Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Uvod u hrvatsku suvremenu povijest

Uvod u hrvatsku suvremenu povijest

Uvod u hrvatsku suvremenu povijest


OSNOVNI PODACI

Šifra:

78061

ECTS:

6.0

Nositelji:

prof. dr. sc. Igor Duda

Izvođači:

prof. dr. sc. Igor Duda - Seminar
Tina Filipović - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 15

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

U središtu su obrade problemi hrvatske političke, gospodarske, socijalne i kulturne povijesti 20. stoljeća. Predmet obrade su sljedeći sadržaji: Prvi svjetski rat i raspad Austro-Ugarske Monarhije, pregovori o stvaranju jugoslavenske države, ustroj Kraljevine SHS i prilike u novoj državi, razgraničenje s Italijom i položaj Hrvata pod talijanskom vlašću i fašizmom, antifašizam i Drugi svjetski rat, okupacija i NDH, NOP i ZAVNOH, kapitulacija Italije i odluke o sjedinjenju Istre i drugih krajeva s Hrvatskom i Jugoslavijom, oblikovanje republike i poratne socijalističke države, samoupravljanje, nesvrstanost, Hrvatsko proljeće, gospodarski razvitak od privrednog čuda do hiperinflacije, urbanizacija i industrijalizacija te njihov utjecaj na društveno-kulturno oblikovanje hrvatskoga društva, ideološki i međunacionalni prijepori, višestranačje, osamostaljenje Hrvatske i Domovinski rat, daljnja demokratizacija društva, ulazak u EU i suvremeni prijepori.
Cilj je stjecanje historiografski utemeljenoga znanja o društvenom, političkom, gospodarskom i kulturnom razvitku Hrvatske u 20. stoljeću, te razvijanje umijeća znanstvene analize i kritike povijesnih događaja i procesa te izvora i literature o suvremenoj hrvatskoj povijesti.
Satnica: 45 (30P-15S).
Svi podaci o predmetu dostupni su na e-učenju.

LITERATURA:


NASTAVA

5. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Arheologija - Povijest
Obavezni predmet - Redovni studij - Engleski jezik i književnost - Povijest
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Obavezni predmet - Redovni studij - Japanski jezik i kultura - Povijest
Obavezni predmet - Redovni studij - Latinski jezik i rimska književnost - Povijest
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Povijest
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest
Obavezni predmet - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost - Povijest


TERMINI KONZULTACIJA

prof. dr. sc. Igor Duda:

utorkom 14.00-16.00 (ljetni semestar 2023/24.)