INFORMATION FOR

Students

Staff

 

USEFUL LINKS

E-learning

Library

Webmail

 

INFORMATION ABOUT

Publications

Conferences

 

Opcije pristupačnosti Pristupačnost

About employee

izv. prof. dr. sc. Violeta Moretti

Title: Associate professor
Function:head of Department of Classical studies
E-mail: E-mail
Department: Odsjek za klasičnu filologiju
Graduation year:2002
PhD graduation year:2014
Employed since:2006

Teaching

undergraduate

graduate

Biography

Born in Pula, Croatia, in 1977. BA in Croatian language and literature, History and Latin language and Roman literature. Proof reader and subeditor (2001-2006), then Research assistant at the Juraj Dobrila University of Pula, Croatia (2007-2014). Ph.D. at University in Zagreb, Faculty of Philosophy. Associate Professor at Juraj Dobrila University of Pula. Her interests include Classical philology and Linguistics. Author of various scholarly papers published at home and abroad and two books in co-authorship. Languages: Croatian, English, Italian, Latin.

List of select publications

Knjige i poglavlja u knjigama

Autorske knjige

Jurković, Ivan; Moretti, Violeta
Bernardin Frankapan Modruški, Oratio pro Croatia / Govor za Hrvatsku – 500. obljetnica.. Zagreb: Školska knjiga, 2022 (monografija). (https://www.bib.irb.hr/1239706)
 

Jurković, Ivan; Moretti, Violeta
Bernardin Frankapan Modruški, Oratio pro Croatia. Govor za Hrvatsku (1522.).. Modruš: Katedra Čakavskog sabora Modruše, 2010 (monografija)
 

Uredničke knjige

Pavao Ritter Vitezović: Pjesničke poslanice. / Plejić Poje, Lahorka (ur.). Zagreb: Disput, 2022 (monografija)
 

Pavao Ritter Vitezović / Epistolae metricae. / Moretti, Violeta ; Stepanić, Gorana (ur.). Split: Književni krug Split Marulianum, 2019 (monografija). (https://www.bib.irb.hr/1025645)
 

Radovi u časopisima

Znanstveni i pregledni radovi

Violeta Moretti; Tara Pavlović
Čudesni svjetovi Geralda od Walesa – prijevod i komentar odabranih ulomaka iz djela Topographia Hiberniae.  // Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli, 17 (2020), 17;  405-419 doi:10.32728/tab.17.2020.16 (međunarodna recenzija, pregledni rad, znanstveni)
 

Benić, Mislav; Moretti, Violeta
On the aspect of the two present tense paradigms of the verb biti ‘to be’ in Croatian.  // Suvremena lingvistika, 46 (2020), 90;  175-203 doi:10.22210/suvlin.2020.090.01 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
 

Moretti, Violeta
Broadening the World of Knowledge: The Effects of Travel on the Transfer of Linguistic Data between Asia and Europe.  // Sic : časopis za književnost, kulturu i književno prevođenje, 2 (2020), 2- Year 10;  1-18 doi:10.15291/sic/2.10.lc.6 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
 

Moretti, Violeta; Grbić, Igor
Paulus Ritter’s “false” etymologies in Plorantis Croatiae saecula duo.  // Umjetnost riječi, 3-4 (2018), LXII;  339-359 doi:821.163.42.09-1 (recenziran, članak, znanstveni)
 

Moretti, Violeta
Onimija latinskih poslanica Pavla Rittera Vitezovića.  // Folia onomastica Croatica, 1 (2018), 27;  99-121 doi:10.21857/y7v64t5d7y (recenziran, članak, znanstveni)
 

Moretti, Violeta
Zemljopisna imena u Pulskom statutu iz 1500..  // Folia onomastica Croatica, 20 (2011),  151-172. (https://www.bib.irb.hr/598330) (podatak o recenziji nije dostupan, prethodno priopćenje, znanstveni)
 

Moretti, Violeta
Prilog opisu samoglasničkog sustava perojskoga govora.  // Tabula : Časopis Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, 9 (2011),  140-149. (https://www.bib.irb.hr/599265) (podatak o recenziji nije dostupan, članak, znanstveni)
 

Stručni radovi

Goričanec, Vanja; Moretti, Violeta
Publije Ovidije Nazon: Didonino pismo Eneji.  // Zbornik studentskih radova Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, (2022), 1;  277-286 (recenziran, članak, stručni)
 

Moretti, Violeta; Mandić, David
Iz irske usmene tradicije – dvije gelske pripovijesti Éamona a Búrca.  // Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, 191 (2019), 1;  75-90 (domaća recenzija, članak, stručni)
 

Drugi radovi u časopisima

Moretti, Violeta
UDŽBENIK I PRIRUČNIK LINGVISTIČKE PRAGMATIKE Pragmatics – An advanced resource book for students, Dawn Archer, Karin Aijmer i Anne Wichmann, Routledge, London – New York 2012..  // Tabula : časopis Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja obrile u Puli, 11 (2013),  211-212. (https://www.bib.irb.hr/685947) (podatak o recenziji nije dostupan, prikaz, ostalo)
 

Moretti, Violeta
Doprinos poznavanju istarske povijesti. Statuta Communis Duorum Castrorum = Statut Dvigradske općine: Početak 15. stoljeća, prir. Jakov Jelinčić – Nella Lonza, Kolana od statuti, knj. 1, Državni arhiv u Pazinu, Pazin – Kanfanar 2007., 358 str..  // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 26 (2008),  333-340. (https://www.bib.irb.hr/598341) (podatak o recenziji nije dostupan, prikaz, ostalo)
 

Radovi u zbornicima skupova

Znanstveni radovi u zbornicima skupova

 

Moretti, Violeta
VLAČIĆ, STAROZAVJETNI HEBREIZMI I JEZIČNI OPIS U SLUŽBI TEOLOGIJE.  // Međunarodni znanstveno-stručni skup "500 godina Flaciusa", 26. - 27. studenoga 2020., zbornik radova / Ćutić Gorup, Maja ; Urošević, Nataša ; Schumann, Marina (ur.).
Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2022. str. 117-131 (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 

Moretti, Violeta
Oblici uljudnosti u Vitezovićevim latinskim poslanicama u stihu.  // Zbornik radova međunarodnoga znanstvenog skupa "Natales grate numeras?" / Sorić, Diana ; Mijić, Linda ; Bartulović, Anita (ur.).
Zadar: Sveučilište u Zadru, 2020. str. 199-217 (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 

Moretti, Violeta
Vernacular instances in Paulus Ritter's Latin verse epistles.  // Acta Conventus Neo-Latini Vindobonensis Proceedings of the Sixteenth International Congress of Neo-Latin Studies (Vienna 2015) / Steiner-Weber, Astrid ; Römer, Franz (ur.).
Leiden-Boston: Brill, 2018. str. 492-503 doi:10.1163/9789004361553_041 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 

Moretti, Violeta
Latin proverbs as a two-way road of cultural transfer.  // First International Scientific Conference FILKO - Philology, culture and education - Conference proceedings / Dragana Kuzmanovska et al. (ur.).
Štip, Makedonija: Univerzitet Goce Delčev, 2016. str. 615-621. (https://www.bib.irb.hr/806529) (predavanje, recenziran, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 

Moretti, Violeta
Figura "Turcae" u Vitezovićevim stihovanim pismima.  // Šesti međunarodni internacionalni simpozijum Susret kultura, Zbornik radova, knjiga II
Novi Sad: Filozofski fakultet Novi Sad, 2013. str. 1123-1132. (https://www.bib.irb.hr/599300) (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 

Moretti, Violeta
Oratio pro Croatia Bernardina Frankapana.  // Modruški zbornik / Olujić, Boris (ur.).
Modruš: Katedra Čakavskog sabora Modruše, 2009. str. 165-186. (https://www.bib.irb.hr/513676) (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 

Drugi radovi u zbornicima skupova

 

 

Moretti, Violeta
Latinske poslanice u stihu Pavla Rittera Vitezovića.  // Pavao Ritter Vitezović i njegovo doba (1652–1713) / Jembrih, Alojz ; Jukić, Ivana (ur.).
Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2016. str. 303-316. (https://www.bib.irb.hr/811299) (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), ostalo)
 

Sažeci sa skupova

Sažeci u zbornicima i časopisima

Moretti, Violeta
Samopredstavljačke taktike Bernardina Frankapana u Oratio pro Croatia iz 1522..  // Trideset drugi Marulićevi dani: Znanstveni , književni i izdavački program, Split 21-23. travnja 2022. / Jozić, Branko ; Lučin, Bratislav (ur.).
Split: Književni krug Split - Marulianum, 2022. str. 17-18 (predavanje, podatak o recenziji nije dostupan, sažetak, znanstveni)
 

Moretti, Violeta
"Epistolae metricae" kao izvor za Vitezovićevu svakodnevnicu.  // Znanstveni kolokvij "Stvaralaštvo i intelektualni transferi hrvatskih latinista"
Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2021. str. 17-17 (predavanje, sažetak, znanstveni)
 

Violeta Moretti
Vlačić o svetopisamskim hebreizmima.  // Međunarodni znanstveno-stručni skup "500 godina Flaciusa" / Urošević, Nataša (ur.).
Pula, 2020. (predavanje, sažetak, znanstveni)
 

Benić, Mislav; Moretti, Violeta
O vidu prezenata glagola biti u hrvatskom jeziku.  // XXXIII. međunarodni znanstveni skup HDPL-a "Značenje u jeziku – od individualnoga do kolektivnoga" - Knjiga sažetaka ( CALS 33rd International Conference "Meaning in Language – from Individual to Collective" - Book of abstracts) / Mihaela, Matešić ; Nigoević, Magdalena (ur.).
Zagreb: Srednja Europa, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2019. str. 63-63 (predavanje, podatak o recenziji nije dostupan, sažetak, znanstveni)
 

Moretti, Violeta
Broadening the world of knowledge – The effects of travel on the transfer of linguistic data and methods between Asia and Europe.  // Borders and Crossings 2018 - International and Mul tidisciplinary Conference on Travel Writing Pula - Brijuni, 13 - 16 September 2018 - Book of Abstracts / Urošević, Nataša (ur.).
Pula: Juraj Dobrila University of Pula, 2018. str. 72-72 (predavanje, sažetak, znanstveni)
 

Moretti, Violeta
Osvrt na književnu pozadinu Ritterova stvaralaštva.  // Ranonovovjekovna rukopisna baština u Hrvatskoj. Artefakt, tekst, kontekst / Lahorka Plejić Poje, Tamara Tvrtković (ur.).
Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2018. str. 29-30 (predavanje, podatak o recenziji nije dostupan, sažetak, znanstveni)
 

Moretti, Violeta
One genre, two languages - bilinguism in P. Vitezović's (1652-1713) Otia metrica.  // Book of abstracts - Knjiga sažetaka : Mare Internum Culture - Kultura Mare internum
Pula, Hrvatska, 2018. str. 44-44 (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)
 

Moretti, Violeta
Tekstološke dvojbe pri izdavanju Vitezovićeva epistolarija.  // Dvadeset šesti Marulićevi dani - znanstveni, književni i izdavački program / Jozić, Branko ; Lučin, Bratislav (ur.).
Split: Književni krug Split – Marulianum, 2016. str. 21-22 (predavanje, sažetak, znanstveni)
 

Violeta Moretti
Domaće riječi u latinskom tekstu – a kako ih pisati?.  // 20 godina osnutka studija kroatistike. 1. Međunarodni znanstveni skup Kroatistika unutar slavističkoga, europskog i svjetskog konteksta (povodom 20. godišnjice osnutka studija hrvatskoga jezika i književnosti u Puli) / Daniel Mikulaco (ur.).
Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli ; Matica hrvatska, 2015. str. 52-52 (predavanje, sažetak, stručni)
 

Moretti, Violeta
Structural elements in Ritter's early verse epistles.  // The Renaissance Society of America Annual Meeting Program
Berlin, 2015. str. 378-378 (predavanje, sažetak, znanstveni)
 

Moretti, Violeta
"Natprirodno" u Vitezovićevim pismima u stihu.  // Programme and the Book of Abstracts 'First International Conference on Language and Literary Studies "Language, Literature and Mythology"' - Program i knjiga apstrakata "Prva međunarodna naučna konferencija 'Jezik, književnost i mitologija'" / Nada Todorov (ur.).
Beograd: Alfa univerzitet, Fakultet za strane jezike, 2012. str. 38-38 (predavanje, sažetak, znanstveni)
 

Moretti, Violeta
Editio princeps ; od latinskog rukopisa do lingvističke analize.  // Drugi asistentski dan - Knjiga sažetaka Znanstvenoga skupa asistenata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli / Diković, Marina ; Vitković, Vanessa (ur.).
Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2011. str. 20-20 (predavanje, sažetak, stručni)
 

Moretti, Violeta
Romanizmi u perojskom govoru (fonološki pogled).  // Asistentski dan - Znanstveni skup asistenata Odjela za humanističke znanosti i Odjela za studij na talijanskom jeziku - Knjiga sažetaka / Duda, Igor ; Matošević, Andrea (ur.).
Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2010. str. 18-19 (predavanje, sažetak, znanstveni)
 

 

Druga sudjelovanja na skupovima

Moretti, Violeta
From the Croatian borderlands: the imagery of border in the Late Medieval 'anti-Ottoman' writings.  // Leeds International Medieval Congress
Leeds, Velika Britanija, 2022. str. 341-341 (predavanje, sažetak, znanstveni)
 

Moretti, Violeta; Mihaljević, Ana
Bilingualism as a handicap? Misconceptions of language adequacy in a familial speech of bilingual speakers in Pula (Croatia).  // Bilingualism matters - research symposium 2019
Edinburgh, Škotska, Velika Britanija, 2019. (poster, podatak o recenziji nije dostupan, sažetak, znanstveni)
 

Moretti, Violeta
Dialogue with the Contemporary Reader: Reception and Translation of Ovid (the Croatian Perspective).  // 48th annual conference of The Israel Society for the Promotion of Classical Studies
Tel Aviv, Izrael, 2019.. (https://www.bib.irb.hr/1004629) (predavanje, podatak o recenziji nije dostupan, neobjavljeni rad, znanstveni)
 

Ana Mihaljević; Violeta Moretti
Vernacular influences on neo-Latin of the east Adriatic coast.  // Seventh Annual Neo-Latin Symposium
Cork, Irska, 2019. (predavanje, neobjavljeni rad, znanstveni)
 

Moretti, Violeta
Latin as an Intermediary in Knowledge Transfer.  // INTERNATIONAL SYMPOSIUM “TSUKUBA DAY IN PULA”
Pula, Hrvatska, 2018. (predavanje, neobjavljeni rad, znanstveni)
 

Moretti Violeta; Grbić, Igor
Antiquarian vs. Poet: Paulus Ritter's (1652-1713) 'False' Etymologies.  // Mediterranean Studies Association - 20th Annual International Congress
Valletta, Malta, 2017. (predavanje, sažetak, znanstveni)
 

Moretti, Violeta
Patrons, friends and adversaries – Paulus Ritter's (1652-1713) epistolary networks in the context of feudal communication.  // 19th Annual Maditerranean Studies Association International Congress
Palermo, Italy, 2016. (predavanje, sažetak, znanstveni)
 

 

Ocjenski radovi

Doktorske disertacije

 

Violeta Moretti
Jezik i stil latinskih pjesničkih poslanica Pavla Rittera Vitezovića., 2014., doktorska disertacija, Filozofski fakultet, Zagreb. (https://www.bib.irb.hr/684430)
 

 

Diplomski radovi (uključujući i diplomske radove starog programa)

 

 

Violeta Moretti
Oratio pro Croatia Bernardina Frankapana., 2006., diplomski rad, Filozofski fakultet u Puli, Pula
 

Moretti, Violeta
Usporedba samoglasničkoga sustava hrvatskoga standardnog jezika i žminjskoga govora., 2001., diplomski rad, Filozofski fakultet u Puli, Pula
 

Ostale vrste radova

Jovanović, Neven; Moretti, Violeta; Stepanić, Gorana
Poetic language in the epistles of Paulus Ritter Vitezović (1652-1713)., 2016. doi:10.17605/OSF.IO/EK6PT (podatak o recenziji nije dostupan, ostalo).
 

Moretti, Violeta
Bernardin Frankapan., 2015. (podatak o recenziji nije dostupan, natuknica u enciklopediji, leksikonu, rječniku i sl.).
 

Izvezeno sa https://www.bib.irb.hr/pretraga/?operators%3Dand%7C24090%7Ctext%7Cprofile

 

 

Professional memberships

Was a member of:

International Association for Neo-Latin studies

The Renaissance Society of America 

Mediterranean Studies Association

 

List of select projects

TeMrežaH