Opcije pristupačnosti Pristupačnost

izv. prof. dr. sc. Marija Mogorović Crljenko

Zvanje: izvanredni profesor
Funkcija:voditeljica Katedre za ranonovovjekovnu povijest; voditeljica Centra za istraživanje povijesti stanovništva sjevernog Jadrana
Lokacija: Katedra za ranonovovjekovnu povijest
Telefon:052377524
E-mail: E-mail
Katedra/služba: Katedra za ranonovovjekovnu povijest
Godina diplomiranja:1999.
Godina magistriranja:2005.
Godina doktoriranja:2010.

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Konzultacije

Četvrtkom: 10.30-12.30 online, u virtualnoj dvorani (https://ovh.unipu.hr/b/mar-cmv-kmn)

Životopis

Rođena u Zagrebu 1975. godine. Osnovnu i srednju školu završila u Rovinju. Na Filozofskom fakultetu u Puli diplomirala povijest  te hrvatski jezik i književnost. Magistrirala (2005) i doktorirala (2010) na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Predavala povijest u osnovnoj školi Rivarela u Novigradu, hrvatski jezik i povijest u Pazinskom kolegiju – klasičnoj gimnaziji u Pazinu, te radila u Povijesnom muzeju Istre. Od 2000. zaposlena na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Godine 2011. izabrana u zvanje naslovne docentice, a 2013. i na radno mjesto docentice. U zvanje više znanstvene suradnice izabrana 2017. a na radno mjesto izvanredne profesorice 2018. Proučava društvo i svakodnevicu, posebno položaj žena, te brak i obitelj u Istri u srednjem i ranom novom vijeku. Jedna je od pokretačica i organizatorica međunarodnog znanstvenog skupa Istarski povijesni biennale koji se bavi poviješću svakodnevice na jadranskom prostoru. Kao članica organizacijskog odbora sudjelovala u organizaciji II. kongresa hrvatskih povjesničara u Puli (2004), te 15th Annual Mediterranean Studies Congress, Pula, Croatia, (2012.). Objavila je dvije autorske knjige: Nepoznati svijet istarskih žena (Zagreb: Srednja Europa 2006.) te Druga strana braka (Zagreb: Srednja Europa 2012.) i dvije koautorske Matična knjiga krštenih župe Umag (1483.-1643.) (s Danijelom Doblanović Šuran, 2019.) te Vrijeme ženidbe i ritam  poroda. Dubrovnik i njegova okolica od 17. do 19. stoljeća (koautorstvo:  N. Vekarić, I. Benyovsky, T. Buklijaš, M. Levak, N. Lučić, M.Mogorović, J. Primorac, 2000.). Uređuje zbornik Istarskog povijesnog biennala kao članica uredništva ili kao glavna urednica. Sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima, te objavljuje u domaćim i inozemnim časopisima i zbornicima.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Newcomers to Rovinj in the Late 16th Century

Doblanović Šuran, Danijela ; Mogorović Crljenko, Marija
Poglavlja u knjigama, 2020.

Istra i Kvarner

Mogorović Crljenko, Marija
Poglavlja u knjigama, 2019.

Vjenčani dar kod rovinjskih obrtnika na prijelazu iz 16. u 17. st. (1564-1633)

Mogorović Crljenko, Marija
Poglavlja u knjigama, 2019.

Istrian and Dalmatian Towns – Urban Space and the Elites: The Cases of Rovinj and Rab (Middle Ages and Early Modern Period)

Mlacović, Dušan ; Mogorović Crljenko, Marija ; Doblanović Šuran, Danijela
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Povijesni prilozi

Istrian Custom of Contracting Marriage in the Late Medieval and Early Modern Period

Mogorović Crljenko, Marija ; Doblanović Šuran, Danijela
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Bulletin de correspondance hellénique moderne et contemporain

Artisani et mercatores: o obrtnicima i trgovcima na jadranskom prostoru. Zbornik 8. istarskog povijesnog biennala


Uredničke knjige, 2019.

Sex, Lies and Marital Violence. Divorce Case from the Records on Visit of Bishop Valier to Istria in 1580 and its Historical and Anthropological Context

Joksimović, Milena ; Mogorović Crljenko, Marija ; Novak, Mario
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Acta Histriae

Matična knjiga krštenih Umaga (1483. - 1643.)

Doblanović, Danijela ; Mogorović Crljenko, Marija
Autorske knjige, 2019.

Kumovi na krštenju i svjdeoci na vjenčanju u Istri od 15. do 17. stoljeća

Doblanović, Danijela ; Mogorović Crljenko, Marija
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku

Religio, fides, superstitiones...: o vjerovanjima i pobožnosti na jadranskom prostoru. Zbornik 7. istarskog povijesnog biennala


Uredničke knjige, 2017.

Godparents and Marriage Witnesses in Istria from the Fifteenth to the Seventeenth Century

Doblanović, Danijela ; Mogorović Crljenko, Marija
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Dubrovnik annals

Utjecaj Tridentskog koncila na bračna pitanja. Poseban osvrt na Istru.

Mogorović Crljenko, Marija
Poglavlja u knjigama, 2016.

Histria, godišnjak Istarskog povijesnog društva 5 (2015), 462 stranice

Mogorović Crljenko, Marija
Drugi radovi u časopisima, 2016.
Povijesni prilozi

Neki aspekti proučavanja životinja prema istarskim srednjovjekovnim i ranonovovjekovnim izvorima

Mogorović Crljenko, Marija
Poglavlja u knjigama, 2015.

The Position of Women on the East Adriatic Coast in the Middle and Early Modern Ages

Mogorović Crljenko, Marija
Poglavlja u knjigama, 2015.

Animalia, bestiae, ferae...: o životinjama u povijesti na jadranskom prostoru. Zbornik 6. istarskog povijesnog biennala,


Uredničke knjige, 2015.

Stanovništvo Rovinja prema najstarijoj matičnoj knjizi vjenčanih (1564. - 1640)

Mogorović Crljenko, Marija ; Doblanović, Danijela
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Povijesni prilozi

The Abduction of Women for Marriage: Istria at the Beginning of the Seventeenth Century

Mogorović Crljenko, Marija
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Acta Histriae

Utjecaj crkvenih normi na bračni život (Istra od kraja 15. do sredine 17. stoljeća)

Mogorović Crljenko, Marija
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Povijesni prilozi

Sloboda pri izboru bračnog partnera (Istra, 15.-17. st.)

Mogorović Crljenko, Marija
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli

Neki aspekti proučavanja životinja prema istarskim srednjovjekovnim i ranonovovjekovnim izvorima

Mogorović Crljenko, Marija
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Animalia, bestiae, ferae...: o životinjama u povijesti na jadranskom prostoru

Libertatum et dispensationum matrimonialium: knjige ženidbenih oprosta i dozvola za vjenčanje Porečke biskupije u prvoj polovici 17. st.

Mogorović Crljenko, Marija
Poglavlja u knjigama, 2013.

Kuća i dom – mjesto sigurnosti i(li) nasilja za ženu

Mogorović Crljenko, Marija
Poglavlja u knjigama, 2013.

Domus, casa, habitatio...: kultura stanovanja na jadranskom prostoru. Zbornik radova 5. istarskog povijesnog biennala


Uredničke knjige, 2013.

Bortolamio Rigo, Sažeci propisa Novigradske općine 1481. – 1794. – Compendio delle leggi del comune di Cittanova dal 1481 al 1794, prir. i ur. Jakov Jelinčić, Kolana od statuti – Collana degli Statuti, knj. 3/2, Novigrad: Grad Novigrad – DAPA – Humaniora d.o.o. – Leykam international d.o.o., 2010., 380 str.

Mogorović Crljenko, Marija
Drugi radovi u časopisima, 2012.
Vjesnik Istarskog arhiva

Sloboda pri izboru bračnog partnera (Istra, 15.-17. st.)

Mogorović Crljenko, Marija
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
IV. kongres hrvatskih povjesničara

Raptuum – Abduction of Women for Wedding (Istria, beginning of the 17th Century)

Mogorović Crljenko, Marija
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
15th Annual Mediterranean Studies Congress

The position of woman in "Istrian marriage pattern" (15th -16th centuries)

Mogorović Crljenko, Marija
Poglavlja u knjigama, 2012.

Druga strana braka

Mogorović Crljenko, Marija
Autorske knjige, 2012.

Concubinatus – o priležništvu na području Porečke biskupije u prvoj polovici 17. st.

Mogorović Crljenko, Marija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
II. asistentski dan – Znanstveni skup asistenata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 2010.

Kuća i dom – mjesto sigurnosti i(li) nasilja za ženu

Mogorović Crljenko, Marija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
5. Istarski povijesni biennale: Domus, casa, habitatio...: kultura stanovanja na jadranskom prostoru,

Odnos prema nezakonitoj djeci u istarskim komunalnim društvima od kraja 15. do sredine 17. st.

Mogorović Crljenko, Marija
Poglavlja u knjigama, 2011.

Filii, filiae...: Položaj i uloga djece na jadranskom prostoru, Zbornik radova 4. istarskog povijesnog biennala


Uredničke knjige, 2011.

Druga strana braka - nasilje i ilegitimnost u (izvan)bračnim vezama u Porečkoj biskupiji u prvoj polovici 17. st.

Mogorović Crljenko, Marija
Doktorske disertacije, 2010.

Women, Marriage, and Family in Istrian Communes in the Fifteenth and Sixteenth Centuries

Mogorović Crljenko, Marija
Poglavlja u knjigama, 2010.

Women, Marriage and Family in Istrian Communes in the Fifteenth and Sixteenth Centuries

Marija Mogorović Crljenko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
12th Annual Mediterranean Studies Congress

Odnos prema nezakonitoj djeci u istarskim komunalnim društvima od kraja 15. do sredine 17. st.

Marija Mogorović Crljenko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
Filii, filiae...: položaj i uloga djece na jadranskom prostoru, 4. istarski povijesni biennale

Biskupi i svećenici - posrednici u bračnim sporovima (područje Istre od kraja 15. do sredine 17.st.)

Mogorović Crljenko, Marija
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.
Acta Histriae

Uloga žena u proizvodnji, trgovini i pripremi hrane u Istri u 15. i 16. st.

Marija Mogorović Crljenko
Poglavlja u knjigama, 2009.

Cerealia, oleum, vinum...: kultura prehrane i blagovanja na jadranskom prostoru. Zbornik 3. istarskog povijesnog biennala


Uredničke knjige, 2009.

Maurizio Levak, Slaveni vojvode Ivana. Kolonizacija Slavena u Istri u početnom razdoblju franačke uprave, Zagreb: Leykam international, 2007.

Marija Mogorović Crljenko
Drugi radovi u časopisima, 2008.
Vjesnik Istarskog arhiva

The position of woman in "Istrian marriage pattern" (Istria in the 15th and the 16th centuries)

Mogorović Crljenko, Marija
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
Donne a Venezia:spazi di libertà ; e forme di potere(sec.XVI-XVIII)

Uloga žena u proizvodnji, trgovini i pripremi hrane u Istri u 15. i 16. st.

Mogorović Crljenko, Marija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
Cerealia, oleum, vinum...: Kultura prehrane i blagovanja na jadranskom prostoru, 3. istarski povijesni biennale

Biskupi i svećenici - posrednici u bračnim sporovima na području Istre (kraj 15. st.- 17.st.)

Mogorović Crljenko, Marija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
Interpretei kultur/ Interpreti di culture/ Interpreters of Cultures

Irena Benyovsky: Trogir u katastru Franje I.

Mogorović Crljenko, Marija
Drugi radovi u časopisima, 2007.
Acta Histriae

Hospitali-institucije posredništva među društvenim skupinama (odabrani istarski primjeri)

Mogorović Crljenko, Marija
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.
Sacerdotes, iudices, notarii... Posrednici među društvenim skupinama, Istarski povijesni biennale

Nepoznati svijet istarskih žena: položaj i uloga žene u istarskim komunalnim društvima : primjer Novigrada u 15. i 16. stoljeću

Mogorović Crljenko, Marija
Autorske knjige, 2006.

Žena u istarskim komunalnim društvima (Primjer Novigrada u 15. i 16. stoljeću)

Mogorović Crljenko, Marija
Magistarski radovi, 2005.

Mislava Bertoša: Djeca iz obrtaljke: nametnuto ime i izgubljeni identitet

Mogorović Crljenko, Marija
Drugi radovi u časopisima, 2005.
Povijesni prilozi

SUFICIT TIBI SCRIBER: Matična knjiga krštenih župe Labin (1536.-1583.)

Mogorović Crljenko, Marija ; Poropat, Branka ; Ujčić, Tajana
Poglavlja u knjigama, 2005.

DE VIOLATIONE MULIERUM: sankcioniranje nasilja nad ženama prema statutima istarskih komuna

Marija Mogorović Crljenko
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.
Statuimus et ordinamus quod... sustavi moći i mali ljudi na Jadranskom prostoru, Istarski povijesni biennale

Položaj kćeri u istarskoj obitelji u 15. i 16. stoljeću

Mogorović Crljenko, Marija
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.
Povijesni prilozi

Obitelj Hütterott u Rovinju (1890. do 1945. godine)

Mogorović Crljenko Marija ; Ujčić Tajana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2004.
Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu

Istarski markgrofovi iz obitelji Weimar-Orlamünde u konstelaciji odnosa Carstva i papinstva u doba borbe za investituru

Mogorović Crljenko, Marija
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2003.
Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu

Hospitali u Istri u srednjem i ranom novom vijeku

Mogorović Crljenko, Marija
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.
Povijesni prilozi

Žena u obitelji i društvu - prema odredbama Motovunskog statuta

Mogorović Crljenko, Marija
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.
Vjesnik Istarskog arhiva

Povijest 6 – metodički priručnik za učitelje povijesti u 6. razredu osnovne škole

Mogorović Crljenko, Marija
Ostalo, 2001.

Povijest 6 : radna bilježnica iz povijesti za 6. razred osnovne škole

Mogorović Crljenko, Marija ; Budak, Neven
Ostalo, 2001.

Povijest 6 : udžbenik za 6. razred osnovne škole

Budak, Neven ; Mogorović Crljenko, Marija
Ostalo, 2001.

Vrijeme ženidbe i ritam poroda. Dubrovnik i njegova okolica od 17. do 19. stoljeća

Vekarić, Nenad ; Benyovsky, Irena ; Buklijaš, Tatjana ; Levak, Maurizio ; Lučić, Nikša ; Mogorović, Marija ; Primorac, Jakša
Autorske knjige, 2000.

Izabrani projekti

2020. –            suradnica na projektu TOPOS (Topografija vlasti: istočnojadranski gradovi u srednjovjekovnim prostorima vlasti) Hrvatske zaklade za znanost (voditeljica: prof. dr. sc. Irena Benyovsky Latin)

2018.-2019.    Voditeljica međunarodnog znanstveno-istraživačkog hrvatsko-slovenskog projekta Uzorci obiteljskog nasilja. Studije slučajeva o uzrocima obiteljskog nasilja u ranonovovjekovnoj Istri i dijelovima današnje Slovenije

2018.-2019.    suradnica na projektu Europske noći istraživača

2015. - 2019.  suradnica na projektu URBES (Gradovi hrvatskog srednjovjekovlja: Urbane elite i urbani prostor) Hrvatske zaklade za znanost ( voditeljica: prof. dr. sc. Irena Benyovsky Latin)

2010.-2014.    znanstvena novakinja, a potom suradnica na projektu Srednjovjekovna Istra: prostor zajedništva i suprotnosti (od VI. do XVI. stoljeća) (voditelj: prof. dr. sc. Ivan Jurković)

2008.-2010.    suradnica na međunarodnom znanstvenom projektu Across the Religious Divide: Women`s Properties in the Wider Mediterranean (ca.1300-1800), voditeljice: Jutta Gisela Sperling i Shona Kelly Wray

2007.-2010.    znanstvena novakinja na projektu Elitne i marginalne skupine u Istri od XVI. do XVIII. st. (voditelj: prof. dr. sc. Miroslav Bertoša)

2000.-2006.    znanstvena novakinja na projektu Istočna Istra i sjeverna Liburnija u antičko doba (voditelj: prof. dr. sc. Robert Matijašić)

Povijest zaposlenja

2000 - Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (docentica od 2011)

1998-2000 Povijesni muzej Istre