Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

dr. sc. Irena Mikulaco, pred.

Zvanje: predavač
Funkcija:Voditeljica Centra "Institut Puškin"; voditeljica Katedre za strane jezike; predsjednica Hrvatskoga društva nastavnika ruskoga jezika i književnosti
Lokacija: 18
E-mail: E-mail
URL službenih stranica na Webu: https://ffpu.unipu.hr/ffpu/centar_ruskoga_jezika_i_kulture_institut_puskin; http://hapryal.ffzg.unizg.hr/hr/
Organizacijska jedinica: Katedra za strane jezike (FF)

Nastava

preddiplomski

diplomski

integrirani preddiplomski i diplomski

preddiplomski

Konzultacije

E-mail: irena.mikulaco@unipu.hr

Životopis

CV (EN) /images/50020999/Europass CV_Irena Mikulaco (3).pdf

Irena Mikulaco rođena je 1973. godine u Puli.

Osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje te glazbenu školu završila je u Puli. Studirala je fonetiku i ruski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i diplomirala s odličnom ocjenom na katedri za Ruski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu kod prof. dr. sc. Žive Benčić-Primc, s temom o ruskom pjesniku, „bardu“ Bulatu Šalvoviču Okudžavi: Russkie bardy na primere Bulata Šalvoviča Okudžavy: „Pesni delaet vremya“. Doktorirala je na poslijediplomskom doktorskom studiju Humanističke znanosti, smjer Filologija na Sveučilištu u Zadru s temom  Kontrastivna analiza hrvatskoga i ruskoga pravnog nazivlja.

Radi u zvanju predavačice na Filozofskom fakultetu, Odsjeku za obrazovanje nastavnika, Odsjeku za kroatistiku i Katedri za strane jezike te na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.

Institucijski doprinos: voditeljica je Centra ruskoga jezika i kulture „Institut Puškin“, Katedre za strane jezike i predsjednica Povjerenstva za komunikacije na Filozofskom fakultetu u Puli.

Predsjednica je Hrvatskoga društva nastavnika ruskoga jezika i književnosti.

Područja njezina znanstvenog interesa su kontrastivna lingvistika (kontrastivna analiza hrvatskoga i ruskoga jezika); terminologija (pravno nazivlje, elektrotehničko, brodograđevno, turističko…); prijevod (znanstveni, književni i stručni); sociolingvistika; govorništvo; suvremeni mediji i komunikacija.

Izlagala je svoje radove na oko četrdeset međunarodnih znanstvenih skupova poglavito u inozemstvu na stranim sveučilištima (Austrija, Njemačka, Rusija, Bjelorusija, Poljska, Latvija, Slovačka, Španjolska), osim na hrvatskome jeziku, na ruskom i engleskom jeziku. Bavi se istraživanjem, pisanjem znanstvenih radova, sudjelovala je na projektima u Hrvatskoj i Rusiji, urednica je nekoliko ruskih časopisa, autorica je dvadesetak znanstvenih, stručnih radova, poglavlja u knjizi, recenzija knjiga i udžbenika, organizirala je međunarodne znanstvene skupove, okrugle stolove, Dane ruskoga jezika i kulture, terensku nastavu u Rusiju, gostujuća predavanja stranih izlagača, večeri poezije studenata. Održala je plenarno izlaganje u Sočiju (Rusija) te je bila pozvani predavač u Sankt-Peterburgu (Rusija), Beču (Austrija), Zadru, Zagrebu i preko ERASMUS-a u Trnavi (Slovačka), u Pjatigorsku (Rusija). Profesionalno se usavršavala u Hrvatskoj, Rusiji (Fond Russkiy mir; Centar međunarodnog obrazovanja, Moskva; Državni institut ruskoga jezika A.S. Puškina, Moskva; Pjatigorsko državno sveučilište), Austriji (International Terminology Summer School), Sloveniji i Bugarskoj.

Posjeduje europski certifikat za terminologiju: ECQA - European Certification and Qualification Association -  Certified Terminology Manager - Advanced.

Nagrade i priznanja za rad:

1. Priznanje Rossotrudničestva pri Veleposlanstvu Ruske Federacije u Hrvatskoj (2018) 

2. Rektorovo priznanje (2019) - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

3. Medalja "A.S. Puškina" (2019) - najviše priznanje struke koju joj je dodijelilo Međunarodno društvo nastavnika ruskoga jezika i književnosti (MAPRYAL)

4. Nagrada (Gramota) Veleposlanstva Ruske Federacije u Republici Hrvatskoj za 20. godišnji rad u promicanju ruskoga jezika i kulture te organizaciju međunarodne online konferencije rusista u prosincu 2020. (2020)

Tečno se služi ruskim i engleskim jezikom, a funkcionalno talijanskim, njemačkim, francuskim i španjolskim jezikom.

Osim nastavnom djelatnošću i pisanjem znanstvenih radova, aktivno se bavi prevođenjem (usmenim i pismenim) više od dvadeset godina. Posjeduje licencu stalnog sudskog tumača za hrvatski i ruski jezik. Prevodila je za Ured  predsjednika, Ministarstva, Državno odvjetništvo, sudove, pravne i fizičke osobe. Prevodi literarne, znanstvene i stručne tekstove, pravnoga, elektrotehničkoga, strojarskoga, povijesno-umjetničkoga nazivlja. Piše pjesme i svira glasovir.

Ima iskustva u učenju stranaca hrvatskom jeziku kao i hrvatskih državljana ruskom jeziku.

Mentorica je studentima koji sudjeluju u realizaciji projekta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Studentskog centra Pula i HRT-a - studentske radijske emisije "Radio X-ica" na HRT-u Radio Pula (od samog početka, od 2017. do danas).

Pod njezinim mentorstvom studenti su osvojili neke od sljedećih nagrada: nagradu rektora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za "Radio X-icu", nagradu publike na Međunarodnom studentskom forumu na Hercenovskom sveučilištu u Sankt-Peterburgu (Rusija) za projekt "Radio X-ica", 1. mjesto na Olimpijadi iz ruskoga jezika Sankt-Peterburškog sveučilišta (proljeće 2019.), dva 1. mjesta na on-line Olimpijadi iz ruskoga jezika Sankt-Petererburškog sveučilišta (zima 2019.), 1. mjesto na Prvoj hrvatskoj Olimpijadi iz ruskoga jezika (2020.).

Majka je dvoje djece.

KNJIGE, ZNANSTVENI RADOVI, PRIJEVODI:

CROSBI: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/10185

CROSBI: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/10185?report=1

 

Profesionalni interesi i članstva

Članica je HAPRYAL-a, individualna članica MAPRYAL-a, Matice hrvatske, The Societas Linguistica Europaea, Društva sudskih tumača i prevoditelja, EULIT-e, HDPL-a...

Prijevodi knjiga:

Jelenić, Sergije i Gianluca Benedetti. Eufrazijeva bazilika, Евфразиева базилика (s hrvatskog na ruski jezik); 2013. i 2017. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=944465 ; http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=944469

Ninelj Koribskaja. 871 dan («871 день», Нинель Корибская). (s ruskog na hrvatski jezik) http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=985399.

 

 

 

Izabrani projekti

Voditeljica institucijskih projekata:

Jezična slika u slavenskom kontekstu (LANPICSLAV) (2019. – 2021.) https://www.croris.hr/projekti/projekt/7705

Jezik prava i poslovna komunikacija (LLBC)  (2021. – 2024.) 

https://www.croris.hr/projekti/projekt/7706.

Suradnica na institucijskom projektu: 

SymposiumCro25 (2019. – 2021.) (voditelj: doc. dr. sc. Daniel Mikulaco, Filozofski fakultet u Puli)

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Technological Bridges Between the Language Teacher and the Language Learner

Mikulaco, Irena ; Logunov, Timur ; Sablinsky, Alexey
Poglavlja u knjigama, 2022.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ VS ТРАДИЦИЯ?

Mikulaco, Irena (Микулацо, Ирена)
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ VS ТРАДИЦИЯ?

Mikulaco, Irena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2022.
International Scientific and Practical Conference DIGITAL TECHNOLOGY IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

Язык во времена короны

Mikulaco, Irena
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Международной научно-практической конференции «INTERLINGUA - 2021»

Обучение русскому языку в цифровом пространстве в Хорватии

Mikulaco, Irena
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
International Linguistic Science and Practice Conference "Methods of Teaching Foreign Languages 2.0: Real vs. Virtual”

Обучение РКИ хорватских студентов в цифровой среде во время пандемии

Mikulaco, Irena (Микулацо, Ирена)
Poglavlja u knjigama, 2021.

Terminološka usustavljenost u hrvatskom i ruskom jeziku prava

Mikulaco, Irena
Poglavlja u knjigama, 2021.

Zbornik 2. Međunarodnoga znanstvenog skupa „Kroatistika unutar slavističkoga, europskog i svjetskog konteksta“ (u povodu 25. godišnjice osnutka studija hrvatskoga jezika i književnosti u Puli)


Uredničke knjige, 2021.

Языковая картина мира в авторской песне Булата Шалвовича Окуджавы

Mikulaco, Irena (Микулацо, Ирена)
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Преподавание русского языка как иностранного в Хорватии: прошлое, настоящее и будущее

Mikulaco, Irena
Poglavlja u knjigama, 2021.

Перевод хорватской и русской юридической терминологии

Mikulaco, Irena
Poglavlja u knjigama, 2021.

Русский язык в цифровом пространстве в эпоху пандемии/Ruski jezik u digitalnom okruženju u vrijeme pandemije


Uredničke knjige, 2021.

Язык во время короны (сравнение терминов в хорватском и русском языках)

Mikulaco, Irena
Poglavlja u knjigama, 2021.

Современные модели обучения русскому языку как иностранному (хорватский опыт).

Mikulaco, Irena
Poglavlja u knjigama, 2021.

Язык во время короны (сравнение терминов в хорватском и русском языках)

Mikulaco, Irena
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
InterLingua 2021

Языковая картина мира в переводе мемуарной прозы с русского на хорватский язык

Mikulaco, Irena
Poglavlja u knjigama, 2020.

Kontrastivna analiza hrvatskoga i ruskoga pravnog nazivlja

Mikulaco, Irena
Doktorske disertacije, 2020.

Вызовы в современных условиях дистанционного обучения РКИ хорватских студентов

Mikulaco, Irena (Микулацо, Ирена)
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА, КУЛЬТУРЫ И ИСТОРИИ

Юридическая терминология в «Русской Правде» и в хорватском юридическом документе „Vinodolski zakon“

Mikulaco, Irena
Poglavlja u knjigama, 2020.

Новая юридическая терминология и разрушение традиций как последствия Октябрьской революции: русско- хорватский сопоставительный аспект

Mikulaco, Irena
Poglavlja u knjigama, 2019.

Междисциплинарные исследования о европейской интеллигенции на рубеже ХIХ–ХХ вв.


Uredničke knjige, 2019.

О русской интеллигенции сквозь призму многообразий творческих миров Соловьева, Врубеля и Блока

Mikulaco, Irena / Микулацо, Ирена
Poglavlja u knjigama, 2019.

The linguistic diversity of Istria in example of Youth Language.

Mikulaco, Irena
Poglavlja u knjigama, 2018.

Modalnost na primjeru korpusnog istraživanja hrvatske i ruske ustavnopravne terminologije

Mikulaco, Irena
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

871 dan

Koribskaja, Ninelj
Autorske knjige, 2018.

Поэтический дискурс в обучении русскому языку как иностранному (из опыта работы по РКИ с хорватскими студентами).

Mikulaco, Irena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
СОЧИНСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ «Совещание экспертов российских и зарубежных вузов по проблемам формирования речемыслительной культуры в высшей школе»

Поэтический дискурс в обучении русскому языку как иностранному (из опыта работы по РКИ с хорватскими студентами)

Mikulaco, Irena
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Eufrazijeva bazilika

Jelenić, Sergije ; Benedetti, Gianluca
Autorske knjige, 2017.

Концепт «вины» в хорватской и русской юридической терминологии (сопоставительный анализ хорватской и русской уголовно-правовой терминологии)

Mikulaco, Irena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
XVIII Международная научная конференция РУСИСТИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Pravni prijevod i kompetencije stalnih sudskih tumača – teorija i praksa u Hrvatskoj

Mikulaco, Irena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
«РУССКИЙ ЯЗЫК В СЛАВЯНСКОМ И НЕСЛАВЯНСКОМ МИРЕ: ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ»

Вступительное слово от оргкомитета II Международной конференции и X Международного научно-практического семинара «Многоязычие и межкультурная коммуникация: Вызовы ХХI века»

Mikulaco, Irena ; Kudryavtseva E.L. ; Chirsheva G.N. ; Ignatjeva L.I.
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Вступительное слово от оргкомитета II Международной конференции и X Международного научно-практического семинара «Многоязычие и межкультурная коммуникация: Вызовы ХХI века»

Kudryavtseva, E.L. ; Mikulaco, I. ; Chirsheva, G.N. ; Ignatjeva, L.
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
II Международная конференция и X Международного научно-практический семинар «Многоязычие и межкультурная коммуникация: Вызовы ХХI века»

Legal Translation as Terminology Challenge in the Croatian and Russian Context

Mikulaco, Irena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
the 20th European Symposium on Languages for Special Purposes: Multilingualism in Specialized Communication: Challenges and Opportunities in the Digital Age

Temeljno nazivlje kaznenoga prava (usporedna analiza hrvatskoga i ruskoga kaznenopravnog nazivlja)

Mikulaco, Irena
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Međunarodni znanstveni skup „Zadarski filološki dani 6“

Преступление и наказание в хорватской и русской юридической терминологии (сопоставительный анализ хорватской и русской уголовно-правовой терминологии)

Mikulaco, Irena
Kratka priopćenja u zbornicima i časopisima, 2015.
XIII КОНГРЕСС МАПРЯЛ: Русский язык и литература в пространстве мировой культуры

Переводчик как оратор

Mikulaco, Irena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ СИМПОЗИУМ «ПЕРЕВОД В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ»

Terminološki izazovi na početku 21. stoljeća (kontrastivna analiza hrvatskoga i ruskoga pravnog nazivlja)

Mikulaco, Irena
Poglavlja u knjigama, 2015.

Linguistic aspects of translating Russian legal terminology into Croatian language

Mikulaco, Irena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
19th European Symposium on Languages for Special Purposes: Languages for Special Purposes in a Multilingual, Transcultural World

THE PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF LEGAL TERMINOLOGY AND TRANSLATION IN RUSSIAN AND CROATIAN LANGUAGE

Mikulaco, Irena
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Eighth Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics (Legal Linguistics)

Хорватские и русские фразеологизмы с компонентом riba/рыба

Mikulaco, Irena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
V Юбилейная международная научная конференция «Национально-культурный компонент в тексте и языке», посвящена памяти профессора С.М. Прохоровой

Eufrazijeva bazilika

Jelenić, Sergije ; Benedetti, Gianluca
Autorske knjige, 2013.

The linguistic diversity of Istrian peninsula

Mikulaco, Irena
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
15th Annual Mediterranean Studies Association Congress in Pula

Usporedba govorne audiometrije s obzirom na liste riječi na hrvatskom standardnom jeziku i čakavskom narječju

Mikulaco, Irena
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
8. Međunarodni skup: Istraživanja u edukacijsko- rehabilitacijskim znanostima

Kontrastivna analiza primjera hrvatske i ruske pravne terminologije

Mikulaco, Irena
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Međunarodni znanstveni skup 9. Riječki filološki dani

Практические аспекты перевода юридической терминологии с русского на хорватский язык

Mikulaco, Irena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Русский язык в России и в мире: актуальные проблемы изучения и преподавания», посвящённая 20-летнему юбилею кафедры РКИ

Ruski jezik u izmijenjenim geopolitičkim okolnostima

Mikulaco, Irena
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Терминологические сомнения в переводе юридической терминологии (сопоставление хорватского и русского языков)

Mikulaco, Irena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
"Русский язык и литература в международном образовательном пространстве: современное состояние и перспективы", II МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (К 55-ЛЕТИЮ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ИСПАНИИ)

Govor mladih na prijelazu stoljeća

Mikulaco, Irena
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Međunarodni znanstveni skup Matice hrvatske „Istra u XX. stoljeću“

Reklama i jezična stvarnost u Hrvatskoj i Rusiji

Mikulaco, Irena
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
13. Hrvatski filološki skup, međunarodni slavistički simpozij (znanstveni skup)

Present state of the standard language in the Istrian region

Mikulaco, Irena
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
AILA 2008. - the 15th World Congress of Applied Linguistics: „MULTILINGUALISM: Challenges and Opportunities“

Деловой русский язык в международной и межкультурной коммуникации

Mikulaco, Irena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Русский язык и литература в международном образовательном пространстве: современное состояние и перспективы.

Изучение русского языка в Хорватии

Mikulaco, Irena
Kratka priopćenja u zbornicima i časopisima, 2007.
III Международный конгресс исследователей русского языка: „Русский язык: исторические судьбы и современность“, Москва, МГУ им. Ломоносова

Govorna komunikacija u izazovu suvremenih tehnologija

Mikulaco, Irena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2006.
Šesti dani Mate Demarina: Novi komunikacijski izazovi u obrazovanju

Riba/рыба – istosti i razlike u hrvatskom i ruskom jeziku

Mikulaco, Irena
Druga sudjelovanja na skupovima, 2006.
11. Hrvatski filološki skup, međunarodni slavistički simpozij (znanstveni skup)

Govorna komunikacija u izazovu suvremenih tehnologija

Mikulaco, Irena
Poglavlja u knjigama, 2006.

Redukcija samoglasnika pri učenju ruskog kao stranog jezika

Mikulaco, Irena
Druga sudjelovanja na skupovima, 2005.
10. Hrvatski filološki skup, međunarodni slavistički simpozij (znanstveni skup)

Русские барды на примере Булата Шалвовича Окуджавы: „Песни делает время“

Mikulaco, Irena
Diplomski radovi (uključujući i diplomske radove starog programa), 2001.