Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

dr. sc. Irena Mikulaco, pred.

Zvanje: predavač
Funkcija:Voditeljica Centra "Institut Puškin"; voditeljica Katedre za strane jezike; predsjednica Hrvatskoga društva nastavnika ruskoga jezika i književnosti
Lokacija: 18
E-mail: E-mail
URL službenih stranica na Webu: https://ffpu.unipu.hr/ffpu/centar_ruskoga_jezika_i_kulture_institut_puskin; http://hapryal.ffzg.unizg.hr/hr/
Organizacijska jedinica: Katedra za strane jezike (FF)

Nastava

preddiplomski

diplomski

integrirani preddiplomski i diplomski

preddiplomski

Konzultacije

E-mail: irena.mikulaco@unipu.hr

Životopis

CV (EN) /images/50020999/Europass CV_Irena Mikulaco (3).pdf

Irena Mikulaco rođena je 1973. godine u Puli.

Osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje te glazbenu školu završila je u Puli. Studirala je fonetiku i ruski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i diplomirala s odličnom ocjenom na katedri za Ruski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu kod prof. dr. sc. Žive Benčić-Primc, s temom o ruskom pjesniku, „bardu“ Bulatu Šalvoviču Okudžavi: Russkie bardy na primere Bulata Šalvoviča Okudžavy: „Pesni delaet vremya“. Doktorirala je na poslijediplomskom doktorskom studiju Humanističke znanosti, smjer Filologija na Sveučilištu u Zadru s temom  Kontrastivna analiza hrvatskoga i ruskoga pravnog nazivlja.

Radi u zvanju predavačice na Filozofskom fakultetu, Odsjeku za obrazovanje nastavnika, Odsjeku za kroatistiku i Katedri za strane jezike te na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.

Institucijski doprinos: voditeljica je Centra ruskoga jezika i kulture „Institut Puškin“, Katedre za strane jezike i predsjednica Povjerenstva za komunikacije na Filozofskom fakultetu u Puli.

Predsjednica je Hrvatskoga društva nastavnika ruskoga jezika i književnosti.

Područja njezina znanstvenog interesa su kontrastivna lingvistika (kontrastivna analiza hrvatskoga i ruskoga jezika); terminologija (pravno nazivlje, elektrotehničko, brodograđevno, turističko…); prijevod (znanstveni, književni i stručni); sociolingvistika; govorništvo; suvremeni mediji i komunikacija.

Izlagala je svoje radove na oko četrdeset međunarodnih znanstvenih skupova poglavito u inozemstvu na stranim sveučilištima (Austrija, Njemačka, Rusija, Bjelorusija, Poljska, Latvija, Slovačka, Španjolska), osim na hrvatskome jeziku, na ruskom i engleskom jeziku. Bavi se istraživanjem, pisanjem znanstvenih radova, sudjelovala je na projektima u Hrvatskoj i Rusiji, urednica je nekoliko ruskih časopisa, autorica je dvadesetak znanstvenih, stručnih radova, poglavlja u knjizi, recenzija knjiga i udžbenika, organizirala je međunarodne znanstvene skupove, okrugle stolove, Dane ruskoga jezika i kulture, terensku nastavu u Rusiju, gostujuća predavanja stranih izlagača, večeri poezije studenata. Održala je plenarno izlaganje u Sočiju (Rusija) te je bila pozvani predavač u Sankt-Peterburgu (Rusija), Beču (Austrija), Zadru, Zagrebu i preko ERASMUS-a u Trnavi (Slovačka), u Pjatigorsku (Rusija). Profesionalno se usavršavala u Hrvatskoj, Rusiji (Fond Russkiy mir; Centar međunarodnog obrazovanja, Moskva; Državni institut ruskoga jezika A.S. Puškina, Moskva; Pjatigorsko državno sveučilište), Austriji (International Terminology Summer School), Sloveniji i Bugarskoj.

Posjeduje europski certifikat za terminologiju: ECQA - European Certification and Qualification Association -  Certified Terminology Manager - Advanced.

Nagrade i priznanja za rad:

1. Priznanje Rossotrudničestva pri Veleposlanstvu Ruske Federacije u Hrvatskoj (2018) 

2. Rektorovo priznanje (2019) - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

3. Medalja "A.S. Puškina" (2019) - najviše priznanje struke koju joj je dodijelilo Međunarodno društvo nastavnika ruskoga jezika i književnosti (MAPRYAL)

4. Nagrada (Gramota) Veleposlanstva Ruske Federacije u Republici Hrvatskoj za 20. godišnji rad u promicanju ruskoga jezika i kulture te organizaciju međunarodne online konferencije rusista u prosincu 2020. (2020)

Tečno se služi ruskim i engleskim jezikom, a funkcionalno talijanskim, njemačkim, francuskim i španjolskim jezikom.

Osim nastavnom djelatnošću i pisanjem znanstvenih radova, aktivno se bavi prevođenjem (usmenim i pismenim) više od dvadeset godina. Posjeduje licencu stalnog sudskog tumača za hrvatski i ruski jezik. Prevodila je za Ured  predsjednika, Ministarstva, Državno odvjetništvo, sudove, pravne i fizičke osobe. Prevodi literarne, znanstvene i stručne tekstove, pravnoga, elektrotehničkoga, strojarskoga, povijesno-umjetničkoga nazivlja. Piše pjesme i svira glasovir.

Ima iskustva u učenju stranaca hrvatskom jeziku kao i hrvatskih državljana ruskom jeziku.

Mentorica je studentima koji sudjeluju u realizaciji projekta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Studentskog centra Pula i HRT-a - studentske radijske emisije "Radio X-ica" na HRT-u Radio Pula (od samog početka, od 2017. do danas).

Pod njezinim mentorstvom studenti su osvojili neke od sljedećih nagrada: nagradu rektora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za "Radio X-icu", nagradu publike na Međunarodnom studentskom forumu na Hercenovskom sveučilištu u Sankt-Peterburgu (Rusija) za projekt "Radio X-ica", 1. mjesto na Olimpijadi iz ruskoga jezika Sankt-Peterburškog sveučilišta (proljeće 2019.), dva 1. mjesta na on-line Olimpijadi iz ruskoga jezika Sankt-Petererburškog sveučilišta (zima 2019.), 1. mjesto na Prvoj hrvatskoj Olimpijadi iz ruskoga jezika (2020.).

Majka je dvoje djece.

KNJIGE, ZNANSTVENI RADOVI, PRIJEVODI:

CROSBI: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/10185

CROSBI: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/10185?report=1

 

Profesionalni interesi i članstva

Članica je HAPRYAL-a, individualna članica MAPRYAL-a, Matice hrvatske, The Societas Linguistica Europaea, Društva sudskih tumača i prevoditelja, EULIT-e, HDPL-a...

Prijevodi knjiga:

Jelenić, Sergije i Gianluca Benedetti. Eufrazijeva bazilika, Евфразиева базилика (s hrvatskog na ruski jezik); 2013. i 2017. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=944465 ; http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=944469

Ninelj Koribskaja. 871 dan («871 день», Нинель Корибская). (s ruskog na hrvatski jezik) http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=985399.

 

 

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Языковая картина мира в авторской песне Булата Шалвовича Окуджавы

Mikulaco, Irena
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Преподавание русского языка как иностранного в Хорватии: прошлое, настоящее и будущее

Mikulaco, Irena
Poglavlja u knjigama, 2021.

Перевод хорватской и русской юридической терминологии

Mikulaco, Irena
Poglavlja u knjigama, 2021.

Русский язык в цифровом пространстве в эпоху пандемии/Ruski jezik u digitalnom okruženju u vrijeme pandemije


Uredničke knjige, 2021.

Язык во время короны (сравнение терминов в хорватском и русском языках)

Mikulaco, Irena
Poglavlja u knjigama, 2021.

Современные модели обучения русскому языку как иностранному (хорватский опыт).

Mikulaco, Irena
Poglavlja u knjigama, 2021.

Язык во время короны (сравнение терминов в хорватском и русском языках)

Mikulaco, Irena
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
InterLingua 2021

Языковая картина мира в переводе мемуарной прозы с русского на хорватский язык

Mikulaco, Irena
Poglavlja u knjigama, 2020.

Kontrastivna analiza hrvatskoga i ruskoga pravnog nazivlja

Mikulaco, Irena
Doktorske disertacije, 2020.

Вызовы в современных условиях дистанционного обучения РКИ хорватских студентов

Mikulaco, Irena (Микулацо, Ирена)
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА, КУЛЬТУРЫ И ИСТОРИИ

Юридическая терминология в «Русской Правде» и в хорватском юридическом документе „Vinodolski zakon“

Mikulaco, Irena
Poglavlja u knjigama, 2020.

Новая юридическая терминология и разрушение традиций как последствия Октябрьской революции: русско- хорватский сопоставительный аспект

Mikulaco, Irena
Poglavlja u knjigama, 2019.

Междисциплинарные исследования о европейской интеллигенции на рубеже ХIХ–ХХ вв.


Uredničke knjige, 2019.

О русской интеллигенции сквозь призму многообразий творческих миров Соловьева, Врубеля и Блока

Mikulaco, Irena / Микулацо, Ирена
Poglavlja u knjigama, 2019.

The linguistic diversity of Istria in example of Youth Language.

Mikulaco, Irena
Poglavlja u knjigama, 2018.

Modalnost na primjeru korpusnog istraživanja hrvatske i ruske ustavnopravne terminologije

Mikulaco, Irena
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

871 dan

Koribskaja, Ninelj
Autorske knjige, 2018.

Поэтический дискурс в обучении русскому языку как иностранному (из опыта работы по РКИ с хорватскими студентами).

Mikulaco, Irena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
СОЧИНСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ «Совещание экспертов российских и зарубежных вузов по проблемам формирования речемыслительной культуры в высшей школе»

Поэтический дискурс в обучении русскому языку как иностранному (из опыта работы по РКИ с хорватскими студентами)

Mikulaco, Irena
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Eufrazijeva bazilika

Jelenić, Sergije ; Benedetti, Gianluca
Autorske knjige, 2017.

Концепт «вины» в хорватской и русской юридической терминологии (сопоставительный анализ хорватской и русской уголовно-правовой терминологии)

Mikulaco, Irena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
XVIII Международная научная конференция РУСИСТИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Pravni prijevod i kompetencije stalnih sudskih tumača – teorija i praksa u Hrvatskoj

Mikulaco, Irena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
«РУССКИЙ ЯЗЫК В СЛАВЯНСКОМ И НЕСЛАВЯНСКОМ МИРЕ: ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ»

Вступительное слово от оргкомитета II Международной конференции и X Международного научно-практического семинара «Многоязычие и межкультурная коммуникация: Вызовы ХХI века»

Mikulaco, Irena ; Kudryavtseva E.L. ; Chirsheva G.N. ; Ignatjeva L.I.
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Вступительное слово от оргкомитета II Международной конференции и X Международного научно-практического семинара «Многоязычие и межкультурная коммуникация: Вызовы ХХI века»

Kudryavtseva, E.L. ; Mikulaco, I. ; Chirsheva, G.N. ; Ignatjeva, L.
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
II Международная конференция и X Международного научно-практический семинар «Многоязычие и межкультурная коммуникация: Вызовы ХХI века»

Преступление и наказание в хорватской и русской юридической терминологии (сопоставительный анализ хорватской и русской уголовно-правовой терминологии)

Mikulaco, Irena
Kratka priopćenja u zbornicima i časopisima, 2015.
XIII КОНГРЕСС МАПРЯЛ: Русский язык и литература в пространстве мировой культуры

Переводчик как оратор

Mikulaco, Irena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ СИМПОЗИУМ «ПЕРЕВОД В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ»

Terminološki izazovi na početku 21. stoljeća (kontrastivna analiza hrvatskoga i ruskoga pravnog nazivlja)

Mikulaco, Irena
Poglavlja u knjigama, 2015.

Linguistic aspects of translating Russian legal terminology into Croatian language

Mikulaco, Irena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
19th European Symposium on Languages for Special Purposes: Languages for Special Purposes in a Multilingual, Transcultural World

Хорватские и русские фразеологизмы с компонентом riba/рыба

Mikulaco, Irena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
V Юбилейная международная научная конференция «Национально-культурный компонент в тексте и языке», посвящена памяти профессора С.М. Прохоровой

Eufrazijeva bazilika

Jelenić, Sergije ; Benedetti, Gianluca
Autorske knjige, 2013.

Практические аспекты перевода юридической терминологии с русского на хорватский язык

Mikulaco, Irena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Русский язык в России и в мире: актуальные проблемы изучения и преподавания», посвящённая 20-летнему юбилею кафедры РКИ

Ruski jezik u izmijenjenim geopolitičkim okolnostima

Mikulaco, Irena
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Терминологические сомнения в переводе юридической терминологии (сопоставление хорватского и русского языков)

Mikulaco, Irena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
"Русский язык и литература в международном образовательном пространстве: современное состояние и перспективы", II МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (К 55-ЛЕТИЮ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ИСПАНИИ)

Деловой русский язык в международной и межкультурной коммуникации

Mikulaco, Irena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Русский язык и литература в международном образовательном пространстве: современное состояние и перспективы.

Изучение русского языка в Хорватии

Mikulaco, Irena
Kratka priopćenja u zbornicima i časopisima, 2007.
III Международный конгресс исследователей русского языка: „Русский язык: исторические судьбы и современность“, Москва, МГУ им. Ломоносова

Govorna komunikacija u izazovu suvremenih tehnologija

Mikulaco, Irena
Poglavlja u knjigama, 2006.

Русские барды на примере Булата Шалвовича Окуджавы: „Песни делает время“

Mikulaco, Irena
Diplomski radovi (uključujući i diplomske radove starog programa), 2001.