CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE POVIJESTI STANOVNIŠTVA SJEVERNOG JADRANA:
Centar za istraživanje povijesti stanovništva sjevernog Jadrana

Centar za istraživanje povijesti stanovništva sjevernog Jadrana osnovan je 2018. godine kao ustrojbena jedinica Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Istraživanje povijesti stanovništva široko je područje koje obuhvaća različite povijesne pristupe  i metode uz pomoć kojih će se radom Centra nastojati analizirati s različitih pozicija i iz različitih točaka procesi demografskog razvoja sjevernog Jadrana u razdoblju od kasne antike do modernog doba. Istraživanja obuhvaćaju različite metode i pristupe, od istraživanja i rada na pisanim i materijalnim izvorima do oralne historije za novija razdoblja. Istovremeno se dotiču i različitih grana povijesne znanosti, od političke povijesti koja donekle diktira okvire istraživanja do društvene i kulturne povijesti.

Voditeljica Centra:

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Filozofski fakultet
Centar za istraživanje povijesti stanovništva sjevernog Jadrana
Ivana Matetića Ronjgova 1
52100 Pula


Demografska radionica za studente na temu "Knjige stanja duša župe Grožnjan 1676. i 1683."

Ivica Petrinić

Radionica će se održavati od 25. do 28. veljače 2020. u vremenu od 9.30 do 12 sati na lokaciji Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, I. M. Ronjgova 1, dvorana Slavka Zlatića.

Predstavljanje knjige "Matična knjiga krštenih župe Umag (1483. – 1643.)"

Ivica Petrinić

Knjigu će dana 9. prosinca 2019. u 12 sati (dvorana Slavka Zlatića) predstaviti prof. dr. sc. Slaven Bertoša, recenzent, Mirela Mrak, dipl. iur., ravnateljica Državnog arhiva u Pazinu, doc. dr. sc. Danijela Doblanović Šuran, autorica i izv. prof. dr. sc. Marija Mogorović Crljenko, autorica.

Okrugli stol u okviru hrvatsko-slovenskog bilateralnog projekta "Uzorci obiteljskog nasilja. Studije slučaja o uzrocima obiteljskog nasilja u ranonovovjekovnoj Istri i dijelovima današnje Slovenije"

Ivica Petrinić

Okrugli stol održava se 5. lipnja 2019. u 11 sati u dvorani Slavka Zlatića,  Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, I. M. Ronjgova 1.