VIOLETA MORETTI:
O djelatniku

doc. dr. sc. Violeta Moretti

Zvanje: docent

Konzultacije:

Svakog dana uz prethodni dogovor e-poštom.

Katedra/služba :
Odsjek za klasičnu filologiju
Godina diplomiranja:
2002
Godina doktoriranja:
2014
Na katedri od:
2006

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Violeta Moretti (Pula, 1977.) docentica je pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Puli, gdje je od 2006. zaposlena kao vanjska suradnica te od 2007. godine kao asistentica. Na Filozofskom fakultetu u Puli Sveučilišta u Rijeci studirala je hrvatski jezik i književnost i povijest, a diplomski rad "Usporedba vokalskih sustava žminjskoga govora i standardnog jezika" obranila je 2002. godine. Svoje studije proširila je na smjeru Latinskog jezika i rimske književnosti pri istom Fakultetu, te je 2006., uz diplomski rad "Oratio pro Croatia Bernardina Frankapana", stekla i diplomu profesora latinskog jezika i rimske književnosti. Odabravši za poslijediplomske studije lingvistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, doktorirala je 2014. s disertacijom "Jezik i stil latinskih pjesničkih poslanica Pavla Rittera Vitezovića". Nakon toga nastavlja se baviti latinskom filologijom te jezikoslovljem, ali i širim filološkim temama, predstavljajući rezultate svojeg rada kroz znanstveno pisanje, stručni te nastavni rad sa studentima.

Stipendije i usavršavanja: godine 2000. provela je mjesec dana u Craiovi (Rumunjska) učeći rumunjski jezik (napredni stupanj) te 2001., također mjesec dana, na ljetnom tečaju irskog jezika u mjestu An Cheathru Rúa (Galway, Irska) (napredni stupanj). Godine 2004. uz stipendiju je pohodila European Summer School of Classics u Trstu, a iste i sljedeće godine, stipendirana od pulskog udruženja Talijana "Dante Alighieri", tečajeve talijanskog jezika u Castelraimondu i Sieni (srednji te nagodinu napredni stupanj). Među ostalim, boravila je u dva navrata na dvotjednim ljetnim školama jezikoslovlja Leiden Summer School in Language and Linguistics u Nizozemskoj: godine 2009. odslušavši cjelovit semitski program: Introduction to Comparative Semitic, The History of Alphabeth - An Introduction to Semitic Epigraphy, Introduction to Ugaritic i Old Aramaic, a 2011. kolegije Indo-European Nominal Composition i Old Norse. Godine 2015. pohađala je radionicu digitalizacije građe Reasembling the Republic of Letters 1500-1800.  (stipendija COST-Action) te Digital Philology workshop u Splitu 2017.

Nastavni rad: uz redovitu nastavu na Filozofskom fakultetu dosad je održala javna predavanja Samoglasnici perojskoga govora u Zagrebačkom lingvističkom krugu (Zagreb, 2009) te Quomodo Romani tempus metiebantur zajedno s doc. dr. sc. Goranom Stepanić u sklopu Festivala znanosti (Pula, 2012). Godine 2014. održala je jednosemestralni kolegij latinskog jezika na Department of Sanskrit Sahitya, Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady (Indija), dijelom i kroz e-nastavu.

Ostalo: Članica je fakultetskog Vijeća. Do kraja 2017. redovito je administrirala stranice Odsjeka za klasičnu i romansku filologiju. Dosad je organizirala više javnih predavanja na Filozofskom fakultetu. Od 2009. do srpnja 2014. bila je članica uredništva znanstvenog časopisa Tabula – časopis Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Izabrane publikacije

Autorske knjige

1. Jurković, Ivan; Moretti, Violeta.
Bernardin Frankapan Modruški, Oratio pro Croatia. Govor za Hrvatsku (1522.) .
Modruš : Katedra Čakavskog sabora Modruše, 2010 (monografija).

2. Violeta Moretti; Gorana Stepanić

Pavao Ritter Vitezović / Epistolae metricae. Split: Književni krug Split (u postupku objave)

Znanstveni radovi u drugim časopisima

1. Moretti, Violeta.
Zemljopisna imena u Pulskom statutu iz 1500.. // Folia onomastica Croatica. 20 (2011) ; 151-172 (prethodno priopćenje, znanstveni).
2. Moretti, Violeta.
Prilog opisu samoglasničkog sustava perojskoga govora. // Tabula : Časopis Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 9 (2011) ; 140-149 (članak, znanstveni).

Ostali radovi u drugim časopisima

1. Moretti, Violeta.
UDŽBENIK I PRIRUČNIK LINGVISTIČKE PRAGMATIKE Pragmatics – An advanced resource book for students, Dawn Archer, Karin Aijmer i Anne Wichmann, Routledge, London – New York 2012.. // Tabula : časopis Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja obrile u Puli. 11 (2013) ; 211-212 (prikaz, ostalo).
2. Moretti, Violeta.
Doprinos poznavanju istarske povijesti. Statuta Communis Duorum Castrorum = Statut Dvigradske općine: Početak 15. stoljeća, prir. Jakov Jelinčić – Nella Lonza, Kolana od statuti, knj. 1, Državni arhiv u Pazinu, Pazin – Kanfanar 2007., 358 str.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 26 (2008.) ; 333-340 (prikaz, ostalo).

Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.

1. Moretti, Violeta.
Figura "Turcae" u Vitezovićevim stihovanim pismima // Šesti međunarodni internacionalni simpozijum Susret kultura, Zbornik radova, knjiga II.
Novi Sad : Filozofski fakultet Novi Sad, 2013. 1123-1132 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom

1. Moretti, Violeta.
Latinske poslanice u stihu Pavla Rittera Vitezovića // Pavao Ritter Vitezović i njegovo doba (1652–1713) / Jembrih, Alojz ; Jukić, Ivana (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2016. 303-316 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).
2. Moretti, Violeta.
Oratio pro Croatia Bernardina Frankapana // Modruški zbornik / Olujić, Boris (ur.).
Modruš : Katedra Čakavskog sabora Modruše, 2009. 165-186 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

Radovi u zbornicima skupova bez recenzije

1. Moretti, Violeta.
Latin proverbs as a two-way road of cultural transfer // First International Scientific Conference FILKO - Philology, culture and education - Conference proceedings / Dragana Kuzmanovska et al. (ur.).
Štip, Makedonija : Univerzitet Goce Delčev, 2016. 615-621 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

Sažeci u zbornicima skupova

1. Moretti Violeta; Grbić, Igor.
Antiquarian vs. Poet: Paulus Ritter's (1652-1713) 'False' Etymologies // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).
2. Moretti, Violeta.
Patrons, friends and adversaries – Paulus Ritter's (1652-1713) epistolary networks in the context of feudal communication // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).
3. Moretti, Violeta.
Tekstološke dvojbe pri izdavanju Vitezovićeva epistolarija // Dvadeset šesti Marulićevi dani - znanstveni, književni i izdavački program / Jozić, Branko ; Lučin, Bratislav (ur.).
Split : Književni krug Split – Marulianum, 2016. 21-22 (predavanje,sažetak,znanstveni).
4. Moretti, Violeta.
Structural elements in Ritter's early verse epistles // The Renaissance Society of America Annual Meeting Program.
Berlin, 2015. 378-378 (predavanje,sažetak,znanstveni).
5. Moretti, Violeta.
Vernacular instances in Paulus Ritter's Latin verse epistles // XVIth International Congress of the International Association for Neo-Latin Studies (IANLS) Official Program.
Beč, 2015. 109-109 (predavanje,sažetak,znanstveni).
6. Violeta Moretti.
Domaće riječi u latinskom tekstu – a kako ih pisati? // 20 godina osnutka studija kroatistike. 1. Međunarodni znanstveni skup Kroatistika unutar slavističkoga, europskog i svjetskog konteksta (povodom 20. godišnjice osnutka studija hrvatskoga jezika i književnosti u Puli) / Daniel Mikulaco (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli ; Matica hrvatska, 2015. 52-52 (predavanje,sažetak,stručni).
7. Moretti, Violeta.
"Natprirodno" u Vitezovićevim pismima u stihu // Programme and the Book of Abstracts 'First International Conference on Language and Literary Studies "Language, Literature and Mythology"' - Program i knjiga apstrakata "Prva međunarodna naučna konferencija 'Jezik, književnost i mitologija'" / Nada Todorov (ur.).
Beograd : Alfa univerzitet, Fakultet za strane jezike, 2012. 38-38 (predavanje,sažetak,znanstveni).
8. Moretti, Violeta.
Editio princeps ; od latinskog rukopisa do lingvističke analize // Drugi asistentski dan - Knjiga sažetaka Znanstvenoga skupa asistenata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli / Diković, Marina ; Vitković, Vanessa (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2011. 20-20 (predavanje,sažetak,stručni).
9. Moretti, Violeta.
Romanizmi u perojskom govoru (fonološki pogled) // Asistentski dan - Znanstveni skup asistenata Odjela za humanističke znanosti i Odjela za studij na talijanskom jeziku - Knjiga sažetaka / Duda, Igor ; Matošević, Andrea (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2010. 18-19 (predavanje,sažetak,znanstveni).

Neobjavljena sudjelovanja na skupovima

1. Moretti, Violeta.
Dobre želje i pozdravi – govor ljubaznosti u Vitezovićevim poslanicama // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).


Disertacije

1. Violeta Moretti.
Jezik i stil latinskih pjesničkih poslanica Pavla Rittera Vitezovića / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 13. 1. 2014., 243 str. Voditelj: doc.dr.sc. Gorana Stepanić.

Druge vrste radova

1. Jovanović, Neven; Moretti, Violeta; Stepanić, Gorana.
Poetic language in the epistles of Paulus Ritter Vitezović (1652-1713), 2016. (zbirka podataka).
2. Moretti, Violeta.
Bernardin Frankapan, 2015. (enciklopedijska natuknica).

Profesionalni interesi i članstva

Dosadašnja članstva u udrugama uključuju International Association for Neo-Latin studies, The Renaissance Society of America te Mediterranean Studies Association.

Izabrani projekti

Suradnica na projektu Tekstualne mreže ranonovovjekovne Hrvatske TeMrežaH Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Povijest zaposlenja

Od 2001. do 2007. godine radila je kao redaktorica u novinskoj kući Glas Istre. Od 2006. do 2007. bila je zaposlena kao suradnica u zvanju asistenta na polju klasične filologije na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Od 2007. na istom sveučilištu radila je kao asistentica te potom viša asistentica.

Od prosinca 2014. zaposlena je u zvanju docenta na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.