IVAN JURKOVIĆ:
O djelatniku

prof. dr. sc. Ivan Jurković

Zvanje: redoviti profesor

Funkcija: voditelj Katedre za srednjovjekovnu povijest

Lokacija:
Katedra za srednjovjekovnu povijest
Konzultacije:

ponedjeljkom 18.00 - 19.00 h

utorkom 18.00 - 19.00 h

četvrtkom 9.00 - 10.00 h

Telefon kućni:
052 377 553
Katedra/služba:
Katedra za srednjovjekovnu povijest
Godina diplomiranja:
1996.
Godina doktoriranja:
2004.

Nastava

Životopis

Rođen je 1961. god. u Puli. Na Zagrebačkom sveučilištu je od 1979. studirao na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Teološkom katoličkom fakultetu i na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta. Poslijediplomski studij je upisao 1994. na Odsjeku za srednjovjekovnu povijest (Medieval Department) Srednjoeuropskog sveučilišta u Budimpešti (Central European University – Budapest), gdje je magistrirao i doktorirao na temama sudbine hrvatskih (ne)plemenitih prognanika za trajanja osmanske opasnosti. Od 1994. je bio stipendist Srednjoeuropskog sveučilišta u Budimpešti, Štajerskoga zemaljskog arhiva (Steiermärkische Landesarchiv – Graz) i Yale sveučilišta (Yale University – New Haven), suradnik domaćih i međunarodnih projekata (Nacionalne i sveučilišne knjižnice, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Srednjoeuropskog sveučilišta u Budimpešti i Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli) te sudionik tuzemnih i inozemnih znanstvenih skupova. Od 2007. do 2014. voditelj je znanstvenog projekta “Srednjovjekovna Istra: prostor zajedništva i suprotnosti (od VI. do XVI. st.)”, a od 2012. do 2016. voditelj partnerskog udjela Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u međunarodnom projektu “IPA: Adriatic fortresses and military areas – ADRIFORT”. Na Odsjeku za povijest FF-a u Puli Sveučilišta u Rijeci od 1996. do kraja 2006. i potom na Odjelu za humanističke znanosti, odnosno na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli drži kolegije iz hrvatske srednjovjekovne povijesti. U znanstveno-nastavnom je zvanju docenta bio od 15. rujna 2005. te izvanrednog profesora od 10. srpnja 2010., a 30. studenog 2015. je potvrđen u zvanje redovitog profesora. Znanstveni mu je pisani i urednički opus (knjige, znanstveni, stručni i pregledni članci) u najvećoj mjeri tematski definiran sudbinom hrvatskog plemstva u vrijeme osmanske ugroze (XV.-XVI. st.) te kasnosrednjovjekovnom i ranonovovjekovnom povješću Istre.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Tko bi … pomaknuo makar i kamen… Osamstota obljetnica zaštite pulske Arene

Jurković, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2019.
Istarska Danica...

U spomen: Dražen Vlahov (1939. – 2018.)

Jurković, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2019.
Vjesnik Istarskog arhiva

U spomen: Franjo Šanjek (Poljana Biškupečka, 1. travnja 1939. – Zagreb, 27. srpnja 2019.), dominikanac, povjesničar, akademik

Jurković, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2019.
Vjesnik Istarskog arhiva

Dodjela počasnog doktorata mr. sc. Jakovu Jelinčiću, arhivskom savjetniku u miru, na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli

Jurković, Ivan ; Levak, Maurizio
Drugi radovi u časopisima, 2019.
Vjesnik Istarskog arhiva

Sveti Grgur Veliki u Njemačko-rimskom brevijaru (1518.), na freskama u Sveticama (1541.) i u Raju duše (1560.) koje su naručili Frankapani Modruški i Ozaljski

Jurković, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu

Historical Maps of Istria (the Sixteenth Century)

Jurković, Ivan
, 2019.

Gorski kotar, Gacka, Lika i Krbava: »Izginuše izabrani momci, sjajni vitezovi … koji su oslobodili iz turskih ruku Apuliju«

Jurković, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2019.

Migracije. Raseljenička kriza za osmanske ugroze: »U bašćini mojoj ne dadu mi priti«

Jurković, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2019.

Vojni ustroj i obrana Kraljevstva: Cito. Cito. Cito. Citissime!

Jurković, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2019.

Che farò io, dolorosa la vita mia, quando non ti potrò più, Ysotta, vedere? – Što da radim, tužan je moj život, kad te više neću moći vidjeti, Ižota?

Blagoni, Robert ; Jurković, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
9. istarski povijesni biennale – Emotio, affectus, sensus...: o osjećajima u povijesti na jadranskom prostoru

Nova interpretacija sadržaja slike Lazzara Bastianija iz samostana sv. Frane u Zadru

Prijatelj Pavičić, Ivana ; Jurković, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Napuljski obzori hrvatskoga kasnog srednjovjekovlja

Family Ties and Written Multilingual Heritage of the Frankapani at the Dawn of the Early Modern Period

Jurković, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Mare Internum Culture. Humanistic Ideas, Relationships, and Parallels in the Early Modern Age / Kultura Mare Internum. Humanističke ideje, veze i paralele u ranom novom vijeku

Vizualni identitet Stjepana III. Frankapana Ozaljskog u crkvi »Blasene Dywe Marie na Zmolcha Warhu«

Jurković, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu

Histria – Godišnjak Istarskog povijesnog društva / Rivista della Società Storica Istriana / Revija Istrskega zgodovinskega društva / The Istrian Historical Society Review, 7 (2017), 351 stranica

Jurković, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2018.
Povijesni prilozi

Jedinstvo kultura sjevernog Jadrana

Jurković, Ivan
, 2018.

Family Ties and Written Multilingual Heritage of the Frankapani at the Dawn of the Early Modern Period

Jurković, Ivan
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
Mare Internum Culture. Humanistic Ideas, Relationships, and Parallels in the Early Modern Age / Kultura Mare Internum. Humanističke ideje, veze i paralele u ranom novom vijeku

Grgur Veliki u Njemačko-rimskom brevijaru (1518.) i Raju duše (1560.) koje su dali tiskati Frankapani Modruški i Ozaljski

Jurković, Ivan
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
Rimski brevijari od 13. stoljeća do Tridentskog sabora: jezik, pismo, tekst, slika, funkcija, ustroj / Roman Breviaries from the 13th Century to the Council of Trent: Language, Script, Text, Image, Function, Structure

Bibliografija radova objavljenih u Vjesniku istarskog arhiva (sv. 1–25)

Jurković, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2018.
Vjesnik Istarskog arhiva

Variations on Nobility in Central and South- Eastern Europe. An Introduction

Jurković, Ivan ; Szende, Katalin
Poglavlja u knjigama, 2018.

Bertold Andechs-Meranski, istarski markgrof i akvilejski patrijarh

Jurković, Ivan
, 2018.

Povijesne karte hrvatskih zemalja u ranom srednjem vijeku (6 karata)

Jurković, Ivan
, 2018.

Dražen Vlahov, Glagoljske matice krštenih i vjenčanih iz Draguća u Istri 1579. – 1650., Posebna izdanja, sv. 34, Glagoljski rukopisi, sv. 11, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2015., 334 str.

Jurković, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2017.
Vjesnik Istarskog arhiva

Histria – Godišnjak Istarskog povijesnog društva / Rivista della Società Storica Istriana / Revija Istrskega zgodovinskega društva / The Istrian Historical Society Review, br. 6 (2016.), 391 str.

Jurković, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2017.
Vjesnik Istarskog arhiva

O grbovima u molitvenicima koje su dali tiskati 1518. u Veneciji Krsto Frankapan sa suprugom Apolonijom Lang i 1560. u Padovi Katarina Frankapan, supruga Nikole Zrinskog Sigetskog

Jurković, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Njemačko-rimski brevijar 1518. (500. obljetnica)

Jurković, Ivan
, 2017.

Identiteti hrvatskih raseljenika u zemljama njihova doseljavanja (15.–16. st.)

Jurković, Ivan
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
Colloquia Mediaevalia Croatica III: Nacionalne ideje i etnička lojalnost u renesansnoj Hrvatskoj

“Dostojno jest da mi za grih zla patimo” – osmanska osvajanja hrvatskih zemalja kao Božja pokora?

Jurković, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2017.

Histria – Godišnjak Istarskog povijesnog društva / Rivista della Società Storica Istriana / Revija Istrskega zgodovinskega društva / The Istrian Historical Society Review, br. 5 (2015.), 426 str.

Jurković, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2016.
Vjesnik istarskog arhiva

Denis Visintin – David Di Paoli Paulovich – Rino Cigui, Le confraternite istriane: Una sintesi, Fonti e Studi per la storia dell’Adriatico orientale, Vol. III, Pirano / Piran: Società di studi storici e geografici / Društvo za zgodovinske in geografske študije, 2014., 246 str.

Jurković, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2016.
Vjesnik istarskog arhiva

[W]altersteinov grafit u Barbanu – hrvatski identitet njemačkog plemića krajem 15. stoljeća

Jurković, Ivan
, 2016.

Podrijetlo i sudbina plemića u službi Nikole Šubića Sigetskog

Jurković, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
4. međunarodni znanstveni skup u Čakovcu: "Nikola IV. Zrinski i njegovo doba – u povodu 450. obljetnice Sigetske bitke / Nikola IV Zrinski and His Era – on the Occasion of the 450th Anniversary of the Battle of Szigetvár" u organizaciji Matice hrvatske, Zrinske garde Čekovec, Družbe “Braća Hrvatskoga Zmaja” i Hrvatskoga vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman”

Povijesne karte Istre i teritorija grada Labina od 15. do 17. stoljeća (4 karte)

Jurković, Ivan
, 2016.

Plemeniti prognanici za osmanske ugroze i preobrazba srednjovjekovnih hrvatskih zemalja u jedinstveno Kraljevstvo

Jurković, Ivan
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
Nikola Šubić Zrinski i Siget 1566. / Nicholas Šubić Zrinski and Szigetvár 1566

Ne bez silne neugode po moj ponos – ugroza i obrana časti u govoru Bernardina Frankapana pred njemačkim staležima (1522.)

Jurković, Ivan
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
"Krize, sukobi i solidarnost u povijesnoj perspektivi", sekcija: "Obrana i ugroza časti" – V. kongres hrvatskih povjesničara u Zadru

Glagoljski rukopisi – izdavački niz Državnog arhiva u Pazinu

Jurković, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Međunarodna arhivistička konferencija “Stanje i perspektive arhivske glagoljske baštine” / International Archival Convention “The State and the Outlook of Archival Glagolitic Heritage” u organizaciji Državnog arhiva u Pazinu i Državnog arhiva u Rijeci

Nikola Zrinski – predaja Sigeta i plaćanje otkupnine kao izlaz iz pogibelji? Sudbina zarobljenika u Osmanskom Carstvu / Zrínyi Miklós – Sziget feladása és váltságdíj fizetése, mint megmenekülés a veszedelemből? A rabok sorsa az Oszmán Birodalomban

Jurković, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Međunarodni znanstveni skup "Nikola Šubić Zrinski i njegovo doba" u organizaciji Mađarskog instituta Balassi u Zagrebu, Hrvatskog instituta za povijest, Instituta za povijest Centra za humanističke znanosti MTA, Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za društvene i povijesne znanosti HAZU, Veleposlanstva Mađarske u Zagrebu i Ministarstva ljudskih resursa Mađarske

Povijesne karte crkvene organizacije u Istri i vizitacije Ignacija Kajetana Buzetskog god. 1788. (4 karte)

Jurković, Ivan
, 2016.

Srednji vijek je najhumanije razdoblje u povijesti čovječanstva

Jurković, Ivan
, 2015.

Treća medievistička znanstvena radionica u Rijeci

Jurković, Ivan
, 2015.

O bosanskim doseljenicima u Istru (15. – 16. st.)

Jurković, Ivan
, 2015.

Historical Map of late medieval Dalmatian places with a statutory law and a map of Istrian places with a statutory law (2 maps).

Jurković, Ivan
, 2015.

Povijesne karte Istre i Dalmacije u 19. stoljeću (6 karata)

Jurković, Ivan
, 2015.

Historical map of Dalmatian borders in the Early Middle Ages and a map of the Glagolitic inscriptions spread on the Northern and Southern Dalmatia (2 maps)

Jurković, Ivan
, 2015.

Demográfiai válság az oszmánellenes háborúk idején: Magyar és horvát főurak és a horvát kizelepülők / Demografska kriza u razdoblju protuosmanskih ratova: ugarski i hrvatski velikaši i hrvatski raseljenici

Jurković, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2015.

Druga medievistička znanstvena radionica u Rijeci

Jurković, Ivan
, 2014.

Krešimir Kužić, Hrvatska obala u putopisima njemačkih hodočasnika XIV. – XVII. st.: opora – vinorodna – kršćanska, ser. Biblioteka znanstvenih djela, knj. 174, Književni krug, Split 2013., 623 str. + 1 CD

Jurković, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2014.
Vjesnik Istarskog arhiva

Tadija Smičiklas (Reštovo, 1. listopada 1843. – Zagreb, 8. lipnja 1914.)

Jurković, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2014.
Hrvatska revija

Dodjela počasnog doktorata prof. Draženu Vlahovu, arhivskom savjetniku u miru, na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli

Jurković, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2013.
Vjesnik Istarskog arhiva

U potrazi za slavom mučeništva? Sv. Nikola Tavelić i martirski pokret u Córdobi – razlike i sličnosti

Jurković, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu

Prva medievistička znanstvena radionica u Rijeci. Izvori i metodologija za kulturnu i društvenu povijest

Karbić, Damir ; Jurković, Ivan
, 2013.

Bertošin zbornik : Zbornik u čast Miroslava Bertoše, knj. 3


Uredničke knjige, 2013.

Bertošin zbornik : Zbornik u čast Miroslava Bertoše, knj. 2


Uredničke knjige, 2013.

Bertošin zbornik : Zbornik u čast Miroslava Bertoše, knj. 1


Uredničke knjige, 2013.

Chronicon. Medieval Narrative Sources. A chronological guide with introductory essays

Jurković, Ivan ; Bak, János M.
Autorske knjige, 2013.

Marija Mogorović Crljenko, Druga strana braka: nasilje i ilegitimnost u (izvan)bračnim vezama na području Porečke biskupije u prvoj polivici 17. stoljeća, Zagreb: Srednja Europa, 2012., 312 str. (18 tablica, 2 karte)

Jurković, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2012.
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Histria – Godišnjak Istarskog povijesnog društva, br. 1 (2011.), 335 str.

Jurković, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2012.
Vjesnik Istarskog arhiva

Povijesne karte Istre i Dalmacije u srednjem i ranom novom vijeku (2 karte)

Jurković, Ivan
, 2012.

Povijesne karte hrvatskih zemalja u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku (6 karata)

Jurković, Ivan
, 2012.

4. istarski povijesni biennale – The 4th Istrian History Biennale. Filii, filiae..: položaj i uloga djece na jadranskom prostoru – Filii, filiae..: Position and Role of Children in the Adriatic Area, Zbornik radova / Conference Papers, sv. / vol. 4, Poreč: Državni arhiv u Pazinu – Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Zavičajni muzej Poreštine, 2011., 288 str.

Jurković, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Tabula : časopis Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Povijesne karte Istre: prva polovica 20. stoljeća (7 karata)

Jurković, Ivan
, 2011.

Povijesne karte Hrvatske od kraja 18. do sredine 19. stoljeća (6 karata)

Jurković, Ivan
, 2011.

In memoriam: Lujo Margetić (1920.-2010.)

Jurković, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2010.
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Pavao Maček, Plemeniti rodovi Jelačića: I. Rod Jelačića od Prigorja, Pušče, Buzina i Pretkovca (Krapine): II. Rod Jelačića od Biševića: S priloženim rodoslovnim stablima, Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić”, Radovi, knj. 20, Zagreb, 2010., 1001 str. + 2 rodoslovne tablice

Jurković, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2010.
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Jakov Jelinčić – Nella Lonza, Statuta Communis Duorum Castrorum – Statut Dvigradske općine: Početak 15. stoljeća, Pazin – Kanfanar: Državni Arhiv u Pazinu, 2007., 358 str.

Jurković, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2010.
Vjesnik Istarskog arhiva

Nella Lonza – Jakov Jelinčić, Vodnjanski statut – Statuto di Dignano MCDXCII, u: Neven Budak (gl. ur.), Kolana od statuti / Collana degli Statuti, knj. 2, Vodnjan – Pazin – Zagreb: Grad Vodnjan – Državni arhiv u Pazinu – Humaniora d.o.o. – Leykam international d.o.o., 2010., 574 str.

Jurković, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2010.
Vjesnik Istarskog arhiva

Bernardin Frankapan Modruški, Oratio pro Croatia. Govor za Hrvatsku (1522.)

Jurković, Ivan ; Moretti, Violeta
Autorske knjige, 2010.

Historical Maps of the Fifteenth and Sixteenth Century Adriatic Basin (2 Maps)

Jurković, Ivan
, 2010.

Obitelj Lenkovića i njezina uloga u protu-osmanskom obrambenom sustavu 16. stoljeća (Povodom 450. obljetnice bitke kod Svete Helene)

Jurković, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
II. znanstveni skup Sveti Ivan Zelina – ; povijest i kultura

Povijesne karte Istre i Hrvatske u antici (6 karata)

Jurković, Ivan
, 2009.

Međunarodni znanstveni skup 4. istarski povijesni biennale, Poreč: Zavičajni muzej Poreštine – Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Državni arhiv u Pazinu, 21.-23. svibanj 2009.

Jurković, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2009.
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Pavao Maček, Rod Orehovečkih od Svetog Petra Orehovca: Rodoslovna rasprava: S priloženim rodoslovnim stablom, Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić”, Radovi, knj. 17, Zagreb, 2008., 584 str. + 2 rodoslovne tablice

Jurković, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2009.
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Paul Freedman, Out of the East: Spices and the Medieval Imagination, New Haven – London: Yale University Press, 2008., X + 275 str.

Jurković, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2009.
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Rodoslov plemića i baruna Kaštelanovića od Svetog Duha (od 14. do. 17. stoljeća)

Jurković, Ivan ; Maček, Pavao
Autorske knjige, 2009.

Krv, znoj i suze

Jurković, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
IV. Jadranski susreti studenata povijesti Republike Hrvatske

Originalni primjerci i kritička izdanja Govora za Hrvatsku kneza Bernardina Frankapana

Jurković, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Znanstveni skup “ Bernardin Frankopan i njegovo doba”

Crvljivi biškoti i slastice – hrana i branitelji na istočnojadranskom Predziđu kršćanstva u 16. stoljeću

Jurković, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Treći istarski povijesni biennale - Cerealia, oleum, vinum… : kultura prehrane i blagovanja na jadranskom prostoru

Povijesne karte Istre i Hrvatske u predhistoriji (4 karte)

Jurković, Ivan
, 2008.

Progonjeni, ali ne napušteni ; obarani, ali ne oboreni… – “ turska opasnost” , istočnojadranske komune i svećenici iz Hrvatske

Jurković, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
III. kongres hrvatskih povjesničara, Split - Supetar, Sekcija za urbanu povijest

Nikola Šubić Zrinski Sigetski – prognanik i branitelj

Jurković, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Nikola Zrinski Sigetski (1508-1566) – tko je to? Osječko ljeto kulture

Vrhrički i hlivanjski plemeniti rod Čubranića u Dalmaciji i Hrvatskoj od mira u Zadru (1358.) do prodaje Zadra i Dalmacije (1409.)

Jurković, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
Zadarski mir ishodište jedne epohe – Znanstveni skup u povodu 650. obljetnice zadarskog mira

The importance of King Matthias Corvinus’ s anti-Ottoman defence system in Croatia

Jurković, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
The International Conference Mathias Corvinus and His Time

Andrej Komac, Od mejne grofije do dežele: Ulrik III. Spanheim in Kranjska v 13. stoletju, uvod. studija Peter Štih, prir. i ur. Miha Kosi, Thesaurus memoriae, ser. Dissertationes, 5, Ljubljana: Založba ZRC, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 2006., 324 str.

Jurković, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2008.
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU

Ugrinovići od Roga – Raseljena obitelj plemenitog roda Šubića Bribirskih za trajanja osmanske ugroze

Jurković, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU

Dražen Vlahov, Glagoljski rukopisi iz Roča: iz Knjige crkve i bratovštine sv. Bartolomeja (1523.-1611.), Posebna izdanja Državnog arhiva u Pazinu, sv. 15., Glagoljski rukopisi 5, Pazin: DAPA, 2007., 643 str.

Jurković, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2007.
Acta Histriae

Povijesne karte hrvatskih zemalja u razdoblju renesanse (2 karte)

Jurković, Ivan
, 2007.

Povijesne karte Istre, Dalmacije i Dubrovnika u ranom novom vijeku (8 karata)

Jurković, Ivan
, 2007.

Povijesne karte Vojne krajine i osmanskog teritorija u ranom novom vijeku (8 karata)

Jurković, Ivan
, 2007.

Povijesne karte Istre u ranom srednjem vijeku (4 karte)

Jurković, Ivan
, 2007.

Povijesne karte hrvatskih zemalja u ranom novom vijeku (9 karata)

Jurković, Ivan
, 2007.

“Veliki i osobit razbojnik” u službi pape - Petar Kružić, kapetan najjužnijeg dijela protuosmanskoga obrambenog sustava Hrvatske

Jurković, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Vertikalna mobilnost hrvatskog plemstva na granici s Osmanskim Carstvom – primjer Berislavića od Vrhrike i Male Mlake

Jurković, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
IV. Dies Historiae: Raznolikosti među hrvatskim plemstvom kroz povijest

Sveta Helena

Jurković, Ivan ; Horvat, Zorislav ; Houška, Mladen
Autorske knjige, 2007.

Nikola Stariji i Nikola Sigetski

Jurković, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Povijest obitelji Zrinski

Pop Šimić, opat molstira sv. Petra u šumi - posredničke uloge raseljenog svećenika, kliškog potkneza i bilježnika za trajanja osmanske ugroze

Jurković, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
2. istarski povijesni biennale - Sacerdotes, iudices, notarii...: posrednici među društvenim skupinama

Osmanska ugroza, plemeniti raseljenici i hrvatski identitet

Jurković, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.
Povijesni prilozi

Everyday Life Along the Croatian and Hungarian Military Frontier (the Sixteenth Century)

Jurković, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2006.
Everyday Life Through History - Indispensable and Dispensable. Summer ISHA Seminar

Legende hrvatskog srednjovjekovlja

Jurković, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2006.
I. jadranski susreti studenata povijesti Republike Hrvatske

Osmanska ugroza, plemeniti raseljenici i hrvatski identitet

Jurković, Ivan
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2006.
Uloga hrvatskog plemstva na očuvanju i održanju hrvatske nacionalnosti i državnosti

Statuimus et ordinamus, quod...: sustavi moći i mali ljudi na jadranskom prostoru, 1. istarski povijesni biennale, sv. 1, Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa, gl. ur. Robert Matijašić, Državni arhiv u Pazinu – Filozofski fakultet u Puli – Pučko otvoreno učilište Poreč, Zavičajni muzej Poreštine, Poreč 2005., 280 str.

Jurković, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2006.
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Vrhrički i hlivanjski plemeniti rod Čubranića do sredine 15. stoljeća. Njihov društveni položaj, prostorni smještaj, posjedi i gospodarska moć

Jurković, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Rodoslov Berislavića Vrhričkih i Malomlačkih (od 15. do 18 stoljeća)

Maček, Pavao ; Jurković, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru

Hrvatski identitet plemstva austrijskog dijela Istre krajem XV. i tijekom XVI. stoljeća

Jurković, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2006.
Identitet Istre. Ishodišta i perspektive

Prozopografska analiza "teštamenta" gospe Jeleni, sestri pokojnoga kneza Petra Kružića

Jurković, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2005.

In memoriam: István György Tóth (1956.-2005.)

Jurković, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2005.
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Socijalni status i prisilni raseljenici podrijetlom iz hrvatskih plemićkih obitelji u zemljama njihovih doseoba za trajanja osmanske ugroze

Jurković, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Šesnaestostoljetna hrvatska raseljenička kriza i moderna sociološka terminologija

Jurković, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.
Društvena istraživanja

Hrvatsko raseljeno plemstvo u korespondenciji Antuna Vrančića

Jurković, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2005.
Znanstveni skup o Antunu Vrančiću u povodu 500. obljetnice rođenja (Šibenik, 29. 5. 1504. – ; ; Prešov, 15. lipnja 1573.)

The Fate of the Croatian Noble Families in the face of Ottoman Advance

Jurković, Ivan
Doktorske disertacije, 2004.

Visoki stupanj autonomije – želja ; ovisne komune i komuni – krajnji dosezi istarskih srednjovjekovnih gradskih zajednica

Jurković, Ivan
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2004.
Hrvatska i Europa. Integracije u povijesti. II. kongres hrvatskih povjesničara

Klasifikacija hrvatskih raseljenika za trajanja osmanske ugroze (od 1463. do 1593.)

Jurković, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.
Migracijske i etničke teme

Raseljena plemićka obitelj za osmanske ugroze: primjer Berislavića de Werhreka de Mala Mlaka. (Dio drugi - Nasljednici Stjepana Berislavića tijekom 16. st.)

Jurković, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Hrvatska i Europa. Kultura, znanost i umjetnost, sv. 3 ; Barok i prosvjetiteljstvo (XVII-XVIII. stoljeće)

Jurković, Ivan
, 2003.

Between Dynastic Struggles and Ottoman Invasion: Croatian Aristocracy and Nobility towards Central Authority at the End of the Fifteenth Century

Jurković, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2003.
International Medieval Congress

Das Schicksal des kroatischen Kleinadels unter dem Druck des Osmanenreichs

Jurković, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.
East Central Europe - L'Europe du Centre-Est. Eine wissenschaftliche Zeitschrift

Nataša Štefanec, Heretik Njegova Veličanstva: povijest o Jurju IV. Zrinskom i njegovu rodu, Biblioteka: Homines, tempora, loci [u prilozima: Fridericus Latom, Victoria Sarakanzigethana ... - Sárkányszigetska pobjeda, lat. prev. Zrinka Blažević], Zagreb: Barbat, 2001., XIII + 316 str.

Jurković, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2002.
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU

Raseljena plemićka obitelj za osmanske ugroze: primjer Berislavića de Werhreka de Mala Mlaka (Dio prvi: Stjepan Berislavić Vrhrički i Malomlački)

Jurković, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Tadija Smičiklas profesor pomoćnih povijesnih znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Jurković, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2000.
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Catherine Wendy Bracewell, Senjski uskoci: piratstvo, razbojništvo i sveti rat na Jadranu u šesnaestom stoljeću, prev. Nenad Popovoć et al., ur. Drago Roksandić, Zagreb: Barbat, 1997., 319 str.

Jurković, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 1999.
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Hrvatska i Europa ; kultura, znanost i umjetnost, ur. Ivan Supičić, sv. I., Srednji vijek (VII-XII. stoljeće): Rano doba hrvatske kulture, ur. I. sv. Josip Bratulić et al. (Zagreb: HAZU - AGM, 1997.), 632. str. + 550 ilustr. u bojama, tlorisa i zemljovida

Jurković, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 1999.
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Pisma iz Krndije

Geiger, Vladimir ; Jurković, Ivan
Autorske knjige, 1994.

Što se dogodilo s Folksdojčerima? Sudbina Nijemaca u bivšoj Jugoslaviji

Geiger, Vladimir ; Jurković, Ivan
Autorske knjige, 1993.