Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

dr. sc. Samanta Milotić Bančić

Zvanje: viši asistent
Funkcija:viša asistentica
Lokacija: 17
E-mail: E-mail
Organizacijska jedinica: Katedra za hrvatski jezik "Ivan Zoričić"
Godina diplomiranja:2008.
Godina doktoriranja:2022.

Nastava

prijediplomski

Konzultacije

Konzultacije se u lipnju i srpnju održavaju srijedom 8:00 - 9:30, ili prema dogovoru s nastavnicom (samanta.milotic.bancic@unipu.hr).

Životopis

Samanta Milotić Bančić rođena je u Puli gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Studirala je hrvatski jezik i književnost i talijanski jezik i književnost na Filozofskome fakultetu u Puli. Diplomirala je 2008. godine na Sveučilištu Jurja Dobrile na Odsjeku za kroatistiku obranom diplomskoga rada na temu Naglasak složenica sa spojnikom -o-, pod mentorstvom red. prof. dr. sc. Ivana Zoričića. 
    Nakon diplome upisuje poslijediplomski doktorski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika pri Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Rijeci. U prosincu 2022. brani doktorat iz hrvatskoga crkvenoslavenskog jezika i povijesne dijalektologije na temu Jezične interferencije u Grškovićevu zborniku, pod mentorstvom prof. dr. sc. Milana Mihaljevića i prof. dr. sc. Sanje Zubčić.
    Asistentica je na različitim povijesnojezičnim, dijalektološkim i staroslavenskim kolegijima na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. 

Izabrane publikacije

  • "Dopunjena i dorađena povijesna fonologija Milana Moguša (Milan Moguš: Povijesna fonologija hrvatskoga jezika. Školska knjiga, Zagreb 2010.)", Tabula – Časopis Odjela za humanističke znanosti, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 9, 2011., str. 271–275.  (prikaz)
  • "Jezik Stankovićeva Kratkoga nauka karstianskoga", (suautorstvo s izv. prof. dr. sc. Linom Pliško) Barbanski zapisi, sv. 1, Barban, 2013., str. 237–270. (nekategorizirani rad)
  • "Čakavština u pjesničkom opusu Denisa Kontošića", Barbanski zapisi, sv. 2, Barban, 2014., str. 229–255. (izvorni znanstveni članak)
  • "Romanizmi u leksemima za odjeću i modne dodatke u govoru Kožljana", Barbanski zapisi, sv. 3, Barban, 2015., str. 285–305. (izvorni znanstveni članak)
  • "Jezik i grafija barbanskih glagoljskih grafita", Barbanski zapisi, sv. 4, Barban, 2016., str. 63–79. (izvorni znanstveni članak)
  • "Romanizmi u nazivlju kuhinjskih predmeta i hrane u govoru žminjskih Orbanića", Definitely Perfect, Festschrift for Janneke Kalsbeek, Pegasus Oost-Europese Studies 29 Uitgeverij Pegasus, Amsterdam, 2017., str. 405–431.