IRENA MIKULACO:
O djelatniku

Irena Mikulaco, pred.

Zvanje: predavač

Funkcija: Voditeljica Centra "Institut Puškin"; voditeljica Katedre za strane jezike; predsjednica Hrvatskoga društva nastavnika ruskoga jezika i književnosti

Lokacija:
18
Konzultacije:

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni preddiplomski

Životopis

Irena Mikulaco rođena je 1973. godine u Puli.

Osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje te glazbenu školu završila je u Puli. Studirala je fonetiku i ruski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i diplomirala s odličnom ocjenom na katedri za Ruski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu kod prof. dr. sc. Žive Benčić-Primc, s temom o ruskom pjesniku, „bardu“ Bulatu Šalvoviču Okudžavi: Russkie bardy na primere Bulata Šalvoviča Okudžavy: „Pesni delaet vremya“. Na poslijediplomskom je doktorskom studiju Humanističke znanosti, smjer Filologija na Sveučilištu u Zadru i obranila je sinopsis disertacije pod nazivom Kontrastivna analiza hrvatskoga i ruskoga pravnog nazivlja.

Radi u zvanju predavačice na Filozofskom fakultetu, Odsjeku za obrazovanje nastavnika, Odsjeku za kroatistiku i Katedri za strane jezike te na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Voditeljica je Centra ruskoga jezika i kulture „Institut Puškin“ na Filozofskom fakultetu i predsjednica Hrvatskoga društva nastavnika ruskoga jezika i književnosti.

Područja njezina znanstvenog interesa su kontrastivna lingvistika (kontrastivna analiza hrvatskoga i ruskoga jezika); terminologija (pravna terminologija, elektrotehnička, brodograđevna, turistička…); prijevod (znanstveni, književni i stručni); sociolingvistika; govorništvo; suvremeni mediji i komunikacija.

Izlagala je svoje radove na preko trideset međunarodnih znanstvenih skupova poglavito u inozemstvu na stranim sveučilištima (Austrija, Njemačka, Rusija, Bjelorusija, Poljska, Latvija, Slovačka, Španjolska), osim na hrvatskome jeziku, na ruskom i engleskom jeziku. Bavi se istraživanjem, pisanjem znanstvenih radova, sudjelovala je na projektima u Hrvatskoj i Rusiji, urednica je nekoliko ruskih časopisa, autorica je dvadesetak znanstvenih, stručnih radova, poglavlja u knjizi, recenzija knjiga i udžbenika, organizirala je međunarodne znanstvene skupove, okrugle stolove, Dane ruskoga jezika i kulture, terensku nastavu u Rusiju, gostujuća predavanja stranih izlagača, večeri poezije studenata. Održala je plenarno izlaganje u Sočiju (Rusija) te je bila pozvani predavač u Sankt-Peterburgu (Rusija), Beču (Austrija), Zadru, Zagrebu i preko ERASMUS-a u Trnavi (Slovačka). Profesionalno se usavršavala u Hrvatskoj, Rusiji (Fond Russkiy mir, Centar međunarodnog obrazovanja, Moskva), Austriji (International Terminology Summer School), Sloveniji i Bugarskoj.

Posjeduje europsku potvrdu ECQA (European Certification and Qualification Association) -  Certified Terminology Manager - Advanced.

Dobitnica je priznanja Rossotrudničestva pri Veleposlanstvu Ruske Federacije u Hrvatskoj (2018) i rektorovog priznanja (2019).

Tečno se služi ruskim i engleskim jezikom, a funkcionalno talijanskim, njemačkim, francuskim i španjolskim jezikom.

Osim nastavnom djelatnošću i pisanjem znanstvenih radova, aktivno se bavi prevođenjem (usmenim i pismenim) preko dvadeset godina. Prevodila je za Ured  predsjednika, Ministarstva, Državno odvjetništvo, sudove, pravne i fizičke osobe. Prevodi literarne, znanstvene i stručne tekstove, pravnoga, elektrotehničkoga, strojarskoga, povijesno-umjetničkoga nazivlja. Piše pjesme i svira glasovir.

Ima iskustva u učenju stranaca hrvatskom jeziku kao i hrvatskih državljana ruskom jeziku.

Majka je dvoje djece.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  Uredničke knjige
 

1. Междисциплинарные исследования о европейской интеллигенции на рубеже ХIХ–ХХ вв. / Mikulaco, Irena (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2019 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Mikulaco, Irena.
Новая юридическая терминология и разрушение традиций как последствия Октябрьской революции: русско- хорватский сопоставительный аспект // 1917 RUSSIA IN REVOLUTION HISTORY, CULTURE AND MEMORY / Suárez-Cuadros, S.J. ; Valdera-Gil, J. M. ; del Arco-Blanco, M. A. ; Barros-García, B. ; Quero-Gervilla, E. F. (ur.).
Moskva : URSS, 2019. Str. 344-359.

2. Mikulaco, Irena / Микулацо, Ирена.
О русской интеллигенции сквозь призму многообразий творческих миров Соловьева, Врубеля и Блока // Междисциплинарные исследования о европейской интеллигенции на рубеже ХIХ–ХХ вв. / Mikulaco, Irena (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2019. Str. 118-139.

3. Mikulaco, Irena.
The linguistic diversity of Istria in example of Youth Language. // Jugendsprachen: Aktuelle Perspektiven internationaler Forschung [Youth Languages: Current Perspectives in International Research] / Ziegler, Arne (ur.).
Berlin, Boston : De Gruyter Mouton, 2018. Str. 623-646.

4. Mikulaco, Irena.
Terminološki izazovi na početku 21. stoljeća (kontrastivna analiza hrvatskoga i ruskoga pravnog nazivlja) // Trends in Slavic Studies / Quero Gervilla, E. F. ; Barros García, B. ; Kopylova, T. R. (ur.).
Moskva : URSS, 2015. Str. 789-797.

5. Mikulaco, Irena.
Govorna komunikacija u izazovu suvremenih tehnologija // Novi komunikacijski izazovi u obrazovanju / Kadum, Vladimir (ur.).
Pula : Gradska tiskara Osijek, 2006. Str. 275-281.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Mikulaco, Irena.
Modalnost na primjeru korpusnog istraživanja hrvatske i ruske ustavnopravne terminologije. // Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli. 15 (2018) ; 167-178 (članak, znanstveni).

2. Mikulaco, Irena.
Поэтический дискурс в обучении русскому языку как иностранному (из опыта работы по РКИ с хорватскими студентами). // ЛИНГВОРИТОРИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА:ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ.. 1 (2017) , 22; 113-116 (članak, znanstveni).

3. Mikulaco, Irena; Kudryavtseva E.L.; Chirsheva G.N.; Ignatjeva L.I.
Вступительное слово от оргкомитета II Международной конференции и X Международного научно-практического семинара «Многоязычие и межкультурная коммуникация: Вызовы ХХI века». // Специальный выпуск журнала «Эксперимент и инновации в школе». 2016. № 3/1. 3 (2016) , 1; 7-12 (članak, znanstveni).

4. Mikulaco, Irena.
Ruski jezik u izmijenjenim geopolitičkim okolnostima. // Časopis za slavensku filologiju „Riječ“. 2 (2010) ; 109-123 (pregledni rad, znanstveni).
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Mikulaco, Irena.
Поэтический дискурс в обучении русскому языку как иностранному (из опыта работы по РКИ с хорватскими студентами). // «Лингвориторическая парадигма: теоретические и прикладные аспекты», научный журнал, LINGUISTIC & RHETORICAL PARADIGM: THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS. 2017. № 22-1 / Ворожбитова, A.A. (ur.).
Soči, 2017. 113-116 (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Kudryavtseva, E.L.; Mikulaco, I.; Chirsheva, G.N.; Ignatjeva, L.
Вступительное слово от оргкомитета II Международной конференции и X Международного научно-практического семинара «Многоязычие и межкультурная коммуникация: Вызовы ХХI века» // Сборник II Международной конференции и X Международного научно-практического семинара «Многоязычие и межкультурная коммуникация: Вызовы ХХI века» (Пула, 16-23 июля 2016) / Kudryavtseva E. L. ; Mikulaco, Irena ; Chirsheva G. N ; Ignatjeva, L. (ur.).
Moskva, 2016. 7-12 (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Mikulaco, Irena.
Концепт «вины» в хорватской и русской юридической терминологии (сопоставительный анализ хорватской и русской уголовно-правовой терминологии) // РУСИСТИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ 18 МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙАрхангельская, Э..
Riga, 2016. 344-349 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Mikulaco, Irena.
Pravni prijevod i kompetencije stalnih sudskih tumača – teorija i praksa u Hrvatskoj // Acta rossica tyrnaviensis II / Grigorjanova, T. ; Markova, E.M. (ur.).
Trnava : Tribun EU, 2016. 403-409 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Mikulaco, Irena.
Переводчик как оратор // Художественная литература в пространстве перевода: Материалы международного научного симпозиумаКарпова, О.М. ; Григорьева, Е.М..
Moskva, 2015. 116-119 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Mikulaco, Irena.
Linguistic aspects of translating Russian legal terminology into Croatian language // Languages for Special Purposes in a Multilingual, Transcultural World, Proceedings of the 19th European Symposium on Languages for Special Purposes / Budin, G. ; Lušicky, V. (ur.).
Vienna : University of Vienna, Centre for Translation Studies, 2014. 157-164 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Mikulaco, Irena.
Хорватские и русские фразеологизмы с компонентом riba/рыба // Национально-культурный компонент в тексте и языке: материалы V Международной юбилейной научной конференции, посвященной памяти доктора филологических наук, профессора С. М. Прохоровой / Полетаева, O.A. (ur.).
Minsk, 2013. 149-153 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Mikulaco, Irena.
Практические аспекты перевода юридической терминологии с русского на хорватский язык // Русский язык в России и в мире: актуальные проблемы изучения и преподавания / Gromova, L.G. (ur.).
Tver, 2012. 56-62 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Mikulaco, Irena.
Терминологические сомнения в переводе юридической терминологии (сопоставление хорватского и русского языков) // "Русский язык и литература в международном образовательном пространстве: современное состояние и перспективы" II МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (К 55-ЛЕТИЮ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ИСПАНИИ) / Guzman Tirado, Rafael ; Sokolova, L. ; Votyakova, I. (ur.).
Granada-Madrid : Rubinos-1860, S.A., 2010. 1316-1320 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Mikulaco, Irena.
Деловой русский язык в международной и межкультурной коммуникации // Русский язык и литература в международном образовательном пространстве: современное состояние и перспективы. / Guzman Tirado, Rafael (ur.).
Sankt-Peterburg - Granada, 2007. 1025-1031 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Mikulaco, Irena.
Преступление и наказание в хорватской и русской юридической терминологии (сопоставительный анализ хорватской и русской уголовно-правовой терминологии) // МАТЕРИАЛЫ XIII КОНГРЕССА МАПРЯЛВербицкая, Л. А. ; Рогова, К. А. ; Попова, Т.И..
Sankt-Peterburg : MAPRYAL, 2015. 189-192 (predavanje,međunarodna recenzija,znanstveni).

2. Mikulaco, Irena.
Изучение русского языка в Хорватии // III Международный конгресс исследователей русского языка: „Русский язык: исторические судьбы и современность“, Москва, МГУ им. ЛомоносоваРемнева, М.Л. ; Поликарпов, А.А..
Moskva, MGU, 2007. 740-741 (predavanje,međunarodna recenzija,znanstveni).
 
  Prevodilaštvo
 

1. Koribskaja, Ninelj.
871 dan .
Zagreb: Grafomark d.o.o. : Dostoinstvo - Moskva, 2018 (monografija).

2. Jelenić, Sergije; Benedetti, Gianluca.
Eufrazijeva bazilika .
Pazin : Josip Turčinović, 2017 (monografija).

3. Jelenić, Sergije; Benedetti, Gianluca.
Eufrazijeva bazilika .
Poreč : Porečka i pulska biskupija, 2013 (monografija).
 

Profesionalni interesi i članstva

Članica je HAPRYAL-a, individualna članica MAPRYAL-a, Matice hrvatske, The Societas Linguistica Europaea, Društva sudskih tumača i prevoditelja, EULIT-e, HDPL-a...