Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

prof. dr. sc. Slaven Bertoša

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju
Lokacija: Katedra za novovjekovnu povijest
E-mail: E-mail
Organizacijska jedinica: Katedra za ranonovovjekovnu povijest

Nastava

preddiplomski

diplomski

integrirani preddiplomski i diplomski

Konzultacije

- prije i nakon svakog predavanja

- u terminima ispitnih rokova

- prema posebnom dogovoru e-mailom

Profesionalni interesi i članstva

Profesionalni interesi: srednjovjekovna i novovjekovna povijest Istre i Kvarnera, matične knjige, stari kašteli, napuštena naselja, usmena povijest, mikropovijest

Izabrani projekti

- Krčka galija u Lepantskoj bitci (2017.-2020.)

Hobiji i osobni interesi

terenska istraživanja

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Gordana Čalić Šverko, "Život na sjeveru", Buzet 2016., 352 str.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Giovanna Jerolimić, "Otoci Cres i Lošinj u doba francuske vlasti", Otočki ljetopis Cres-Lošinj, br. 16, Katedra Čakavskog sabora Cres-Lošinj, Mali Lošinj 2019., 132 str.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Munski grad: dosadašnja istraživanja i spoznaje

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Dvije rakljanske oporuke - don Gašpara Klunića (1579.) i don Ambroza Bolkovića (1665.)

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
"Barban i Barbanština od prapovijesti do danas": 9. Memorijal Petra Stankovića "Barban u srcu"

Matične knjige grada Pule u doba Ilirskih provincija (1809.-1813.)

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Batelov popis barbanskih i rakljanskih bilježnika (1502.-1811.)

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Creska crkva sv. Salvadura: vrijedan kulturno-povijesni spomenik

Bertoša, Slaven
Stručni radovi, 2020.

Valdi Glavić, "Štorija ud Poja", Pazin-Ročko Polje 2016., 223 str.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2020.

O izvanrednim troškovima rašporskog kapetana (1794.)

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Mletački inženjer Pietro di Santa Colomba i njegov opis strateške važnosti Buzeta, Draguća, Roča i Huma (1646.)

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Život i smrt u Barbanu u XIX. stoljeću (predgovor knjizi Samante Paronić "Župa Barban u XIX. stoljeću. Demografska slika kroz prizmu matičnih knjiga")

Bertoša, Slaven
, 2020.

Neki prilozi za poznavanje prošlosti župne crkve sv. Nikole u Barbanu

Bertoša, Slaven
Poglavlja u knjigama, 2020.

Znamenito mjesto naše nacionalne povijesti: Jurandvor

Bertoša, Slaven
Stručni radovi, 2019.

Gospodarima prošlosti ne treba učiteljica života - intervju: prof. emeritus Miroslav Bertoša, povjesničar, proučavatelj i istraživatelj prošlosti

Bertoša, Slaven
, 2019.

Holandski vojnici na Brijunima (1617.)

Bertoša, Slaven
Poglavlja u knjigama, 2019.

Dvegrajski zbornik, br. 4

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2019.

Oporuka don Antuna Grgorinića (1880.) - prilog poznavanju prošlosti sela Melnice

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
"Barban i Barbanština od prapovijesti do danas", 8. memorijal Petra Stankovića "Barban u srcu"

In memoriam. Napustio nas je doktor Leo Kovač: cijenjeni puljski liječnik i prijatelj svojih pacijenata

Bertoša, Slaven
, 2019.

Nikola Čolak, "Regesti Marittimi Croati/Hrvatski pomorski regesti", sv. III., ured. Zrinka Podhraški Čizmek, Split 2017.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2018.

Uskočki napad na Belej 1594.

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
Creski anali: od starine do našega doba

Il Castello di Mune: stato attuale delle ricerche e delle conoscenze

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Stoljeća istarskih šuma: od davnih spomena do suvremenog doba

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Sjećanje na boravak u Osnovnoj školi „Neven Kirac“ (1973.-1981.)

Bertoša, Slaven
Poglavlja u knjigama, 2018.

Kanfanar - riznica znanja. Znanstveno-stručni susreti "Crtice iz povijesti Kanfanarštine" - važan doprinos boljem poznavanju naše zavičajne prošlosti

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2018.

Zonca, Giannandrea dalla

Bertoša, Slaven
, 2018.

Voltić, Josip/Voltiggi, Giuseppe

Bertoša, Slaven
, 2018.

Turini, Pietro

Bertoša, Slaven
, 2018.

Tranquilli, Francesco-Saverio

Bertoša, Slaven
, 2018.

Totto, Michele Nazario de

Bertoša, Slaven
, 2018.

Stanković, Petar/Stancovich, Pietro

Bertoša, Slaven
, 2018.

Sbisà, Sebastiano

Bertoša, Slaven
, 2018.

Petronio, Benedetto

Bertoša, Slaven
, 2018.

Nobile, Pietro

Bertoša, Slaven
, 2018.

Loredan Balbi, Teodoro

Bertoša, Slaven
, 2018.

Lazarić, Josip

Bertoša, Slaven
, 2018.

Juras, Ivan-Dominik

Bertoša, Slaven
, 2018.

Gravisi, Girolamo

Bertoša, Slaven
, 2018.

Furlanić, Juraj (Furlanicchio, Giorgio)

Bertoša, Slaven
, 2018.

Foscolo, Ugo (Niccolò)

Bertoša, Slaven ; Vrandečić, Josip
, 2018.

Dandolo, Silvestro

Bertoša, Slaven
, 2018.

Carli, Gian-Stefano

Bertoša, Slaven
, 2018.

Ususret novim promjenama: 80-e godine

Bertoša, Slaven
Poglavlja u knjigama, 2018.

Eksperimentalna osnovna škola "Neven Kirac" 60-ih i 70-ih godina XX. stoljeća

Bertoša, Slaven
Poglavlja u knjigama, 2018.

Temelji za budućnost: Narodna osmogodišnja škola "Neven Kirac" kao vrsna eksperimentalna obrazovna ustanova

Bertoša, Slaven
Poglavlja u knjigama, 2018.

Prva godina rada nove škole (1951./1952.) i stvaranje ideje o njezinom imenu

Bertoša, Slaven
Poglavlja u knjigama, 2018.

Osnutak hrvatske škole nakon Drugog svjetskog rata: prijelazni period od 1945. do 1951.

Bertoša, Slaven
Poglavlja u knjigama, 2018.

Škola u doba Italije: od 1918. do 1943.

Bertoša, Slaven
Poglavlja u knjigama, 2018.

Uskočki napad na Belej (1594.)

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
Creski anali: od starine do našega doba

Brigido, Pompeo IV.

Bertoša, Slaven
, 2018.

Bocchina, Francesco-Alessio

Bertoša, Slaven
, 2018.

Angelini, Giuseppe

Bertoša, Slaven
, 2018.

Aldini, Antonio

Bertoša, Slaven ; Vrandečić, Josip
, 2018.

Albertini, Giorgio-Maria

Bertoša, Slaven
, 2018.

Fragmenti buzetske prošlosti u srednjem i novom vijeku

Bertoša, Slaven
Autorske knjige, 2018.

Karojba i okolica na prijelazu iz XIX. u XX. stoljeće

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Obilazeći cresku Tramuntanu: selo Filozići (II. dio)

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2018.

O prošlosti Šibenčana: Kristijan Juran, "Stari i novi stanovnici Šibenika i njegovih predgrađa u drugoj polovici 17. i početkom 18. stoljeća", Državni arhiv u Šibeniku, Šibenik 2016.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2018.

Inge Solis, "Crkve i kapele cresko-lošinjskog arhipelaga", I. dio: Grad Cres, Cres 2014. i Marijana Dlačić, "Crkve i kapele cresko-lošinjskog arhipelaga", II. dio: Grad Mali Lošinj, Mali Lošinj 2016.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2018.

Lik i djelo mons. dr. Bože Milanovića (1890.-1980.)

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Petar Stanković / Pietro Stancovich i Barban u Kandlerovom listu "L'Istria" (1846.-1852.)

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
7. Memorijal Petra Stankovića "Barban u srcu"

Marko Jelenić, "Kanfanar 1811.-1825. Demografska kretanja i svakodnevica u životu jedne župe", Kanfanar 2017.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2017.

L'erudito Giuseppe Antonio Battel e il suo elenco di notai di Barbana e Rachele (1502-1811)

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Dvegrajski zbornik, sv. 3.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2017.

Jasminka Ćus-Rukonić, "Utvrde cresko-lošinjskog otočja od pretpovijesti do današnjih dana", Mali Lošinj 2013.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2017.

Etnološke i folklorističke teme u Kandlerovu listu "L'Istria"

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
Etnološke i folklorističke znanosti u Kvarnerskom primorju i Istri u 19. i 20. stoljeću

Izvješće istarskoga generalnog providura Girolama Bragadina o Labinštini (1651.)

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
1. labinski kulturno-povijesni susreti

Mune u novom vijeku (s posebnim osvrtom na iseljavanja prema Puli)

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Zbornik Lovranšćine, knjiga 4., Lovran 2016., 309 str.

Bertoša, Slaven
Stručni radovi, 2017.

Važan doprinos Josipa Celića poznavanju paške prošlosti: "Pag kroz rukopis Gjure Szabe", Pag 2015. i "Stanovništvo grada Paga za francuske uprave prema anagrafu iz 1810.", Pag 2016.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2017.

Nerezinsko brodovlje = Il naviglio di Neresine = The ships of Nerezine

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2017.

Sutivanac u Uskočkom ratu : epizoda iz 1616.

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Padova i Vodiska - davno napuštena creska sela

Bertoša, Slaven
Stručni radovi, 2017.

Momjan u mletačko doba: odabrane teme od XIV. do XVIII. stoljeća

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
Momjan i Istra: lokalna zajednica i regija sjevernog Jadrana (povijest, umjetnost, pravo, antropologija) / Momiano e l'Istria: una comunità e una regione dell'Alto Adriatico (storia, arte, diritto, antropologia)

Obilazeći cresku Tramuntanu: selo Filozići (I. dio)

Bertoša, Slaven
, 2017.

Zanimljivosti iz matičnih knjiga grada Pule u novom vijeku / Curiosities from the Registers of Baptisms, Marriages and Deaths of the City of Pula in the Modern Period

Bertoša, Slaven
Poglavlja u knjigama, 2017.

Novi zbornik o sastanku velikih sila: "Bečki kongres 1814./1815. Historiografske refleksije o 200. obljetnici", prir. Marko Trogrlić i Edi Miloš, Zagreb-Split 2016.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2017.

Novi fragmenti o labinskoj novovjekovnoj prošlosti: Samanta Paronić, "Društvene prilike u labinskoj komuni u doba mletačke uprave", Zagreb 2016.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2017.

Marcantonio Poiana i njegov opis lupoglavskog i boljunskog područja (1629.)

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Neki fragmenti iz prošlosti Lesišćine

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Nove spoznaje o mletačkoj pljački Lupoglava (1782.)

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

I libri parrocchiali della città di Pola dell'età moderna: problematiche, metodologie, approcci

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Marko Medved, "Riječka crkva u razdoblju fašizma. Nastanak biskupije i prvi talijanski upravitelji ", Zagreb 2015., 751 str.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2016.

Ekonomska i ekohistorija - časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, vol. IX., br. 9, Zagreb-Samobor 2013., 210 str.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2016.

Mladen Bastijanić Cicuta, "Obitelj Cicuta s Krka u pomorskim bitkama kroz stoljeća", Krk 2016., 154 str.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2016.

Demografska povijest Paga: Josip Celić, "Stanovništvo grada Paga za francuske uprave po anagrafu iz 1810.", Pag 2016., 174 str.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2016.

Ignazio Gaetano de Buset. Visita spirituale del 1788 in Istria / Ignacije Kajetan Buzetski. Duhovna vizitacija iz 1788. godine u Istri, a cura di / priredio Elvis Orbanić, Città del Vaticano 2016.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2016.

Medicinsko osoblje u Puli

Bertoša, Slaven
Poglavlja u knjigama, 2016.

Javni službenici grada Pule

Bertoša, Slaven
Poglavlja u knjigama, 2016.

Biskupi i prosvjetitelji Giovanni Andrea Balbi (Nin i Pula) i Teodoro Loredan Balbi (Novigrad istarski)

Bertoša, Slaven
Poglavlja u knjigama, 2016.

Puljski uglednici i poduzetnici: građanska obitelj Marinoni

Bertoša, Slaven
Poglavlja u knjigama, 2016.

Istarski plemići iz roda Brigido i njihov zaslužnik Pompeo IV. (1729.-1811.)

Bertoša, Slaven
Poglavlja u knjigama, 2016.

Prilog poznavanju prošlosti otoka i grada Paga : Josip Celić, "Pag kroz rukopis Gjure Szabe", Matica hrvatska - Ogranak Pag, Pag 2015., 78 str. + 37 slikovnih priloga

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2016.

Granice u Istri od prapovijesti do konca XVIII. stoljeća

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Pamte je mnoge generacije učenika: o Zori Bertoša, jednoj od prvih poslijeratnih učiteljica u Puli

Bertoša, Slaven
Stručni radovi, 2016.

Škole u Klani i Brezi (1947.-1949.): uspomene jedne učiteljice

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
Kulturno-znanstveni skup „XXI. dani dr. Matka Laginje“

Novovjekovni migracijski doticaji žitelja Klane, Lisca i Studene s Pulom

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
Kulturno-znanstveni skup „XIX. dani dr. Matka Laginje“

Klanjski putevi kuge u 17. stoljeću

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
Kulturno-znanstveni skup „XX. dani dr. Matka Laginje“

Matija Nežić, "Minjera: pregled rudarske i prerađivačke djelatnosti podno Sovinjaka"

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2016.

Izvješće o žitu za buzetski fontik (1794.)

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
46. znanstveni skup "Buzetski dani" 2015.

Obnavljanje palače rašporskog kapetana u Buzetu krajem XVIII. stoljeća

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
45. znanstveni skup "Buzetski dani" 2014.

Subotina 2013.: 44. znanstveni skup "Buzetski dani 2013.", gradska vijećnica Grada Buzeta, Narodni dom, Buzet, 6. rujna 2013.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2016.

Neka mletačka izvješća o Rašporskom kapetanatu (XIV.-XVI. stoljeće)

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

O imenovanju nekih mletačkih dužnosnika u Barbanu i Raklju: Michele Angelo Barbini (1767.) i Domenico Coppe (1771.)

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
"Barban i Barbanština od prapovijesti do danas", 5. Memorijal Petra Stankovića "Barban u srcu"

Novovjekovni fragmenti labinske prošlosti: predgovor

Bertoša, Slaven
Poglavlja u knjigama, 2016.

Od grčkog kipara do emigranata u Ameriku i Australiju: rodoslovno stablo obitelji Škopac

Bertoša, Slaven
Poglavlja u knjigama, 2015.

Samanta Paronić ; "Logori smrti. Potresna stvarnost barbanskih i proštinskih "evakuiraca" (1914.-1918.)", Pula 2015., 116 str.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2015.

Dean Škopac-Patocan, "Fameja Scopaz, Skopac, Scopazzi, Scopas, Škopac", Gornji Rabac 2015., 330 str.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2015.

Contributo per la conoscenza della storia della chiesa parrocchiale di San Nicolò a Barbana

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Tri svećeničke oporuke: Lovre Beloglavca (1542.), Vita Minušića (1571.) i Matije Tankovića (1616.)

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
"Barban i Barbanština od prapovijesti do danas", 4. Memorijal Petra Stankovića "Barban u srcu"

Giulio Ghirardi, 2014, "Appunti e contrappunti", Marcianum press, Venezia

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2015.

Naše učiteljice: Marija Mićić

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2015.

Juraj Dobrila u suvremenoj istarskoj historiografiji

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
Dr. Juraj Dobrila (1812.-1882.) i stoljeće Krasne zemlje (1912.-2012.)

Sv. Petar u Šumi u novom vijeku (17.-19. stoljeće)

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Neki katastici istarskih šuma u XVIII. stoljeću

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
Međunarodni znanstveni skup "Istarsko gospodarstvo jučer i sutra"

Od istarskog zavičaja do dalekih ratnih logora: predgovor

Bertoša, Slaven
Poglavlja u knjigama, 2015.

Barban i mletački Loredani. Život u pokretu, ljudi i događaji

Bertoša, Slaven
Autorske knjige, 2015.

Barbanske čete

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
"Barban i Barbanština od prapovijesti do danas", 3. Memorijal Petra Stankovića "Barban u srcu"

Naše sumještanke: Romana Kučić

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2014.

Novi historiografski pogled na prošlost Dalmacije: Josip Vrandečić, "Borba za Jadran u ranom novom vijeku: mletačko-osmanski ratovi u venecijanskoj nuncijaturi", Split 2013.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2014.

Rašporski kapetan Alvise Foscari i njegovo izvješće iz 1792.

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
Buzetski dani

Note storiche su Lupogliano nei secoli XVIII e XIX: il saccheggio, la situazione stradale , la vendita

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

O toleranciji kroz povijest

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Istarske priče i legende: primjer Dvigrada

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Kaštel Boljun i njegova okolica: kulturno-povijesne crtice

Bertoša, Slaven
Poglavlja u knjigama, 2014.

Jubilarni zbornik: Buzetski zbornik, knjiga četrdeseta, Buzet, 2013.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2014.

Teritorijalni, demografski i gospodarski podaci o Barbansko-rakljanskoj gospoštiji u drugoj polovici XVIII. stoljeća

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
"Barban i Barbanština od prapovijesti do danas", 2. Memorijal Petra Stankovića "Barban u srcu"

Europski putnici u Istri od XV. do XIX. stoljeća

Bertoša, Slaven ; Giudici, Antonio
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Vjesnik istarskog arhiva, sv. 19., Pazin 2012.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2013.

Kamena straža na kunfinima lupoglavskog kraja

Bertoša, Slaven ; Bradara, Tatjana ; Kuzmanović, Nenad
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Nastanjenici iz Fažane i s Brijuna u Puli: prilog poznavanju novovjekovnih migracijskih kontakata u južnoj Istri

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Fažanski kolokvij 7

Alcuni catastici dei boschi istriani del XVIII secolo

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Putovi i ceste Lupoglavštine: prema nekim starim topografskim crtežima iz 19. stoljeća

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
XIX. Susret s baštinom Lupoglavštine i Boljunštine

Kronološki pregled historiografije o Lupoglavu i gospoštiji

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
XVII. Susret s baštinom Lupoglavštine i Boljunštine

Prodaja kaštela Lupoglava (1895.)

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
XVI. Susreti s baštinom Lupoglavštine i Boljunštine

Czriquenicza 1412.: život i umjetnost Vinodola u doba pavlina: katalog izložbe, ured. Nina Kudiš, Crikvenica 2012.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2013.

Prapoće: kratke povijesne crtice

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Ustrine - lijepo selo na uzvisini

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2013.

"Lovran i Lovranci: judi, delo i užanci. Na raskršću dva milenija", Lovran.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2013.

Milan Mihaljević, Jasna Vince: Jezik hrvatskoglagoljskih Pazinskih fragmenata. Zagreb, 2012.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2013.

Pabirci iz prošlosti Sovinjaka (do XIX. stoljeća)

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
43. znanstveni skup "Buzetski dani"

Zapadna Hrvatska : Istra, Rijeka i Kvarner

Bertoša, Miroslav ; Bertoša, Slaven
Poglavlja u knjigama, 2013.

Migracijske poveznice južnoistarskih sela Medulina, Vrčevana, Pomera, Premanture i Vintijana s Pulom

Bertoša, Slaven
Poglavlja u knjigama, 2013.

Povijesne crtice o istarskim šumama: Motovunska šuma, Kornarija, Kontija, Vidorno, Šijana i Ližnjemoro (uz osvrt na granične oznake)

Bertoša, Slaven
Poglavlja u knjigama, 2013.

Neka obilježja popisa krizmanika u Puli (1626.-1803.)

Bertoša, Slaven
Poglavlja u knjigama, 2012.

Gli orizzonti mediterranei della famiglia veneziana Loredan

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Zbornik Lovranšćine, knjiga 2., Lovran 2012., 343 str.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2012.

Migracije prema Puli: primjer austrijske Istre u novom vijeku

Bertoša, Slaven
Autorske knjige, 2012.

Edo Merlić, "Stanovništvo i migracije iz sjeverne Istre - Buzeštine", Pazin-Buzet 2011., 195 str.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2012.

Vrijedno glagoljsko nasljeđe Istre: Dražen Vlahov, "Matična knjiga iz Boljuna. Glagoljski zapisi od 1576. do 1640.", Posebna izdanja, sv. 21., Glagoljski rukopisi, sv. 9., Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2011., 676 str.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2012.

Marina Jurkota Rebrović, "Tradicijsko ovčarstvo otoka Cresa: prilog istraživanju", Lubenice 2009.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2012.

Stivansko svjetlo vjere: Katarina Kuljanić (Stivan, 1916. - Venecija, 1986.)

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2012.

Račice - povijesni fragmenti od srednjega vijeka do XIX. stoljeća

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
42. znanstveni skup "Buzetski dani"

Povijest Klane i okolice od najstarijeg doba do 20. stoljeća u svjetlu graničnih oznaka

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Ante Bartolić - Just Ivetac, "Karojba: od Sopajca do Šublente", Karojba 2011.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2012.

Pićansko-puljske migracijske dodirne točke u novom vijeku

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Međunarodni znanstveni skup povodom 50. obljetnice osnutka Državnog arhiva u Pazinu i 220. obljetnice ukinuća Pićanske biskupije

Il vescovo riformatore Pier Paolo Vergerio il giovane (1498-1565) - la vita e l'opera

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Roberto Žigulić, "Stališ duša župe Veprinac 1875.-1925., knjiga druga: Vasanska i Veprinac", Rijeka 2011.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2011.

Zbornik Lovranšćine, knjiga 1, Lovran 2010.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2011.

Povijesni mozaici o Stivanu

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2011.

Arie noue del 1741

Lovrinić, Nikola ; Radoš-Perković, Katja ; Bertoša, Slaven
, 2011.

Humske matice i glagoljski upisi

Bertoša, Slaven
Poglavlja u knjigama, 2011.

Granične oznake na Buzeštini: materijalni ostaci kulturno-povijesnog nasljeđa

Bertoša, Slaven ; Bradara, Tatjana ; Kuzmanović, Nenad
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Buzetski dani 2010.

Migracijske poveznice između Izole i Pule u novom vijeku

Bertoša, Slaven
Poglavlja u knjigama, 2011.

Prilozi o vrhuvskoj prošlosti (XI.-XIX. stoljeće)

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
41. Buzetski dani

Rosanna Biasiol Babić - Ivanka Šverko Blašković, "Istarska županija", Zagreb 2010.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2011.

Ivan Grah "Udarit ću pastira". Sudbina nekih crkvenih djelatnika od 1940. do 1990. na području današnje Porečke i pulske biskupije"

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2011.

"Nati nel medesimo parto": slučajevi rođenja blizanaca u Puli - prema podacima iz novovjekovnih matičnih knjiga

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
4. istarski povijesni biennale: "Filii, filiae...": položaj i uloga djece na jadranskom prostoru

Osebujno mjesto austrijske Istre: lupoglavski kraj u srednjem i novom vijeku

Bertoša, Slaven
Autorske knjige, 2011.

Odjeci djelatnosti članova obitelji Mažuranić u "Našoj slogi"

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Ivan Mažuranić (1814.-1890.) i Crna Gora

"Nerezinski libar", prikupio i uredio Julijano Sokolić Lišandrof, Nerezine 2007., 254 str., Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, sv. L.-LII., Rijeka 2010., str. 525.-529.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2010.

O starom rašporskom urbaru

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Frontiere e contrassegni - i cippi confinari in Istria dal Medio Evo ai giorni nostri

Bertoša, Slaven ; Bradara, Tatjana ; Kuzmanović, Nenad
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Kunfini i zlamenja - oznake granica i međa u Istri od srednjeg vijeka do našega doba

Bertoša, Slaven ; Bradara, Tatjana ; Kuzmanović, Nenad
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Le tribolazioni dell'adattamento: alcuni aspetti del ripopolamento dell'Istria meridionale con gli aiducchi (1671-1676)

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Migracijsko povezivanje šireg rovinjskog područja i Pule

Bertoša, Slaven
Poglavlja u knjigama, 2010.

Planina Učka i mozaici iz njezine novovjekovne prošlosti

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Prilozi za prošlost Pernata i okolice

Bertoša, Slaven
Stručni radovi, 2010.

Mletačka pljačka kaštela Lupoglava (1782.)

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Sustavan arhivski rad

Bertoša, Slaven
, 2010.

Briganti, assassini e condannati in Istria dall'inizio del Cinquecento fino alla fine del Settecento

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Inventar crkve sv. Nikole u Barbanu iz 1640.

Bertoša, Slaven
Poglavlja u knjigama, 2009.

Migracijska prožimanja današnjeg Crnogorskog primorja i Pule od XVII. do XIX. stoljeća

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Hrvatsko-crnogorski dodiri / crnogorsko-hrvatski dodiri: identitet povijesne i kulturne baštine Crnogorskog primorja

Vjesnik Istarskog arhiva, sv. 11.-13., Pazin 2004.-2006.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Udar groma na Verinu (1885.): od arhivskog dokumenta do suvremene priče

Bertoša, Slaven
Stručni radovi, 2009.

Razbojnici, ubojice i osuđenici u Istri od početka 16. do kraja 18. stoljeća

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Dies historiae: Na rubu zakona: društveno i pravno neprihvatljiva ponašanja kroz povijest

"Con la Clementissima grazia del Serenissimo Principe di Venezia" : osnutak sela Valture (1648.)

Bertoša, Slaven
Poglavlja u knjigama, 2009.

Posljednja matura i život u egzodusu. Iz privatne arhive zadnjeg maturanta stare Pazinske gimnazije

Bertoša, Miroslav ; Bertoša, Slaven
Poglavlja u knjigama, 2009.

Valput Furlanić i njegov rukopis o Buzetu i Buzeštini (1815.)

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Buzetski dani 2008.

725 godina Velog Lošinja: 1280.-2005., knjiga izlaganja na znanstvenom skupu "725. obljetnica dolaska Hrvata na južni dio otoka Lošinja", Veli Lošinj, 7.-8. rujna 2005., Zagreb 2005., 128 str.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Zbornik Općine Lanišće, knjiga četvrta, "Josip Turčinović" d. o. o Pazin - Općinsko vijeće Općine Lanišće, Lanišće 2008., 265 str.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Zbornik Općine Lupoglav, knjiga šesta, "Josip Turčinović d. o. o. Pazin - Općinsko vijeće Općine Lupoglav, Lupoglav 2007., 302 str.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Mletačka Pula i Pazinska knežija: primjeri migracijskih kretanja u XVII., XVIII. i XIX. stoljeću

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
29. znanstveni skup "Pazinski memorijal" pod naslovom "Pazinska knežija - gradivo i povijesni prilozi"

Julijano Sokolić, "Zavičajni kalendar cresko-lošinjskog otočja", Katedra Čakavskog sabora Cres-Lošinj - Otočki ljetopis Cres-Lošinj, 15, Mali Lošinj 2008., 175 str.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Edo Merlić, "Buzeština kroz povijest", vlastita naklada, Pazin-Buzet 2008., 255 str.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Kulturalno-antropološki aspekti hajdučkog naseljavanja južne Istre (1671.-1676.)

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Život i djelo akademika Vojislava P. Nikčevića

Darinko Munić, Jedno stoljeće Kulturno-prosvjetnoga društva "Istarska vila" Kastav, Kastav 2001., 80 str.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Mrzla Vodica: Zapisi o postanku i sudbini naselja, Mrzla Vodica 2002., 74 str.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Prilog poznavanju prošlosti Cresa i Lošinja (Julijano Sokolić, Ruke moje matere)

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2008.

O bokeljskim Hrvatima i njihovu kraju (Lovorka Čoralić, Iz prošlosti Boke: odabrane teme)

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2008.

La famiglia dei nobili Balbi e il suo illustre membro Giovanni Andrea, vescovo di Nona (1692-1771)

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Bertoša

Bertoša, Slaven
, 2008.

Motovun i Motovunština u novom vijeku

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Stipan Trogrlić, "Katolička crkva u Istri: nacionalno-političke i idejne podjele (1880.-1914.)", C. A. S. H. -Pula, Pula 2006.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Crtice iz prošlosti Beleja i njegove okolice

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Danilo Cerovac, "Bogate i ugledne obitelji u prošlosti Buzeštine", Grafomarketing d. o. o., Buzet 2006., 184 str.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Dražen Vlahov, "Glagoljski rukopis iz Roča: iz knjige crkve i bratovštine Sv. Bartolomeja (1523.-1611.)", Državni arhiv u Pazinu - Posebna izdanja, 15, Glagoljski rukopisi, 5, Pazin 2006., 643 str.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2008.

I croati a Trieste, Trieste 2007.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Sereno Detoni, Giovanni IV papa dalmata (collaborazione scientifica di Jadranka Neralić), Città ; ; del Vaticano 2006., 83 str.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Migracijska povezanost između šireg riječkog područja i Pule od XVII. do početka XIX. stoljeća

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
XV. Dani sv. Vida

Juraj Furlanić i njegova "Zbirka o službi kapetana-valputa, kasnije pukovnika rašporskih sela"

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
38. Buzetski dani 2007.

Žminjci u Puli (17.-19. stoljeće)

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
Žminj i Žminjština

Silvano Božić, "Rašpor: zbivanja na istarskom Krasu od pojave Rašpora pa do kraja drugog tisućljeća" i "Podrašpor: tri stoljeća rašporskog sela (1700.-2000.)"

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Neki podaci o selima Rašporskog kapetanata u novom vijeku

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Neki prilozi Danila Klena o povijesti Istre XVI.-XVIII. stoljeća

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
I. znanstveni skup "Historiografi o historiografima"

La peste in Istria nel Medio Evo e nell'Eta' Moderna (il contesto europeo delle epidemie)

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Vološćani u Puli: prema podacima iz matičnih knjiga od XVII. do XIX. stoljeća

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
160. obljetnica postojanja Župe sv. Ane u Voloskom

Kontrada i njezina sela: povijesni i zemljopisni podaci

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Vesna Bauer Munić, "Sakralna arhitektura istočnojadranskih komuna od XII. do XVIII. stoljeća: Prilog spomeničkoj topografiji", Zagreb 2005., 262 str.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Osnutak sela Valture (1648.)

Bertoša, Slaven
, 2007.

Časopis o razvoju povijesne znanosti: Ekonomska i ekohistorija: Economic and Ecohistory, Zagreb-Samobor 2005.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Iznova o Hrvatima u Veneciji: Lovorka Čoralić, Barani u Mlecima: povijest jedne hrvatske iseljeničke zajednice, Zagreb 2006.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Dvigrad i njegovo područje - povijesni pregled

Bertoša, Slaven
Poglavlja u knjigama, 2007.

Tomislav Galović, Krčki zbornik: 50. jubilarni svezak: pregled rada Povijesnog društva otoka Krka i bibliografija Krčkog zbornika, Krk 2006., 413 str.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Bratovštinska knjiga Sv. Antuna Padovanskog iz Krasa, sv. 2.

Marčec, Snježana Marija ; Bertoša, Slaven ; Strčić, Petar
Autorske knjige, 2007.

Boljunska glagoljska baština: Dražen Vlahov, "Boljunska kronika", Errata corrige, Poreč 2006., 127 str.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Josip Šiklić, "Crkva svetoga Nikole u Pazinu", Nova Istra - Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika, Pula 2006., 157 str.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2007.

"Franjevci u Rovinju kroz povijest", Zbornik priređen u povodu 300. obljetnice samostana sv. Franje u Rovinju, Zavičajna naklada "Žakan Juri", Pula 2006., 115 str.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Giovanni Radossi, "Monumenta Heraldica Iustinopolitana: stemmi di rettori, di famiglie notabili, di vescovi e della città ; ; di Capodistria" (con la collaborazione di Salvator Žitko), Collana degli Atti - Centro di Ricerche Storiche - Rovigno - n. 21, Unione Italiana - Fiume, Università ; Popolare di Trieste, Museo Regionale di Capodistria, Rovigno-Trieste 2003., 477 str.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Stanko Josip Škunca, "Povijesni pregled Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri", Provincijalat franjevačke provincije u Dalmaciji i Istri, Pula-Zadar 2006., 146 str.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Zbornik Općine Lanišće, Knjiga treća, "Josip Turčinović" d. o. o., Pazin - Općinsko vijeće Općine Lanišće, Lanišće 2006., 243 str.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Edo Merlić, "Sveti Martin na Buzeštini tijekom šest stoljeća", Vlastita naklada, Pazin - Buzet 2006., 189 str.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Između prosvjete, kulture i javne djelatnosti: članci i rasprave Bože Jakovljevića o prošlosti istarskoga školstva

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Semić i njegova prošlost od prapovijesti do 19. stoljeća : prigodom 730. obljetnice prvog spomena imena mjesta 1275.

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
XII. susret s baštinom Lupoglavštine i Boljunštine

Brest pod Učkom : povijesni prilozi

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
XIII. susret s baštinom Lupoglavštine i Boljunštine

Četiri oporuke kao izvor za prošlost Barbana i Barbanštine (1537.-1806.)

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
2. istarski povijesni biennale: "Sacerdotes, iudices, notarii...": posrednici među društvenim skupinama

Upravno osoblje u gradu Puli od 17. do 19. stoljeća

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Buzetski zbornik, knj. 33., Buzet 2006.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2006.

Nazočnost Francuza u Puli u doba francuske uprave

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2006.
Dvjestota obljetnica Napoleonove vlasti na istočnom Jadranu / Dvestoletnica Napoleonove vladavine ob vzhodnem Jadranu / Bicentenaire du rè ; gne de Napoléon Ier en Adriatique orientale

Lovorka Čoralić, Venecija - Kraljica mora s lagunarnih sprudova: Povijest Mletačke Republike, Meridijani, Samobor 2004.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2006.

Prošlost Istre (do početka XX. stoljeća) u radovima akademika Petra Strčića

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Venezianisches und habsburgisches Istrien in der Zeit von 1374 bis 1797

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2006.
Istrien - eine europäische Region

Morti insolite e longevita' a Pola nei secoli XVII-XIX

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Prodaja Rašpora Veneciji 1402. godine

Bertoša, Slaven
Poglavlja u knjigama, 2006.

Obredi ukopa puljskih svećenika (1625.-1740.)

Bertoša, Slaven
Poglavlja u knjigama, 2006.

Piaque a' Sua Divina Maesta' di chiamare agl'eterni riposi: obredi ukopa puljskih svećenika (1741.-1817.)

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Migracijski kontakti između Krnice, Mutvorana i Pule (XVII.-XIX. stoljeće)

Bertoša, Slaven
Poglavlja u knjigama, 2006.

Prošlost Vodica od najstarijeg doba do 19. stoljeća

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Marija Petener-Lorenzin, Bibliografija "Buzetskog zbornika" (1996.-2005.)

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2006.

Prodaja Rašpora Veneciji (1402.)

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2006.
35. znanstveni skup Buzetski dani

Povijesna antroponimija i toponimija Barbanštine i Rakaljštine početkom XIX. stoljeća

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2006.
Identitet Istre - ishodišta i perspektive

Mletačko-austrijska granica u dolini rijeke Raše koncem 18. stoljeća

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2005.
II. kongres hrvatskih povjesničara

Lovorka Čoralić, "Hrvatski tragovi u Mletcima", Korabljica - prinosi za povijest književnosti u Hrvata, knj. 8., god. XII., Zagreb 2002., 163 str.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2005.

Toponimi istriani nei libri parrocchiali della città ; ; di Pola (secoli XVII-XIX)

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Contributo alla conoscenza della storia sanitaria della città ; ; di Pola (1613-1815)

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Plemićka obitelj Marinoni u puljskim matičnim knjigama (1715.-1817.)

Bertoša, Slaven
Poglavlja u knjigama, 2005.

Tra le due sponde: migrazioni dall'Emilia-Romagna a Pola (secoli XVII-XIX)

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2005.
La Chiesa metropolitana ravennate e i suoi rapporti con la costa adriatica orientale

Tri oporuke barbanskih plemića (16. i 17. stoljeće)

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Istra u 18. stoljeću

Bertoša, Slaven
Poglavlja u knjigama, 2005.

Mletačka i austrijska Istra u 17. stoljeću

Bertoša, Slaven
Poglavlja u knjigama, 2005.

Mletačka Istra u 16. stoljeću

Bertoša, Slaven
Poglavlja u knjigama, 2005.

Istra i Rijeka pod Habsburgovcima u 16. stoljeću

Bertoša, Slaven
Poglavlja u knjigama, 2005.

O nekim posebnim skupinama u novovjekovnim matičnim knjigama grada Pule

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Walderstein, von, de

Bertoša, Slaven
, 2005.

Wachsenstein, von, de

Bertoša, Slaven
, 2005.

Verzi

Bertoša, Slaven
, 2005.

Vergottini, Giovanni de

Bertoša, Slaven
, 2005.

Venier, Sebastiano

Bertoša, Slaven
, 2005.

Venier

Bertoša, Slaven
, 2005.

Venecija

Bertoša, Slaven
, 2005.

Valput

Bertoša, Slaven
, 2005.

Uskočki rat

Bertoša, Slaven
, 2005.

Tradonico, Pietro

Bertoša, Slaven
, 2005.

Tomasini, Giacomo Filippo

Bertoša, Miroslav ; Bertoša, Slaven
, 2005.

Tamaro, Marco

Bertoša, Slaven
, 2005.

Tamaro, Attilio

Bertoša, Slaven
, 2005.

Stratioti

Bertoša, Slaven
, 2005.

Solitro, Vicko

Bertoša, Slaven
, 2005.

Sočeda

Bertoša, Slaven
, 2005.

Sinković

Bertoša, Slaven
, 2005.

Sestan, Ernesto

Bertoša, Slaven
, 2005.

Schönbrunnski mir

Bertoša, Slaven
, 2005.

Sanudo, Marin

Bertoša, Slaven
, 2005.

Rotta

Bertoša, Slaven
, 2005.

Rektori

Bertoša, Slaven
, 2005.

Renier

Bertoša, Slaven
, 2005.

Rašporski kapetan

Bertoša, Slaven
, 2005.

Rašpor

Bertoša, Slaven
, 2005.

Rampel

Bertoša, Slaven
, 2005.

Povijest: Mletačka i austrijska Istra u XVI. stoljeću ; Mletačka i austrijska Istra u XVII. i XVIII. stoljeću

Bertoša, Slaven
, 2005.

Pisani, Vettore

Bertoša, Slaven
, 2005.

Petronio, Prospero

Bertoša, Slaven
, 2005.

Pazinska knežija

Bertoša, Slaven
, 2005.

Orseolo, Pietro II.

Bertoša, Slaven
, 2005.

Olmo, Fortunato D.

Bertoša, Slaven
, 2005.

Negri

Bertoša, Slaven
, 2005.

Napoleonski ratovi

Bertoša, Slaven
, 2005.

Napoleon I. Bonaparte

Bertoša, Slaven
, 2005.

Mosconi

Bertoša, Slaven
, 2005.

Morteani, Luigi

Bertoša, Slaven
, 2005.

Morosini

Bertoša, Slaven
, 2005.

Moreschi, Horatio

Bertoša, Slaven
, 2005.

Montecuccoli

Bertoša, Slaven
, 2005.

Mletačka Republika

Bertoša, Slaven
, 2005.

Mitis, Silvio

Bertoša, Slaven
, 2005.

Marsich, Angelo

Bertoša, Slaven
, 2005.

Marinoni

Bertoša, Slaven
, 2005.

Malipiero, Marin

Bertoša, Slaven
, 2005.

Majer, Francesco

Bertoša, Slaven
, 2005.

Luciani, Tomaso

Bertoša, Miroslav ; Bertoša, Slaven
, 2005.

Loredanske terminacije

Bertoša, Slaven
, 2005.

Loredan-Balbi, Teodoro

Bertoša, Slaven
, 2005.

Loredan

Bertoša, Slaven
, 2005.

Leobenski preliminarni mir

Bertoša, Slaven
, 2005.

Lazzarini

Bertoša, Slaven
, 2005.

Kružić, Petar

Bertoša, Slaven
, 2005.

Karatada

Bertoša, Slaven
, 2005.

Kapodistrias, Joannis Antonios

Bertoša, Slaven
, 2005.

Herbatik

Bertoša, Slaven
, 2005.

Habsburgovci

Bertoša, Slaven ; Dobrić, Bruno ; Juričić-Čargo, Daniela
, 2005.

Gusari

Bertoša, Slaven
, 2005.

Gruber, Dane

Bertoša, Slaven
, 2005.

Grimani

Bertoša, Slaven
, 2005.

Gravisi

Bertoša, Slaven
, 2005.

Glavinić, Franjo

Bertoša, Slaven
, 2005.

Giorgini, Bartolomeo

Bertoša, Slaven
, 2005.

Furlanić, Juraj

Bertoša, Slaven
, 2005.

Foscarini

Bertoša, Slaven
, 2005.

Fontik

Bertoša, Slaven
, 2005.

Emo

Bertoša, Slaven
, 2005.

Dužd

Bertoša, Slaven
, 2005.

Doria

Bertoša, Slaven
, 2005.

Diferencije

Bertoša, Slaven
, 2005.

De Totto

Bertoša, Slaven ; Žitko, Salvator
, 2005.

Dell'Oca, Zuan'Antonio

Bertoša, Slaven
, 2005.

Corner (Cornaro)

Bertoša, Slaven
, 2005.

Contarini

Bertoša, Slaven
, 2005.

Cipriani di Cormons

Bertoša, Slaven
, 2005.

Cimmariotti

Bertoša, Slaven
, 2005.

Candiano, Pietro II.

Bertoša, Slaven
, 2005.

Campoformijski mir

Bertoša, Slaven
, 2005.

Cambraiska liga

Bertoša, Slaven
, 2005.

Caldana

Bertoša, Slaven
, 2005.

Calafati, Angelo Marino

Bertoša, Slaven
, 2005.

Brigido

Bertoša, Slaven
, 2005.

Biancini, Pier Antonio

Bertoša, Slaven
, 2005.

Bertoši

Bertoša, Slaven
, 2005.

Bembo, Davide

Bertoša, Slaven
, 2005.

Bembo

Bertoša, Slaven
, 2005.

Bečki kongres

Bertoša, Slaven
, 2005.

Batel (Battel), Josip Antun

Bertoša, Slaven
, 2005.

Barbo

Bertoša, Slaven
, 2005.

Barbaro

Bertoša, Slaven
, 2005.

Barbarigo

Bertoša, Slaven
, 2005.

Barbabianca

Bertoša, Slaven
, 2005.

Balbi

Bertoša, Slaven
, 2005.

Austro-Ugarska Monarhija

Bertoša, Slaven
, 2005.

Austrijsko Carstvo

Bertoša, Slaven
, 2005.

Jakov Jelinčić, Na postirskim vrelima, Postira 2004

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2005.

Prošlost Lupoglava u svjetlu De Franceschijevog prikaza kaštela Raške doline

Bertoša, Slaven
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2005.
XI. susret s baštinom Lupoglavštine i Boljunštine

Prošlost Boljuna i Vranje u De Franceschijevom prikazu kaštela Raške doline

Bertoša, Slaven
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2005.
X. susret s baštinom Lupoglavštine i Boljunštine

"Dispacci" i "relazioni" rašporskih kapetana u novome vijeku

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2005.
35. znanstveni skup "Buzetski dani"

Neki podaci o prošlosti Tinjanštine od XVII. do XIX. stoljeća s posebnim osvrtom na migracije prema Puli

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2005.
Tinjan i okolica od prapovijesti do danas

Buzetski zbornik - preko 30 godina tradicije

Bertoša, Slaven
, 2005.

Stipan Trogrlić, Katolički pokret u Istri 1895.-1914., Zagreb 2000., 147 str.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2005.

Istočnojadranski prostor i kruženje ljudi: primjeri naseljavanja iz srednje Dalmacije u Puli (XVII.-XIX. stoljeće)

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Migracijsko povezivanje šireg rovinjskog područja i Pule: doseljenici iz Rovinjskog Sela u pulskim matičnim knjigama od XVII. do XIX. stoljeća

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Vladimir Šverko, Prapoće: O zavičaju, Labin 2004., 158 str.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2005.

Crkva Majke Božje od Zdravlja u Hreljićima

Bertoša, Slaven
, 2005.

Božo Jakovljević, Na zapadnim i južnim obroncima Buzeštine, Račice 2005., 144 str.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2005.

Mlunska visoravan, Veli i Mali Mlun 2004., 233 str. + slikovni prilozi

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2005.

Anton Medica, Račja Vas, Račja Vas 2004., 124 str. + prilozi

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2005.

Zbornik Općine Lanišće, Knjiga druga, Lanišće 2004., 279 str.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2005.

Rašpor i Rašporski kapetanat: povijesni pregled

Bertoša, Slaven
Autorske knjige, 2005.

Osvrt na monografiju "Moji Studenci", Župni ured Studenci, Studenci 2003., 344 str. + prilozi

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2004.

Moji Studenci, Župni ured Studenci, Studenci 2003

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2004.

Značajni prinos povijesti Dalmacije: Lovorka Čoralić, Šibenčani u Mlecima, Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić", Šibenik 2003., 279 str.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2004.

Prošlost Rašpora i Rašporskog kapetanata

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2004.
Buzetski dani. 34. znanstveni skup

Svjetska povijest modernoga doba (XVI.-XIX. stoljeće) s posebnim osvrtom na Apeninski poluotok

Bertoša, Slaven
Autorske knjige, 2004.

Bambini illegittimi e abbandonati nella Pola dei secoli XVII-XIX

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

"Oriondo dalla Diocese di Zara ... habitante in questa Citta'": doseljenici iz Zadra i sa zadarskog područja u Puli (1613.-1817.)

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

Humske matice i glagoljski upisi: Dražen Vlahov, Glagoljski zapisi u knjizi krštenih, vjenčanih i umrlih iz Huma (1618-1672), Državni arhiv u Pazinu, Posebna izdanja, sv. 14., Pazin 2003., 191 str.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2004.

Horatio Moreschi - šišanski arcipret iz XVII. stoljeća

Bertoša, Slaven
, 2004.

O dvjema crkvama Barbanštine

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

Iz crkvene prošlosti Barbana (16.-19. stoljeće)

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

Knez Klisa i Lupoglava: povijesne crtice o Petru Kruzicu

Bertoša, Slaven
, 2004.

Crtice iz prošlosti Učke

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2003.
VIII. susret s baštinom Lupoglavštine i Boljunštine

Teme iz prošlosti Lupoglava i njegovog područja od 11. do 19. stoljeća

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2003.
IX. susret s baštinom Lupoglavštine i Boljunštine

Fragmenti iz prošlosti Črnoga grada i Beloga grada

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2003.
33. znanstveni skup "Buzetski dani"

Beram od XVII. do XIX. stoljeća

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2003.
26. znanstveni skup "Pazinski memorijal": Beram u prošlosti

Puljska prezimena prema popisima krizmanika iz 1825. godine

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

Blažen tko te donosi - proklet tko te šalje

Bertoša, Slaven
, 2003.

Ive Mažuran, Karlobag 1251.-2001., Karlobag 2001., 127 str.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2003.

Nastanjenici i prolaznici iz Dubrovačke Republike, Boke kotorske i Mletačke Albanije u Puli (17.-19. stoljeće)

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

O samostanu Svetog Teodora u Puli

Bertoša, Slaven
, 2003.

Sinteza "bogougodnog otočića"

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2003.

Društvena povijest Istre: o konjušarima, kuharima, majordomima, nadglednicima, slugama i sobarima u gradu Puli od XVII. do XIX. stoljeća

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

Mirela Slukan-Altić, "Stari zemljovidi otoka Cresa", Lubenice: Centar za održivi razvoj - Ekopark Pernat, 2000., 77 str. + zemljovidi

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2003.

Su alcuni ceti sociali marginali del Polese nei sec. XVII-XIX: coloni, sozali, poveri e mendicanti

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

Migracijski smjerovi u Mletačkoj Istri: Barban-Pula (17.-19. stoljeće)

Bertoša, Slaven
Poglavlja u knjigama, 2003.

Levantinci u Puli (XVII.-XIX. stoljece)

Bertoša, Slaven
Autorske knjige, 2003.

Migracijsko povezivanje istočnog Sredozemlja i Pule prema puljskim matičnim knjigama (17.-19. stoljeće) (II. dio)

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

Migracijske veze između Pule i njezinih okolnih sela: primjer Ližnjana (1613.-1817.)

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.

Lovorka Čoralić, "Hrvati u procesima mletačke inkvizicije", Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2001., 195 str.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2002.

Lovorka Čoralić, "U gradu Sv. Marka", Golden Marketing, Zagreb 2001., 521 str.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2002.

Fortezze veneziane nel Levante. Esempi di cartografia storica dalla Collezione del Museo Correr, Venezia 1999., 141 str.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2002.

Neka obilježja matičnih knjiga grada Pule s osvrtom na prezimena sjeverne Istre (XVII.-XIX. stoljeće)

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2002.
32. znanstveni skup "Buzetski dani"

Ubojstva i smaknuća u Puli (XVII.-XIX. stoljeće)

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2002.
Govorica nasilja

Doseljenici u Pulu "A Parte Imperij": primjer Gračišća (1613.-1817.)

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2002.
Gračišće od prapovijesti do danas

Novigrađani u Puli: doseljenici, privremenici, prolaznici (1613.-1816.)

Bertoša, Slaven
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2002.
Novigrad - Cittanova 599-1999

Neobične smrti: zanimljivi zapisi iz matičnih knjiga umrlih grada Pule XVII.-XIX. stoljeća

Bertoša, Slaven
, 2002.

O obilježavanju blagdana Sv. Antuna Padovanskog u XVIII. stoljeću

Bertoša, Slaven
, 2002.

Anton Bozanić - Petar Strčić, Mahnić i njegova Staroslavenska akademija, U povodu prijenosa posmrtnih ostataka Antuna Mahnića iz Zagreba u Krk, Krk 2002., 113 str.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2002.

Željko Škalamera - Olga Magaš, Brseč na kartografskim prikazima, Državni arhiv u Rijeci, Rijeka 2002., 62 str.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2002.

Albino Senčić, Popis pučanstva župe Mošćenice iz 1801. godine, Katedra Čakavskog sabora Opatija, Mošćenice 2000., 253 str.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2002.

O vojnoj povijesti grada Pule od početka XVII. do početka XIX. stoljeća

Bertoša, Slaven
Stručni radovi, 2002.

Petar Strčić, Košljun i franjevački samostan. Povijesni pregled s izborom literature, Rijeka-Košljun-Krk, 2001., drugo dopunjeno izdanje, 175 str.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2002.

Život i smrt u Puli: starosjeditelji i doseljenici od XVII. do XIX. stoljeća

Bertoša, Slaven
Autorske knjige, 2002.

Migracijsko povezivanje istočnog Sredozemlja i Pule prema puljskim matičnim knjigama (17.-19. stoljeće) (I. dio)

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.

Matične knjige kao vrelo demografske, etničke, društvene i gospodarske povijesti Pule (1613.-1815.)

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.

Prilog poznavanju crkvene povijesti grada Pule od XVII. do XIX. stoljeća

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.

O bankarskoj aktivnosti obitelji Medici

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.

Andamento del numero degli abitanti della Città ; ; ; di Pola secondo i dati dei libri parrocchiali dal 1613 al 1817

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.

O pripadnicima nekatoličkih vjera u Puli od XVII. do XIX. stoljeća

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.

Obrti i ostala zanimanja u Puli od 17. do 19. stoljeća

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.

Novi prilozi za poznavanje prošlosti Boljuna i Vranje od XVII. do XIX. stoljeća

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2001.
VII. susret s baštinom Lupoglavštine i Boljunštine

Doseljenici iz Kopra i njegove okolice u puljskim matičnim knjigama od 1613. do 1817.

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2001.
Mednarodna znanstvena konferenca "1400 letnica Koprske škofije in omembe Slovanov v Istri"

Etnička struktura Pule i njezinih sela u prvoj polovici XVII. stoljeća

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.

Soldati, fuggiaschi e altri forestieri giunti a Pola da Emilia Romagna, Marche, Umbria e Abruzzi (1613-1817)

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.

Pula u XVII. i XVIII. stoljeću: društvene, demografske i etničke promjene

Bertoša, Slaven
Doktorske disertacije, 2000.

Neki južnoistarski toponimi u notarskim zapisima iz XVII. stoljeća

Bertoša, Slaven
Stručni radovi, 2000.

Marco Moroni, "Sviluppo e declino di una città ; ; ; marchigiana: Recanati tra XV e XVI secolo", Quaderni di "Proposte e ricerche", br. 5., Ostra Vetere 1990.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 2000.

Nobili grada Pule od XVII. do XIX. stoljeća

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2000.

Puljske matične knjige kao izvor za poznavanje povijesti Buzeta i Buzeštine (1613.-1816.)

Bertoša, Slaven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2000.
31. znanstveni skup "Buzetski dani"

Puljske matične knjige kao izvor za povijest migracija: doseljenici iz središnje Hrvatske, Ugarske i slovenskih zemalja pod austrijskom vlašću (1613.-1817.)

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2000.

Doseljenici iz Rijeke, Trsata i Sušaka u puljskim matičnim knjigama od 1613. do 1815

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2000.

I rovignesi nei registri di stato civile di Pola dal 1613 al 1817

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2000.

Doseljenici s Kvarnerskih otoka u puljskim maticnim knjigama tijekom XVII. stoljeca

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2000.

Feudalne obitelji na Apeninskom poluotoku od XIV. do XVI. stoljeća

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.

Rogazioni, minute i stride istarskih kupoprodajnih ugovora (prva polovica XVII. stoljeca)

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.

Nezakonita djeca u puljskim maticnim knjigama krstenih od 1613. do 1678.

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 1998.

Gospodarska povijest u notarskim knjigama Puljstine

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 1998.

Gospodarske i društvene prilike u puljskoj komuni od početka do polovice XVII. stoljeća

Bertoša, Slaven
Magistarski radovi, 1997.

Ida Calabi Limentani, "Epigrafia latina", Cisalpino, Milano 1991.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 1997.

Osnovni problemi stvaranja talijanskih regionalnih država u XIV. i XV. stoljeću

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 1997.

Mirjana i Petar Strčić, "Život i djelo dr. Ivana Črnčića (1830.-1897.), Povijesno društvo otoka Krka, Mala knjižica "Krčkog zbornika", Knjiga 2., Krk-Dobrinj 1997.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 1997.

Pola e l'agro polese nella prima meta' del Seicento: lineamenti di una storia economica, etnica e sociale

Bertoša, Slaven
Diplomski radovi (uključujući i diplomske radove starog programa), 1996.

Teme mikrohistorije kod Piera Camporesija (umjesto in memoriam)

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 1996.

Mozaici srednjovjekovnog shvaćanja pejzaža (od V. do XV. stoljeća)

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 1996.

Neka razmatranja o nakladnistvu (od XV. do XVIII. stoljeca)

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 1996.

Giuliana Gemelli, "Fernand Braudel e l'Europa universale", Marsilio editori, Venezia 1990.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 1995.

Stari rukopisi i problem njihove analize

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 1995.

Kuga u Istri u srednjem vijeku (europski kontekst epidemija)

Bertoša, Slaven
Diplomski radovi (uključujući i diplomske radove starog programa), 1992.

Nuovi frammenti a testimonianza dei legami esistenti tra Ivan Kukuljević Sakcinski e Pietro Kandler

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 1991.

Atti, vol. 18, Trieste-Rovigno 1987./88.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 1989.

Atti, vol. 17., 1986.-87.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 1988.

Zapis o koleri u jednoj istarskoj zupi god. 1855.

Bertoša, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 1988.

W. G. Hosking, "Local History in England", London - New York 1984., 301 str.

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 1987.

Radovi Centra za historijska istraživanja u Rovinju (vol. 14., 15. i 16.)

Bertoša, Slaven
Drugi radovi u časopisima, 1987.