POVIJEST HRVATSKOGA KNJIŽEVNOG JEZIKA:
Povijest hrvatskoga književnog jezika
Povijest hrvatskoga književnog jezika
Šifra: 146614
ECTS: 3.0
Nositelji:
Izvođači: Samanta Milotić Bančić - Seminar

doc. dr. sc. Teodora Fonović Cvijanović - Predavanja
prof. dr. sc. Lina Pliško - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
 1. Frančić, Anđela; Pregled povijesti hrvatskoga jezika, u: Pregled povijesti, gramatike i pravopisa hrvatskoga jezika; Croatica, Zagreb (2013), str. 9-126
 2. Moguš, Milan; Povijest hrvatskoga književnog jezika; Globus, Zagreb (1995), str. 240
 3. Oczkowa, Barbara; Hrvati i njihov jezik: Iz povijesti kodificiranja književnojezične norme; Školska knjiga, Zagreb (2010), str. 450
 4. Tafra, Branka - Petra Košutar; Nova periodizacija povijesti hrvatskoga književnog jezika, Filologija 57; Zagreb (2011), str. 185-204
Preporučena literatura:
 1. Brozović, Dalibor; Neka bitna pitanja hrvatskoga jezičnog standarda; Školska knjiga, Zagreb (2006), str. 315
 2. Despot, Loretana; Jezik slavonskih franjevaca: (do preporoda); Filozofski fakultet Osijek (2005), str. 150
 3. Gabrić-Bagarić, Darija; Na ishodištu hrvatske leksikografije; Trojezični rječnik Blago jezika slovinskoga Jakova Mikalje (1649./1651.); Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb (2010)
 4. Ham, Sanda; Povijest hrvatskih gramatika; Nakladni zavod Globus, Zagreb (2006), str. 255
 5. Horvat, Marijana - Sanja Perić Gavrančić; Primjeri preobrazbe u Ričoslovniku iliričkoga, italijanskoga i nimačkoga jezika Josipa Voltića, Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, vol. 37, 1; Zagreb (2011), str. 29-41
 6. Hercigonja, Eduard; Tropismena i trojezična kultura hrvatskoga srednjovjekovlja; Matica hrvatska (1994), str. 279
 7. Moguš, Milan; Povijesni pregled hrvatskoga književnog jezika, u: Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika (nacrti za gramatiku); Zagreb (1991), str. 15-60
 8. Pliško, Lina; Deklinacija imenica u gramatici Francesca Marije Appendinija, Riječki filološki dani, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa održanoga u Rijeci od 14. do 16. studenoga 2002., knj. 5; Filozofski fakultet u Rijeci (2004), str. 439-448
2. semestar
Povijest - vanjska izbornost 2. sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 2. sem - Redovni studij - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 2. sem - Izvanredni studij - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 2. sem - Redovni studij - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 2. sem - Redovni studij - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 2. sem - Redovni studij - Povijest - Latinski jezik i rimska književnost
Povijest - vanjska izbornost 2. sem - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost - Povijest

4. semestar
Povijest - vanjska izbornost 2. sem - Redovni studij - Arheologija - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 2. sem - Redovni studij - Engleski jezik i književnost - Povijest
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Povijest - vanjska izbornost 2. sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 2. sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 2. sem - Redovni studij - Japanski jezik i kultura - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 2. sem - Redovni studij - Latinski jezik i rimska književnost - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 2. sem - Redovni studij - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 2. sem - Izvanredni studij - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 2. sem - Redovni studij - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 2. sem - Redovni studij - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 2. sem - Redovni studij - Povijest - Latinski jezik i rimska književnost
Povijest - vanjska izbornost 2. sem - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 2. sem - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost - Povijest

6. semestar
Povijest - vanjska izbornost 2. sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 2. sem - Redovni studij - Japanski jezik i kultura - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 2. sem - Redovni studij - Latinski jezik i rimska književnost - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 2. sem - Redovni studij - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 2. sem - Izvanredni studij - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 2. sem - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost - Povijest
Termini konzultacija: