MARIJA MOGOROVIĆ CRLJENKO:
O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Marija Mogorović Crljenko

Zvanje: izvanredni profesor

Funkcija: voditeljica Katedre za ranonovovjekovnu povijest

Lokacija:
Katedra za ranonovovjekovnu povijest
Konzultacije:

Ponedjeljkom, 9.00 - 11.00

Telefon:
052377524
Katedra/služba :
Katedra za ranonovovjekovnu povijest
Godina diplomiranja:
1999
Godina magistriranja:
2005
Godina doktoriranja:
2010

Nastava

Životopis

Rođena u Zagrebu 1975. godine. Osnovnu i srednju školu završila u Rovinju. Na Filozofskom fakultetu u Puli diplomirala povijest  te hrvatski jezik i književnost. Magistrirala (2005) i doktorirala (2010) na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Predavala povijest u osnovnoj školi Rivarela u Novigradu, hrvatski jezik i povijest u Pazinskom kolegiju – klasičnoj gimnaziji u Pazinu, te radila u Povijesnom muzeju Istre. Od 2000. zaposlena na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Godine 2011. izabrana u zvanje naslovne docentice, a 2013. i na radno mjesto docentice. U zvanje više znanstvene suradnice izabrana 2017. a na radno mjesto izvanredne profesorice 2018. Proučava društvo i svakodnevicu, posebno položaj žena, te brak i obitelj u Istri u srednjem i ranom novom vijeku. Jedna je od pokretačica i organizatorica međunarodnog znanstvenog skupa Istarski povijesni biennale koji se bavi poviješću svakodnevice na jadranskom prostoru. Kao članica organizacijskog odbora sudjelovala u organizaciji II. kongresa hrvatskih povjesničara u Puli (2004), te 15th Annual Mediterranean Studies Congress, Pula, Croatia, (2012.). Objavila je dvije autorske knjige: Nepoznati svijet istarskih žena (Zagreb: Srednja Europa 2006.) te Druga strana braka (Zagreb: Srednja Europa 2012.) i dvije koautorske Matična knjiga krštenih župe Umag (1483.-1643.) (s Danijelom Doblanović Šuran, 2019.) te Vrijeme ženidbe i ritam  poroda. Dubrovnik i njegova okolica od 17. do 19. stoljeća (koautorstvo:  N. Vekarić, I. Benyovsky, T. Buklijaš, M. Levak, N. Lučić, M.Mogorović, J. Primorac, 2000.). Uređuje zbornik istarskog povijesnog biennala kao članica uredništva ili kao glavna urednica. Sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima, te objavljuje u domaćim i inozemnim časopisima i zbornicima.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Povijest zaposlenja

2000 - Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (docentica od 2011)

1998-2000 Povijesni muzej Istre