Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Marija Mogorović Crljenko

Zvanje: izvanredni profesor
Funkcija:voditeljica Centra za istraživanje povijesti stanovništva sjevernog Jadrana
Lokacija: Katedra za ranonovovjekovnu povijest
Telefon:052377524
E-mail: E-mail
Organizacijska jedinica: Katedra za ranonovovjekovnu povijest
Godina diplomiranja:1999.
Godina magistriranja:2005.
Godina doktoriranja:2010.

Nastava

preddiplomski

diplomski

Konzultacije

ponedjeljkom: 10.15-11.00 i četvrtkom: 10.45-11.30

Životopis

Rođena u Zagrebu 1975. godine. Osnovnu i srednju školu završila u Rovinju. Na Filozofskom fakultetu u Puli diplomirala povijest  te hrvatski jezik i književnost. Magistrirala (2005) i doktorirala (2010) na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Predavala povijest u osnovnoj školi Rivarela u Novigradu, hrvatski jezik i povijest u Pazinskom kolegiju – klasičnoj gimnaziji u Pazinu, te radila u Povijesnom muzeju Istre. Od 2000. zaposlena na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Godine 2011. izabrana u zvanje naslovne docentice, a 2013. i na radno mjesto docentice. U zvanje više znanstvene suradnice izabrana 2017. a na radno mjesto izvanredne profesorice 2018. Proučava društvo i svakodnevicu, posebno položaj žena, te brak i obitelj u Istri u srednjem i ranom novom vijeku. Jedna je od pokretačica i organizatorica međunarodnog znanstvenog skupa Istarski povijesni biennale koji se bavi poviješću svakodnevice na jadranskom prostoru. Kao članica organizacijskog odbora sudjelovala u organizaciji II. kongresa hrvatskih povjesničara u Puli (2004), te 15th Annual Mediterranean Studies Congress, Pula, Croatia, (2012.). Objavila je dvije autorske knjige: Nepoznati svijet istarskih žena (Zagreb: Srednja Europa 2006.) te Druga strana braka (Zagreb: Srednja Europa 2012.) i dvije koautorske Matična knjiga krštenih župe Umag (1483.-1643.) (s Danijelom Doblanović Šuran, 2019.) te Vrijeme ženidbe i ritam  poroda. Dubrovnik i njegova okolica od 17. do 19. stoljeća (koautorstvo:  N. Vekarić, I. Benyovsky, T. Buklijaš, M. Levak, N. Lučić, M.Mogorović, J. Primorac, 2000.). Uređuje zbornik Istarskog povijesnog biennala kao članica uredništva ili kao glavna urednica. Sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima, te objavljuje u domaćim i inozemnim časopisima i zbornicima.

Izabrani projekti

2020. –            suradnica na projektu TOPOS (Topografija vlasti: istočnojadranski gradovi u srednjovjekovnim prostorima vlasti) Hrvatske zaklade za znanost (voditeljica: prof. dr. sc. Irena Benyovsky Latin)

2018.-2019.    Voditeljica međunarodnog znanstveno-istraživačkog hrvatsko-slovenskog projekta Uzorci obiteljskog nasilja. Studije slučajeva o uzrocima obiteljskog nasilja u ranonovovjekovnoj Istri i dijelovima današnje Slovenije

2018.-2019.    suradnica na projektu Europske noći istraživača

2015. - 2019.  suradnica na projektu URBES (Gradovi hrvatskog srednjovjekovlja: Urbane elite i urbani prostor) Hrvatske zaklade za znanost ( voditeljica: prof. dr. sc. Irena Benyovsky Latin)

2010.-2014.    znanstvena novakinja, a potom suradnica na projektu Srednjovjekovna Istra: prostor zajedništva i suprotnosti (od VI. do XVI. stoljeća) (voditelj: prof. dr. sc. Ivan Jurković)

2008.-2010.    suradnica na međunarodnom znanstvenom projektu Across the Religious Divide: Women`s Properties in the Wider Mediterranean (ca.1300-1800), voditeljice: Jutta Gisela Sperling i Shona Kelly Wray

2007.-2010.    znanstvena novakinja na projektu Elitne i marginalne skupine u Istri od XVI. do XVIII. st. (voditelj: prof. dr. sc. Miroslav Bertoša)

2000.-2006.    znanstvena novakinja na projektu Istočna Istra i sjeverna Liburnija u antičko doba (voditelj: prof. dr. sc. Robert Matijašić)

Povijest zaposlenja

2000 - Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (docentica od 2011)

1998-2000 Povijesni muzej Istre

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Emotio, affectus, sensus…: o osjećajima u povijesti na jadranskom prostoru. Zbornik 9. istarskog povijesnog biennala


Uredničke knjige, 2021.

Ljubav, bol, strah, sram…: Istarski ranonovovjekovni bračni procesi kao izvor za povijest emocija

Mogorović Crljenko, Marija
Poglavlja u knjigama, 2021.

Newcomers to Rovinj in the Late 16th Century

Doblanović Šuran, Danijela ; Mogorović Crljenko, Marija
Poglavlja u knjigama, 2020.

Sex, Lies and Marital Violence. Divorce Case from the Records on Visit of Bishop Valier to Istria in 1580 and its Historical and Anthropological Context

Joksimović, Milena ; Mogorović Crljenko, Marija ; Novak, Mario
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Artisani et mercatores: o obrtnicima i trgovcima na jadranskom prostoru. Zbornik 8. istarskog povijesnog biennala


Uredničke knjige, 2019.

Vjenčani dar kod rovinjskih obrtnika na prijelazu iz 16. u 17. st. (1564-1633)

Mogorović Crljenko, Marija
Poglavlja u knjigama, 2019.

Istra i Kvarner

Mogorović Crljenko, Marija
Poglavlja u knjigama, 2019.

Matična knjiga krštenih Umaga (1483. - 1643.)

Doblanović, Danijela ; Mogorović Crljenko, Marija
Autorske knjige, 2019.

Istrian Custom of Contracting Marriage in the Late Medieval and Early Modern Period

Mogorović Crljenko, Marija ; Doblanović Šuran, Danijela
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Istrian and Dalmatian Towns – Urban Space and the Elites: The Cases of Rovinj and Rab (Middle Ages and Early Modern Period)

Mlacović, Dušan ; Mogorović Crljenko, Marija ; Doblanović Šuran, Danijela
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Kumovi na krštenju i svjdeoci na vjenčanju u Istri od 15. do 17. stoljeća

Doblanović, Danijela ; Mogorović Crljenko, Marija
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Pobožnost i praznovjerja u bračnim sporovima Porečke biskupije u prvoj polovici 17. st.

Mogorović Crljenko, Marija
Poglavlja u knjigama, 2017.

Religio, fides, superstitiones...: o vjerovanjima i pobožnosti na jadranskom prostoru. Zbornik 7. istarskog povijesnog biennala


Uredničke knjige, 2017.

Godparents and Marriage Witnesses in Istria from the Fifteenth to the Seventeenth Century

Doblanović, Danijela ; Mogorović Crljenko, Marija
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Histria, godišnjak Istarskog povijesnog društva 5 (2015), 462 stranice

Mogorović Crljenko, Marija
Drugi radovi u časopisima, 2016.

Utjecaj Tridentskog koncila na bračna pitanja. Poseban osvrt na Istru.

Mogorović Crljenko, Marija
Poglavlja u knjigama, 2016.

Animalia, bestiae, ferae...: o životinjama u povijesti na jadranskom prostoru. Zbornik 6. istarskog povijesnog biennala,


Uredničke knjige, 2015.

The Position of Women on the East Adriatic Coast in the Middle and Early Modern Ages

Mogorović Crljenko, Marija
Poglavlja u knjigama, 2015.

Neki aspekti proučavanja životinja prema istarskim srednjovjekovnim i ranonovovjekovnim izvorima

Mogorović Crljenko, Marija
Poglavlja u knjigama, 2015.

Stanovništvo Rovinja prema najstarijoj matičnoj knjizi vjenčanih (1564. - 1640)

Mogorović Crljenko, Marija ; Doblanović, Danijela
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Sloboda pri izboru bračnog partnera (Istra, 15.-17. st.)

Mogorović Crljenko, Marija
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Utjecaj crkvenih normi na bračni život (Istra od kraja 15. do sredine 17. stoljeća)

Mogorović Crljenko, Marija
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

The Abduction of Women for Marriage: Istria at the Beginning of the Seventeenth Century

Mogorović Crljenko, Marija
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Domus, casa, habitatio...: kultura stanovanja na jadranskom prostoru. Zbornik radova 5. istarskog povijesnog biennala


Uredničke knjige, 2013.

Kuća i dom – mjesto sigurnosti i(li) nasilja za ženu

Mogorović Crljenko, Marija
Poglavlja u knjigama, 2013.

Libertatum et dispensationum matrimonialium: knjige ženidbenih oprosta i dozvola za vjenčanje Porečke biskupije u prvoj polovici 17. st.

Mogorović Crljenko, Marija
Poglavlja u knjigama, 2013.

Neki aspekti proučavanja životinja prema istarskim srednjovjekovnim i ranonovovjekovnim izvorima

Mogorović Crljenko, Marija
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Animalia, bestiae, ferae...: o životinjama u povijesti na jadranskom prostoru

Druga strana braka

Mogorović Crljenko, Marija
Autorske knjige, 2012.

The position of woman in "Istrian marriage pattern" (15th -16th centuries)

Mogorović Crljenko, Marija
Poglavlja u knjigama, 2012.

Raptuum – Abduction of Women for Wedding (Istria, beginning of the 17th Century)

Mogorović Crljenko, Marija
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
15th Annual Mediterranean Studies Congress

Sloboda pri izboru bračnog partnera (Istra, 15.-17. st.)

Mogorović Crljenko, Marija
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
IV. kongres hrvatskih povjesničara

Bortolamio Rigo, Sažeci propisa Novigradske općine 1481. – 1794. – Compendio delle leggi del comune di Cittanova dal 1481 al 1794, prir. i ur. Jakov Jelinčić, Kolana od statuti – Collana degli Statuti, knj. 3/2, Novigrad: Grad Novigrad – DAPA – Humaniora d.o.o. – Leykam international d.o.o., 2010., 380 str.

Mogorović Crljenko, Marija
Drugi radovi u časopisima, 2012.

Filii, filiae...: Položaj i uloga djece na jadranskom prostoru, Zbornik radova 4. istarskog povijesnog biennala


Uredničke knjige, 2011.

Odnos prema nezakonitoj djeci u istarskim komunalnim društvima od kraja 15. do sredine 17. st.

Mogorović Crljenko, Marija
Poglavlja u knjigama, 2011.

Kuća i dom – mjesto sigurnosti i(li) nasilja za ženu

Mogorović Crljenko, Marija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
5. Istarski povijesni biennale: Domus, casa, habitatio...: kultura stanovanja na jadranskom prostoru,

Concubinatus – o priležništvu na području Porečke biskupije u prvoj polovici 17. st.

Mogorović Crljenko, Marija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
II. asistentski dan – Znanstveni skup asistenata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 2010.

Women, Marriage, and Family in Istrian Communes in the Fifteenth and Sixteenth Centuries

Mogorović Crljenko, Marija
Poglavlja u knjigama, 2010.

Druga strana braka - nasilje i ilegitimnost u (izvan)bračnim vezama u Porečkoj biskupiji u prvoj polovici 17. st.

Mogorović Crljenko, Marija
Doktorske disertacije, 2010.

Cerealia, oleum, vinum...: kultura prehrane i blagovanja na jadranskom prostoru. Zbornik 3. istarskog povijesnog biennala


Uredničke knjige, 2009.

Uloga žena u proizvodnji, trgovini i pripremi hrane u Istri u 15. i 16. st.

Marija Mogorović Crljenko
Poglavlja u knjigama, 2009.

Biskupi i svećenici - posrednici u bračnim sporovima (područje Istre od kraja 15. do sredine 17.st.)

Mogorović Crljenko, Marija
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Odnos prema nezakonitoj djeci u istarskim komunalnim društvima od kraja 15. do sredine 17. st.

Marija Mogorović Crljenko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
Filii, filiae...: položaj i uloga djece na jadranskom prostoru, 4. istarski povijesni biennale

Women, Marriage and Family in Istrian Communes in the Fifteenth and Sixteenth Centuries

Marija Mogorović Crljenko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
12th Annual Mediterranean Studies Congress

The position of woman in "Istrian marriage pattern" (Istria in the 15th and the 16th centuries)

Mogorović Crljenko, Marija
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
Donne a Venezia:spazi di libertà ; e forme di potere(sec.XVI-XVIII)

Maurizio Levak, Slaveni vojvode Ivana. Kolonizacija Slavena u Istri u početnom razdoblju franačke uprave, Zagreb: Leykam international, 2007.

Marija Mogorović Crljenko
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Hospitali-institucije posredništva među društvenim skupinama (odabrani istarski primjeri)

Mogorović Crljenko, Marija
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Irena Benyovsky: Trogir u katastru Franje I.

Mogorović Crljenko, Marija
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Biskupi i svećenici - posrednici u bračnim sporovima na području Istre (kraj 15. st.- 17.st.)

Mogorović Crljenko, Marija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
Interpretei kultur/ Interpreti di culture/ Interpreters of Cultures

Uloga žena u proizvodnji, trgovini i pripremi hrane u Istri u 15. i 16. st.

Mogorović Crljenko, Marija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
Cerealia, oleum, vinum...: Kultura prehrane i blagovanja na jadranskom prostoru, 3. istarski povijesni biennale

Nepoznati svijet istarskih žena: položaj i uloga žene u istarskim komunalnim društvima : primjer Novigrada u 15. i 16. stoljeću

Mogorović Crljenko, Marija
Autorske knjige, 2006.

Položaj kćeri u istarskoj obitelji u 15. i 16. stoljeću

Mogorović Crljenko, Marija
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

DE VIOLATIONE MULIERUM: sankcioniranje nasilja nad ženama prema statutima istarskih komuna

Marija Mogorović Crljenko
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

SUFICIT TIBI SCRIBER: Matična knjiga krštenih župe Labin (1536.-1583.)

Mogorović Crljenko, Marija ; Poropat, Branka ; Ujčić, Tajana
Poglavlja u knjigama, 2005.

Mislava Bertoša: Djeca iz obrtaljke: nametnuto ime i izgubljeni identitet

Mogorović Crljenko, Marija
Drugi radovi u časopisima, 2005.

Žena u istarskim komunalnim društvima (Primjer Novigrada u 15. i 16. stoljeću)

Mogorović Crljenko, Marija
Magistarski radovi, 2005.

Obitelj Hütterott u Rovinju (1890. do 1945. godine)

Mogorović Crljenko Marija ; Ujčić Tajana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2004.
Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu

Istarski markgrofovi iz obitelji Weimar-Orlamünde u konstelaciji odnosa Carstva i papinstva u doba borbe za investituru

Mogorović Crljenko, Marija
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2003.
Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu

Hospitali u Istri u srednjem i ranom novom vijeku

Mogorović Crljenko, Marija
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.

Povijest 6 : udžbenik za 6. razred osnovne škole

Budak, Neven ; Mogorović Crljenko, Marija
Ostalo, 2001.

Povijest 6 : radna bilježnica iz povijesti za 6. razred osnovne škole

Mogorović Crljenko, Marija ; Budak, Neven
Ostalo, 2001.

Povijest 6 – metodički priručnik za učitelje povijesti u 6. razredu osnovne škole

Mogorović Crljenko, Marija
Ostalo, 2001.

Žena u obitelji i društvu - prema odredbama Motovunskog statuta

Mogorović Crljenko, Marija
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.

Vrijeme ženidbe i ritam poroda. Dubrovnik i njegova okolica od 17. do 19. stoljeća

Vekarić, Nenad ; Benyovsky, Irena ; Buklijaš, Tatjana ; Levak, Maurizio ; Lučić, Nikša ; Mogorović, Marija ; Primorac, Jakša
Autorske knjige, 2000.