UPORABNI TEKSTOVI:
Uporabni tekstovi
Uporabni tekstovi
Šifra: 52634
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Teodora Fonović Cvijanović
Izvođači: doc. dr. sc. Teodora Fonović Cvijanović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Lingvistika tekstnih vrsta. Tekstna vrsta i tekst. Tekst i ne-tekst. Tekst i diskurs. Modeli opisa teksta i tekstnih vrsta. Komunikacijsko-pragmatički modeli analize teksta i tekstnih vrsta. Klasifikacija tekstnih vrsta. Klasifikacija tekstnih vrsta u hrvatskome jeziku. Analize uporabnih tekstova. Tekstne vrste - intertekstualnost - diskurs. Osmrtnica. Posljednji pozdrav. Sućut. Nekrolog. Zahvala. Sjećanje.
Promjene tekstnih vrsta ili dijakronija u sinkroniji. Poruke na telefonskim sekretaricama. Životopis. Tekstom o tekstu - recenzija. Rubni tekstovi - oporuka.
Kulturalni aspekti tekstnih vrsta. Čestitka za godišnjicu braka. Natječaj za radno mjesto. Komunikacija i kognicija.
Literatura:
 1. Ivanetić, Nada; Uporabni tekstovi; Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2003), str. 262
 2. Glovacki Bernardi, Zrinjka; O tekstu; Školska knjiga (2004), str. 92
 3. Beaugrande, Robert-Alain i Dressler, Wolfgang Urlich; Uvod u lingvistiku teksta; Disput (2010), str. 336
Preporučena literatura:
 1. Badurina, Lada; Između redaka: Studije o tekstu i diskursu; Hrvatska sveučilišna naklada (2008), str. 206 (određena poglavlja)
 2. Silić, Josip; Od rečenice do teksta: Teoretsko-metodološke pretpostavke nadrečeničnog jedinstva; Školska knjiga (1984), str. 173 (određena poglavlja)
 3. Andrijašević, Marin i Zergollern-Miletić, Lovorka (ur.); Tekst i diskurs: Zbornik radova; Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (1997), str. 415 (određena poglavlja)
 4. Petrović, Bernandina (ur.); Tekstom o tekstu: Zbornik studentskih radova s kolegija Tekstna lingvistika; FF press (2012), str. 490 (određena poglavlja)
 5. Velčić, Mirna; Uvod u lingvistiku teksta; Školska knjiga (1987), str. 147
 6. Kovačević, Marina i Badurina, Lada; Raslojavanje jezične stvarnosti; Filozofski fakultet u Rijeci (2001), str. 230 (određena poglavlja)
 7. Silić, Josip, Pranjković, Ivo; Gramatika hrvatskoga jezika; Školska knjiga (2005), str. 329-390
 8. Frančić, Anđela, Hudeček Lana, Mihaljević Milica; Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnom jeziku; Hrvatska sveučilišna naklada (2005), str. 365 (određena poglavlja)
5. semestar
Izborna grupa HJIKNJ (jednop. pred.) 5. sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Izborna grupa Hrvatski 5 sem - Izvanredni studij - Hrvatski jezik i književnost
Izborna grupa Hrvatski 5 sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Izborna grupa Hrvatski 5 sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Talijanski jezik i književnost
Izborna grupa Hrvatski 5 sem - Redovni studij - Japanski jezik i kultura - Hrvatski jezik i književnost
Izborna grupa Hrvatski 5 sem - Redovni studij - Latinski jezik i rimska književnost - Hrvatski jezik i književnost
Termini konzultacija: