UVOD U STAROSLAVENSKI JEZIK:
Uvod u staroslavenski jezik
Uvod u staroslavenski jezik
Šifra: 63302
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Milan Mihaljević
Izvođači: Samanta Milotić Bančić - Seminar

Samanta Milotić Bančić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Auditorne vježbe 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje studenata s hrvatskim glagolizmom i njegovim korijenima (djelom Ćirila i Metoda). Utvrđivanje položaja staroslavenskoga jezika među slavenskim i indoeuropskim
jezicima. Iznošenje povijesnih pretpostavki i opis tijeka ćirilometodske misije 863. Upoznavanje s početcima pismenosti u Slavena, ćirilometodskom baštinom (književni jezik, pismo, prijevodi) te povijesnim vrelima o životu Ćirila i Metoda. Proučavanje pisanih spomenika staroslavenskoga jezika iz različitih sredina i razdoblja te čitanje i transliteracija starih slavenskih pisama.
Istraživanje i izrada seminara iz teorije na temu početaka pismenosti, starih spomenika ili ćirilometodske misije.
Literatura:
 1. Bratulić, Josip; Žitja Konstantina i Metodija i druga vrela; Kršćanska sadašnjost, Zagreb (1985), str. 199
 2. Damjanović, Stjepan; Slovo iskona; Matica hrvatska, Zagreb (2004), str. 295
 3. Damjanović, Stjepan; Staroslavenski jezik; Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb (2005), str. 201
 4. Mihaljević, Milan; Slavenska poredbena gramatika, 1.; Školska knjiga, Zagreb (2002), str. 242
 5. Nazor, Anica; Knjiga o hrvatskoj glagoljici: "Ja slovo znajući govorim..."; Erasmus, Zagreb (2008), str. 160
Preporučena literatura:
 1. Bratulić, Josip; Leksikon hrvatske glagoljice; Minerva, Zagreb (1995), str. 188
 2. Brozović, Dalibor; "O broju i sastavu članova slavenske jezične zajednice", Filologija, 8; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (1978), str. 53--66
 3. Damjanović, Stjepan; "Staroslavenski i starohrvatski u hrvatskim srednjovjekovnim tekstovima", Povijest hrvatskoga jezika, 1; Croatica, Zagreb (2009), str. 351-403
 4. Hercigonja, Eduard; Tropismena i trojezična kultura hrvatskoga srednjovjekovlja; Matica hrvatska, Zagreb (2006), str. 286
 5. Mihaljević, Milan; "Hrvatski crkvenoslavenski jezik", Povijest hrvatskoga jezika, 1.; Croatica, Zagreb (2009), str. 283--349
 6. Petrović, Ivanka; "Prvi susreti Hrvata s ćirilometodskim izvorištem svoje srednjovjekovne kulture", Slovo, 38; Staroslavenski institut, Zagreb (1988), str. 5--54
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Izvanredni studij - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Povijest - Latinski jezik i rimska književnost
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost - Povijest

3. semestar
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Arheologija - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Engleski jezik i književnost - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Japanski jezik i kultura - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Latinski jezik i rimska književnost - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Izvanredni studij - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Povijest - Latinski jezik i rimska književnost
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost - Povijest

5. semestar
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Japanski jezik i kultura - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Latinski jezik i rimska književnost - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Izvanredni studij - Povijest
Povijest - vanjska izbornost 1. sem - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost - Povijest
Termini konzultacija: