MARIJA MOGOROVIĆ CRLJENKO:
O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Marija Mogorović Crljenko

Zvanje: izvanredni profesor

Funkcija: voditeljica Katedre za ranonovovjekovnu povijest

Lokacija:
Katedra za ranonovovjekovnu povijest
Konzultacije:

Ponedjeljkom, 11.15 - 13.15

Telefon:
052377524
Katedra/služba :
Katedra za ranonovovjekovnu povijest
Godina diplomiranja:
1999.
Godina magistriranja:
2005.
Godina doktoriranja:
2010.

Nastava

Životopis

Rođena u Zagrebu 1975. godine. Osnovnu i srednju školu završila u Rovinju. Na Filozofskom fakultetu u Puli diplomirala povijest  te hrvatski jezik i književnost. Magistrirala (2005) i doktorirala (2010) na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Predavala povijest u osnovnoj školi Rivarela u Novigradu, hrvatski jezik i povijest u Pazinskom kolegiju – klasičnoj gimnaziji u Pazinu, te radila u Povijesnom muzeju Istre. Od 2000. zaposlena na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Godine 2011. izabrana u zvanje naslovne docentice, a 2013. i na radno mjesto docentice. U zvanje više znanstvene suradnice izabrana 2017. a na radno mjesto izvanredne profesorice 2018. Proučava društvo i svakodnevicu, posebno položaj žena, te brak i obitelj u Istri u srednjem i ranom novom vijeku. Jedna je od pokretačica i organizatorica međunarodnog znanstvenog skupa Istarski povijesni biennale koji se bavi poviješću svakodnevice na jadranskom prostoru. Kao članica organizacijskog odbora sudjelovala u organizaciji II. kongresa hrvatskih povjesničara u Puli (2004), te 15th Annual Mediterranean Studies Congress, Pula, Croatia, (2012.). Objavila je dvije autorske knjige: Nepoznati svijet istarskih žena (Zagreb: Srednja Europa 2006.) te Druga strana braka (Zagreb: Srednja Europa 2012.) i dvije koautorske Matična knjiga krštenih župe Umag (1483.-1643.) (s Danijelom Doblanović Šuran, 2019.) te Vrijeme ženidbe i ritam  poroda. Dubrovnik i njegova okolica od 17. do 19. stoljeća (koautorstvo:  N. Vekarić, I. Benyovsky, T. Buklijaš, M. Levak, N. Lučić, M.Mogorović, J. Primorac, 2000.). Uređuje zbornik istarskog povijesnog biennala kao članica uredništva ili kao glavna urednica. Sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima, te objavljuje u domaćim i inozemnim časopisima i zbornicima.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  Autorske knjige
 

1. Doblanović, Danijela; Mogorović Crljenko, Marija.
Matična knjiga krštenih Umaga (1483. - 1643.) .
PAZIN : Državni arhiv u Pazinu, 2019 (monografija).

2. Mogorović Crljenko, Marija.
Druga strana braka .
Zagreb : Srednja Europa, 2012 (monografija).

3. Mogorović Crljenko, Marija.
Nepoznati svijet istarskih žena: položaj i uloga žene u istarskim komunalnim društvima : primjer Novigrada u 15. i 16. stoljeću .
Zagreb : Srednja Europa, 2006 (monografija).

4. Vekarić, Nenad; Benyovsky, Irena; Buklijaš, Tatjana; Levak, Maurizio; Lučić, Nikša; Mogorović, Marija; Primorac, Jakša.
Vrijeme ženidbe i ritam poroda. Dubrovnik i njegova okolica od 17. do 19. stoljeća .
Zagreb-Dubrovnik : HAZU, 2000 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Animalia, bestiae, ferae...: o životinjama u povijesti na jadranskom prostoru. Zbornik 6. istarskog povijesnog biennala, / Mogorović Crljenko, Marija; Uljančić-Vekić, Elena (ur.).
Poreč : Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Odjel za humanističke znanosti, Državni arhiv u Pazinu, 2015 (urednička knjiga).

2. Domus, casa, habitatio...: kultura stanovanja na jadranskom prostoru. Zbornik radova 5. istarskog povijesnog biennala / Mogorović Crljenko, Marija (ur.).
Poreč : Zavičajni muzej Poreštine, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Državni arhiv u Pazinu, 2013 (zbornik).

3. Filii, filiae...: Položaj i uloga djece na jadranskom prostoru, Zbornik radova 4. istarskog povijesnog biennala / Mogorović Crljenko, Marija (ur.).
Poreč : Zavičajni muzej Poreštine, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Državni arhiv u Pazinu, 2011 (zbornik).

4. Cerealia, oleum, vinum...: kultura prehrane i blagovanja na jadranskom prostoru. Zbornik 3. istarskog povijesnog biennala / Marija Mogorović Crljenko, Elena Uljančić-Vekić (ur.).
Poreč : Zavičajni muzej Poreštine - Museo del territorio Parentino, Državni arhiv u Pazinu, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2009 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Mogorović Crljenko, Marija.
The Position of Women on the East Adriatic Coast in the Middle and Early Modern Ages // East meets West: A Gendered View of Legal Tradition / Jacobsen, Grethe ; Wunder ; Heide (ur.).
Kiel : Solivagus Verlag, 2015. Str. 141-158.

2. Mogorović Crljenko, Marija.
Neki aspekti proučavanja životinja prema istarskim srednjovjekovnim i ranonovovjekovnim izvorima // Animalia, bestiae, ferae...: o životinjama u povijesti na jadranskom prostoru. Zbornik 6. istarskog povijesnog biennala / Mogorović Crljenko, Marija ; Uljančić-Vekić, Elena (ur.).
Poreč : Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Odjel za humanističke znanosti, Državni arhiv u Pazinu, 2015. Str. 9-20.

3. Mogorović Crljenko, Marija.
Kuća i dom – mjesto sigurnosti i(li) nasilja za ženu // Domus, casa, habitatio...: kultura stanovanja na jadranskom prostoru. Zbornik 5. istarskog povijesnog biennala / Mogorović Crljenko, Marija, Uljančić-Vekić, Elena (ur.).
Poreč : Zavičajni muzej Poreštine, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Državni arhiv u Pazinu, 2013. Str. 93-104.

4. Mogorović Crljenko, Marija.
Libertatum et dispensationum matrimonialium: knjige ženidbenih oprosta i dozvola za vjenčanje Porečke biskupije u prvoj polovici 17. st. // Bertošin zbornik: zbornik u čast Miroslava Bertoše, knj. 2 / Jurković, Ivan (ur.).
Pula – Pazin : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Državni arhiv u Pazinu, 2013. Str. 321-334.

5. Mogorović Crljenko, Marija.
The position of woman in "Istrian marriage pattern" (15th -16th centuries) // Spazi, poteri, diritti delle donne a Venezia in età moderna / Bellavitis, Anna, Filippini, Nadia Maria, Plebani, Tiziana (ur.).
Verona-Bolzano : QuiEdit, 2012. Str. 21-30.

6. Mogorović Crljenko, Marija.
Odnos prema nezakonitoj djeci u istarskim komunalnim društvima od kraja 15. do sredine 17. st. // Filii, Filiae...: položaj i uloga djece na jadranskom prostoru, zbornik radova 4. Istarskog povijesnog biennala / Marija Mogorović Crljenko (ur.).
Poreč : Zavičajni muzej Poreštine, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Državni arhiv u Pazinu, 2011. Str. 146-161.

7. Mogorović Crljenko, Marija.
Women, Marriage, and Family in Istrian Communes in the Fifteenth and Sixteenth Centuries // Across the Religious Divide. Women, Property, and Law in the Wider Mediterranean (ca. 1300-1800) / Sperling, Jutta Gisela & Kelly Wray, Shona (ur.).
New York-London : Routledge, 2010. Str. 137-157.

8. Marija Mogorović Crljenko.
Uloga žena u proizvodnji, trgovini i pripremi hrane u Istri u 15. i 16. st. // Cerealia, oleum, vinum...: kultura prehrane i blagovanja na jadranskom prostoru. Zbornik 3. istarskog povijesnog biennala / Marija Mogorović Crljenko, Elena Uljančić-Vekić (ur.).
Poreč : Zavičajni muzej Poreštine - Museo del territorio Parentino, Državni arhiv u Pazinu, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2009. Str. 73-83.

9. Mogorović Crljenko, Marija; Poropat, Branka; Ujčić, Tajana.
SUFICIT TIBI SCRIBER: Matična knjiga krštenih župe Labin (1536.-1583.) // Raukarov zbornik: zbornik u čast Tomislava Raukara / Budak, Neven (ur.).
Zagreb : FF Press, 2005. Str. 443-456.
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Budak, Neven; Mogorović Crljenko, Marija.
Povijest 6 : udžbenik za 6. razred osnovne škole / Najbar-Agičić, Magdalena (ur.).
Zagreb : Profil, 2001..

2. Mogorović Crljenko, Marija.
Povijest 6 – metodički priručnik za učitelje povijesti u 6. razredu osnovne škole / Agičić, Damir (ur.).
Zagreb : Profil, 2001.

3. Mogorović Crljenko, Marija; Budak, Neven.
Povijest 6 : radna bilježnica iz povijesti za 6. razred osnovne škole / Najbar-Agičić, Magdalena (ur.).
Zagreb : Profil, 2001.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Doblanović, Danijela; Mogorović Crljenko, Marija.
Kumovi na krštenju i svjdeoci na vjenčanju u Istri od 15. do 17. stoljeća. // Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. 56 (2018) , 2; 413-435 (članak, znanstveni).

2. Doblanović, Danijela; Mogorović Crljenko, Marija.
Godparents and Marriage Witnesses in Istria from the Fifteenth to the Seventeenth Century. // Dubrovnik annals. 21 (2017) ; 9-29 (članak, znanstveni).

3. Mogorović Crljenko, Marija; Doblanović, Danijela.
Stanovništvo Rovinja prema najstarijoj matičnoj knjizi vjenčanih (1564. - 1640). // Povijesni prilozi. 49 (2015) , 49; 239-274 (članak, znanstveni).

4. Mogorović Crljenko, Marija.
Sloboda pri izboru bračnog partnera (Istra, 15.-17. st.). // Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli. 12 (2014) ; 183-192 (članak, znanstveni).

5. Mogorović Crljenko, Marija.
Utjecaj crkvenih normi na bračni život (Istra od kraja 15. do sredine 17. stoljeća). // Povijesni prilozi. 47 (2014) , 47; 7-34 (članak, znanstveni).

6. Mogorović Crljenko, Marija.
The Abduction of Women for Marriage: Istria at the Beginning of the Seventeenth Century. // Acta Histriae. 22 (2014) , 3; 617-632 (članak, znanstveni).

7. Mogorović Crljenko, Marija.
Biskupi i svećenici - posrednici u bračnim sporovima (područje Istre od kraja 15. do sredine 17.st.). // Acta Histriae. 17 (2009) , 1-2; 197-208 (članak, znanstveni).

8. Mogorović Crljenko, Marija.
Hospitali-institucije posredništva među društvenim skupinama (odabrani istarski primjeri). // Sacerdotes, iudices, notarii... Posrednici među društvenim skupinama, Istarski povijesni biennale. 2 (2007) ; 99-107 (članak, znanstveni).

9. Marija Mogorović Crljenko.
DE VIOLATIONE MULIERUM: sankcioniranje nasilja nad ženama prema statutima istarskih komuna. // Statuimus et ordinamus quod... sustavi moći i mali ljudi na Jadranskom prostoru, Istarski povijesni biennale. 1 (2005) ; 81-91 (članak, znanstveni).

10. Mogorović Crljenko, Marija.
Položaj kćeri u istarskoj obitelji u 15. i 16. stoljeću. // Povijesni prilozi. 29 (2005) ; 59-77 (članak, znanstveni).

11. Mogorović Crljenko, Marija.
Žena u obitelji i društvu - prema odredbama Motovunskog statuta. // Vjesnik Istarskog arhiva. 8-10 (2001/2003) ; 203-212 (članak, znanstveni).

12. Mogorović Crljenko, Marija.
Hospitali u Istri u srednjem i ranom novom vijeku. // Povijesni prilozi. 23 (2002) ; 105-116 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Mogorović Crljenko, Marija.
Histria, godišnjak Istarskog povijesnog društva 5 (2015), 462 stranice. // Povijesni prilozi. 50 (2016) , 50; 315-318 (prikaz, stručni).

2. Mogorović Crljenko, Marija.
Bortolamio Rigo, Sažeci propisa Novigradske općine 1481. – 1794. – Compendio delle leggi del comune di Cittanova dal 1481 al 1794, prir. i ur. Jakov Jelinčić, Kolana od statuti – Collana degli Statuti, knj. 3/2, Novigrad: Grad Novigrad – DAPA – Humaniora d.o.o. – Leykam international d.o.o., 2010., 380 str.. // Vjesnik Istarskog arhiva. 19 (2012) ; 197-200 (prikaz, ostalo).

3. Marija Mogorović Crljenko.
Maurizio Levak, Slaveni vojvode Ivana. Kolonizacija Slavena u Istri u početnom razdoblju franačke uprave, Zagreb: Leykam international, 2007.. // Vjesnik Istarskog arhiva. 11-13 (2008) ; 368-375 (prikaz, ostalo).

4. Mogorović Crljenko, Marija.
Irena Benyovsky: Trogir u katastru Franje I.. // Acta Histriae. 15 (2007) , 1; 355-357 (prikaz, ostalo).

5. Mogorović Crljenko, Marija.
Mislava Bertoša: Djeca iz obrtaljke: nametnuto ime i izgubljeni identitet. // Povijesni prilozi. 29 (2005) ; 229-235 (prikaz, ostalo).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Mogorović Crljenko, Marija.
The position of woman in "Istrian marriage pattern" (Istria in the 15th and the 16th centuries) // Donne a Venezia:spazi di libertà ; e forme di potere(sec.XVI-XVIII).
(predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Mogorović Crljenko Marija; Ujčić Tajana.
Obitelj Hütterott u Rovinju (1890. do 1945. godine) // Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice/VDG Jahrbuch, 2004 / Trišler, Renata ; Mak, Nikola (ur.).
Osijek : Njemačka narodnosna zajednica, Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj, 2004. 37-42 (objavljeni rad,znanstveni).

2. Mogorović Crljenko, Marija.
Istarski markgrofovi iz obitelji Weimar-Orlamünde u konstelaciji odnosa Carstva i papinstva u doba borbe za investituru // Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice/VDG Jahrbuch, 2003 / Trišler, Renata ; Mak, Nikola (ur.).
Osijek : Njemačka narodnosna zajednica, Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj, 2003. 83-89 (objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Mogorović Crljenko, Marija.
Neki aspekti proučavanja životinja prema istarskim srednjovjekovnim i ranonovovjekovnim izvorima // .
(pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).

2. Mogorović Crljenko, Marija.
Sloboda pri izboru bračnog partnera (Istra, 15.-17. st.) // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

3. Mogorović Crljenko, Marija.
Kuća i dom – mjesto sigurnosti i(li) nasilja za ženu // Domus, casa, habitatio...: kultura stanovanja na jadranskom prostoru, 5. Istarski povijesni biennale.
(predavanje,sažetak,znanstveni).

4. Mogorović Crljenko, Marija.
Concubinatuum – o priležništvu na području Porečke biskupije u prvoj polovici 17. st. // II. asistentski dan – Znanstveni skup asistenata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 2010. / Marina Diković, Vanessa Vitković (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2011. (predavanje,sažetak,znanstveni).

5. Marija Mogorović Crljenko.
Women, Marriage and Family in Istrian Communes in the Fifteenth and Sixteenth Centuries // .
(predavanje,sažetak).

6. Marija Mogorović Crljenko.
Odnos prema nezakonitoj djeci u istarskim komunalnim društvima od kraja 15. do sredine 17. st. // Filii, filiae...: položaj i uloga djece na jadranskom prostoru, 4. istarski povijesni biennale.
(predavanje,sažetak).

7. Marija Mogorović Crljenko.
Utjecaj crkvenih normi na bračni život (Istra od kraja 15. do sredine 17. stoljeća) // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

8. Mogorović Crljenko, Marija.
Biskupi i svećenici - posrednici u bračnim sporovima na području Istre (kraj 15. st.- 17.st.) // Acta Histriae.
(predavanje,sažetak,znanstveni).

9. Mogorović Crljenko, Marija.
Uloga žena u proizvodnji, trgovini i pripremi hrane u Istri u 15. i 16. st. // Cerealia, oleum, vinum...: Kultura prehrane i blagovanja na jadranskom prostoru, Istarski povijesni biennale.
(predavanje,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Mogorović Crljenko, Marija.
Raptuum – Abduction of Women for Wedding (Istria, beginning of the 17th Century) // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Mogorović Crljenko, Marija.
Druga strana braka - nasilje i ilegitimnost u (izvan)bračnim vezama u Porečkoj biskupiji u prvoj polovici 17. st. / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 19.03. 2010, 262 str. Voditelj: Budak, Neven.
 
  Magistarski radovi
 

1. Mogorović Crljenko, Marija.
Žena u istarskim komunalnim društvima (Primjer Novigrada u 15. i 16. stoljeću) / magistarski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 27.06. 2005., 204 str. Voditelj: Janeković Roemer, Zdenka.
 

Povijest zaposlenja

2000 - Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (docentica od 2011)

1998-2000 Povijesni muzej Istre