Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

doc. dr. sc. Violeta Moretti

Zvanje: docent
Funkcija:predstojnica Odsjeka za klasičnu filologiju
E-mail: E-mail
Organizacijska jedinica: Odsjek za klasičnu filologiju
Godina diplomiranja:2002.
Godina doktoriranja:2014.
Na sveučilištu od:2006.

Nastava

preddiplomski

diplomski

Konzultacije

Svakog dana uz prethodni dogovor e-poštom.

Životopis

Violeta Moretti (Pula, 1977.) docentica je pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Puli, gdje je od 2006. zaposlena kao vanjska suradnica te od 2007. godine kao asistentica. Na Filozofskom fakultetu u Puli Sveučilišta u Rijeci studirala je hrvatski jezik i književnost i povijest, a diplomski rad "Usporedba vokalskih sustava žminjskoga govora i standardnog jezika" obranila je 2002. godine. Svoje studije proširila je na smjeru Latinskog jezika i rimske književnosti pri istom Fakultetu, te je 2006., uz diplomski rad "Oratio pro Croatia Bernardina Frankapana", stekla i diplomu profesora latinskog jezika i rimske književnosti. Odabravši za poslijediplomske studije lingvistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, doktorirala je 2014. s disertacijom "Jezik i stil latinskih pjesničkih poslanica Pavla Rittera Vitezovića". Nakon toga nastavlja se baviti latinskom filologijom te jezikoslovljem, ali i širim filološkim temama, predstavljajući rezultate svojeg rada kroz znanstveno pisanje, stručni te nastavni rad sa studentima.

Stipendije i usavršavanja: godine 2000. provela je mjesec dana u Craiovi (Rumunjska) učeći rumunjski jezik (napredni stupanj) te 2001., također mjesec dana, na ljetnom tečaju irskog jezika u mjestu An Cheathru Rúa (Galway, Irska) (napredni stupanj). Godine 2004. uz stipendiju je pohodila European Summer School of Classics u Trstu, a iste i sljedeće godine, stipendirana od pulskog udruženja Talijana "Dante Alighieri", tečajeve talijanskog jezika u Castelraimondu i Sieni (srednji te nagodinu napredni stupanj). Među ostalim, boravila je u dva navrata na dvotjednim ljetnim školama jezikoslovlja Leiden Summer School in Language and Linguistics u Nizozemskoj: godine 2009. odslušavši cjelovit semitski program: Introduction to Comparative Semitic, The History of Alphabeth - An Introduction to Semitic Epigraphy, Introduction to Ugaritic i Old Aramaic, a 2011. kolegije Indo-European Nominal Composition i Old Norse. Godine 2015. pohađala je radionicu digitalizacije građe Reasembling the Republic of Letters 1500-1800.  (stipendija COST-Action) te Digital Philology workshop u Splitu 2017.

Nastavni rad: uz redovitu nastavu na Filozofskom fakultetu dosad je održala javna predavanja Samoglasnici perojskoga govora u Zagrebačkom lingvističkom krugu (Zagreb, 2009) te Quomodo Romani tempus metiebantur zajedno s doc. dr. sc. Goranom Stepanić u sklopu Festivala znanosti (Pula, 2012). Godine 2014. održala je jednosemestralni kolegij latinskog jezika na Department of Sanskrit Sahitya, Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady (Indija), dijelom i kroz e-nastavu.

Ostalo: Članica je fakultetskog Vijeća. Do kraja 2017. redovito je administrirala stranice Odsjeka za klasičnu i romansku filologiju. Dosad je organizirala više javnih predavanja i drugih javnih zbivanja na Filozofskom fakultetu. Od 2009. do srpnja 2014. bila je članica uredništva znanstvenog časopisa Tabula – časopis Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Izabrane publikacije

Autorske knjige

1. Jurković, Ivan; Moretti, Violeta.
Bernardin Frankapan Modruški, Oratio pro Croatia. Govor za Hrvatsku (1522.) .
Modruš : Katedra Čakavskog sabora Modruše, 2010 (monografija).

2. Pavao Ritter Vitezović / Epistolae metricae / Moretti, Violeta; Stepanić, Gorana (ur.).
Split : Književni krug Split Marulianum, 2019 (monografija).

Radovi u CC časopisima

1. Moretti, Violeta; Mandić, David.
Iz irske usmene tradicije – dvije gelske pripovijesti Éamona a Búrca. // Književna smotra. 191 (2019) , 1; 75-90 (članak, stručni).

Znanstveni radovi u drugim časopisima

1. Moretti, Violeta.
Onimija latinskih poslanica Pavla Rittera Vitezovića. // Folia onomastica Croatica. 1 (2018) , 27; 99-121 (članak, znanstveni).

2. Moretti, Violeta; Grbić, Igor.
Paulus Ritter’s “false” etymologies in Plorantis Croatiae saecula duo. // Umjetnost riječi. 3-4 (2018) , LXII; 339-359 (članak, znanstveni).

3. Moretti, Violeta.
Zemljopisna imena u Pulskom statutu iz 1500.. // Folia onomastica Croatica. 20 (2011) ; 151-172 (prethodno priopćenje, znanstveni).

4. Moretti, Violeta.
Prilog opisu samoglasničkog sustava perojskoga govora. // Tabula : Časopis Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 9 (2011) ; 140-149 (članak, znanstveni).

Prikazi

1. Moretti, Violeta.
UDŽBENIK I PRIRUČNIK LINGVISTIČKE PRAGMATIKE Pragmatics – An advanced resource book for students, Dawn Archer, Karin Aijmer i Anne Wichmann, Routledge, London – New York 2012.. // Tabula : časopis Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja obrile u Puli. 11 (2013) ; 211-212 (prikaz, ostalo).


2. Moretti, Violeta.
Doprinos poznavanju istarske povijesti. Statuta Communis Duorum Castrorum = Statut Dvigradske općine: Početak 15. stoljeća, prir. Jakov Jelinčić – Nella Lonza, Kolana od statuti, knj. 1, Državni arhiv u Pazinu, Pazin – Kanfanar 2007., 358 str.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 26 (2008) ; 333-340 (prikaz, ostalo).

 

Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.

1. Moretti, Violeta.
Vernacular instances in Paulus Ritter's Latin verse epistles // Acta Conventus Neo-Latini Vindobonensis Proceedings of the Sixteenth International Congress of Neo-Latin Studies (Vienna 2015) / Steiner-Weber, Astrid ; Römer, Franz (ur.).
Leiden-Boston : Brill, 2018. 492-503 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Moretti, Violeta.
Figura "Turcae" u Vitezovićevim stihovanim pismima // Šesti međunarodni internacionalni simpozijum Susret kultura, Zbornik radova, knjiga II.
Novi Sad : Filozofski fakultet Novi Sad, 2013. 1123-1132 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom

1. Moretti, Violeta.
Latinske poslanice u stihu Pavla Rittera Vitezovića // Pavao Ritter Vitezović i njegovo doba (1652–1713) / Jembrih, Alojz ; Jukić, Ivana (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2016. 303-316 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).

2. Moretti, Violeta.
Oratio pro Croatia Bernardina Frankapana // Modruški zbornik / Olujić, Boris (ur.).
Modruš : Katedra Čakavskog sabora Modruše, 2009. 165-186 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Moretti, Violeta.
Latin proverbs as a two-way road of cultural transfer // First International Scientific Conference FILKO - Philology, culture and education - Conference proceedings / Dragana Kuzmanovska et al. (ur.).
Štip, Makedonija : Univerzitet Goce Delčev, 2016. 615-621 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

Sažeci u zbornicima skupova

1. Moretti, Violeta; Mihaljević, Ana.
Bilingualism as a handicap? Misconceptions of language adequacy in a familial speech of bilingual speakers in Pula (Croatia) // .
(poster,sažetak,znanstveni).

2. Benić, Mislav; Moretti, Violeta.
O vidu prezenata glagola biti u hrvatskom jeziku // XXXIII. međunarodni znanstveni skup HDPL-a "Značenje u jeziku – od individualnoga do kolektivnoga" - Knjiga sažetaka ( CALS 33rd International Conference "Meaning in Language – from Individual to Collective" - Book of abstracts) / Mihaela, Matešić ; Nigoević, Magdalena (ur.).
Zagreb : Srednja Europa, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2019. 63-63 (predavanje,sažetak,znanstveni).

3. Moretti, Violeta.
One genre, two languages - bilinguism in P. Vitezović's (1652-1713) Otia metrica // Book of abstracts - Knjiga sažetaka : Mare Internum Culture - Kultura Mare internum.
44-44 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Moretti, Violeta.
Broadening the world of knowledge – The effects of travel on the transfer of linguistic data and methods between Asia and Europe // Borders and Crossings 2018 - International and Mul tidisciplinary Conference on Travel Writing Pula - Brijuni, 13 - 16 September 2018 - Book of Abstracts / Urošević, Nataša (ur.).
Pula : Juraj Dobrila University of Pula, 2018. 72-72 (predavanje,sažetak,znanstveni).

5. Moretti, Violeta.
Osvrt na književnu pozadinu Ritterova stvaralaštva // Ranonovovjekovna rukopisna baština u Hrvatskoj. Artefakt, tekst, kontekst / Lahorka Plejić Poje, Tamara Tvrtković (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2018. 29-30 (predavanje,sažetak,znanstveni).

6. Moretti, Violeta; Grbić, Igor.
Language, myth and magic in "Orationes magicae" by father Eduardus // Mediterranean Studies Association - abstracts.
2018. 50-50 (predavanje,sažetak,znanstveni).

7. Moretti Violeta; Grbić, Igor.
Antiquarian vs. Poet: Paulus Ritter's (1652-1713) 'False' Etymologies // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

8. Moretti, Violeta.
Patrons, friends and adversaries – Paulus Ritter's (1652-1713) epistolary networks in the context of feudal communication // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

9. Moretti, Violeta.
Tekstološke dvojbe pri izdavanju Vitezovićeva epistolarija // Dvadeset šesti Marulićevi dani - znanstveni, književni i izdavački program / Jozić, Branko ; Lučin, Bratislav (ur.).
Split : Književni krug Split – Marulianum, 2016. 21-22 (predavanje,sažetak,znanstveni).

10. Moretti, Violeta.
Structural elements in Ritter's early verse epistles // The Renaissance Society of America Annual Meeting Program.
Berlin, 2015. 378-378 (predavanje,sažetak,znanstveni).

11. Violeta Moretti.
Domaće riječi u latinskom tekstu – a kako ih pisati? // 20 godina osnutka studija kroatistike. 1. Međunarodni znanstveni skup Kroatistika unutar slavističkoga, europskog i svjetskog konteksta (povodom 20. godišnjice osnutka studija hrvatskoga jezika i književnosti u Puli) / Daniel Mikulaco (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli ; Matica hrvatska, 2015. 52-52 (predavanje,sažetak,stručni).

12. Moretti, Violeta.
"Natprirodno" u Vitezovićevim pismima u stihu // Programme and the Book of Abstracts 'First International Conference on Language and Literary Studies "Language, Literature and Mythology"' - Program i knjiga apstrakata "Prva međunarodna naučna konferencija 'Jezik, književnost i mitologija'" / Nada Todorov (ur.).
Beograd : Alfa univerzitet, Fakultet za strane jezike, 2012. 38-38 (predavanje,sažetak,znanstveni).

13. Moretti, Violeta.
Editio princeps ; od latinskog rukopisa do lingvističke analize // Drugi asistentski dan - Knjiga sažetaka Znanstvenoga skupa asistenata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli / Diković, Marina ; Vitković, Vanessa (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2011. 20-20 (predavanje,sažetak,stručni).

14. Moretti, Violeta.
Romanizmi u perojskom govoru (fonološki pogled) // Asistentski dan - Znanstveni skup asistenata Odjela za humanističke znanosti i Odjela za studij na talijanskom jeziku - Knjiga sažetaka / Duda, Igor ; Matošević, Andrea (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2010. 18-19 (predavanje,sažetak,znanstveni).

Neobjavljena sudjelovanja na skupovima

1. Moretti, Violeta.
Dialogue with the Contemporary Reader: Reception and Translation of Ovid (the Croatian Perspective) // . (predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Ana Mihaljević; Violeta Moretti.
Vernacular influences on neo-Latin of the east Adriatic coast // . (predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Moretti, Violeta.
Latin as an Intermediary in Knowledge Transfer // . (predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Moretti, Violeta.
Dobre želje i pozdravi – govor ljubaznosti u Vitezovićevim poslanicama // . (predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

Disertacije

1. Violeta Moretti.
Jezik i stil latinskih pjesničkih poslanica Pavla Rittera Vitezovića / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 13.01. 2014, 243 str. Voditelj: doc.dr.sc. Gorana Stepanić.

Druge vrste radova

1. Jovanović, Neven; Moretti, Violeta; Stepanić, Gorana.
Poetic language in the epistles of Paulus Ritter Vitezović (1652-1713), 2016. (zbirka podataka).

2. Moretti, Violeta.
Bernardin Frankapan, 2015. (enciklopedijska natuknica).

Javna predavanja

O jeziku i magiji - iz opusa Toshihika Izutsua , Regionalni aktiv HDPL-a Pula, 6. lipnja 2019.

Popularna predavanja

Od iscjeliteljice do vještice - ili odakle nam 'bablje priče'. Kino Učionica Rijeka, Pogled (p)otpora, 25. 2. 2019.

Radijski tekst

Iz pozadine književnoga stvaralaštva Pavla Rittera Vitezovića, Treći program Hrvatskoga radija 23.9.2019, https://radio.hrt.hr/treci-program/aod/iz-pozadine-knjizevnoga-stvaralastva-pavla-rittera-vitezovica/303517/

Profesionalni interesi i članstva

Dosadašnja članstva u udrugama uključuju International Association for Neo-Latin studies, The Renaissance Society of America te Mediterranean Studies Association.

Izabrani projekti

Suradnica na projektu Tekstualne mreže ranonovovjekovne Hrvatske TeMrežaH Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2014-2018.

Povijest zaposlenja

Od 2001. do 2007. godine radila je kao redaktorica u novinskoj kući Glas Istre. Od 2006. do 2007. bila je zaposlena kao suradnica u zvanju asistenta na polju klasične filologije na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Od 2007. na istom sveučilištu radila je kao asistentica te potom viša asistentica.

Od prosinca 2014. zaposlena je u zvanju docenta na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Predstojnica je Odsjeka za klasičnu filologiju pulskoga Filozofskog fakulteta.