Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Latinska deskriptivna gramatika I

Latinska deskriptivna gramatika I

Latinska deskriptivna gramatika I


OSNOVNI PODACI

Šifra:

145717

ECTS:

6.0

Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Violeta Moretti

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Violeta Moretti - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 15
  • Seminar 45

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Sadržaj kolegija čini tumačenje, uvježbavanje i utvrđivanje pojedinih elemenata latinske deskriptivne gramatike: vrste riječi, imenice i pridjevi, komparacija pridjeva, zamjenice, brojevi, prilozi, prijedlozi, uzvici, veznici i tvorba riječi.
Uvježbavanje izgovora i naglaska prema pravilima latinske prozodije.

Morfologija se uvježbava na tekstovima, koji su obvezna lektira za usmeni dio ispita.

LITERATURA:

  1. Gortan, Veljko - Gorski, Oton - Pauš, Pavao; Latinska gramatika; Školska knjiga


NASTAVA

1. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Arheologija - Latinski jezik i rimska književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Engleski jezik i književnost - Latinski jezik i rimska književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Japanski jezik i kultura - Latinski jezik i rimska književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Latinski jezik i rimska književnost - Hrvatski jezik i književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Latinski jezik i rimska književnost - Povijest
Obavezni predmet - Redovni studij - Latinski jezik i rimska književnost - Talijanski jezik i književnost


TERMINI KONZULTACIJA

izv. prof. dr. sc. Violeta Moretti:

Svakog dana uz prethodni dogovor e-poštom.