Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Uvod u staroslavenski jezik

Uvod u staroslavenski jezik

Uvod u staroslavenski jezik


OSNOVNI PODACI

Šifra:

63302

ECTS:

3.0

Nositelji:

prof. dr. sc. Milan Mihaljević

Izvođači:

Samanta Milotić Bančić - Seminar

doc. dr. sc. Dubravka Dulibić-Paljar - Auditorne vježbe
Samanta Milotić Bančić - Auditorne vježbe

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 15
  • Auditorne vježbe 15
  • Seminar 15

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Upoznavanje studenata s hrvatskim glagolizmom i njegovim korijenima (djelom Ćirila i Metoda). Utvrđivanje položaja staroslavenskoga jezika među slavenskim i indoeuropskim
jezicima. Iznošenje povijesnih pretpostavki i opis tijeka ćirilometodske misije 863. Upoznavanje s početcima pismenosti u Slavena, ćirilometodskom baštinom (književni jezik, pismo, prijevodi) te povijesnim vrelima o životu Ćirila i Metoda. Proučavanje pisanih spomenika staroslavenskoga jezika iz različitih sredina i razdoblja te čitanje i transliteracija starih slavenskih pisama.
Istraživanje i izrada seminara iz teorije na temu početaka pismenosti, starih spomenika ili ćirilometodske misije.

LITERATURA:

  1. Bratulić, Josip; Žitja Konstantina i Metodija i druga vrela; Kršćanska sadašnjost, Zagreb (1985), str. 199
  2. Damjanović, Stjepan; Slovo iskona; Matica hrvatska, Zagreb (2004), str. 295
  3. Damjanović, Stjepan; Staroslavenski jezik; Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb (2005), str. 201
  4. Mihaljević, Milan; Slavenska poredbena gramatika, 1.; Školska knjiga, Zagreb (2002), str. 242
  5. Nazor, Anica; Knjiga o hrvatskoj glagoljici: "Ja slovo znajući govorim..."; Erasmus, Zagreb (2008), str. 160


NASTAVA

1. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Izvanredni studij - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Povijest - Latinski jezik i rimska književnost
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost - Povijest


3. SEMESTAR

Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Arheologija - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Engleski jezik i književnost - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Japanski jezik i kultura - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Latinski jezik i rimska književnost - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Izvanredni studij - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Povijest - Latinski jezik i rimska književnost
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost - Povijest


5. SEMESTAR

Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Japanski jezik i kultura - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Latinski jezik i rimska književnost - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Izvanredni studij - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost - Povijest


TERMINI KONZULTACIJA