IVAN JURKOVIĆ:
O djelatniku

prof. dr. sc. Ivan Jurković

Zvanje: redoviti profesor

Funkcija: voditelj Katedre za srednjovjekovnu povijest

Lokacija:
Katedra za srednjovjekovnu povijest
Konzultacije:

ponedjeljkom 18.00 - 19.00 h

utorkom 18.00 - 19.00 h

četvrtkom 9.00 - 10.00 h

Telefon kućni:
052 377 553
Katedra/služba :
Katedra za srednjovjekovnu povijest
Godina diplomiranja:
1996.
Godina doktoriranja:
2004.

Nastava

Životopis

Rođen je 1961. god. u Puli. Na Zagrebačkom sveučilištu je od 1979. studirao na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Teološkom katoličkom fakultetu i na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta. Poslijediplomski studij je upisao 1994. na Odsjeku za srednjovjekovnu povijest (Medieval Department) Srednjoeuropskog sveučilišta u Budimpešti (Central European University – Budapest), gdje je magistrirao i doktorirao na temama sudbine hrvatskih (ne)plemenitih prognanika za trajanja osmanske opasnosti. Od 1994. je bio stipendist Srednjoeuropskog sveučilišta u Budimpešti, Štajerskoga zemaljskog arhiva (Steiermärkische Landesarchiv – Graz) i Yale sveučilišta (Yale University – New Haven), suradnik domaćih i međunarodnih projekata (Nacionalne i sveučilišne knjižnice, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Srednjoeuropskog sveučilišta u Budimpešti i Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli) te sudionik tuzemnih i inozemnih znanstvenih skupova. Od 2007. do 2014. voditelj je znanstvenog projekta “Srednjovjekovna Istra: prostor zajedništva i suprotnosti (od VI. do XVI. st.)”, a od 2012. do 2016. voditelj partnerskog udjela Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u međunarodnom projektu “IPA: Adriatic fortresses and military areas – ADRIFORT”. Na Odsjeku za povijest FF-a u Puli Sveučilišta u Rijeci od 1996. do kraja 2006. i potom na Odjelu za humanističke znanosti, odnosno na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli drži kolegije iz hrvatske srednjovjekovne povijesti. U znanstveno-nastavnom je zvanju docenta bio od 15. rujna 2005. te izvanrednog profesora od 10. srpnja 2010., a 30. studenog 2015. je potvrđen u zvanje redovitog profesora. Znanstveni mu je pisani i urednički opus (knjige, znanstveni, stručni i pregledni članci) u najvećoj mjeri tematski definiran sudbinom hrvatskog plemstva u vrijeme osmanske ugroze (XV.-XVI. st.) te kasnosrednjovjekovnom i ranonovovjekovnom povješću Istre.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.