IVA MILOVAN DELIĆ:
O djelatniku

doc. dr. sc. Iva Milovan Delić

Zvanje: docent

Funkcija: Predstojnica Odsjeka za povijest

Konzultacije:

utorkom 16.00 - 18.00

Telefon:
052 377-524
Katedra/služba:
Katedra za modernu i suvremenu povijest
Godina diplomiranja:
2001.
Godina doktoriranja:
2013.

Nastava

Životopis

Rođena je 1977. u Puli gdje je završila osnovnu i srednju školu. Na Filozofskom je fakultetu u Puli 2001. diplomirala dvopredmetni studij povijesti i hrvatskoga jezika i književnosti. Od 2001. do 2005. u nekoliko je istarskih srednjih škola predavala povijest i hrvatski jezik. U rujnu 2006. zaposlena je na Filozofskom fakultetu u Puli, današnjem Sveučilištu Jurja Dobrile kao asistent na Odsjeku za povijest. Doktorsku disertaciju (Španjolska gripa 1918.-1919. u gradu Puli – socijalni aspekti mortaliteta od španjolske gripe i urbana anatomija pandemije) obranila je u veljači 2013. na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu čime je završila poslijediplomski Doktorski studij moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu. Na Odsjeku za povijest Sveučilišta Jurja Dobrile predaje nekoliko predmeta: Uvod u suvremenu povijest i Povijest Sjedinjenih Američkih Država u Hladnom ratu na preddiplomskom studiju povijesti, te Povijest bolesti u Europi u 19. i 20. stoljeću u Europi i Povijest predrasuda i diskriminacije od početka 20. stoljeća do danas na diplomskom studiju povijesti. Dijelom satnice gostuje i na drugim odsjecima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Puli.

 

CV

Iva Milovan Delić was born in Pula in 1977. She studied History and Croatian Language and Literature at the Faculty of Humanities and Social Sciences in Pula, and in 2001 defended her diploma thesis from the field of Ancient History. During her last year of studies she worked in a Pula City Library. From 2001 untill 2005 she worked as a teacher of history in several Istrian high schools. In September 2006 she became a teaching assistant at the Department of Humanities, Subdepartment of History, Juraj Dobrila University of Pula. In February 2013 she defended her doctoral dissertation (Spanish Flu 1918/1919 in the City of Pula – Social Aspects of the Spanish-Flu Mortality and Urban Anatomy of Pandemic) at the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb thus finishing Doctoral studies of modern and contemporary Croatian history in the European and global context. From June 2017 she holds the position of assistant professor and teaches the courses Introduction into contemporary history, Totalitarian systems of the 20th century and United States of America in the Cold war on undergraduate studies of history, and History of diseases in 19th and 20th century Europe and History of prejudice and discrimination from the beginning of the 20th century until today on graduate studies of history. She published several professional and scholarly papers and participated in conferences at home and abroad.

Izabrane publikacije

Periodika i zbornici:

  1. "Dva općehrvatska skupa iz 1890. i 1893. i njihovo nacionalno integracijsko značenje" (u koautorstvu s Neviom Šetićem), Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, svezak 46, 2008., str. 227-258.
  2. "Španjolska gripa u južnoj Istri – osvrt na Marčanu", zbornik Epidemične bolezni v Istri v 19. in 20. stoletju / Le malattie epidemiche in Istria tra '800 e '900 / Zarazne bolesti u Istri u 19. i 20. stoljeću, Ante Škrobonja (ur.), Histria Editiones , Humanistično društvo Histria, Kopar 2010., str. 105-112.
  3. "Osnutak Družbe sv. Ćirila i Metoda za Istru", Ivan Jurković (ur.), Bertošin zbornik: zbornik u čast Miroslava Bertoše, knj. 3, Pula – Pazin: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Državni arhiv u Pazinu, 2013., str. 41-48.
  4. "Vijesti o španjolskoj gripi u puljskom dnevniku Hrvatski list", Tabula – Časopis Odjela za humanističke znanosti, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, No. 12, 2014., str. 173-182.
  5. "Smrtnost od španjolske gripe u nekim selima Barbanštine“, zbornik s Petog memorijala Petra Stankovića „Barban u srcu“: Barban i Barbanština od prapovijesti do danas, Barbanski zapisi IV., Barban 2016. str. 253-261.
  6. "I riferimenti all’influenza spagnola nel quotidiano L’Osservatore Triestino", zbornik s međunarodnog znanstvenog skupa Convegno triennale SIDeS: Per una storia della popolazione italiana nel Novecento, Alessio Fornasin, Claudio Lorenzini (ur.), Editrice Universitaria Udinese, Udine, 2017.
  7. "'Liječenje' španjolske gripe 1918. i 1919. u Pokrajinskoj bolnici u Puli: socijalna komponenta pandemskog bolničkog mortaliteta”, zbornik s međunarodnog znanstvenog skupa Istra u Velikom ratu: glad, bolest, smrt: studijski dan povodom stogodišnjice Prvog svjetskog rata, Histria Editiones, Kopar, recenzirano, u tisku.
  8. "Španjolska gripa 1918.-1919. na Lupoglavštini", Zbornik općine Lupoglav, Lupoglav, recenzirano, u tisku.
  9. "Pandemija španjolske gripe u Puli", Zbornik javnih predavanja: Posebna izdanja Državnog arhiva u Pazinu, sv. IV., Pazin, recenzirano, u tisku.
  10. "Španjolska gripa u Puli: urbana slika pandemska smrti", Historijski zbornik, predano u tisak.

Izabrani projekti

Suradnica je na bilateralnom projektu (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i ZRC SAZU Ljubljana) "Raširenost i posljedice pandemije španjolske gripe pri koncu Prvoga svjetskog rata u Kranjskoj i Istri" (2016.-2017.)