INTERPRETACIJA KNJIŽEVNOG TEKSTA:
Interpretacija književnog teksta
Repozitorij
Interpretacija književnog teksta

Interpretacija književnog teksta


OSNOVNI PODACI

Šifra:

41977

ECTS:

3.0

Nositelji:

doc. dr. sc. Daniel Mikulaco

Izvođači:

doc. dr. sc. Daniel Mikulaco - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 15
  • Seminar 15

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Aksiološki ?esencijalizam? i aksiološki ?relativizam? u pristupu književnosti. Interpretacija i povijest književnosti; interpretacija i književna kritika. Hermeneutika kao metodološki poriv i kao škola. Individualnost čitanja, društvenost čitanja (tekst, kontekst, autonomija). Formalističko i strukturalističko čitanje teksta (Propp: Morfologija bajki). Semiotička i naratološka čitanja: Eco ? modeli interpretacije, pojam neograničene semioze; preinterpretacija kao obustavljanje komunikacije. Uloga čitatelja u zacrtavanju granica interpretacije: teorija recepcije i reader-response criticism; Umberto Eco: Otvoreno djelo, intentio lectoris/ intentio operis. Novohistoristička i postmodernističko-partikularna čitanja: postkolonijalna, feministička, queer; ideološke strukture čitanja: Camille Paglia i čitanje odabrane proze u feminističko-psihoanalitičkom ključu. Konzekvence kulturalnog obrata: društvenokritičko čitanje i kulturalni studiji: aktivacija neangažirane književnosti. Odabrane interpretacije: Cervantes: Bistri vitez Don Quijote od Manche, Eco: Ime ruže, La Fontaine: Basne (izbor), Stojević: Viseći vrtovi i dr.

LITERATURA:

  1. Biti, V., Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije, Zagreb 2000.;
  2. Eco, U., Interpretacija i nadinterpretacija (ulomci), Književna smotra, god. 28 (1996), br. 100 (2), str. 189-200.;
  3. Kubinova, M., Interpretacija književne umjetnine kao sukob semiotičkih sistema, u: Umjetnost riječi, god. 36 (1992), br. 3, str. 253-265.;
  4. Beker, M., Semiotika književnosti, Zagreb 1991.;
  5. Cohen, S. J., Odnos pisca i čitatelja u pripovjednom stilu: od dvorca do dvorca Louis?Ferdinanda Celinea, Treći program Hrvatskog radija (1999), br. 55/56, str. 68-77.;


NASTAVA

2. SEMESTAR

HRV 2 semestar - Redovni studij - Arheologija - Hrvatski jezik i književnost
HRV 2 semestar - Redovni studij - Engleski jezik i književnost - Hrvatski jezik i književnost
HRV 2 semestar - Izvanredni studij - Hrvatski jezik i književnost
Izborna grupa dvop. pred HJIK 2.sem FF - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Izborna grupa HJIKNJ (jednop. pred.) 2. sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
HRV 2 semestar - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
HRV 2 semestar - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Talijanski jezik i književnost
HRV 2 semestar - Redovni studij - Japanski jezik i kultura - Hrvatski jezik i književnost
HRV 2 semestar - Redovni studij - Latinski jezik i rimska književnost - Hrvatski jezik i književnost


TERMINI KONZULTACIJA