Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

doc. dr. sc. Daniel Mikulaco

Zvanje: docent
Funkcija:član Odbora za izdavačku djelatnost unipu
Lokacija: Katedra za hrvatsku književnost
Telefon:++385 52 377 513
E-mail: E-mail
Osobna stranica na Webu: dmikulaco@unipu.hr
URL službenih stranica na Webu: https://ffpu.unipu.hr/ffpu/daniel.mikulaco
Organizacijska jedinica: Katedra za hrvatsku književnost
Godina diplomiranja:1997.
Godina magistriranja:2001.
Godina doktoriranja:2009.

Nastava

prijediplomski

diplomski

Konzultacije

Četvrtkom 14:30 - 15:00 i petkom 18:30 - 19:00. 

Ispitni rokovi:

 • Izvanredni zimski rok: 29. studenoga 2023. u 10 sati
 • •Zimski rokovi: 29. siječnja i 07. veljače 2024. u 10 sati
 • •Izvanredni proljetni rok: 11. travnja 2024. u 10 sati
 • •Ljetni rokovi: 17. lipnja i 01. srpnja 2024. u 10 sati
 • •Jesenski rokovi: 09. i 16. rujna 2024. u 10 sati

Životopis

Rođen je u Rijeci, 21. travnja 1969. Osnovnu školu završio je na Rabu, a srednju, kulturno-umjetničkog usmjerenja, u Prvoj riječkoj gimnaziji.

Diplomirao je 1996. godine na katedri za Noviju hrvatsku književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu kod prof. dr. Cvjetka Milanje s temom o modernom hrvatskom pjesniku Vinku Kosu.

Magistrirao je 2001. godine na poslijediplomskom znanstvenom studiju književnosti pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu kod mentora prof. dr. Cvjetka Milanje s temom Rukopisna ostavština Vinka Kosa te time stekao akademski stupanj magistra znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja znanosti o književnosti.

Doktorirao je 2009. godine na doktorskom studiju književnosti pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu pred Stručnim povjerenstvom: prof. dr. Milorad Stojević, mentor; prof. dr. Milivoj Solar, predsjednik; prof. dr. Goran Kalogjera, član, s temom Hrvatska kratka proza 90-tih godina XX. stoljeća te time stekao akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, grana filologija, znanstvenog polja opća teorija i povijest književnosti.

Za vrijeme apsolventure i odmah po diplomiranju (1995. - 1997.) radio je kao nastavnik hrvatskoga jezika i književnosti: jednu godinu u Gimnaziji Sesvete i potom u Školi za tekstil, kožu i dizajn u Zagrebu (kao nastavnik i knjižničar).

Od 1997. godine djelatnik je Filozofskog fakulteta u Puli (sada Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli) gdje na Odjelu za humanističke znanosti, na katedri za književnost Odsjeka za kroatistiku, kao mlađi asistent, zatim asistent, viši asistent te od 2012. docent vodi više kolegija iz područja novije i suvremene hrvatske književnosti te teorije književnosti.

U veljači 2010. imenovan je za voditelja izvanrednog preddiplomskog studija hrvatskog jezika i književnosti.

U rujnu 2012. izabran za voditelja Katedre za hrvatsku književnost.

U rujnu 2017. izabran za predstojnika Odsjeka za kroatistiku.

Tečno se služi engleskim i njemačkim jezikom, a talijanskim funkcionalno.

Izabrane publikacije

Znanstveni radovi:

 • U potrazi za izgubljenim pjesnikom (diplomski rad), NSK, Filozofski fakultet u Zagrebu, Zagreb, 1996.
 • Rukopisna ostavština Vinka Kosa (magistarski rad), NSK, Filozofski fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2001.
 • Hrvatska kratka proza 90-tih godina XX. stoljeća (disertacija), NSK, Filozofski fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2009.
 • Autoritet i postmodernizam, Nova Istra - Časopis za književnost, kulturološke i društvene teme, XIV (2009),1-2, str. 83-93, ISSN 1331-0321, UDK 821.163.42/821/008/3, (izvorni znanstveni rad)
 • Funkcija umjetničkog djela (sistema), Književna smotra - časopis za svjetsku književnost, XLI (2009) 154 (4), str. 33-46, ISSN 0455-0463, UDK 82/899 (izvorni znanstveni rad)
 • Šarko, Dora, Robi K. i Toni Makaroni – infantilne percepcije zbilje 90-ih, Fluminensia - časopis za filološka istraživanja, 22 (2010) 1, str. 85-101, ISSN 0353-4642, UDK 80(05), (izvorni znanstveni rad)
 • O pjesništvu Vinka Kosa (iz nepoznate rukopisne ostavštine), Bogoslovska smotra, 81 (2011) 2, str. 317-350, ISSN 0352-3101, UDK 22-28 (izvorni znanstveni rad, znanstveno otkriće)
 • Zagubljeno u tranzicijama (dvije novele i dva putopisa), Fluminensia - časopis za filološka istraživanja, 23 (2011) 1, str. 155-170, ISSN 0353-4642, UDK 80(05), (prethodno priopćenje)
 • Šest drama Vinka Kosa, Bogoslovska smotra, 82 (2012) 1, str. 193-221, ISSN 0352-3101, UDK 821.163. 42-97, (pregledni rad)
 • O životu i djelu hrvatskoga književnika Vinka Kosa, Glasnik Hrvatskoga katoličkoga liječničkog društva, 23 (2013) 3, str. 56-60, ISSN 1330-657x
 • Između estetike i morala, Zbornik radova sa simpozija u povodu 110. godišnjice rođenja i 45. godišnjice smrti Mate Ujevića, Mala knjižica DHK, Knjiga 151, Zagreb, 2013., str. 211-226, ISBN: 978-953-278-156-4
 • O nepoznatoj bibliografiji Vinka Kosa, Vinko Kos - Zbornik radova 2014. - sa znanstvenoga skupa povodom stogodišnjice rođenja Vinka Kosa, Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu, Sveti Juraj na Bregu, 2014., str. 43-87, ISBN: 978-953-6138-53-1
 • Lokalno i univerzalno u novelistici Ive Balentovića, Zbornik radova sa znanstvenoga skupa: Ivo Balentović - život i djelo, Ogranak Matice hrvatske u Umagu, Umag, 2014., str. 66-79, ISBN: 978-953-7458-17-1, UDK 821.163.42.09
 • Poetika Ferićeva romana "Kalendar Maja" i teorije razvojne psihologije (N. Knapić, M. Plavšić, D. Mikulaco), Zbornik radova u povodu 20 godina Odsjeka za kroatistiku u Puli, Tabula 13/1, 2015., str. 158-175, UDK 80/81+821.163.42+902/94, ISBN 978-953-7320-20-1 (prethodno priopćenje)
 • O fikcionalnoj prozi Viktora Vide "Tajno Poslanje", Treći Šoljanov zbornik (11. - 20. Dani Antuna Šoljana; Rovinj, 2006. - 2015.), Pula - Rovinj, 2016., str. 576-590, ISBN 978-953-6858-64-4
 • Trolist moderne hrvatske književnosti: Antun Gustav Matoš, Janko Polić Kamov i Tin Ujević (D. Mikulaco, B. Cvenček), Studije o europskim intelektualcima na prijelazu XIX. u XX. stoljeće. (ur. D. Mikulaco), Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i OMh u Puli, Pula, 2019. str.100-112, ISBN: 978-953-8278-14-3
 • Modeli suvremene hrvatske kratke proze, Zbornik radova s 1. Međunarodnoga znanstvenog skupa Kroatistika unutar slavističkoga, europskog i svjetskog konteksta (u povodu 20. godišnjice osnutka studija hrvatskoga jezika i književnosti u Puli) (15.-17. listopada 2015.), Tabula 15, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2018., str. 349-379, ISBN: 978-953-7320-5 (Izvorni znanstveni rad, UDK 821.163.42.09-32“199“)           
 • Hrvatska fantastična novela, Zbornik radova 2. Međunarodnoga znanstvenog skupa Kroatistika unutar slavističkoga, europskog i svjetskog konteksta (u povodu 25. godišnjice osnutka studija hrvatskoga jezika i književnosti u Puli), Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Ogranak Matice hrvatske u Puli, Pula, 2021., str. 375-405, ISBN 978-953-8278-85-3 (Izvorni znanstveni rad, UDK 821.163.42-32”18/19”)
 • Mustapha Magyar as posttraumatic prose (Mustafa Madžar kao posttraumatska proza). 2023. Croatica et Slavica Iadertina. Vol. 19 No. 2: 321-351 (DOI: https://doi.org/10.15291/csi.4316; URL: https://hrcak.srce.hr/312381)

Autorska knjiga

 • Povijest hrvatske novele. 2023. Pula. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli; 206 str. (ISBN 978-953-377-026-0) /e-izdanje/

Uredničke znanstvene knjige i zbornici

 • „Zbornik radova u povodu 20 godina Odsjeka za kroatistiku u Puli“. 2015. ur. Blaženka Martinović i Daniel Mikulaco. Tabula. 13/1. Pula; 230 str. (ISBN 978-953-7320-20-1)
 • „Zbornik radova s 1. Međunarodnoga znanstvenog skupa Kroatistika unutar slavističkoga, europskog i svjetskog konteksta (u povodu 20. godišnjice osnutka studija hrvatskoga jezika i književnosti u Puli)“. 2018. ur. Blaženka Martinović i Daniel Mikulaco. Tabula. 15. Pula; 488 str. (ISBN 978-953-7320-64-5)
 • Studije o europskim intelektualcima na prijelazu XIX. u XX. stoljeće. 2019. Pula. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Ogranak Matice hrvatske u Puli; 175 str. (ISBN 978-953-8278-14-3)
 • „Zbornik radova 2. Međunarodnoga znanstvenog skupa Kroatistika unutar slavističkoga, europskog i svjetskog konteksta (u povodu 25. godišnjice osnutka studija hrvatskoga jezika i književnosti u Puli)“. 2021. ur. Irena Mikulaco i Daniel Mikulaco. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Ogranak Matice hrvatske u Puli, Pula; 642 str. (ISBN 978-953-8278-85-3)

Izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima:

 • Književnost i totalitarizam (na primjeru putopisa "S puta kroz Rumunjsku" Vinka Kosa) - Treći hrvatski slavistički kongres, Zadar; 2002.
 • Književnost i zavičaj - Stručni skup "Sačuvajmo kulturnu i jezičnu baštinu : Čakavsko narječje u interakciji", Žminj, Čakavska kuća, 2003.
 • Promišljanje pozicije književnika na primjerima djela iz 40-ih i 90-ih god. 20. - Međunarodni slavistički skup - Hrvatskog filološkog društva Rijeka, Opatija, 2005.
 • Postupak fokalizacije u funkciji strategije izigravanja diktata - Međunarodni slavistički skup - Hrvatskog filološkog društva Rijeka, Opatija, 2006.
 • Pojam labirinta u suvremenoj hrvatskoj kratkoj prozi (na primjeru proza Stanka Andrića) - Međunarodni slavistički skup - Hrvatskog filološkog društva Rijeka, Opatija, 2007.
 • Infantilne percepcije zbilje 90-ih - Međunarodni slavistički skup - Hrvatskog filološkog društva Rijeka, Opatija, 2008.
 • Šoljanova Istra (jedno čitanje "Kratkog izleta") - Znanstveni skup Matice hrvatske : "Istra u XX stoljeću", Umag, 2008. (član Organizacijskog odbora)
 • Autoritet i postmodernizam - 6. pulski dani eseja, Pula; 2008.
 • sudjelovano u radu Okruglog stola "Povijesna dimenzija u ruskoj i španjolskoj kinematografiji jučer i danas" (La Mesa redonda "La dimensión histórica en el cine ruso y español de ayer y hoy"), Universidad de Granada, 9. rujna 2011.
 • Između estetike i morala - Znanstveni simpozij u povodu 110. godišnjice rođenja i 45. godišnjice smrti dr.  Mate, DHK, Zagreb, travanj 2012.
 • Mediteranizam hrvatske književnosti (Mediterraneanism of Croatian literature) - 15th Annual Mediterranean Studies Congress (MSA), Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, svibanj/lipanj 2012.
 • Tipološki modeli suvremene hrvatske proze - Riječki filološki dani 9 (RFD 9), Rijeka (FFRi), studeni 2012.
 • O fikcionalnoj prozi Viktora Vide "Tajno poslanje", 18. Dani Antuna Šoljana, DHK i Otvoreno učilište Rovinj, Rovinj, travanj 2013.
 • O aspektima tranzicije u hrvatskim i makedonskim kratkim prozama, IV. Međunarodni znanstveni skup Makedonsko-hrvatske književne, jezične i kulturne veze, Institut za makedonsku književnost pri Sveučilištu Sv. Ćirila i Metoda u Skopju, Ohrid, listopad 2013.
 • Lokalno i univerzalno u novelistici Ive Balentovića, Simpozij o životu i djelu Ive Balentovića, Ogranak Mh u Umagu, studeni 2013.
 • O nepoznatoj bibliografiji Vinka Kosa, Znanstveni skup povodom 100. godišnjice rođenja Vinka Kosa, Ogranak Mh u Čakovcu i Ogranak DHK u Čakovcu, Sv. Juraj na Bregu, travanj 2014.
 • Mediteranizam Tina Ujevića, književno-znanstveni skup: XX. Dani Antuna Šoljana, DHK i Otvoreno učilište Rovinj, Rovinj, travanj 2015.
 • Modeli suvremene hrvatske kratke proze, 1. Međunarodni znanstveni skup: Kroatistika unutar slavističkoga, europskog i svjetskog konteksta /povodom 20. godišnjice osnutka studija hrvatskoga jezika i književnosti u Puli/, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Matica hrvatska, Pula, listopad 2015.
 • Satire Vesne Parun, književno-znanstveni skup: XXI. Dani Antuna Šoljana, DHK i Otvoreno učilište Rovinj, Rovinj, travanj 2016.
 • Nacrt za analizu Andrićeve novele „Mustafa Madžar“,književno-znanstveni skup: XXII. Dani Antuna Šoljana, DHK i Otvoreno učilište Rovinj, Rovinj, travanj 2017.
 • Četverolist hrvatskoga pjesničkog raja: Antun Gustav Matoš, Tin Ujević, Janko Polić Kamov i Josip Sever: D. Mikulaco i B Cvenček, Slavistička komisija PAN i Institut za slavensku filologiju UAM, Umjetni rajevi: omamljenost kulturom – omamljenosti u kulturi – slavenski slučaj, Poznań, lipanj 2017.
 • “Mustafa Madžar” kao posttraumatska proza, Zadarski filološki dani 7 (ZFD 7), Zadar, rujan 2017.
 • Solženjicin, suvremenost i film, okrugli stol u povodu stote obljetnice rođenja i desete obljetnice smrti Aleksandra lsajeviča Solženjicina (1918. - 2008.), Hrvatsko drustvo nastavnika ruskoga jezika i knjizevnosti i Drustvo hrvatskih knjizevnika, DHK, Zagreb, 6. studenoga 2018.
 • Trolist moderne hrvatske književnosti: Antun Gustav Matoš, Janko Polić Kamov i Tin Ujević (D. Mikulaco, B. Cvenček), Međunarodna znanstvena konferencija „Europski intelektualci na prijelazu iz XIX. u XX. stoljeće“, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Ogranak Matice hrvatske u Puli, Pula, 3.-7. lipnja 2019.
 • Hrvatska fantastična novela, 2. Međunarodni znanstveni skup Kroatistika unutar slavističkoga, europskog i svjetskog konteksta (u povodu 25. godišnjice osnutka studija hrvatskoga jezika i književnosti u Puli) (30. rujna - 2. listopada 2021.)

Citiranost:

 • Bartolić, Zvonimir: Pjesnik slomljena pera i neznana groba (u: Vinko Kos: Pjesme : knjiga I., Matica hrvatska, Čakovec, 1997.), str. 215-240, ISBN 953-6138-05-0, UDK 886.2-1
 • Paščenko, Jevgenij: Virtualnost i realnost «tridesetih godina», u ukrajinskom kontekstu (u: Komparativna povijest hrvatske književnosti, Zbornik radova VII, Krugovi i hrvatska književnost 50-ih godina prošlog stoljeća, Književni krug Split, 2005.), str. 62-86, ISBN: 953-163-264-2, UDK: 821.163.42.09"193"
 • Esposito, Matteo: Miljenko Smoje: il cronista di Spalato, ovvero il rapporto tra periferia e centro tra cambiamenti storici, politici e di mentalità; Doctoral Thesis; Università degli Studi di Milano; 2011 Nov 17, str. 74, 87, 98, 90, 91,94; http://hdl.handle.net/2434/165037
 • Lončarević, Vladimir: Religiozna lirika Vinka Kosa, (u: Vinko Kos - Zbornik radova 2014., Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu, Sveti Juraj na Bregu, 2014.), str. 17-26, ISBN 978-953-6138-53-1
 • Petrač, Božidar: "Križni put" Vinka Kosa, (u: Vinko Kos - Zbornik radova 2014., Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu, Sveti Juraj na Bregu, 2014.), str. 27-31, ISBN 978-953-6138-53-1
 • Merčep, Neira: Ante Tomić: Hrvatska sadašnjica kroz prizmu novinarstva i književne obrade; Doktorat; Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari DISLL, Scuola di dottorato di ricerca in science linguistice e letterarie, indirizzo di slavistica, circlo XXIII, 2012., str. 148, 151, 152, 154, 155, 158, 164, 201, 267, 287; http://paduaressearch.cab.unipd.it/5205/1/novi.pdf
 • Belošević, Ana: Jezična inverzija i nepodudarnost u oblikovanju humora u djelima Ante Tomića; Diplomski rad, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, 2012., str. 16, 22; https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:1782
 • Bagić, Krešimir: Uvod u suvremenu hrvatsku književnost 1970.-2010., Školska knjiga, Zagreb, 2016., str. 118.
 • KOROMAN, Boris. 2018. Suvremena hrvatska proza i tranzicija. Zagreb-Pula, Hrvatska sveučilišna naklada. str. 56, 62, 118, 152, 153.
 • ŠAKIĆ, Sanja, Karlić, Virna. 2019. „Doba reda, stege i čestitosti“: urednička politika dječjeg časopisa Ustaška uzdanica (1941. − 1945.). Časopisi za decu: jugoslovensko nasleđe (1918–1991). ur. Tijana Tropin i Stanislava Barać. Beograd. Institut za književnost i umetnost. str. 248; https://www.croris.hr/crosbi/publikacija/prilog-skup/686800

Stručni radovi

       - Predgovori, prikazi, recenzije, promocije:

 • Vinko Kos; Forum : mjesečnik razreda za književnost HAZU, XXXV(1997), 1-4, str. 325-338, ISSN 0015-8445
 • Prikaz zbirke pjesama Valturske iskre Mije-Miće Ušića; Dom hrvatskih branitelja, 13. listopada 1997.
 • Jedno čitanje romana "Duh u Kamenu" Stjepana Vukušića; Tabula - Časopis Filozofskog fakulteta u Puli, (1999) 1, str. 251-252, ISSN 1331-7830, UDK 80/81+821.163.42+902/94, (promocija: Filozofski fakultet u Puli, 11. prosinca 1997.)
 • Čežnja za oblacima - predgovor zbirci pjesama Prostranstvo duše Vere Kos-Paliske; Art studio Azinović, Zagreb, (2001), str. 3, ISBN 953-6271-47-8, (promocija: Pula, MMC Luka, 26. studenoga 2001.)
 • Prikaz i predstavljanje knjige Od Điva Gundulića do Miroslava Krleže Nikole Ivanišina (Književni krug, Split, 2004.); Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 28. listopada 2005.
 • Pjesništvo Vesne Parun - izlaganje povodom manifestacije Sretan ti rođendan, Vesna Parun; Gradska knjižnica i čitaonica Pula, 10. travnja 2006.
 • Recenzija zbirke pjesama Misečina va koltrine Mirele Vidak; Tiskara G.E.M., Pićan, (2006), str. 81-82, ISBN 953-99259-4-0; promocija: Plomin luka, 21. svibnja 2006.
 • Recenzija zbirke pjesama Šapat zvona Josipa Pipa Škifića; Matica hrvatska - Ogranak u Puli, Pula, (2006), str. 98, ISBN 953-6237-31-8
 • Prikaz i predstavljanje knjige Kino Pistola Mate Ćurića; Mh -Ogranak u Puli, Pula, (2010); Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 14. prosinca 2009.
 • Recenzija zbirke pjesama Dolina stvaranja Zorana Antičevića, Matica hrvatska - Ogranak u Puli, Pula, 2010., str. 5-6, ISBN 978-953-6237-35-7
 • Teorija i praksa optimizma - prikaz 11. pulskih dana eseja, Vijenac, br. 513, 31. listopada 2013.
 • Prohujalo s damama – kritika predstave Djevojačka večer, autor: Dave Simpson redateljica: Violeta Tomić, Istarsko narodno kazalište, Gradsko kazalište Pula, Vijenac, br. 559, veljača 2017.
 • Recenzija zbirke pjesama "igle, insekti i izgorjele šibice" Božidara Cvenčeka, Ogranak Matice hrvatske u Umagu, Umag, 2021.
 • Odlazak iznimnog i samozatajnog umjetnika i intelektualca (In memoriam), Vijenac, 729, 2022.

 - Katalozi i predgovori izložbama:

 • Predgovor futurističkim motivima Karla Paliske; Galerija Alvona, 29. svibnja 1998. (katalog)
 • Kontaminacija - predgovor izložbi crteža Skloništa Karla Paliske; Galerija Maslina, 17. studenoga 1998. (katalog)
 • Predgovor ciklusu Novih slika Karla Paliske; Zavičajni muzej Grada Rovinja, 11. siječnja 1999. (katalog)
 • Kronike - predgovor izložbi slika Karla Paliske; Spomen dom Pazin, 28. veljače 2002.
 • Bibliografija ak. slikara Karla Paliske za monografiju Karlo Paliska Berislava Valušeka; Art studio Azinović, Zagreb, 2000., str. 206-217
 • Čilinbéčī - predgovor izložbi Čilinbéčī Vere Kos Paliske; Pula, Samostan Sv. Franje, 6. travnja 2004. (katalog)
 • Anđeo je krilima sakrio srce - predgovor izložbi Anđeli i oltari Vere Kos Paliske; Fažana, crkvica Gospe od Karmela, 15. srpnja 2005. (katalog)
 • Predgovor Fragmentima Karla Paliske; Galerija Milotić, Pula, 18. travnja 2008. (katalog)
 • Slikopis krajolika akvarelom - predgovor izložbi Krajolici Vere Kos Paliske; Labin, Galerija Alvona, 10. srpnja 2009. (katalog)

       - Polemike:

       - Uređene knjige:

 • Josip Pip Škifić: Šapat zvona, Matica hrvatska - Ogranak u Puli, Pula, (2006), ISBN 953-6237-31-8
 • Mate Ćurić: Kino Pistola, Matica hrvatska - Ogranak u Puli, Pula, (2010), ISBN 978-953-6237-29-6
 • Zoran Antičević: Dolina stvaranja, Matica hrvatska - Ogranak u Puli, Pula, (2010), ISBN 978-953-6237-35-7
 • Zoran Antičević: Evanđelje tame, Ogranak Matice hrvatske u Puli, Pula, (2014), ISBN 978-953-6237-37-1

Književni rad:

 • Pjesme su mu tiskane u Omladinskom listu Val (Rijeka, 1988.), Časopisu za književnost - Rival (Rijeka,1990., 1991.), Književnoj reviji (Osijek, 2002.)

Organizirao je i sudjelovao na više večeri poezije (Rijeka, Zagreb, Pula)

Profesionalni interesi i članstva

Područja njegova znanstvenoga interesa i rada su: novija i suvremena hrvatska književnost, različiti teorijski pristupi književnom (umjetničkom) djelu, naratologija, sociologija i povijest književnosti (umjetnosti), modernitet, postmodernizam, film, slikarstvo, ...

Osim znanstvenim i nastavnim, bavi se stručnim radom - suvremenom književnom i likovnom kritikom te uređivanjem. U tom je kontekstu objavio više članaka, predgovora i osvrta, ... u knjigama, časopisima i novinama, kao i u više kataloga i predgovora izložbama te bio urednikom nekoliko knjiga.

Član je Matice hrvatske - Ogranka u Puli  (njezin tajnik od 2006 do 2011. te predsjednik od 2011.), a od 2006.  do 2017. član je i Glavnog odbora Matice hrvatske od 2006. do 2014. U tom je kontekstu uspostavio suradnju Matice i Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, što je rezultiralo s više projekata, susreta i stručnih putovanja studenata matičara (Pula, Zagreb, Rovinj).

Bavi se i književno-umjetničkim radom (tekstovi su mu objavljeni u časopisima: Val, Rival, Književna revija, ...).

Izabrani projekti

SILABI:

Hobiji i osobni interesi

- ronjenje i podvodni ribolov

- ribolov

- tenis

- maslinarstvo