IRENA MIKULACO:
O djelatniku

Irena Mikulaco, pred.

Zvanje: predavač

Funkcija: Voditeljica Centra "Institut Puškin"; voditeljica Katedre za strane jezike; predsjednica Hrvatskoga društva nastavnika ruskoga jezika i književnosti

Lokacija:
18
Konzultacije:

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni preddiplomski

Životopis

Irena Mikulaco rođena je 1973. godine u Puli.

Osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje te glazbenu školu završila je u Puli. Studirala je fonetiku i ruski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i diplomirala s odličnom ocjenom na katedri za Ruski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu kod prof. dr. sc. Žive Benčić-Primc, s temom o ruskom pjesniku, „bardu“ Bulatu Šalvoviču Okudžavi: Russkie bardy na primere Bulata Šalvoviča Okudžavy: „Pesni delaet vremya“. Na poslijediplomskom je doktorskom studiju Humanističke znanosti, smjer Filologija na Sveučilištu u Zadru i obranila je sinopsis disertacije pod nazivom Kontrastivna analiza hrvatskoga i ruskoga pravnog nazivlja.

Radi u zvanju predavačice na Filozofskom fakultetu, Odsjeku za obrazovanje nastavnika, Odsjeku za kroatistiku i Katedri za strane jezike te na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.

Institucijski doprinos: voditeljica je Centra ruskoga jezika i kulture „Institut Puškin“, Katedre za strane jezike i predsjednica Povjerenstva za komunikacije na Filozofskom fakultetu.

Predsjednica je Hrvatskoga društva nastavnika ruskoga jezika i književnosti.

Područja njezina znanstvenog interesa su kontrastivna lingvistika (kontrastivna analiza hrvatskoga i ruskoga jezika); terminologija (pravna terminologija, elektrotehnička, brodograđevna, turistička…); prijevod (znanstveni, književni i stručni); sociolingvistika; govorništvo; suvremeni mediji i komunikacija.

Izlagala je svoje radove na preko trideset međunarodnih znanstvenih skupova poglavito u inozemstvu na stranim sveučilištima (Austrija, Njemačka, Rusija, Bjelorusija, Poljska, Latvija, Slovačka, Španjolska), osim na hrvatskome jeziku, na ruskom i engleskom jeziku. Bavi se istraživanjem, pisanjem znanstvenih radova, sudjelovala je na projektima u Hrvatskoj i Rusiji, urednica je nekoliko ruskih časopisa, autorica je dvadesetak znanstvenih, stručnih radova, poglavlja u knjizi, recenzija knjiga i udžbenika, organizirala je međunarodne znanstvene skupove, okrugle stolove, Dane ruskoga jezika i kulture, terensku nastavu u Rusiju, gostujuća predavanja stranih izlagača, večeri poezije studenata. Održala je plenarno izlaganje u Sočiju (Rusija) te je bila pozvani predavač u Sankt-Peterburgu (Rusija), Beču (Austrija), Zadru, Zagrebu i preko ERASMUS-a u Trnavi (Slovačka), u Pjatigorsku (Rusija). Profesionalno se usavršavala u Hrvatskoj, Rusiji (Fond Russkiy mir; Centar međunarodnog obrazovanja, Moskva; Pjatigorsko državno sveučilište), Austriji (International Terminology Summer School), Sloveniji i Bugarskoj.

Posjeduje europsku potvrdu ECQA za terminologiju (European Certification and Qualification Association) -  Certified Terminology Manager - Advanced.

Dobitnica je priznanja Rossotrudničestva pri Veleposlanstvu Ruske Federacije u Hrvatskoj (2018) i rektorovog priznanja (2019).

Tečno se služi ruskim i engleskim jezikom, a funkcionalno talijanskim, njemačkim, francuskim i španjolskim jezikom.

Osim nastavnom djelatnošću i pisanjem znanstvenih radova, aktivno se bavi prevođenjem (usmenim i pismenim) preko dvadeset godina. Prevodila je za Ured  predsjednika, Ministarstva, Državno odvjetništvo, sudove, pravne i fizičke osobe. Prevodi literarne, znanstvene i stručne tekstove, pravnoga, elektrotehničkoga, strojarskoga, povijesno-umjetničkoga nazivlja. Piše pjesme i svira glasovir.

Ima iskustva u učenju stranaca hrvatskom jeziku kao i hrvatskih državljana ruskom jeziku.

Majka je dvoje djece.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

О русской интеллигенции сквозь призму многообразий творческих миров Соловьева, Врубеля и Блока

Mikulaco, Irena / Микулацо, Ирена
Poglavlja u knjigama, 2019.

Междисциплинарные исследования о европейской интеллигенции на рубеже ХIХ–ХХ вв.


Uredničke knjige, 2019.

Новая юридическая терминология и разрушение традиций как последствия Октябрьской революции: русско- хорватский сопоставительный аспект

Mikulaco, Irena
Poglavlja u knjigama, 2019.

Modalnost na primjeru korpusnog istraživanja hrvatske i ruske ustavnopravne terminologije

Mikulaco, Irena
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

The linguistic diversity of Istria in example of Youth Language.

Mikulaco, Irena
Poglavlja u knjigama, 2018.

Поэтический дискурс в обучении русскому языку как иностранному (из опыта работы по РКИ с хорватскими студентами)

Mikulaco, Irena
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Поэтический дискурс в обучении русскому языку как иностранному (из опыта работы по РКИ с хорватскими студентами).

Mikulaco, Irena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
СОЧИНСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ «Совещание экспертов российских и зарубежных вузов по проблемам формирования речемыслительной культуры в высшей школе»

Вступительное слово от оргкомитета II Международной конференции и X Международного научно-практического семинара «Многоязычие и межкультурная коммуникация: Вызовы ХХI века»

Kudryavtseva, E.L. ; Mikulaco, I. ; Chirsheva, G.N. ; Ignatjeva, L.
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
II Международная конференция и X Международного научно-практический семинар «Многоязычие и межкультурная коммуникация: Вызовы ХХI века»

Вступительное слово от оргкомитета II Международной конференции и X Международного научно-практического семинара «Многоязычие и межкультурная коммуникация: Вызовы ХХI века»

Mikulaco, Irena ; Kudryavtseva E.L. ; Chirsheva G.N. ; Ignatjeva L.I.
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Pravni prijevod i kompetencije stalnih sudskih tumača – teorija i praksa u Hrvatskoj

Mikulaco, Irena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
«РУССКИЙ ЯЗЫК В СЛАВЯНСКОМ И НЕСЛАВЯНСКОМ МИРЕ: ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ»

Концепт «вины» в хорватской и русской юридической терминологии (сопоставительный анализ хорватской и русской уголовно-правовой терминологии)

Mikulaco, Irena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
XVIII Международная научная конференция РУСИСТИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Terminološki izazovi na početku 21. stoljeća (kontrastivna analiza hrvatskoga i ruskoga pravnog nazivlja)

Mikulaco, Irena
Poglavlja u knjigama, 2015.

Переводчик как оратор

Mikulaco, Irena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ СИМПОЗИУМ «ПЕРЕВОД В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ»

Преступление и наказание в хорватской и русской юридической терминологии (сопоставительный анализ хорватской и русской уголовно-правовой терминологии)

Mikulaco, Irena
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
XIII КОНГРЕСС МАПРЯЛ: Русский язык и литература в пространстве мировой культуры

Linguistic aspects of translating Russian legal terminology into Croatian language

Mikulaco, Irena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
19th European Symposium on Languages for Special Purposes: Languages for Special Purposes in a Multilingual, Transcultural World

Хорватские и русские фразеологизмы с компонентом riba/рыба

Mikulaco, Irena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
V Юбилейная международная научная конференция «Национально-культурный компонент в тексте и языке», посвящена памяти профессора С.М. Прохоровой

Практические аспекты перевода юридической терминологии с русского на хорватский язык

Mikulaco, Irena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Русский язык в России и в мире: актуальные проблемы изучения и преподавания», посвящённая 20-летнему юбилею кафедры РКИ

Терминологические сомнения в переводе юридической терминологии (сопоставление хорватского и русского языков)

Mikulaco, Irena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
"Русский язык и литература в международном образовательном пространстве: современное состояние и перспективы", II МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (К 55-ЛЕТИЮ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ИСПАНИИ)

Ruski jezik u izmijenjenim geopolitičkim okolnostima

Mikulaco, Irena
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Изучение русского языка в Хорватии

Mikulaco, Irena
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
III Международный конгресс исследователей русского языка: „Русский язык: исторические судьбы и современность“, Москва, МГУ им. Ломоносова

Деловой русский язык в международной и межкультурной коммуникации

Mikulaco, Irena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Русский язык и литература в международном образовательном пространстве: современное состояние и перспективы.

Govorna komunikacija u izazovu suvremenih tehnologija

Mikulaco, Irena
Poglavlja u knjigama, 2006.

Profesionalni interesi i članstva

Članica je HAPRYAL-a, individualna članica MAPRYAL-a, Matice hrvatske, The Societas Linguistica Europaea, Društva sudskih tumača i prevoditelja, EULIT-e, HDPL-a...