005) ; 421.-432. (članak, znanstveni).

50. Bertoša, Slaven.
Iz crkvene prošlosti Barbana (16.-19. stoljeće). // Croatica Christiana Periodica. 53. (2004) ; 59-88 (članak, znanstveni).

51. Bertoša, Slaven.
O dvjema crkvama Barbanštine. // Croatica Christiana Periodica. 54. (2004) ; 103-110 (članak, znanstveni).

52. Bertoša, Slaven.
"Oriondo dalla Diocese di Zara ... habitante in questa Citta'": doseljenici iz Zadra i sa zadarskog područja u Puli (1613.-1817.). // Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. 46. (2004) ; 253-267 (članak, znanstveni).

53. Bertoša, Slaven.
Bambini illegittimi e abbandonati nella Pola dei secoli XVII-XIX. // Atti - Centro di ricerche storiche, Rovigno. XXXIV. (2004) ; 553-572 (članak, znanstveni).

54. Bertoša, Slaven.
Migracijsko povezivanje istočnog Sredozemlja i Pule prema puljskim matičnim knjigama (17.-19. stoljeće) (II. dio). // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 51. (2003) ; 27-78 (članak, znanstveni).

55. Bertoša, Slaven.
Su alcuni ceti sociali marginali del Polese nei sec. XVII-XIX: coloni, sozali, poveri e mendicanti. // Atti - Centro di ricerche storiche, Rovigno. XXXIII. (2003) ; 471-481 (članak, znanstveni).

56. Bertoša, Slaven.
Društvena povijest Istre: o konjušarima, kuharima, majordomima, nadglednicima, slugama i sobarima u gradu Puli od XVII. do XIX. stoljeća. // Problemi sjevernog Jadrana. sv. 8. (2003) ; 7-28 (članak, znanstveni).

57. Bertoša, Slaven.
Nastanjenici i prolaznici iz Dubrovačke Republike, Boke kotorske i Mletačke Albanije u Puli (17.-19. stoljeće). // Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. XLI. (2003) ; 157-174 (članak, znanstveni).

58. Bertoša, Slaven.
Puljska prezimena prema popisima krizmanika iz 1825. godine. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 52. (2003) ; 107.-117. (članak, znanstveni).

59. Bertoša, Slaven.
Migracijsko povezivanje istočnog Sredozemlja i Pule prema puljskim matičnim knjigama (17.-19. stoljeće) (I. dio). // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 50. (2002) ; 85-133 (članak, znanstveni).

60. Bertoša, Slaven.
Migracijske veze između Pule i njezinih okolnih sela: primjer Ližnjana (1613.-1817.). // Tabula - Časopis Filozofskog fakulteta u Puli. 5 (2002) ; 67-84 (članak, znanstveni).

61. Bertoša, Slaven.
Soldati, fuggiaschi e altri forestieri giunti a Pola da Emilia Romagna, Marche, Umbria e Abruzzi (1613-1817). // Proposte e ricerche. 46 (2001) ; 188-216 (članak, znanstveni).

62. Bertoša, Slaven.
Etnička struktura Pule i njezinih sela u prvoj polovici XVII. stoljeća. // Vjesnik Istarskog arhiva. 6-7 (2001) ; 253-296 (članak, znanstveni).

63. Bertoša, Slaven.
Obrti i ostala zanimanja u Puli od 17. do 19. stoljeća. // Povijesni prilozi. 21 (2001) ; 121-160 (članak, znanstveni).

64. Bertoša, Slaven.
O pripadnicima nekatoličkih vjera u Puli od XVII. do XIX. stoljeća. // Croatica Christiana Periodica. 48 (2001) ; 105-113 (članak, znanstveni).

65. Bertoša, Slaven.
Andamento del numero degli abitanti della Città ; ; ; di Pola secondo i dati dei libri parrocchiali dal 1613 al 1817. // Atti del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno. XXXI. (2001) ; 229.-248. (članak, znanstveni).

66. Bertoša, Slaven.
O bankarskoj aktivnosti obitelji Medici. // Historijski zbornik. LIV. (2001) ; 11.-31. (pregledni rad, znanstveni).

67. Bertoša, Slaven.
Prilog poznavanju crkvene povijesti grada Pule od XVII. do XIX. stoljeća. // Croatica Christiana Periodica. 47 (2001) ; 103-148 (članak, znanstveni).

68. Bertoša, Slaven.
Matične knjige kao vrelo demografske, etničke, društvene i gospodarske povijesti Pule (1613.-1815.). // Časopis za suvremenu povijest. 33 (2001) ; 175-180 (prethodno priopćenje, znanstveni).

69. Bertoša, Slaven.
Doseljenici s Kvarnerskih otoka u puljskim maticnim knjigama tijekom XVII. stoljeca. // Croatica Christiana Periodica. 45 (2000) ; 117-126 (članak, znanstveni).

70. Bertoša, Slaven.
I rovignesi nei registri di stato civile di Pola dal 1613 al 1817. // Atti del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno. 30 (2000) ; 433-486 (članak, znanstveni).

71. Bertoša, Slaven.
Doseljenici iz Rijeke, Trsata i Sušaka u puljskim matičnim knjigama od 1613. do 1815. // Problemi sjevernog Jadrana. sv. 7. (2000) ; 121.-142. (članak, znanstveni).

72. Bertoša, Slaven.
Puljske matične knjige kao izvor za povijest migracija: doseljenici iz središnje Hrvatske, Ugarske i slovenskih zemalja pod austrijskom vlašću (1613.-1817.). // Povijesni prilozi. 19 (2000) ; 181-198 (članak, znanstveni).

73. Bertoša, Slaven.
Nobili grada Pule od XVII. do XIX. stoljeća. // Historijski zbornik. LIII. (2000) ; 23.-47. (članak, znanstveni).

74. Bertoša, Slaven.
Rogazioni, minute i stride istarskih kupoprodajnih ugovora (prva polovica XVII. stoljeca). // Tabula. br. 1 (1999) ; 165-174 (članak, znanstveni).

75. Bertoša, Slaven.
Feudalne obitelji na Apeninskom poluotoku od XIV. do XVI. stoljeća. // Historijski zbornik. LII. (1999) ; 33.-54. (pregledni rad, znanstveni).

76. Bertoša, Slaven.
Gospodarska povijest u notarskim knjigama Puljstine. // Povijesni prilozi. 17 (1998) ; 177-221 (članak, znanstveni).

77. Bertoša, Slaven.
Nezakonita djeca u puljskim maticnim knjigama krstenih od 1613. do 1678.. // Croatica Christiana Periodica. 42 (1998) ; 37-48 (članak, znanstveni).

78. Bertoša, Slaven.
Osnovni problemi stvaranja talijanskih regionalnih država u XIV. i XV. stoljeću. // Historijski zbornik. L. (1997) ; 21.-29. (pregledni rad, znanstveni).

79. Bertoša, Slaven.
Mozaici srednjovjekovnog shvaćanja pejzaža (od V. do XV. stoljeća). // Historijski zbornik. XLIX (1996) ; 41-48 (pregledni rad, znanstveni).

80. Bertoša, Slaven.
Teme mikrohistorije kod Piera Camporesija (umjesto in memoriam). // Otium - časopis za povijest svakodnevice. 4 (1996) , 1-2; 172.-179. (prethodno priopćenje, znanstveni).

81. Bertoša, Slaven.
Stari rukopisi i problem njihove analize. // Historijski zbornik. XLVIII (1995) ; 243-254 (pregledni rad, znanstveni).

82. Bertoša, Slaven.
Nuovi frammenti a testimonianza dei legami esistenti tra Ivan Kukuljević Sakcinski e Pietro Kandler. // Atti del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno. XXL (1991) ; 243-251 (prethodno priopćenje, znanstveni).

83. Bertoša, Slaven.
Zapis o koleri u jednoj istarskoj zupi god. 1855.. // Historijski zbornik. XLI (1988) , 1; 245-251 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Bertoša, Slaven.
Inge Solis, "Crkve i kapele cresko-lošinjskog arhipelaga", I. dio: Grad Cres, Cres 2014. i Marijana Dlačić, "Crkve i kapele cresko-lošinjskog arhipelaga", II. dio: Grad Mali Lošinj, Mali Lošinj 2016.. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. god. XLII. (2018) , 81.; 199-201 (prikaz, stručni).

2. Bertoša, Slaven.
O prošlosti Šibenčana: Kristijan Juran, "Stari i novi stanovnici Šibenika i njegovih predgrađa u drugoj polovici 17. i početkom 18. stoljeća", Državni arhiv u Šibeniku, Šibenik 2016.. // Nova Istra : časopis za književnost, kulturološke i društvene teme. god. XXIII., sv. 59. (2018) , br. 1.; 268-274 (osvrt, stručni).

3. Bertoša, Slaven.
Obilazeći cresku Tramuntanu: selo Filozići (II. dio). // Istarska Danica.... 2019. (2018) ; 120-123 (ostalo, stručni).

4. Bertoša, Slaven.
Kanfanar - riznica znanja. Znanstveno-stručni susreti "Crtice iz povijesti Kanfanarštine" - važan doprinos boljem poznavanju naše zavičajne prošlosti. // Jurina i Franina 2019.: istarski kalendar. god. XCVII. (2018) , knj. 65.; 64-67 (osvrt, stručni).

5. Bertoša, Slaven.
Nikola Čolak, "Regesti Marittimi Croati/Hrvatski pomorski regesti", sv. III., ured. Zrinka Podhraški Čizmek, Split 2017.. // Problemi sjevernog Jadrana. sv. 17. (2018) ; 79-81 (osvrt, stručni).

6. Bertoša, Slaven.
Novi fragmenti o labinskoj novovjekovnoj prošlosti: Samanta Paronić, "Društvene prilike u labinskoj komuni u doba mletačke uprave", Zagreb 2016.. // Nova Istra : časopis za književnost, kulturološke i društvene teme. god. XXII. (2017) , sv. 56.; 266-272 (osvrt, stručni).

7. Bertoša, Slaven.
Novi zbornik o sastanku velikih sila: "Bečki kongres 1814./1815. Historiografske refleksije o 200. obljetnici", prir. Marko Trogrlić i Edi Miloš, Zagreb-Split 2016.. // Nova Istra : časopis za književnost, kulturološke i društvene teme. god. XXII. (2017) , sv. 56.; 294-298 (osvrt, stručni).

8. Bertoša, Slaven.
Padova i Vodiska - davno napuštena creska sela. // Franina i Jurina. god. XCVI. (2017) , knj. 64.; 118-120 (članak, stručni).

9. Bertoša, Slaven.
Nerezinsko brodovlje = Il naviglio di Neresine = The ships of Nerezine. // Historijski zbornik. 70 (2017) , 1; 275-277 (prikaz, stručni).

10. Bertoša, Slaven.
Važan doprinos Josipa Celića poznavanju paške prošlosti: "Pag kroz rukopis Gjure Szabe", Pag 2015. i "Stanovništvo grada Paga za francuske uprave prema anagrafu iz 1810.", Pag 2016.. // Historijski zbornik. 70 (2017) , 1; 277-281 (osvrt, stručni).

11. Bertoša, Slaven.
Zbornik Lovranšćine, knjiga 4., Lovran 2016., 309 str.. // Historijski zbornik. 70 (2017) , 1; 266-269 (članak, stručni).

12. Bertoša, Slaven.
Jasminka Ćus-Rukonić, "Utvrde cresko-lošinjskog otočja od pretpovijesti do današnjih dana", Mali Lošinj 2013.. // Problemi sjevernog Jadrana. sv. 16. (2017) ; 113-121 (prikaz, stručni).

13. Bertoša, Slaven.
Dvegrajski zbornik, sv. 3.. // Problemi sjevernog Jadrana. sv. 16. (2017) ; 128-131 (prikaz, stručni).

14. Bertoša, Slaven.
Marko Jelenić, "Kanfanar 1811.-1825. Demografska kretanja i svakodnevica u životu jedne župe", Kanfanar 2017.. // Vjesnik Istarskog arhiva. sv. 24. (2017) ; 186-188 (osvrt, stručni).

15. Bertoša, Slaven.
Subotina 2013.: 44. znanstveni skup "Buzetski dani 2013.", gradska vijećnica Grada Buzeta, Narodni dom, Buzet, 6. rujna 2013.. // Zbornik Općine Lanišće. knjiga sedma (2016) ; 49-52 (prikaz, stručni).

16. Bertoša, Slaven.
Matija Nežić, "Minjera: pregled rudarske i prerađivačke djelatnosti podno Sovinjaka". // Buzetski zbornik. knj. 42.-43. (2016) ; 337-340 (prikaz, stručni).

17. Bertoša, Slaven.
Pamte je mnoge generacije učenika: o Zori Bertoša, jednoj od prvih poslijeratnih učiteljica u Puli. // Franina i Jurina - istarski kalendar za 2017. godinu. god. XCV., knjiga 63. (2016) ; 118-119 (članak, stručni).

18. Bertoša, Slaven.
Prilog poznavanju prošlosti otoka i grada Paga : Josip Celić, "Pag kroz rukopis Gjure Szabe", Matica hrvatska - Ogranak Pag, Pag 2015., 78 str. + 37 slikovnih priloga. // Nova Istra. 31 (2016) , 54; 334-337 (prikaz, stručni).

19. Bertoša, Slaven.
Ignazio Gaetano de Buset. Visita spirituale del 1788 in Istria / Ignacije Kajetan Buzetski. Duhovna vizitacija iz 1788. godine u Istri, a cura di / priredio Elvis Orbanić, Città del Vaticano 2016.. // Historijski zbornik. god. LXIX. (2016) , 2; 569-572 (osvrt, stručni).

20. Bertoša, Slaven.
Demografska povijest Paga: Josip Celić, "Stanovništvo grada Paga za francuske uprave po anagrafu iz 1810.", Pag 2016., 174 str.. // Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost. god. LXVI. (2016) , br. 1-2; 319-321 (osvrt, stručni).

21. Bertoša, Slaven.
Mladen Bastijanić Cicuta, "Obitelj Cicuta s Krka u pomorskim bitkama kroz stoljeća", Krk 2016., 154 str.. // Vjesnik Istarskog arhiva. sv. 23. (2016) ; 247-250 (prikaz, stručni).

22. Bertoša, Slaven.
Ekonomska i ekohistorija - časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, vol. IX., br. 9, Zagreb-Samobor 2013., 210 str.. // Vjesnik Istarskog arhiva. 23. (2016) ; 256-259 (prikaz, stručni).

23. Bertoša, Slaven.
Marko Medved, "Riječka crkva u razdoblju fašizma. Nastanak biskupije i prvi talijanski upravitelji ", Zagreb 2015., 751 str.. // Histria - godišnjak Istarskog povijesnog društva. sv. 6. (2016) ; 283-295 (prikaz, stručni).

24. Bertoša, Slaven.
Naše učiteljice: Marija Mićić. // Istarska Danica. za 2016. (2015) ; 155-160 (popularan rad, ostalo).

25. Bertoša, Slaven.
Giulio Ghirardi, 2014, "Appunti e contrappunti", Marcianum press, Venezia. // Studia Polensia - Rivista del Dipartimento di Studi in Lingua Italiana. anno IV (2015) , numero 4; 83-87 (prikaz, stručni).

26. Bertoša, Slaven.
Dean Škopac-Patocan, "Fameja Scopaz, Skopac, Scopazzi, Scopas, Škopac", Gornji Rabac 2015., 330 str.. // Historijski zbornik. 69 (2015) , 1; 226-228 (prikaz, stručni).

27. Bertoša, Slaven.
Samanta Paronić ; "Logori smrti. Potresna stvarnost barbanskih i proštinskih "evakuiraca" (1914.-1918.)", Pula 2015., 116 str.. // Historijski zbornik. 69 (2015) , 1; 247-248 (prikaz, stručni).

28. Bertoša, Slaven.
Jubilarni zbornik: Buzetski zbornik, knjiga četrdeseta, Buzet, 2013.. // Nova Istra : časopis za književnost, kulturološke i društvene teme. 49. (2014) , 1-2; 386-390 (prikaz, stručni).

29. Bertoša, Slaven.
Novi historiografski pogled na prošlost Dalmacije: Josip Vrandečić, "Borba za Jadran u ranom novom vijeku: mletačko-osmanski ratovi u venecijanskoj nuncijaturi", Split 2013.. // Nova Istra : časopis za književnost, kulturološke i društvene teme. god. XIX., sv. 50. (2014) , 3-4; 440-446 (prikaz, stručni).

30. Bertoša, Slaven.
Naše sumještanke: Romana Kučić. // Istarska Danica. za 2015. (2014) ; 146-150 (popularan rad, ostalo).

31. Bertoša, Slaven.
Milan Mihaljević, Jasna Vince: Jezik hrvatskoglagoljskih Pazinskih fragmenata. Zagreb, 2012.. // Croatica Christiana periodica. 36 (2013) , 71; 196-198 (prikaz, stručni).

32. Bertoša, Slaven.
"Lovran i Lovranci: judi, delo i užanci. Na raskršću dva milenija", Lovran.. // Nova Istra : časopis za književnost, kulturološke i društvene teme. godište XVIII., sv. 48. (2013) , 3-4; 306-308 (prikaz, stručni).

33. Bertoša, Slaven.
Ustrine - lijepo selo na uzvisini. // Istarska Danica 2014.. za 2014. (2013) ; 134-143 (znanstveno-popularni, stručni).

34. Bertoša, Slaven.
Czriquenicza 1412.: život i umjetnost Vinodola u doba pavlina: katalog izložbe, ured. Nina Kudiš, Crikvenica 2012.. // Croatica Christiana periodica: časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. god. XXXVII. (2013) , br. 72; 190-192 (prikaz, stručni).

35. Bertoša, Slaven.
Vjesnik istarskog arhiva, sv. 19., Pazin 2012.. // Historijski zbornik. god. LXVI., br. 1 (2013) ; 198-199 (prikaz, stručni).

36. Bertoša, Slaven.
Ante Bartolić - Just Ivetac, "Karojba: od Sopajca do Šublente", Karojba 2011.. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. god. XXXVI. (2012) , br. 69; 197-200 (prikaz, stručni).

37. Bertoša, Slaven.
Stivansko svjetlo vjere: Katarina Kuljanić (Stivan, 1916. - Venecija, 1986.). // Istarska Danica. za 2013. (2012) ; 135-141 (znanstveno-popularan, ostalo).

38. Bertoša, Slaven.
Marina Jurkota Rebrović, "Tradicijsko ovčarstvo otoka Cresa: prilog istraživanju", Lubenice 2009.. // Ekonomska i ekohistorija : časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša. vol. VIII. (2012) , br. 8.; 167-170 (prikaz, stručni).

39. Bertoša, Slaven.
Vrijedno glagoljsko nasljeđe Istre: Dražen Vlahov, "Matična knjiga iz Boljuna. Glagoljski zapisi od 1576. do 1640.", Posebna izdanja, sv. 21., Glagoljski rukopisi, sv. 9., Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2011., 676 str.. // Vjesnik istarskog arhiva. svezak 19. (2012) ; 201-203 (prikaz, stručni).

40. Bertoša, Slaven.
Edo Merlić, "Stanovništvo i migracije iz sjeverne Istre - Buzeštine", Pazin-Buzet 2011., 195 str.. // Vjesnik istarskog arhiva. svezak 19. (2012) ; 221-222 (prikaz, stručni).

41. Bertoša, Slaven.
Zbornik Lovranšćine, knjiga 2., Lovran 2012., 343 str.. // Povijesni prilozi. sv. 42. (2012) ; 379-381 (prikaz, stručni).

42. Bertoša, Slaven.
Ivan Grah "Udarit ću pastira". Sudbina nekih crkvenih djelatnika od 1940. do 1990. na području današnje Porečke i pulske biskupije". // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. god. XXXV. (2011) , br. 67; 188-190 (prikaz, stručni).

43. Bertoša, Slaven.
Rosanna Biasiol Babić - Ivanka Šverko Blašković, "Istarska županija", Zagreb 2010.. // Metodički obzori. vol. 6 (2011) , n.o 11; 193-194 (prikaz, stručni).

44. Bertoša, Slaven.
Povijesni mozaici o Stivanu. // Istarska Danica. za 2012. (2011) ; 110-118 (znanstveno-popularan, ostalo).

45. Bertoša, Slaven.
Zbornik Lovranšćine, knjiga 1, Lovran 2010.. // Povijesni prilozi. 41 (2011) ; 296-298 (prikaz, stručni).

46. Bertoša, Slaven.
Roberto Žigulić, "Stališ duša župe Veprinac 1875.-1925., knjiga druga: Vasanska i Veprinac", Rijeka 2011.. // Historijski zbornik. god. LXIV. (2011) , br. 1.; 247-249 (prikaz, stručni).

47. Bertoša, Slaven.
Prilozi za prošlost Pernata i okolice. // Istarska Danica. 2011. (2010) ; 102-108 (članak, stručni).

48. Bertoša, Slaven.
"Nerezinski libar", prikupio i uredio Julijano Sokolić Lišandrof, Nerezine 2007., 254 str., Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, sv. L.-LII., Rijeka 2010., str. 525.-529.. // Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci. L.-LII. (2010) ; 525-529 (prikaz, stručni).

49. Bertoša, Slaven.
Edo Merlić, "Buzeština kroz povijest", vlastita naklada, Pazin-Buzet 2008., 255 str.. // Historijski zbornik. god. LXII. (2009) , br. 1.; 267-270 (prikaz, stručni).

50. Bertoša, Slaven.
Julijano Sokolić, "Zavičajni kalendar cresko-lošinjskog otočja", Katedra Čakavskog sabora Cres-Lošinj - Otočki ljetopis Cres-Lošinj, 15, Mali Lošinj 2008., 175 str.. // Historijski zbornik. god. LXII. (2009) , br. 1.; 270-272 (prikaz, stručni).

51. Bertoša, Slaven.
Zbornik Općine Lupoglav, knjiga šesta, "Josip Turčinović d. o. o. Pazin - Općinsko vijeće Općine Lupoglav, Lupoglav 2007., 302 str.. // Croatica Christiana Periodica - Časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. god. XXXIII (2009) , br. 63; 222-226 (prikaz, stručni).

52. Bertoša, Slaven.
Zbornik Općine Lanišće, knjiga četvrta, "Josip Turčinović" d. o. o Pazin - Općinsko vijeće Općine Lanišće, Lanišće 2008., 265 str.. // Croatica Christiana Periodica : Časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. god. XXXIII. (2009) , br. 63.; 226-229 (prikaz, stručni).

53. Bertoša, Slaven.
725 godina Velog Lošinja: 1280.-2005., knjiga izlaganja na znanstvenom skupu "725. obljetnica dolaska Hrvata na južni dio otoka Lošinja", Veli Lošinj, 7.-8. rujna 2005., Zagreb 2005., 128 str.. // Croatica Christiana Periodica - Časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sveučilišta u Zagrebu. god. XXXIII. (2009) , br. 63; 220-222 (prikaz, stručni).

54. Bertoša, Slaven.
Udar groma na Verinu (1885.): od arhivskog dokumenta do suvremene priče. // Istarska Danica. za 2010. (2009) ; 155-160 (članak, stručni).

55. Bertoša, Slaven.
Vjesnik Istarskog arhiva, sv. 11.-13., Pazin 2004.-2006.. // Croatica Christiana Periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. br. 64 (2009) ; 214-217 (prikaz, stručni).

56. Bertoša, Slaven.
Silvano Božić, "Rašpor: zbivanja na istarskom Krasu od pojave Rašpora pa do kraja drugog tisućljeća" i "Podrašpor: tri stoljeća rašporskog sela (1700.-2000.)". // Zbornik Općine Lanišće. Knjiga četvrta (2008) ; 197-201 (prikaz, stručni).

57. Bertoša, Slaven.
Sereno Detoni, Giovanni IV papa dalmata (collaborazione scientifica di Jadranka Neralić), Città ; ; del Vaticano 2006., 83 str.. // Croatica Christiana Periodica. god. XXXII. (2008) , br. 61.; 151-153 (prikaz, stručni).

58. Bertoša, Slaven.
I croati a Trieste, Trieste 2007.. // Croatica Christiana Periodica. god. XXXII. (2008) , br. 61; 158-161 (prikaz, stručni).

59. Bertoša, Slaven.
Dražen Vlahov, "Glagoljski rukopis iz Roča: iz knjige crkve i bratovštine Sv. Bartolomeja (1523.-1611.)", Državni arhiv u Pazinu - Posebna izdanja, 15, Glagoljski rukopisi, 5, Pazin 2006., 643 str.. // Povijesni prilozi - Historical Contributions. 34. (2008) ; 225-226 (prikaz, stručni).

60. Bertoša, Slaven.
Danilo Cerovac, "Bogate i ugledne obitelji u prošlosti Buzeštine", Grafomarketing d. o. o., Buzet 2006., 184 str.. // Povijesni prilozi - Historical Contributions. 34. (2008) ; 232-233 (prikaz, stručni).

61. Bertoša, Slaven.
Stipan Trogrlić, "Katolička crkva u Istri: nacionalno-političke i idejne podjele (1880.-1914.)", C. A. S. H. -Pula, Pula 2006.. // Croatica Christiana Periodica. br. 62. (2008) ; 172-176 (prikaz, stručni).

62. Bertoša, Slaven.
O bokeljskim Hrvatima i njihovu kraju (Lovorka Čoralić, Iz prošlosti Boke: odabrane teme). // Nova Istra - časopis za književnost, kulturološke i društvene teme. god. XIII., sv. XXXVIII (2008) ; 247-251 (prikaz, stručni).

63. Bertoša, Slaven.
Prilog poznavanju prošlosti Cresa i Lošinja (Julijano Sokolić, Ruke moje matere). // Nova Istra - časopis za književnost, kulturološke i društvene teme. god. XIII., sv. XXXVIII. (2008) ; 252-256 (prikaz, stručni).

64. Bertoša, Slaven.
Mrzla Vodica: Zapisi o postanku i sudbini naselja, Mrzla Vodica 2002., 74 str.. // Problemi sjevernog Jadrana. sv. 9. (2008) ; 165-167 (prikaz, stručni).

65. Bertoša, Slaven.
Darinko Munić, Jedno stoljeće Kulturno-prosvjetnoga društva "Istarska vila" Kastav, Kastav 2001., 80 str.. // Problemi sjevernog Jadrana. sv. 9. (2008) ; 168-170 (prikaz, stručni).

66. Bertoša, Slaven.
Između prosvjete, kulture i javne djelatnosti: članci i rasprave Bože Jakovljevića o prošlosti istarskoga školstva. // Buzetski zbornik. knj. 34. (2007) ; 331-334 (prikaz, stručni).

67. Bertoša, Slaven.
Edo Merlić, "Sveti Martin na Buzeštini tijekom šest stoljeća", Vlastita naklada, Pazin - Buzet 2006., 189 str.. // Croatica Christiana Periodica. br. 59. (2007) ; 195-198 (prikaz, stručni).

68. Bertoša, Slaven.
Zbornik Općine Lanišće, Knjiga treća, "Josip Turčinović" d. o. o., Pazin - Općinsko vijeće Općine Lanišće, Lanišće 2006., 243 str.. // Buzetski zbornik. knj. 34. (2007) ; 339-343 (prikaz, stručni).

69. Bertoša, Slaven.
Stanko Josip Škunca, "Povijesni pregled Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri", Provincijalat franjevačke provincije u Dalmaciji i Istri, Pula-Zadar 2006., 146 str.. // Croatica Christiana Periodica. br. 59. (2007) ; 168-171 (prikaz, stručni).

70. Bertoša, Slaven.
Giovanni Radossi, "Monumenta Heraldica Iustinopolitana: stemmi di rettori, di famiglie notabili, di vescovi e della città ; ; di Capodistria" (con la collaborazione di Salvator Žitko), Collana degli Atti - Centro di Ricerche Storiche - Rovigno - n. 21, Unione Italiana - Fiume, Università ; Popolare di Trieste, Museo Regionale di Capodistria, Rovigno-Trieste 2003., 477 str.. // Croatica Christiana Periodica. br. 59. (2007) ; 172-175 (prikaz, stručni).

71. Bertoša, Slaven.
"Franjevci u Rovinju kroz povijest", Zbornik priređen u povodu 300. obljetnice samostana sv. Franje u Rovinju, Zavičajna naklada "Žakan Juri", Pula 2006., 115 str.. // Croatica Christiana Periodica. br. 59. (2007) ; 183-186 (prikaz, stručni).

72. Bertoša, Slaven.
Josip Šiklić, "Crkva svetoga Nikole u Pazinu", Nova Istra - Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika, Pula 2006., 157 str.. // Croatica Christiana Periodica. br. 59. (2007) ; 198-201 (prikaz, stručni).

73. Bertoša, Slaven.
Boljunska glagoljska baština: Dražen Vlahov, "Boljunska kronika", Errata corrige, Poreč 2006., 127 str.. // Croatica Christiana Periodica. br. 59. (2007) ; 201-205 (prikaz, stručni).

74. Bertoša, Slaven.
Tomislav Galović, Krčki zbornik: 50. jubilarni svezak: pregled rada Povijesnog društva otoka Krka i bibliografija Krčkog zbornika, Krk 2006., 413 str.. // Povijesni prilozi. sv. 32. (2007) ; 326-330 (prikaz, stručni).

75. Bertoša, Slaven.
Iznova o Hrvatima u Veneciji: Lovorka Čoralić, Barani u Mlecima: povijest jedne hrvatske iseljeničke zajednice, Zagreb 2006.. // Nova Istra. 35 (2007) , 1-2; 102-106 (prikaz, stručni).

76. Bertoša, Slaven.
Časopis o razvoju povijesne znanosti: Ekonomska i ekohistorija: Economic and Ecohistory, Zagreb-Samobor 2005.. // Nova Istra. 35 (2007) , 1-2; 107-110 (prikaz, stručni).

77. Bertoša, Slaven.
Vesna Bauer Munić, "Sakralna arhitektura istočnojadranskih komuna od XII. do XVIII. stoljeća: Prilog spomeničkoj topografiji", Zagreb 2005., 262 str.. // Povijesni prilozi. 33 (2007) ; 363-367 (prikaz, stručni).

78. Bertoša, Slaven.
Marija Petener-Lorenzin, Bibliografija "Buzetskog zbornika" (1996.-2005.). // Buzetski zbornik. 33. (2006) ; 311.-314. (prikaz, stručni).

79. Bertoša, Slaven.
Lovorka Čoralić, Venecija - Kraljica mora s lagunarnih sprudova: Povijest Mletačke Republike, Meridijani, Samobor 2004.. // Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci. 47/48 (2006) ; 303-307 (prikaz, stručni).

80. Bertoša, Slaven.
Buzetski zbornik, knj. 33., Buzet 2006.. // Annales: Anali za istrske in mediteranske študije, Series Historia et Sociologia, Kopar 2006.. 16. (2006) , 1.; 263-266 (prikaz, stručni).

81. Bertoša, Slaven.
Zbornik Općine Lanišće, Knjiga druga, Lanišće 2004., 279 str.. // Buzetski zbornik. 31. (2005) ; 293.-298. (prikaz, stručni).

82. Bertoša, Slaven.
Anton Medica, Račja Vas, Račja Vas 2004., 124 str. + prilozi. // Buzetski zbornik. 31. (2005) ; 299-302. (prikaz, stručni).

83. Bertoša, Slaven.
Mlunska visoravan, Veli i Mali Mlun 2004., 233 str. + slikovni prilozi. // Buzetski zbornik. 31. (2005) ; 303-306. (prikaz, stručni).

84. Bertoša, Slaven.
Božo Jakovljević, Na zapadnim i južnim obroncima Buzeštine, Račice 2005., 144 str.. // Buzetski zbornik. 31. (2005) ; 307-309. (prikaz, stručni).

85. Bertoša, Slaven.
Vladimir Šverko, Prapoće: O zavičaju, Labin 2004., 158 str.. // Povijesni prilozi. 28. (2005) ; 206.-208. (prikaz, stručni).

86. Bertoša, Slaven.
Stipan Trogrlić, Katolički pokret u Istri 1895.-1914., Zagreb 2000., 147 str.. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 55. (2005) ; 266-269 (prikaz, stručni).

87. Bertoša, Slaven.
Jakov Jelinčić, Na postirskim vrelima, Postira 2004. // Croatica Christiana Periodica. 55. (2005) ; 263.-266. (prikaz, stručni).

88. Bertoša, Slaven.
Lovorka Čoralić, "Hrvatski tragovi u Mletcima", Korabljica - prinosi za povijest književnosti u Hrvata, knj. 8., god. XII., Zagreb 2002., 163 str.. // Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci. XLV.-XLVI. (2005) ; 491.-495. (prikaz, stručni).

89. Bertoša, Slaven.
Humske matice i glagoljski upisi: Dražen Vlahov, Glagoljski zapisi u knjizi krštenih, vjenčanih i umrlih iz Huma (1618-1672), Državni arhiv u Pazinu, Posebna izdanja, sv. 14., Pazin 2003., 191 str.. // Buzetski zbornik. 30. (2004) ; 425-427 (prikaz, stručni).

90. Bertoša, Slaven.
Značajni prinos povijesti Dalmacije: Lovorka Čoralić, Šibenčani u Mlecima, Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić", Šibenik 2003., 279 str.. // Nova Istra - Časopis za književnost, kulturološke i društvene teme. 26 (2004) , 1; 206-208 (osvrt, stručni).

91. Bertoša, Slaven.
Moji Studenci, Župni ured Studenci, Studenci 2003. // Croatica Christiana Periodica. 54. (2004) ; 207.-210. (prikaz, stručni).

92. Bertoša, Slaven.
Osvrt na monografiju "Moji Studenci", Župni ured Studenci, Studenci 2003., 344 str. + prilozi. // Studenci - list Župe sv. Ilije u Studencima. XIX. (2004) , br. 2. (38.); 5.-9. (osvrt, stručni).

93. Bertoša, Slaven.
Mirela Slukan-Altić, "Stari zemljovidi otoka Cresa", Lubenice: Centar za održivi razvoj - Ekopark Pernat, 2000., 77 str. + zemljovidi. // Povijesni prilozi. 25. (2003) ; 349-356 (prikaz, stručni).

94. Bertoša, Slaven.
Sinteza "bogougodnog otočića". // Problemi sjevernog Jadrana. sv. 8. (2003) ; 289-294 (prikaz, stručni).

95. Bertoša, Slaven.
Ive Mažuran, Karlobag 1251.-2001., Karlobag 2001., 127 str.. // Časopis za suvremenu povijest. 35. (2003) ; 323.-327. (prikaz, stručni).

96. Bertoša, Slaven.
Petar Strčić, Košljun i franjevački samostan. Povijesni pregled s izborom literature, Rijeka-Košljun-Krk, 2001., drugo dopunjeno izdanje, 175 str.. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 49. (2002) ; 210-213 (prikaz, stručni).

97. Bertoša, Slaven.
O vojnoj povijesti grada Pule od početka XVII. do početka XIX. stoljeća. // Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci. XLIII.-XLIV. (2002) ; 249-288 (članak, stručni).

98. Bertoša, Slaven.
Albino Senčić, Popis pučanstva župe Mošćenice iz 1801. godine, Katedra Čakavskog sabora Opatija, Mošćenice 2000., 253 str.. // Historijski zbornik. LV. (2002) ; 271.-273. (prikaz, stručni).

99. Bertoša, Slaven.
Željko Škalamera - Olga Magaš, Brseč na kartografskim prikazima, Državni arhiv u Rijeci, Rijeka 2002., 62 str.. // Historijski zbornik. LV. (2002) ; 281.-283. (prikaz, stručni).

100. Bertoša, Slaven.
Anton Bozanić - Petar Strčić, Mahnić i njegova Staroslavenska akademija, U povodu prijenosa posmrtnih ostataka Antuna Mahnića iz Zagreba u Krk, Krk 2002., 113 str.. // Historijski zbornik. LV. (2002) ; 283.-284. (prikaz, stručni).

101. Bertoša, Slaven.
Fortezze veneziane nel Levante. Esempi di cartografia storica dalla Collezione del Museo Correr, Venezia 1999., 141 str.. // Historijski zbornik. LV. (2002) ; 267.-270. (prikaz, stručni).

102. Bertoša, Slaven.
Lovorka Čoralić, "U gradu Sv. Marka", Golden Marketing, Zagreb 2001., 521 str.. // Historijski zbornik. LV. (2002) ; 273.-276. (prikaz, stručni).

103. Bertoša, Slaven.
Lovorka Čoralić, "Hrvati u procesima mletačke inkvizicije", Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2001., 195 str.. // Historijski zbornik. LV. (2002) ; 276.-278. (prikaz, stručni).

104. Bertoša, Slaven.
Marco Moroni, "Sviluppo e declino di una città ; ; ; marchigiana: Recanati tra XV e XVI secolo", Quaderni di "Proposte e ricerche", br. 5., Ostra Vetere 1990.. // Historijski zbornik. LIII. (2000) ; 225.-226. (prikaz, stručni).

105. Bertoša, Slaven.
Neki južnoistarski toponimi u notarskim zapisima iz XVII. stoljeća. // Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci. XLI.-XLII. (2000) ; 115.-125. (članak, stručni).

106. Bertoša, Slaven.
Mirjana i Petar Strčić, "Život i djelo dr. Ivana Črnčića (1830.-1897.), Povijesno društvo otoka Krka, Mala knjižica "Krčkog zbornika", Knjiga 2., Krk-Dobrinj 1997.. // Časopis za suvremenu povijest. 29 (1997) , 3; 610-611 (prikaz, stručni).

107. Bertoša, Slaven.
Ida Calabi Limentani, "Epigrafia latina", Cisalpino, Milano 1991.. // Historijski zbornik. L. (1997) ; 273.-280. (prikaz, stručni).

108. Bertoša, Slaven.
Neka razmatranja o nakladnistvu (od XV. do XVIII. stoljeca). // Historijski zbornik. XLIX (1996) ; 161-175 (pregledni rad, ostalo).

109. Bertoša, Slaven.
Giuliana Gemelli, "Fernand Braudel e l'Europa universale", Marsilio editori, Venezia 1990.. // Radovi Zavoda za hrvatsku povijest. 28. (1995) ; 358.-361. (prikaz, stručni).

110. Bertoša, Slaven.
Atti, vol. 18, Trieste-Rovigno 1987./88.. // Radovi Zavoda za hrvatsku povijest. 22. (1989) ; 366.-368. (prikaz, stručni).

111. Bertoša, Slaven.
Atti, vol. 17., 1986.-87.. // Radovi Zavoda za hrvatsku povijest. 21. (1988) ; 276.-278. (prikaz, stručni).

112. Bertoša, Slaven.
Radovi Centra za historijska istraživanja u Rovinju (vol. 14., 15. i 16.). // Radovi Zavoda za hrvatsku povijest. 20. (1987) ; 301.-306. (prikaz, stručni).

113. Bertoša, Slaven.
W. G. Hosking, "Local History in England", London - New York 1984., 301 str.. // Historijski zbornik. XL. (1987) ; 437.-438. (prikaz, stručni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Bertoša, Slaven.
Petar Stanković / Pietro Stancovich i Barban u Kandlerovom listu "L'Istria" (1846.-1852.) // Barbanski zapisi, sv. 6. / Bertoša, Slaven (ur.).
Barban : Općina Barban, 2018. 169-197 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Bertoša, Slaven.
Uskočki napad na Belej 1594. // Creski anali: od starine do našega doba, svezak 1. / Bertoša, Slaven (ur.).
Cres : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2018. 56-72 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Bertoša, Slaven.
Momjan u mletačko doba: odabrane teme od XIV. do XVIII. stoljeća // Acta Bullearum III.: Momjan i Istra: lokalna zajednica i regija sjevernog Jadrana (povijest, umjetnost, pravo, antropologija) / Momiano e l'Istria: una comunità e una regione dell'Alto Adriatico (storia, arte, diritto, antropologia), Zbornik međunarodnog znanstvenog skupa / Atti del convegno scientifico internazionale di studi, Momjan / Momiano, 14.-16. VI. 2013. / Limoncin Toth, Lorella (ur.).
Buje-Buie : Pučko otvoreno učilište Buje / Università popolare aperta di Buie, 2017. 57-70 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

4. Bertoša, Slaven.
Etnološke i folklorističke teme u Kandlerovu listu "L'Istria" // Zbornik za narodni život i običaje, knjiga 59.: Istarske i kvarnerske teme / Primorac, Jakša ; Holjevac, Sanja (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2017. 47-69 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Bertoša, Slaven.
O imenovanju nekih mletačkih dužnosnika u Barbanu i Raklju: Michele Angelo Barbini (1767.) i Domenico Coppe (1771.) // Barbanski zapisi, sv. 4. / Bertoša, Slaven (ur.).
Barban : Općina Barban, 2016. 79.-86. (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Bertoša, Slaven.
Obnavljanje palače rašporskog kapetana u Buzetu krajem XVIII. stoljeća // Buzetski zbornik, knj. 42.-43. / Elena Grah Ciliga (ur.).
Buzet, 2016. 41.-45. (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

7. Bertoša, Slaven.
Izvješće o žitu za buzetski fontik (1794.) // Buzetski zbornik, knj. 42.-43. / Elena Grah Ciliga (ur.).
Buzet : "Josip Turčinović" d. o. o., Pazin i Katedra Čakavskog sabora Buzet, 2016. 185.-192. (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

8. Bertoša, Slaven.
Klanjski putevi kuge u 17. stoljeću // Zbornik Društva za povjesnicu Klana, sv. 9. / Šnajdar, Ivan (ur.).
Klana : Društvo za povjesnicu Klana, 2016. 193.-201. (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

9. Bertoša, Slaven.
Novovjekovni migracijski doticaji žitelja Klane, Lisca i Studene s Pulom // Zbornik Društva za povjesnicu Klana, sv. 9. / Šnajdar, Ivan (ur.).
Klana : Društvo za povjesnicu Klana, 2016. 257.-268. (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

10. Bertoša, Slaven.
Škole u Klani i Brezi (1947.-1949.): uspomene jedne učiteljice // Zbornik Društva za povjesnicu Klana, sv. 9. / Šnajdar, Ivan (ur.).
Klana : Društvo za povjesnicu Klana, 2016. 327.-344. (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

11. Bertoša, Slaven - Bradara, Tatjana - Kuzmanović, Nenad.
Pregled priloga za povijest Klane i okolice u svjetlu graničnih oznaka // Zbornik Društva za povjesnicu Klana, sv. 9. / Šnajdar, Ivan (ur.).
Klana : Društvo za povjesnicu Klana, 2016. 229.-256. (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

12. Bertoša, Slaven.
Neki katastici istarskih šuma u XVIII. stoljeću // Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa "Istarsko gospodarstvo jučer i sutra" / Križman Pavlović, Danijela et al. (ur.).
Pazin : Državni arhiv u Pazinu, 2015. 307.-315. (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

13. Bertoša, Slaven.
Juraj Dobrila u suvremenoj istarskoj historiografiji // Dr. Juraj Dobrila (1812.-1882.) i stoljeće Krasne zemlje (1912.-2012.) / Šiklić, Josip (ur.).
Poreč : Biskupija Porečka i Pulska, 2015. 143.-154. (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

14. Bertoša, Slaven.
Tri svećeničke oporuke: Lovre Beloglavca (1542.), Vita Minušića (1571.) i Matije Tankovića (1616.) // Barbanski zapisi, sv. 3. / Bertoša, Slaven (ur.).
Barban : Općina Barban, 2015. 73.-83. (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

15. Bertoša, Slaven.
Rašporski kapetan Alvise Foscari i njegovo izvješće iz 1792. // Buzetski zbornik / Grah Ciliga, Elena (ur.).
Buzet : "Josip Turčinović", d. o. o., Pazin ; Katedra Čakavskog sabora Buzet, 2014. 11.-16. (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

16. Bertoša, Slaven.
Barbanske čete // Barbanski zapisi, sv. 2. / Bertoša, Slaven (ur.).
Barban : Općina Barban, 2014. 57.-67. (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

17. Bertoša, Slaven.
Prodaja kaštela Lupoglava (1895.) // Zbornik Općine Lupoglav 2011./2013. / Baxa, Franko (ur.).
Lupoglav : "Josip Turčinović", d. o. o., Pazin ; Općinsko vijeće Općine Lupoglav, 2013. 21.-33. (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

18. Bertoša, Slaven.
Kronološki pregled historiografije o Lupoglavu i gospoštiji // Zbornik Općine Lupoglav 2011./2013. / Baxa, Franko (ur.).
Lupoglav : "Josip Turčinović" d. o. o., Pazin ; Općinsko vijeće Općine Lupoglav, 2013. 34.-46. (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

19. Bertoša, Slaven.
Teritorijalni, demografski i gospodarski podaci o Barbansko-rakljanskoj gospoštiji u drugoj polovici XVIII. stoljeća // Barbanski zapisi, sv. 1. / Bertoša, Slaven (ur.).
Barban : Libar d. o. o., Pićan, 2013. 59.-70. (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

20. Bertoša, Slaven.
Odjeci djelatnosti članova obitelji Mažuranić u "Našoj slogi" // Ivan Mažuranić (1814.-1890.) i Crna Gora (Zbornik) / Nikčević, Milorad (ur.).
Cetinje-Osijek : HCDP "Croatica-Montenegrina" RH ; CKD Montenegro-Montenegrina u Osijeku & Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje "Vojislav P. Nikčević", Cetinje ; Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 2011. 251.-264 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

21. Bertoša, Slaven.
Mletačka Pula i Pazinska knežija: primjeri migracijskih kretanja u XVII., XVIII. i XIX. stoljeću // Pazinski memorijal, knj. 26.-27. / Šiklić, Josip (ur.).
Pazin : Katedra Čakavskog sabora za povijest Istre Pazin, 2009. 131.-203. (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

22. Bertoša, Slaven.
Razbojnici, ubojice i osuđenici u Istri od početka 16. do kraja 18. stoljeća // Na rubu zakona: društveno i pravno neprihvatljiva ponašanja kroz povijest, Zbornik radova sa znanstvenog kolokvija Dies historiae održanog 13. prosinca 2007. u Zagrebu / Miljan, Suzana (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2009. 149.-190 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

23. Bertoša, Slaven.
Migracijska prožimanja današnjeg Crnogorskog primorja i Pule od XVII. do XIX. stoljeća // Hrvatsko-crnogorski dodiri / crnogorsko-hrvatski dodiri: identitet povijesne i kulturne baštine Crnogorskog primorja / Čoralić, Lovorka (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest ; Matica hrvatska, 2009. 353.-365. (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

24. Bertoša, Slaven.
Migracijska povezanost između šireg riječkog područja i Pule od XVII. do početka XIX. stoljeća // Zbornik Sveti Vid, sv. XIII. / Munić, Darinko (ur.).
Rijeka : Izdavački centar Rijeka, 2008. 19.-46. (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

25. Bertoša, Slaven.
Brest pod Učkom : povijesni prilozi // Zbornik Općine Lupoglav 2007. ; Knjiga šesta / Jakovljević, Božo (ur.).
Lupoglav ; Pazin : Općinsko vijeće Općine Lupoglav, 2007. 33-50 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

26. Bertoša, Slaven.
Semić i njegova prošlost od prapovijesti do 19. stoljeća : prigodom 730. obljetnice prvog spomena imena mjesta 1275. // Zbornik Općine Lupoglav 2007., Knjiga šesta / Jakovljević, Božo (ur.).
Lupoglav, 2007. 11-31 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

27. Bertoša, Slaven.
Vološćani u Puli: prema podacima iz matičnih knjiga od XVII. do XIX. stoljeća // Časopis za povijest Zapadne Hrvatske 2-3 / Bauer Munić, Vesna (ur.).
Rijeka : Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta, 2007. 25-34 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

28. Bertoša, Slaven.
Neki prilozi Danila Klena o povijesti Istre XVI.-XVIII. stoljeća // Rijeka / Munić, Darinko (ur.).
Rijeka : Povijesno društvo Rijeka - Rijeka, 2007. 85.-99. (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

29. Bertoša, Slaven.
Prodaja Rašpora Veneciji (1402.) // Buzetski zbornik, 33(2006) / Jakovljević, Božo (ur.).
Buzet, 2006. 51-57 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

30. Bertoša, Slaven.
Venezianisches und habsburgisches Istrien in der Zeit von 1374 bis 1797 // Mitteilungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Band 27. / Hänsel, Bernhard ; Peter-Röcher, Heidi ; Lewerentz, Annette (ur.).
Berlin : Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, 2006. 145-152 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

31. Bertoša, Slaven.
"Dispacci" i "relazioni" rašporskih kapetana u novome vijeku // Buzetski zbornik, 31(2005) / Jakovljević, Božo (ur.).
Buzet, 2005. 75-104 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

32. Bertoša, Slaven.
Prošlost Rašpora i Rašporskog kapetanata // Buzetski zbornik, 30 / Jakovljević, Božo (ur.).
Buzet, 2004. 21-44 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

33. Bertoša, Slaven.
Puljske matične knjige kao izvor za poznavanje povijesti Buzeta i Buzeštine (1613.-1816.) // Buzetski zbornik, 26(2000) / Jakovljević, Božo (ur.).
Buzet, 2000. 195-212 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Bertoša, Slaven.
"Nati nel medesimo parto": slučajevi rođenja blizanaca u Puli - prema podacima iz novovjekovnih matičnih knjiga // 4. istarski povijesni biennale: "Filii, filiae...": položaj i uloga djece na jadranskom prostoru. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa / Mogorović Crljenko, Marija (ur.).
Poreč : Zavičajni muzej Poreštine ; Državni arhiv u Pazinu ; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - Odjel za humanističke znanosti, 2011. 162.-183. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Bertoša, Slaven.
Kulturalno-antropološki aspekti hajdučkog naseljavanja južne Istre (1671.-1676.) // Lingua Montenegrina - časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja, br. 3 / Čirgić, Adnan (ur.).
Cetinje : Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje, 2009. 381.-406. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Bertoša, Slaven.
Četiri oporuke kao izvor za prošlost Barbana i Barbanštine (1537.-1806.) // 2. istarski povijesni biennale: "Sacerdotes, iudices, notarii...": posrednici među društvenim skupinama, Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa / Budak, Neven (ur.).
Poreč : Pučko otvoreno učilište Poreč - Zavičajni muzej Poreštine ; Državni arhiv u Pazinu ; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - Odjel za humanističke znanosti, 2007. 167.-180. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Bertoša, Slaven.
Nazočnost Francuza u Puli u doba francuske uprave // Napoleon na Jadranu - Napoléon dans l'Adriatique / Zbral in uredil: Janez Šumrada ; Odgovorni urednik: Darko Darovec (ur.).
Kopar-Zadar : Založba Annales, 2006. 97.-112. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Bertoša, Slaven.
Tra le due sponde: migrazioni dall'Emilia-Romagna a Pola (secoli XVII-XIX) // Atti del XXVII Convegno del Centro Studi e Ricerche Antica Provincia Ecclesiastica Ravennate / Tagliaferri, Maurizio (ur.).
Imola : University Press Bologna, 2005. 247.-274 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Bertoša, Slaven.
Ubojstva i smaknuća u Puli (XVII.-XIX. stoljeće) // Acta Histriae, vol. 10. Prispevki z mednarodne znanstvene konference "Govorica nasilja" / Darovec, Darko (ur.).
Kopar : Univerza na Primorskem ; Znanstveno-raziskovalno središče Koper ; Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2002. 63-80 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Bertoša, Slaven.
Doseljenici iz Kopra i njegove okolice u puljskim matičnim knjigama od 1613. do 1817. // Acta Histriae, vol. 9, 2: Prispevki z mednarodne znanstvene konference "1400. letnica Koprske škofije in omembe Slovanov v Istri" / Darovec, Darko (ur.).
Kopar : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko - Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije, 2001. 389.-414 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Bertoša, Slaven.
Oporuka don Antuna Grgorinića (1880.) - prilog poznavanju prošlosti sela Melnice // Barbanski zapisi, sv. 7. / Bertoša, Slaven (ur.).
Barban-Pazin : Općina Barban, Katedra Čakavskog sabora za povijest Istre, Pazin, 2019. 155-164 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Bertoša, Slaven.
Uskočki napad na Belej (1594.) // Creski anali: od starine do našega doba, svezak 1. / Bertoša, Slaven (ur.).
Cres : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Grad Cres et al., 2018. 56-72 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Bertoša, Slaven.
Izvješće istarskoga generalnog providura Girolama Bragadina o Labinštini (1651.) // 1. labinski kulturno-povijesni susreti / Bertoša, Slaven (ur.).
Labin : Grad Labin, 2017. 183-192 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Bertoša, Slaven.
Žminjci u Puli (17.-19. stoljeće) // Libri žminjski, sv. 1. / Glavni urednik: Slavko Krajcar ; urednici: Andrija Mutnjaković i Elvis Orbanić (ur.).
Žminj : Katedra Čakavskog sabora Žminj, 2008. 65.-77. (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Bertoša, Slaven.
Povijesna antroponimija i toponimija Barbanštine i Rakaljštine početkom XIX. stoljeća // Identitet Istre - ishodišta i perspektive. Zbornik radova / Manin, Marino ; Dobrovšak, Ljiljana ; Črpić, Gordan ; Blagoni, Robert (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti, 2006. 85-99 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Bertoša, Slaven.
Mletačko-austrijska granica u dolini rijeke Raše koncem 18. stoljeća // Historijski zbornik / Prlender, Ivica (ur.).
Zagreb : Društvo za hrvatsku povjesnicu, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2005. 61.-75. (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Bertoša, Slaven.
Beram od XVII. do XIX. stoljeća // Beram u prošlosti / Labinjan, Galiano (ur.).
Pazin : Katedra Čakavskog sabora za povijest Istre - Pazin, 2003. 43.-54. (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Bertoša, Slaven.
Novigrađani u Puli: doseljenici, privremenici, prolaznici (1613.-1816.) // Novigrad - Cittanova 599-1999 / Ziherl, Jerica (ur.).
Novigrad - Cittanova : Pučko otvoreno učilište Novigrad ; Universita' popolare aperta, Cittanova, 2002. 115-121 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Bertoša, Slaven.
Pabirci iz prošlosti Sovinjaka (do XIX. stoljeća) // Buzetski zbornik, knjiga četrdeseta / Grah Ciliga, Elena (ur.).
Buzet : "Josip Turčinović", d. o. o, Katedra Čakavskog sabora Buzet, 2013. 47.-85. (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

2. Bertoša, Slaven.
Putovi i ceste Lupoglavštine: prema nekim starim topografskim crtežima iz 19. stoljeća // Zbornik Općine Lupoglav 2011./2013. / Baxa, Franko (ur.).
Lupoglav : "Josip Turčinović" d. o. o., Pazin ; Općinsko vijeće Općine Lupoglav, 2013. 47.-52. (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

3. Bertoša, Slaven.
Nastanjenici iz Fažane i s Brijuna u Puli: prilog poznavanju novovjekovnih migracijskih kontakata u južnoj Istri // Fažanski libar 7 / Urošević, Mirko (ur.).
Fažana : Amforapress Pula - Općina Fažana, 2013. 17-43. (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

4. Bertoša, Slaven.
Pićansko-puljske migracijske dodirne točke u novom vijeku // Pićanska biskupija i Pićanština - zbornik radova međunarodnog skupa održanog 23. i 24. listopada 2008. / Matijašić, Robert (ur.).
Pazin : Državni arhiv u Pazinu, Općina Pićan, 2012. 77.-89. (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

5. Bertoša, Slaven.
Račice - povijesni fragmenti od srednjega vijeka do XIX. stoljeća // Buzetski zbornik, knjiga trideset deveta / Grah Ciliga, Elena (ur.).
Buzet : "Josip Turčinović" d. o. o., Pazin i Katedra Čakavskog sabora Buzet, 2012. 29.-53. (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

6. Bertoša, Slaven.
Prilozi o vrhuvskoj prošlosti (XI.-XIX. stoljeće) // Buzetski zbornik / Grah Ciliga, Elena (ur.).
Buzet : "Josip Turčinović" d. o. o., Pazin - Katedra Čakavskog sabora Buzet, 2011. 35.-50. (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

7. Bertoša, Slaven; Bradara, Tatjana; Kuzmanović, Nenad.
Granične oznake na Buzeštini: materijalni ostaci kulturno-povijesnog nasljeđa // Buzetski zbornik / Grah Ciliga, Elena (ur.).
Buzet, 2011. 111.-131. (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

8. Bertoša, Slaven.
Valput Furlanić i njegov rukopis o Buzetu i Buzeštini (1815.) // Buzetski zbornik, knj. 36. / Jakovljević, Božo (ur.).
Buzet : "Josip Turčinović" d. o. o., Pazin - Katedra Čakavskog sabora, Buzet - Pučko otvoreno učilište "Augustin Vivoda", Buzet, 2009. 33.-46. (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

9. Bertoša, Slaven.
Juraj Furlanić i njegova "Zbirka o službi kapetana-valputa, kasnije pukovnika rašporskih sela" // Buzetski zbornik / Jakovljević, Božo (ur.).
Buzet : "Josip Turčinović" d. o. o., Pazin ; Katedra Čakavskog sabora, Buzet ; Pučko otvoreno učilište "Augustin Vivoda", Buzet, 2008. 47.-56. (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

10. Bertoša, Slaven.
Neki podaci o prošlosti Tinjanštine od XVII. do XIX. stoljeća s posebnim osvrtom na migracije prema Puli // Tinjanski zbornik / Šiklić, Josip (ur.).
Tinjan : Matica hrvatska Pazin - Poglavarstvo Općine Tinjan, 2005. 23.-33. (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

11. Bertoša, Slaven.
Prošlost Boljuna i Vranje u De Franceschijevom prikazu kaštela Raške doline // Zbornik Općine Lupoglav 5(2005) / Jakovljević, Božo (ur.).
Lupoglav, 2005. 22-35 (predavanje,objavljeni rad,stručni).

12. Bertoša, Slaven.
Prošlost Lupoglava u svjetlu De Franceschijevog prikaza kaštela Raške doline // Zbornik Općine Lupoglav, 5(2005) / Jakovljević, Božo (ur.).
Lupoglav, 2005. 36-56 (predavanje,objavljeni rad,stručni).

13. Bertoša, Slaven.
Fragmenti iz prošlosti Črnoga grada i Beloga grada // Buzetski zbornik, 29(2003) / Jakovljević, Božo (ur.).
Buzet, 2003. 23-30 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

14. Bertoša, Slaven.
Teme iz prošlosti Lupoglava i njegovog područja od 11. do 19. stoljeća // Zbornik Općine Lupoglav 4(2003) / Jakovljević, Božo (ur.).
Lupoglav, 2003. 21-34 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

15. Bertoša, Slaven.
Crtice iz prošlosti Učke // Zbornik Općine Lupoglav 4(2003) / Jakovljević, Božo (ur.).
Lupoglav, 2003. 35-44 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

16. Bertoša, Slaven.
Doseljenici u Pulu "A Parte Imperij": primjer Gračišća (1613.-1817.) // Gračaški zbornik / Šiklić, Josip (ur.).
Pazin : Skupština udruga Matice hrvatske Istarske županije, 2002. 33.-46. (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

17. Bertoša, Slaven.
Neka obilježja matičnih knjiga grada Pule s osvrtom na prezimena sjeverne Istre (XVII.-XIX. stoljeće) // Buzetski zbornik 28(2002) / Jakovljević, Božo (ur.).
Buzet, 2002. 73-93 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

18. Bertoša, Slaven.
Novi prilozi za poznavanje prošlosti Boljuna i Vranje od XVII. do XIX. stoljeća // Zbornik Općine Lupoglav 3(2001) / Jakovljević, Božo (ur.).
Lupoglav, 2001. 131-147 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Bertoša, Slaven.
Pula u XVII. i XVIII. stoljeću: društvene, demografske i etničke promjene / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 4. svibnja 2000., 653 str. Voditelj: Raukar, Tomislav.
 
  Magistarski radovi
 

1. Bertoša, Slaven.
Gospodarske i društvene prilike u puljskoj komuni od početka do polovice XVII. stoljeća / magistarski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 26. veljače 1997., 225 str. Voditelj: Raukar, Tomislav.
 
  Diplomski radovi
 

1. Bertoša, Slaven.
Pola e l'agro polese nella prima meta' del Seicento: lineamenti di una storia economica, etnica e sociale / diplomski rad.
Venecija : Facolta' di Lettere e Filosofia, 22.02. 1996., 185 str. Voditelj: Scarabello, Giovanni.

2. Bertoša, Slaven.
Kuga u Istri u srednjem vijeku (europski kontekst epidemija) / diplomski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 01.07. 1992., 46 str. Voditelj: Raukar, Tomislav.
 
  Druge vrste radova
 

1. Bertoša, Slaven.
In memoriam. Napustio nas je doktor Leo Kovač: cijenjeni puljski liječnik i prijatelj svojih pacijenata, 2019. (in memoriam).

2. Bertoša, Slaven.
Albertini, Giorgio-Maria, 2018. (enciklopedijska natuknica).

3. Bertoša, Slaven.
Angelini, Giuseppe, 2018. (enciklopedijska natuknica).

4. Bertoša, Slaven.
Bocchina, Francesco-Alessio, 2018. (enciklopedijska natuknica).

5. Bertoša, Slaven.
Brigido, Pompeo IV., 2018. (enciklopedijska natuknica).

6. Bertoša, Slaven.
Carli, Gian-Stefano, 2018. (enciklopedijska natuknica).

7. Bertoša, Slaven.
Dandolo, Silvestro, 2018. (enciklopedijska natuknica).

8. Bertoša, Slaven.
Furlanić, Juraj (Furlanicchio, Giorgio), 2018. (enciklopedijska natuknica).

9. Bertoša, Slaven.
Gravisi, Girolamo, 2018. (enciklopedijska natuknica).

10. Bertoša, Slaven.
Juras, Ivan-Dominik, 2018. (enciklopedijska natuknica).

11. Bertoša, Slaven.
Lazarić, Josip, 2018. (enciklopedijska natuknica).

12. Bertoša, Slaven.
Loredan Balbi, Teodoro, 2018. (enciklopedijska natuknica).

13. Bertoša, Slaven.
Nobile, Pietro, 2018. (enciklopedijska natuknica).

14. Bertoša, Slaven.
Petronio, Benedetto, 2018. (enciklopedijska natuknica).

15. Bertoša, Slaven.
Sbisà, Sebastiano, 2018. (enciklopedijska natuknica).

16. Bertoša, Slaven.
Stanković, Petar/Stancovich, Pietro, 2018. (enciklopedijska natuknica).

17. Bertoša, Slaven.
Totto, Michele Nazario de, 2018. (enciklopedijska natuknica).

18. Bertoša, Slaven.
Tranquilli, Francesco-Saverio, 2018. (enciklopedijska natuknica).

19. Bertoša, Slaven.
Turini, Pietro, 2018. (enciklopedijska natuknica).

20. Bertoša, Slaven.
Voltić, Josip/Voltiggi, Giuseppe, 2018. (enciklopedijska natuknica).

21. Bertoša, Slaven.
Zonca, Giannandrea dalla, 2018. (enciklopedijska natuknica).

22. Bertoša, Slaven; Vrandečić, Josip.
Aldini, Antonio, 2018. (enciklopedijska natuknica).

23. Bertoša, Slaven; Vrandečić, Josip.
Foscolo, Ugo (Niccolò), 2018. (enciklopedijska natuknica).

24. Bertoša, Slaven.
Obilazeći cresku Tramuntanu: selo Filozići (I. dio), 2017. (popularan rad).

25. Lovrinić, Nikola; Radoš-Perković, Katja; Bertoša, Slaven.
Arie noue del 1741, 2011. (transkripcija arhivskog dokumenta (stihova)).

26. Bertoša, Slaven.
Sustavan arhivski rad, 9. srpnja 2010. (prigodni osvrt).

27. Bertoša, Slaven.
Bertoša, 2008. (enciklopedijska natuknica).

28. Bertoša, Slaven.
Osnutak sela Valture (1648.), 2007. (znanstveno-popularni).

29. Bertoša, Miroslav; Bertoša, Slaven.
Luciani, Tomaso, 2005. (enciklopedijska natuknica).

30. Bertoša, Miroslav; Bertoša, Slaven.
Tomasini, Giacomo Filippo, 2005. (enciklopedijska natuknica).

31. Bertoša, Slaven.
Crkva Majke Božje od Zdravlja u Hreljićima, 2005. (znanstveno-popularni).

32. Bertoša, Slaven.
Buzetski zbornik - preko 30 godina tradicije, 2005. (predgovor).

33. Bertoša, Slaven.
Austrijsko Carstvo, 2005. (enciklopedijska natuknica).

34. Bertoša, Slaven.
Austro-Ugarska Monarhija, 2005. (enciklopedijska natuknica).

35. Bertoša, Slaven.
Balbi, 2005. (enciklopedijska natuknica).

36. Bertoša, Slaven.
Barbabianca, 2005. (enciklopedijska natuknica).

37. Bertoša, Slaven.
Barbarigo, 2005. (enciklopedijska natuknica).

38. Bertoša, Slaven.
Barbaro, 2005. (enciklopedijska natuknica).

39. Bertoša, Slaven.
Barbo, 2005. (enciklopedijska natuknica).

40. Bertoša, Slaven.
Batel (Battel), Josip Antun, 2005. (enciklopedijska natuknica).

41. Bertoša, Slaven.
Bečki kongres, 2005. (enciklopedijska natuknica).

42. Bertoša, Slaven.
Bembo, 2005. (enciklopedijska natuknica).

43. Bertoša, Slaven.
Bembo, Davide, 2005. (enciklopedijska natuknica).

44. Bertoša, Slaven.
Bertoši, 2005. (enciklopedijska natuknica).

45. Bertoša, Slaven.
Biancini, Pier Antonio, 2005. (enciklopedijska natuknica).

46. Bertoša, Slaven.
Brigido, 2005. (enciklopedijska natuknica).

47. Bertoša, Slaven.
Calafati, Angelo Marino, 2005. (enciklopedijska natuknica).

48. Bertoša, Slaven.
Caldana, 2005. (enciklopedijska natuknica).

49. Bertoša, Slaven.
Cambraiska liga, 2005. (enciklopedijska natuknica).

50. Bertoša, Slaven.
Campoformijski mir, 2005. (enciklopedijska natuknica).

51. Bertoša, Slaven.
Candiano, Pietro II., 2005. (enciklopedijska natuknica).

52. Bertoša, Slaven.
Cimmariotti, 2005. (enciklopedijska natuknica).

53. Bertoša, Slaven.
Cipriani di Cormons, 2005. (enciklopedijska natuknica).

54. Bertoša, Slaven.
Contarini, 2005. (enciklopedijska natuknica).

55. Bertoša, Slaven.
Corner (Cornaro), 2005. (enciklopedijska natuknica).

56. Bertoša, Slaven.
Dell'Oca, Zuan'Antonio, 2005. (enciklopedijska natuknica).

57. Bertoša, Slaven.
Diferencije, 2005. (enciklopedijska natuknica).

58. Bertoša, Slaven.
Doria, 2005. (enciklopedijska natuknica).

59. Bertoša, Slaven.
Dužd, 2005. (enciklopedijska natuknica).

60. Bertoša, Slaven.
Emo, 2005. (enciklopedijska natuknica).

61. Bertoša, Slaven.
Fontik, 2005. (enciklopedijska natuknica).

62. Bertoša, Slaven.
Foscarini, 2005. (enciklopedijska natuknica).

63. Bertoša, Slaven.
Furlanić, Juraj, 2005. (enciklopedijska natuknica).

64. Bertoša, Slaven.
Giorgini, Bartolomeo, 2005. (enciklopedijska natuknica).

65. Bertoša, Slaven.
Glavinić, Franjo, 2005. (enciklopedijska natuknica).

66. Bertoša, Slaven.
Gravisi, 2005. (enciklopedijska natuknica).

67. Bertoša, Slaven.
Grimani, 2005. (enciklopedijska natuknica).

68. Bertoša, Slaven.
Gruber, Dane, 2005. (enciklopedijska natuknica).

69. Bertoša, Slaven.
Gusari, 2005. (enciklopedijska natuknica).

70. Bertoša, Slaven.
Herbatik, 2005. (enciklopedijska natuknica).

71. Bertoša, Slaven.
Kapodistrias, Joannis Antonios, 2005. (enciklopedijska natuknica).

72. Bertoša, Slaven.
Karatada, 2005. (enciklopedijska natuknica).

73. Bertoša, Slaven.
Kružić, Petar, 2005. (enciklopedijska natuknica).

74. Bertoša, Slaven.
Lazzarini, 2005. (enciklopedijska natuknica).

75. Bertoša, Slaven.
Leobenski preliminarni mir, 2005. (enciklopedijska natuknica).

76. Bertoša, Slaven.
Loredan, 2005. (enciklopedijska natuknica).

77. Bertoša, Slaven.
Loredan-Balbi, Teodoro, 2005. (enciklopedijska natuknica).

78. Bertoša, Slaven.
Loredanske terminacije, 2005. (enciklopedijska natuknica).

79. Bertoša, Slaven.
Majer, Francesco, 2005. (enciklopedijska natuknica).

80. Bertoša, Slaven.
Malipiero, Marin, 2005. (enciklopedijska natuknica).

81. Bertoša, Slaven.
Marinoni, 2005. (enciklopedijska natuknica).

82. Bertoša, Slaven.
Marsich, Angelo, 2005. (enciklopedijska natuknica).

83. Bertoša, Slaven.
Mitis, Silvio, 2005. (enciklopedijska natuknica).

84. Bertoša, Slaven.
Mletačka Republika, 2005. (enciklopedijska natuknica).

85. Bertoša, Slaven.
Montecuccoli, 2005. (enciklopedijska natuknica).

86. Bertoša, Slaven.
Moreschi, Horatio, 2005. (enciklopedijska natuknica).

87. Bertoša, Slaven.
Morosini, 2005. (enciklopedijska natuknica).

88. Bertoša, Slaven.
Morteani, Luigi, 2005. (enciklopedijska natuknica).

89. Bertoša, Slaven.
Mosconi, 2005. (enciklopedijska natuknica).

90. Bertoša, Slaven.
Napoleon I. Bonaparte, 2005. (enciklopedijska natuknica).

91. Bertoša, Slaven.
Napoleonski ratovi, 2005. (enciklopedijska natuknica).

92. Bertoša, Slaven.
Negri, 2005. (enciklopedijska natuknica).

93. Bertoša, Slaven.
Olmo, Fortunato D., 2005. (enciklopedijska natuknica).

94. Bertoša, Slaven.
Orseolo, Pietro II., 2005. (enciklopedijska natuknica).

95. Bertoša, Slaven.
Pazinska knežija, 2005. (enciklopedijska natuknica).

96. Bertoša, Slaven.
Petronio, Prospero, 2005. (enciklopedijska natuknica).

97. Bertoša, Slaven.
Pisani, Vettore, 2005. (enciklopedijska natuknica).

98. Bertoša, Slaven.
Povijest: Mletačka i austrijska Istra u XVI. stoljeću ; Mletačka i austrijska Istra u XVII. i XVIII. stoljeću, 2005. (enciklopedijska natuknica).

99. Bertoša, Slaven.
Rampel, 2005. (enciklopedijska natuknica).

100. Bertoša, Slaven.
Rašpor, 2005. (enciklopedijska natuknica).

101. Bertoša, Slaven.
Rašporski kapetan, 2005. (enciklopedijska natuknica).

102. Bertoša, Slaven.
Renier, 2005. (enciklopedijska natuknica).

103. Bertoša, Slaven.
Rektori, 2005. (enciklopedijska natuknica).

104. Bertoša, Slaven.
Rotta, 2005. (enciklopedijska natuknica).

105. Bertoša, Slaven.
Sanudo, Marin, 2005. (enciklopedijska natuknica).

106. Bertoša, Slaven.
Schönbrunnski mir, 2005. (enciklopedijska natuknica).

107. Bertoša, Slaven.
Sestan, Ernesto, 2005. (enciklopedijska natuknica).

108. Bertoša, Slaven.
Sinković, 2005. (enciklopedijska natuknica).

109. Bertoša, Slaven.
Sočeda, 2005. (enciklopedijska natuknica).

110. Bertoša, Slaven.
Solitro, Vicko, 2005. (enciklopedijska natuknica).

111. Bertoša, Slaven.
Stratioti, 2005. (enciklopedijska natuknica).

112. Bertoša, Slaven.
Tamaro, Attilio, 2005. (enciklopedijska natuknica).

113. Bertoša, Slaven.
Tamaro, Marco, 2005. (enciklopedijska natuknica).

114. Bertoša, Slaven.
Tradonico, Pietro, 2005. (enciklopedijska natuknica).

115. Bertoša, Slaven.
Uskočki rat, 2005. (enciklopedijska natuknica).

116. Bertoša, Slaven.
Valput, 2005. (enciklopedijska natuknica).

117. Bertoša, Slaven.
Venecija, 2005. (enciklopedijska natuknica).

118. Bertoša, Slaven.
Venier, 2005. (enciklopedijska natuknica).

119. Bertoša, Slaven.
Venier, Sebastiano, 2005. (enciklopedijska natuknica).

120. Bertoša, Slaven.
Vergottini, Giovanni de, 2005. (enciklopedijska natuknica).

121. Bertoša, Slaven.
Verzi, 2005. (enciklopedijska natuknica).

122. Bertoša, Slaven.
Wachsenstein, von, de, 2005. (enciklopedijska natuknica).

123. Bertoša, Slaven.
Walderstein, von, de, 2005. (enciklopedijska natuknica).

124. Bertoša, Slaven; Dobrić, Bruno; Juričić-Čargo, Daniela.
Habsburgovci, 2005. (enciklopedijska natuknica).

125. Bertoša, Slaven; Žitko, Salvator.
De Totto, 2005. (enciklopedijska natuknica).

126. Bertoša, Slaven.
Knez Klisa i Lupoglava: povijesne crtice o Petru Kruzicu, 2004. (popularno-znanstveni).

127. Bertoša, Slaven.
Horatio Moreschi - šišanski arcipret iz XVII. stoljeća, 2004. (znanstveno-popularni).

128. Bertoša, Slaven.
O samostanu Svetog Teodora u Puli, 2003. (znanstveno-popularni).

129. Bertoša, Slaven.
Blažen tko te donosi - proklet tko te šalje, 2003. (znanstveno-popularni).

130. Bertoša, Slaven.
O obilježavanju blagdana Sv. Antuna Padovanskog u XVIII. stoljeću, 2002. (znanstveno-popularni).

131. Bertoša, Slaven.
Neobične smrti: zanimljivi zapisi iz matičnih knjiga umrlih grada Pule XVII.-XIX. stoljeća, 2002. (znanstveno-popularni).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Mavrić Antić, Roberta.
Barbanac Petar Stanković / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, 27.09. 2018, 35 str. Voditelj: Bertoša, Slaven.

2. Paronić, Samanta.
Demografska slika Župe Barban u XIX. stoljeću kroz prizmu matičnih knjiga / doktorska disertacija.
Zadar : Poslijediplomski doktorski studij „Jadran – poveznica među kontinentima“, 16.11. 2018, 382 str. Voditelj: mentor: Bertoša, Slaven, sumentor: Mithad Kozličić.

3. Ćutić Gorup, Maja.
Protestantizam u Pazinskoj knežiji: odjeci ili pokret? / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 21. svibanj 2012., 225 str. Voditelj: Bertoša, Slaven.

4. Klimeš, Martina.
Doseljavanje Čeha u Hrvatsku i na područje grada Daruvara / diplomski rad.
Pula : Odjel za obrazovanje učitelja i odgojitelja, 27. siječnja 2009., 43 str. Voditelj: Bertoša, Slaven.

5. Benić, Kristian.
Prostor Sjevernog Jadrana i Gorske Hrvatske u konfliktu s Osmanskim Carstvom / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 22. prosinca 2008., 103 str. Voditelj: Bertoša, Slaven.

6. Radović, Nevena.
Fra Luka Ibrišimović & oslobođenje Slavonije od Turaka / diplomski rad.
Pula : Odjel za humanističke znanosti, 5. srpnja 2007., 46 str. Voditelj: Bertoša, Slaven.

7. Doblanović, Danijela.
Savičenta kroz matične knjige umrlih od 1791. do 1841. / diplomski rad.
Pula : Filozofski fakultet, 20.07. 2004., 74 str. Voditelj: Bertoša, Slaven.

8. Ujčić, Tajana.
Materijalno i društveno stanje graničnih istarskih kaštela Savičente i Žminja u knjizi vizitacije porečkog biskupa Giovannija Lippomana iz 1603. / diplomski rad.
Pula : Filozofski fakultet, 12. 12. 2000., 45 str. Voditelj: Bertoša, Slaven.
 
  Prevodilaštvo
 

1. Cozzi, Gaetano; Knapton, Michael; Scarabello, Giovanni.
Povijest Venecije : Sv. 2 .
Zagreb : Izdanja Antibarbarus, 2007 (monografija).

2. Ortalli, Gherardo; Cracco, Giorgio; Cozzi, Gaetano; Knapton, Michael.
Povijest Venecije : Sv. 1 .
Zagreb : Izdanja Antibarbarus d. o. o., 2007 (monografija).

3. Predonzani, Pietro.
Gospodarska rasprava s praktičnim uputama ratarima .
Zagreb : Dom i svijet ; Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007 (monografija).