MARINA ZGRABLIĆ:
O djelatniku

dr. sc. Marina Zgrablić

Zvanje: povjera predavanja

Funkcija: Poslijedoktorandica

Lokacija:
Katedra za staru i srednjovjekovnu povijest
Konzultacije:

Petkom od 13.00 do 15.00 sati.

Telefon kućni:
052/377552
Katedra/služba :
Katedra za staru i srednjovjekovnu povijest
Godina diplomiranja:
2005
Godina doktoriranja:
2015

Nastava

Životopis

Marina Zgrablić diplomirala je studij jednopredmetne povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2005. godine s temom "Kasnoatnička Pula. Kolonizacija i urbanizacija. Na istom je Fakultetu upisala doktorski studij Medievistike i doktorirala s temom "Svetački kultovi u Istri u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku" 2015. godine. Od kraja 2008. zaposlena je na Odsjeku za povijest Filozovskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, na kojemu sudjeluje u nastavi iz premeta na preddiplomskom sveučilišnom studiju povijesti (Apeninski poluotok u srednjem vijeku) i diplomskom sveučilišnom studiju (Gospodarska povijest antike, Povijest kristijanizacije i Terenska nastava II), te u izvođenju nastave na preddiplomskom sveučilišnom studiju Kultura i turizam (Povijest civilizacija).

Njezini su znanstveni i istraživački interesi usmjereni na proučavanje kasnoantičke i ranosrednjovjekovne povijesti Istre u kontekstu širih regionalnih crkveno-političkih zbivanja, s posebnim naglaskom na institucionalizaciju kršćanstva, formiranje kršćanskih kultova i proučavanje hagiografske tradicije.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  Poglavlja u knjizi
 

1. Zgrablić, Marina; Bulić, Davor.
The rural landscape in Istria between Late Antiquity and the Early Middle Ages: changes in the context of Christianization // IV Ciclo di Studi Medievali. Atti del Convegno 4-5 giugno 2018 Firenze / Dolce, Roberta ; Martini, Sofia ; Del Monte, Roberto (ur.).
Firenza : NUME Gruppo di Ricerca sul Medioevo Latino, 2018. Str. 93-101.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Zgrablić, Marina.
Hagiografska tradicija Istre i materijalna svjedočanstva štovanja mučenika u kasnoj antici i ranome srednjem vijeku. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 81 (2018) , 1; 1-24 (članak, znanstveni).

2. Zgrablić, Marina; Bulić, Davor.
Povijesno-topografski aspekti kristijanizacije agera kolonije Pole u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku (4.–6. stoljeće). // Radovi - Zavod za hrvatsku povijest. 49 (2017) ; 35-77 (pregledni rad, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Zgrablić, Marina.
Naselja, crkve i biskupi u Istri između kasne antike i ranoga srednjeg vijeka: primjer Pulske biskupije. // Tabula: Časopis Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 10 (2012) ; 129-146 (članak, ostalo).
 

Izabrane publikacije

Marina Zgrablić, Davor Bulić, Povijesno-topografski aspekti kristijanizacije agera kolonije Pole u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku (4. – 6. stoljeće), ISSN 0353-295X (Tisak) 1849-0344 (Online)  Radovi - Zavod za hrvatsku povijest, Vol. 49, Zagreb, 2017, str. 3-46.

Marina Zgrablić, Hagiografska tradicija Istre i materijalna svjedočanstva štovanja istarskih mučenika u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku, Croatica Cristiana Periodica, br. 18, (u tisku), Zagreb.

Marina Zgrablić, Naselja, crkve i biskupi u Istri između kasne antike i ranog srednjeg vijeka: primjer pulske biskupije, Tabula 10, 2012, Pula, 129-146.