MODERNA HRVATSKA KNJIŽEVNOST:
Moderna hrvatska književnost
Moderna hrvatska književnost
Šifra: 42011
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Boris Koroman
Izvođači: doc. dr. sc. Boris Koroman - Seminar

doc. dr. sc. Boris Koroman - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Definicije pojma: modernost?modernizam. Modernizam i globalna estetička praksa stilskih formacija. Vremenski protežne opće značajke modernizma: estetičke, sociološke, filozofske, likovne, uže književne. Modernost?moda: bliskosti i odudaranja. Modernizam i larpurlartizam ? načelo pojma kao opći uzorak "-izama". Problem periodizacije: dosadašnji pristupi i mogući drugačiji: vrste/načela i struktura tih pristupa ? mogućnosti poetološke tipologizacije; prednosti i nedostaci takve razdiobe ? književnost i kontinuitet ? književnost i ideologija ? pregled najznačajnijih književnih problema u XX. stoljeću ? poetološki i stilskoformacijski modeli hrvatske moderne kao predložak hrvatskoj književnosti poslije moderne: tipičnost, atipičnost, euro-kontekst ? hrvatska književnost od 1892. do 1952.: - Moderna (1892.-1916.). *Uvod. Uvjeti za nastanak moderne. Poticaji. Europski kontekst. Tendencije u ostalim umjetnostima. Koncepcija ?umjetničkog duha vremena?. Društvenopolitički odnosi. *Dinamika književnog života. *Stilski pluralizam hrvatske moderne i temeljne označnice. *Časopisne koncepcije. *Kritika, književna povijest i programatski tekstovi. *A. G. Matoš ? monografski pristup. *Žanrovska slika razdoblja hrvatske moderne. Poetološke značajke hrvatske poezije ? pregled i analiza odabranih pjesama V. Vidrića, D. Domjanića, V. Nazora i J. Polića Kamova. Sintetski pregled značajki hrvatske proze i analiza izabranih pripovijetki i romana: J. Leskovara, I. Kozarca, V. Nazora, M. Cihlara Nehajeva, D. Šimunovića, J. Polića Kamova, F. Galovića. Pregled poetoloških značajki hrvatske drame i analiza dram?: J. Polića Kamova, I. Vojnovića, J. Kosora. *Počeci avangardnih trendova (J. P. Kamov).

- Značenje ekspresionističkih pojava, njihova tipologija i raščlamba, specifičnosti proznoga i poetološkoga obrasca u hrvatskoj praksi i euro-modelima ? pisci i djela hrvatskoga ekspresionizma ? književna (i sociološka) pojava M. Krleže ? fleksije ekspresionističkih koncepcijskih modela u kasnijoj hrvatskoj književnosti: sličnosti, odstupanja, negacije ? hrvatska književnost od 1945. do 1952. ? pojmovi ?nova objektivnost? ?socrealizam? i njihovi derivati ? stari modeli u novome dobu: njihova poetološka specifikacija ?? interpretacije odabranih tekstova prve polovice XX. stoljeća.
Literatura:
 1. Ježić, S., Hrvatska književnost od početaka do danas, Zagreb 1944., 1992.;
 2. Nemec K., Povijest hrvatskog romana od 1914. do 1945. godine, Zagreb 1998.;
 3. Donat, B. ? Zidić, I., Antologija hrvatske fantastične proze i slikarstva, Zagreb 1974.Flaker, A., Poetika osporavanja, Zagreb 1982.;
 4. Hrvatska moderna. Kritika i književna povijest, edicija PSHK, knjiga 71.;
1. semestar
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Izvanredni studij - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Povijest - Latinski jezik i rimska književnost
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost - Povijest

3. semestar
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Arheologija - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Engleski jezik i književnost - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Japanski jezik i kultura - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Latinski jezik i rimska književnost - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Izvanredni studij - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Povijest - Latinski jezik i rimska književnost
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost - Povijest

5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Japanski jezik i kultura - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Latinski jezik i rimska književnost - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Izvanredni studij - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost - Povijest
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Boris Koroman :

  Ponedjeljkom: 8.45 - 9.45
  Srijedom: 10.30- 11.30

  Lokacija: