Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Violeta Moretti

Zvanje: izvanredni profesor
Funkcija:predstojnica Odsjeka za klasičnu filologiju
E-mail: E-mail
Organizacijska jedinica: Odsjek za klasičnu filologiju
Godina diplomiranja:2002.
Godina doktoriranja:2014.
Na sveučilištu od:2006.

Nastava

prijediplomski

diplomski

Konzultacije

Svakog dana uz prethodni dogovor e-poštom.

Životopis

Violeta Moretti (Pula, 1977.) izvanredna je profesorica pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Puli, gdje je od 2006. zaposlena kao vanjska suradnica te od 2007. godine kao asistentica. Na Filozofskom fakultetu u Puli Sveučilišta u Rijeci studirala je hrvatski jezik i književnost i povijest, a diplomski rad "Usporedba vokalskih sustava žminjskoga govora i standardnog jezika" obranila je 2002. godine. Svoje studije proširila je na smjeru Latinskog jezika i rimske književnosti pri istom Fakultetu, te je 2006., uz diplomski rad "Oratio pro Croatia Bernardina Frankapana", stekla i diplomu profesora latinskog jezika i rimske književnosti. Odabravši za poslijediplomske studije lingvistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, doktorirala je 2014. s disertacijom "Jezik i stil latinskih pjesničkih poslanica Pavla Rittera Vitezovića". Nakon toga nastavlja se baviti latinskom filologijom te jezikoslovljem, ali i širim filološkim temama, predstavljajući rezultate svojeg rada kroz znanstveno pisanje, stručni te nastavni rad sa studentima.

Stipendije i usavršavanja: godine 2000. provela je mjesec dana u Craiovi (Rumunjska) učeći rumunjski jezik (napredni stupanj) te 2001., također mjesec dana, na ljetnom tečaju irskog jezika u mjestu An Cheathru Rúa (Galway, Irska) (napredni stupanj). Godine 2004. uz stipendiju je pohodila European Summer School of Classics u Trstu, a iste i sljedeće godine, stipendirana od pulskog udruženja Talijana "Dante Alighieri", tečajeve talijanskog jezika u Castelraimondu i Sieni (srednji te nagodinu napredni stupanj). Među ostalim, boravila je u dva navrata na dvotjednim ljetnim školama jezikoslovlja Leiden Summer School in Language and Linguistics u Nizozemskoj: godine 2009. odslušavši cjelovit semitski program: Introduction to Comparative Semitic, The History of Alphabeth - An Introduction to Semitic Epigraphy, Introduction to Ugaritic i Old Aramaic, a 2011. kolegije Indo-European Nominal Composition i Old Norse. Godine 2015. pohađala je radionicu digitalizacije građe Reasembling the Republic of Letters 1500-1800.  (stipendija COST-Action) te Digital Philology workshop u Splitu 2017.

Nastavni rad: uz redovitu nastavu na Filozofskom fakultetu dosad je održala javna predavanja Samoglasnici perojskoga govora u Zagrebačkom lingvističkom krugu (Zagreb, 2009) te Quomodo Romani tempus metiebantur zajedno s doc. dr. sc. Goranom Stepanić u sklopu Festivala znanosti (Pula, 2012). Godine 2014. održala je jednosemestralni kolegij latinskog jezika na Department of Sanskrit Sahitya, Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady (Indija), dijelom i kroz e-nastavu.

Ostalo: Članica je fakultetskog Vijeća. Do kraja 2017. redovito je administrirala stranice Odsjeka za klasičnu i romansku filologiju. Dosad je organizirala više javnih predavanja i drugih javnih zbivanja na Filozofskom fakultetu. Od 2009. do srpnja 2014. bila je članica uredništva znanstvenog časopisa Tabula – časopis Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Izabrane publikacije

Knjige i poglavlja u knjigama

Autorske knjige

Jurković, Ivan; Moretti, Violeta
Bernardin Frankapan Modruški, Oratio pro Croatia / Govor za Hrvatsku – 500. obljetnica.. Zagreb: Školska knjiga, 2022 (monografija). (https://www.bib.irb.hr/1239706)
 

Jurković, Ivan; Moretti, Violeta
Bernardin Frankapan Modruški, Oratio pro Croatia. Govor za Hrvatsku (1522.).. Modruš: Katedra Čakavskog sabora Modruše, 2010 (monografija)
 

Uredničke knjige

Pavao Ritter Vitezović: Pjesničke poslanice. / Plejić Poje, Lahorka (ur.). Zagreb: Disput, 2022 (monografija)
 

Pavao Ritter Vitezović / Epistolae metricae. / Moretti, Violeta ; Stepanić, Gorana (ur.). Split: Književni krug Split Marulianum, 2019 (monografija). (https://www.bib.irb.hr/1025645)
 

Radovi u časopisima

Znanstveni i pregledni radovi

Violeta Moretti; Tara Pavlović
Čudesni svjetovi Geralda od Walesa – prijevod i komentar odabranih ulomaka iz djela Topographia Hiberniae.  // Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli, 17 (2020), 17;  405-419 doi:10.32728/tab.17.2020.16 (međunarodna recenzija, pregledni rad, znanstveni)
 

Benić, Mislav; Moretti, Violeta
On the aspect of the two present tense paradigms of the verb biti ‘to be’ in Croatian.  // Suvremena lingvistika, 46 (2020), 90;  175-203 doi:10.22210/suvlin.2020.090.01 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
 

Moretti, Violeta
Broadening the World of Knowledge: The Effects of Travel on the Transfer of Linguistic Data between Asia and Europe.  // Sic : časopis za književnost, kulturu i književno prevođenje, 2 (2020), 2- Year 10;  1-18 doi:10.15291/sic/2.10.lc.6 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
 

Moretti, Violeta; Grbić, Igor
Paulus Ritter’s “false” etymologies in Plorantis Croatiae saecula duo.  // Umjetnost riječi, 3-4 (2018), LXII;  339-359 doi:821.163.42.09-1 (recenziran, članak, znanstveni)
 

Moretti, Violeta
Onimija latinskih poslanica Pavla Rittera Vitezovića.  // Folia onomastica Croatica, 1 (2018), 27;  99-121 doi:10.21857/y7v64t5d7y (recenziran, članak, znanstveni)
 

Moretti, Violeta
Zemljopisna imena u Pulskom statutu iz 1500..  // Folia onomastica Croatica, 20 (2011),  151-172. (https://www.bib.irb.hr/598330) (podatak o recenziji nije dostupan, prethodno priopćenje, znanstveni)
 

Moretti, Violeta
Prilog opisu samoglasničkog sustava perojskoga govora.  // Tabula : Časopis Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, 9 (2011),  140-149. (https://www.bib.irb.hr/599265) (podatak o recenziji nije dostupan, članak, znanstveni)
 

Stručni radovi

Goričanec, Vanja; Moretti, Violeta
Publije Ovidije Nazon: Didonino pismo Eneji.  // Zbornik studentskih radova Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, (2022), 1;  277-286 (recenziran, članak, stručni)
 

Moretti, Violeta; Mandić, David
Iz irske usmene tradicije – dvije gelske pripovijesti Éamona a Búrca.  // Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, 191 (2019), 1;  75-90 (domaća recenzija, članak, stručni)
 

Drugi radovi u časopisima

Moretti, Violeta
UDŽBENIK I PRIRUČNIK LINGVISTIČKE PRAGMATIKE Pragmatics – An advanced resource book for students, Dawn Archer, Karin Aijmer i Anne Wichmann, Routledge, London – New York 2012..  // Tabula : časopis Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja obrile u Puli, 11 (2013),  211-212. (https://www.bib.irb.hr/685947) (podatak o recenziji nije dostupan, prikaz, ostalo)
 

Moretti, Violeta
Doprinos poznavanju istarske povijesti. Statuta Communis Duorum Castrorum = Statut Dvigradske općine: Početak 15. stoljeća, prir. Jakov Jelinčić – Nella Lonza, Kolana od statuti, knj. 1, Državni arhiv u Pazinu, Pazin – Kanfanar 2007., 358 str..  // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 26 (2008),  333-340. (https://www.bib.irb.hr/598341) (podatak o recenziji nije dostupan, prikaz, ostalo)
 

Radovi u zbornicima skupova

Znanstveni radovi u zbornicima skupova

 

Moretti, Violeta
VLAČIĆ, STAROZAVJETNI HEBREIZMI I JEZIČNI OPIS U SLUŽBI TEOLOGIJE.  // Međunarodni znanstveno-stručni skup "500 godina Flaciusa", 26. - 27. studenoga 2020., zbornik radova / Ćutić Gorup, Maja ; Urošević, Nataša ; Schumann, Marina (ur.).
Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2022. str. 117-131 (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 

Moretti, Violeta
Oblici uljudnosti u Vitezovićevim latinskim poslanicama u stihu.  // Zbornik radova međunarodnoga znanstvenog skupa "Natales grate numeras?" / Sorić, Diana ; Mijić, Linda ; Bartulović, Anita (ur.).
Zadar: Sveučilište u Zadru, 2020. str. 199-217 (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 

Moretti, Violeta
Vernacular instances in Paulus Ritter's Latin verse epistles.  // Acta Conventus Neo-Latini Vindobonensis Proceedings of the Sixteenth International Congress of Neo-Latin Studies (Vienna 2015) / Steiner-Weber, Astrid ; Römer, Franz (ur.).
Leiden-Boston: Brill, 2018. str. 492-503 doi:10.1163/9789004361553_041 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 

Moretti, Violeta
Latin proverbs as a two-way road of cultural transfer.  // First International Scientific Conference FILKO - Philology, culture and education - Conference proceedings / Dragana Kuzmanovska et al. (ur.).
Štip, Makedonija: Univerzitet Goce Delčev, 2016. str. 615-621. (https://www.bib.irb.hr/806529) (predavanje, recenziran, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 

Moretti, Violeta
Figura "Turcae" u Vitezovićevim stihovanim pismima.  // Šesti međunarodni internacionalni simpozijum Susret kultura, Zbornik radova, knjiga II
Novi Sad: Filozofski fakultet Novi Sad, 2013. str. 1123-1132. (https://www.bib.irb.hr/599300) (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 

Moretti, Violeta
Oratio pro Croatia Bernardina Frankapana.  // Modruški zbornik / Olujić, Boris (ur.).
Modruš: Katedra Čakavskog sabora Modruše, 2009. str. 165-186. (https://www.bib.irb.hr/513676) (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 

Drugi radovi u zbornicima skupova

 

 

Moretti, Violeta
Latinske poslanice u stihu Pavla Rittera Vitezovića.  // Pavao Ritter Vitezović i njegovo doba (1652–1713) / Jembrih, Alojz ; Jukić, Ivana (ur.).
Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2016. str. 303-316. (https://www.bib.irb.hr/811299) (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), ostalo)
 

Sažeci sa skupova

Sažeci u zbornicima i časopisima

Moretti, Violeta
Samopredstavljačke taktike Bernardina Frankapana u Oratio pro Croatia iz 1522..  // Trideset drugi Marulićevi dani: Znanstveni , književni i izdavački program, Split 21-23. travnja 2022. / Jozić, Branko ; Lučin, Bratislav (ur.).
Split: Književni krug Split - Marulianum, 2022. str. 17-18 (predavanje, podatak o recenziji nije dostupan, sažetak, znanstveni)
 

Moretti, Violeta
"Epistolae metricae" kao izvor za Vitezovićevu svakodnevnicu.  // Znanstveni kolokvij "Stvaralaštvo i intelektualni transferi hrvatskih latinista"
Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2021. str. 17-17 (predavanje, sažetak, znanstveni)
 

Violeta Moretti
Vlačić o svetopisamskim hebreizmima.  // Međunarodni znanstveno-stručni skup "500 godina Flaciusa" / Urošević, Nataša (ur.).
Pula, 2020. (predavanje, sažetak, znanstveni)
 

Benić, Mislav; Moretti, Violeta
O vidu prezenata glagola biti u hrvatskom jeziku.  // XXXIII. međunarodni znanstveni skup HDPL-a "Značenje u jeziku – od individualnoga do kolektivnoga" - Knjiga sažetaka ( CALS 33rd International Conference "Meaning in Language – from Individual to Collective" - Book of abstracts) / Mihaela, Matešić ; Nigoević, Magdalena (ur.).
Zagreb: Srednja Europa, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2019. str. 63-63 (predavanje, podatak o recenziji nije dostupan, sažetak, znanstveni)
 

Moretti, Violeta
Broadening the world of knowledge – The effects of travel on the transfer of linguistic data and methods between Asia and Europe.  // Borders and Crossings 2018 - International and Mul tidisciplinary Conference on Travel Writing Pula - Brijuni, 13 - 16 September 2018 - Book of Abstracts / Urošević, Nataša (ur.).
Pula: Juraj Dobrila University of Pula, 2018. str. 72-72 (predavanje, sažetak, znanstveni)
 

Moretti, Violeta
Osvrt na književnu pozadinu Ritterova stvaralaštva.  // Ranonovovjekovna rukopisna baština u Hrvatskoj. Artefakt, tekst, kontekst / Lahorka Plejić Poje, Tamara Tvrtković (ur.).
Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2018. str. 29-30 (predavanje, podatak o recenziji nije dostupan, sažetak, znanstveni)
 

Moretti, Violeta
One genre, two languages - bilinguism in P. Vitezović's (1652-1713) Otia metrica.  // Book of abstracts - Knjiga sažetaka : Mare Internum Culture - Kultura Mare internum
Pula, Hrvatska, 2018. str. 44-44 (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)
 

Moretti, Violeta
Tekstološke dvojbe pri izdavanju Vitezovićeva epistolarija.  // Dvadeset šesti Marulićevi dani - znanstveni, književni i izdavački program / Jozić, Branko ; Lučin, Bratislav (ur.).
Split: Književni krug Split – Marulianum, 2016. str. 21-22 (predavanje, sažetak, znanstveni)
 

Violeta Moretti
Domaće riječi u latinskom tekstu – a kako ih pisati?.  // 20 godina osnutka studija kroatistike. 1. Međunarodni znanstveni skup Kroatistika unutar slavističkoga, europskog i svjetskog konteksta (povodom 20. godišnjice osnutka studija hrvatskoga jezika i književnosti u Puli) / Daniel Mikulaco (ur.).
Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli ; Matica hrvatska, 2015. str. 52-52 (predavanje, sažetak, stručni)
 

Moretti, Violeta
Structural elements in Ritter's early verse epistles.  // The Renaissance Society of America Annual Meeting Program
Berlin, 2015. str. 378-378 (predavanje, sažetak, znanstveni)
 

Moretti, Violeta
"Natprirodno" u Vitezovićevim pismima u stihu.  // Programme and the Book of Abstracts 'First International Conference on Language and Literary Studies "Language, Literature and Mythology"' - Program i knjiga apstrakata "Prva međunarodna naučna konferencija 'Jezik, književnost i mitologija'" / Nada Todorov (ur.).
Beograd: Alfa univerzitet, Fakultet za strane jezike, 2012. str. 38-38 (predavanje, sažetak, znanstveni)
 

Moretti, Violeta
Editio princeps ; od latinskog rukopisa do lingvističke analize.  // Drugi asistentski dan - Knjiga sažetaka Znanstvenoga skupa asistenata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli / Diković, Marina ; Vitković, Vanessa (ur.).
Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2011. str. 20-20 (predavanje, sažetak, stručni)
 

Moretti, Violeta
Romanizmi u perojskom govoru (fonološki pogled).  // Asistentski dan - Znanstveni skup asistenata Odjela za humanističke znanosti i Odjela za studij na talijanskom jeziku - Knjiga sažetaka / Duda, Igor ; Matošević, Andrea (ur.).
Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2010. str. 18-19 (predavanje, sažetak, znanstveni)
 

 

Druga sudjelovanja na skupovima

Moretti, Violeta
From the Croatian borderlands: the imagery of border in the Late Medieval 'anti-Ottoman' writings.  // Leeds International Medieval Congress
Leeds, Velika Britanija, 2022. str. 341-341 (predavanje, sažetak, znanstveni)
 

Moretti, Violeta; Mihaljević, Ana
Bilingualism as a handicap? Misconceptions of language adequacy in a familial speech of bilingual speakers in Pula (Croatia).  // Bilingualism matters - research symposium 2019
Edinburgh, Škotska, Velika Britanija, 2019. (poster, podatak o recenziji nije dostupan, sažetak, znanstveni)
 

Moretti, Violeta
Dialogue with the Contemporary Reader: Reception and Translation of Ovid (the Croatian Perspective).  // 48th annual conference of The Israel Society for the Promotion of Classical Studies
Tel Aviv, Izrael, 2019.. (https://www.bib.irb.hr/1004629) (predavanje, podatak o recenziji nije dostupan, neobjavljeni rad, znanstveni)
 

Ana Mihaljević; Violeta Moretti
Vernacular influences on neo-Latin of the east Adriatic coast.  // Seventh Annual Neo-Latin Symposium
Cork, Irska, 2019. (predavanje, neobjavljeni rad, znanstveni)
 

Moretti, Violeta
Latin as an Intermediary in Knowledge Transfer.  // INTERNATIONAL SYMPOSIUM “TSUKUBA DAY IN PULA”
Pula, Hrvatska, 2018. (predavanje, neobjavljeni rad, znanstveni)
 

Moretti Violeta; Grbić, Igor
Antiquarian vs. Poet: Paulus Ritter's (1652-1713) 'False' Etymologies.  // Mediterranean Studies Association - 20th Annual International Congress
Valletta, Malta, 2017. (predavanje, sažetak, znanstveni)
 

Moretti, Violeta
Patrons, friends and adversaries – Paulus Ritter's (1652-1713) epistolary networks in the context of feudal communication.  // 19th Annual Maditerranean Studies Association International Congress
Palermo, Italy, 2016. (predavanje, sažetak, znanstveni)
 

 

Ocjenski radovi

Doktorske disertacije

 

Violeta Moretti
Jezik i stil latinskih pjesničkih poslanica Pavla Rittera Vitezovića., 2014., doktorska disertacija, Filozofski fakultet, Zagreb. (https://www.bib.irb.hr/684430)
 

 

Diplomski radovi (uključujući i diplomske radove starog programa)

 

 

Violeta Moretti
Oratio pro Croatia Bernardina Frankapana., 2006., diplomski rad, Filozofski fakultet u Puli, Pula
 

Moretti, Violeta
Usporedba samoglasničkoga sustava hrvatskoga standardnog jezika i žminjskoga govora., 2001., diplomski rad, Filozofski fakultet u Puli, Pula
 

Ostale vrste radova

Jovanović, Neven; Moretti, Violeta; Stepanić, Gorana
Poetic language in the epistles of Paulus Ritter Vitezović (1652-1713)., 2016. doi:10.17605/OSF.IO/EK6PT (podatak o recenziji nije dostupan, ostalo).
 

Moretti, Violeta
Bernardin Frankapan., 2015. (podatak o recenziji nije dostupan, natuknica u enciklopediji, leksikonu, rječniku i sl.).
 

Izvezeno sa https://www.bib.irb.hr/pretraga/?operators%3Dand%7C24090%7Ctext%7Cprofile

 

 

Profesionalni interesi i članstva

Dosadašnja članstva u udrugama uključuju International Association for Neo-Latin studies, The Renaissance Society of America te Mediterranean Studies Association.

Izabrani projekti

Suradnica na projektu Tekstualne mreže ranonovovjekovne Hrvatske TeMrežaH Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2014-2018.

Povijest zaposlenja

Od 2001. do 2007. godine radila je kao redaktorica u novinskoj kući Glas Istre. Od 2006. do 2007. bila je zaposlena kao suradnica u zvanju asistenta na polju klasične filologije na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Od 2007. na istom sveučilištu radila je kao asistentica te potom viša asistentica.

Od prosinca 2014. bila je zaposlena u zvanju docenta, a od siječnja 2023. izvanredna je profesorica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Predstojnica je Odsjeka za klasičnu filologiju pulskoga Filozofskog fakulteta.