MARINA ZGRABLIĆ:
O djelatniku

doc. dr. sc. Marina Zgrablić

Zvanje: docent

Funkcija: Docentica

Lokacija:
Katedra za staru i srednjovjekovnu povijest
Konzultacije:

Ponedjeljkom od 14.00 do 16.00 sati.

Telefon kućni:
052/377552
Katedra/služba:
Katedra za staru i srednjovjekovnu povijest
Godina diplomiranja:
2005.
Godina doktoriranja:
2015.

Nastava

Životopis

Marina Zgrablić diplomirala je studij jednopredmetne povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2005. godine s temom "Kasnoatnička Pula. Kolonizacija i urbanizacija. Na istom je Fakultetu upisala doktorski studij Medievistike i doktorirala s temom "Svetački kultovi u Istri u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku" 2015. godine. Od kraja 2008. zaposlena je na Odsjeku za povijest Filozovskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, na kojemu sudjeluje u nastavi iz premeta na preddiplomskom sveučilišnom studiju povijesti (Apeninski poluotok u srednjem vijeku) i diplomskom sveučilišnom studiju (Gospodarska povijest antike, Povijest kristijanizacije i Terenska nastava II), te u izvođenju nastave na preddiplomskom sveučilišnom studiju Kultura i turizam (Povijest civilizacija).

Njezini su znanstveni i istraživački interesi usmjereni na proučavanje kasnoantičke i ranosrednjovjekovne povijesti Istre u kontekstu širih regionalnih crkveno-političkih zbivanja, s posebnim naglaskom na institucionalizaciju kršćanstva, formiranje kršćanskih kultova i proučavanje hagiografske tradicije.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Marina Zgrablić, Davor Bulić, Povijesno-topografski aspekti kristijanizacije agera kolonije Pole u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku (4. – 6. stoljeće), ISSN 0353-295X (Tisak) 1849-0344 (Online)  Radovi - Zavod za hrvatsku povijest, Vol. 49, Zagreb, 2017, str. 3-46.

Marina Zgrablić, Hagiografska tradicija Istre i materijalna svjedočanstva štovanja istarskih mučenika u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku, Croatica Cristiana Periodica, br. 18, (u tisku), Zagreb.

Marina Zgrablić, Naselja, crkve i biskupi u Istri između kasne antike i ranog srednjeg vijeka: primjer pulske biskupije, Tabula 10, 2012, Pula, 129-146.