SAMANTA MILOTIĆ BANČIĆ:
O djelatniku

Samanta Milotić Bančić

Zvanje: asistent

Konzultacije:

Konzultacije su u zimskome semestru srijedom 10:30—11:30 i petkom 8:45—9:45.

Nastava

Životopis

Samanta Milotić Bančić rođena je u Puli gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Studirala je hrvatski jezik i književnost i talijanski jezik i književnost na Filozofskome fakultetu u Puli. Diplomirala je 2008. godine na Sveučilištu Jurja Dobrile na Odsjeku za kroatistiku obranom diplomskoga rada na temu Naglasak složenica sa spojnikom -o-, pod mentorstvom red. prof. dr. sc. Ivana Zoričića. 
    Od siječnja 2010. postaje doktorandicom na Filozofskome fakultetu u Rijeci na poslijediplomskome doktorskom studiju Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika te priprema doktorat iz staroslavenskoga jezika s temom iz jezika i grafije Grškovićeva zbornika iz 16. stoljeća. 
    Asistentica je na različitim povijesnojezičnim, dijalektološkim i staroslavenskim kolegijima na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. 

Izabrane publikacije

  • "Dopunjena i dorađena povijesna fonologija Milana Moguša (Milan Moguš: Povijesna fonologija hrvatskoga jezika. Školska knjiga, Zagreb 2010.)", Tabula – Časopis Odjela za humanističke znanosti, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 9, 2011., str. 271–275.  (prikaz)
  • "Jezik Stankovićeva Kratkoga nauka karstianskoga", (suautorstvo s izv. prof. dr. sc. Linom Pliško) Barbanski zapisi, sv. 1, Barban, 2013., str. 237–270. (nekategorizirani rad)
  • "Čakavština u pjesničkom opusu Denisa Kontošića", Barbanski zapisi, sv. 2, Barban, 2014., str. 229–255. (izvorni znanstveni članak)
  • "Romanizmi u leksemima za odjeću i modne dodatke u govoru Kožljana", Barbanski zapisi, sv. 3, Barban, 2015., str. 285–305. (izvorni znanstveni članak)
  • "Jezik i grafija barbanskih glagoljskih grafita", Barbanski zapisi, sv. 4, Barban, 2016., str. 63–79. (izvorni znanstveni članak)
  • "Romanizmi u nazivlju kuhinjskih predmeta i hrane u govoru žminjskih Orbanića", Definitely Perfect, Festschrift for Janneke Kalsbeek, Pegasus Oost-Europese Studies 29 Uitgeverij Pegasus, Amsterdam, 2017., str. 405–431.