Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Hrvatski za strance

Provjera znanja hrvatskog jezika kao drugoga i stranoga 

Katedra za hrvatski jezik "Ivan Zoričić" Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli organizira i provodi testiranje poznavanja hrvatskoga jezika. Ispiti provjere hrvatskoga jezika kao drugoga i stranoga namijenjeni su pristupnicima kojima je potrebna potvrda o poznavanju hrvatskoga jezika kao uvjet za upis na visokoškolske ustanove u Republici Hrvatskoj, nostrifikaciju stranih diploma, zaposlenje, stjecanje državljanstva (po Zakonu o strancima, članak 83.) te za ostale potrebe. 

Ispiti provjere znanja održavaju se na 

Filozofskom fakultetu
Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
I. M. Ronjgova 1
52 100 Pula
tel.: 052/377-504, mob. 099/865-88-65

Ispite provode predavači Katedre za hrvatski jezik "Ivan Zoričić". 

Cijena ispita za provjeru poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma za strance po prisupniku iznosi 860,00 kn + pdv (25%) = 1.075,00 kn. Novac se uplaćuje općom uplatnicom na žiro-račun Filozofskog fakulteta:

HR1923600001101931377 

(u svrhu polaganja ispita znanja hrvatskoga jezika). 

Slika: primjer za ispunjavanje uplatnice za ispit

Prijava pristupnika

Pristupnici prijavljuju ispite popunjavanjem prijavnice od 8 do 12 sati u dekanatu Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, 

I. M. Ronjgova 1
52 100 Pula
(I. kat desno)
tel.: 052/377-504, mob. 099/865-88-65

kontakt: Ariana Brženda, tajnica Fakulteta 

Prema broju prijava utvrđivat će se datum polaganja, o čemu će pristupnici biti pravovremeno obaviješteni telefonom.  

Ispit

Ispit se prijavljuje sedam dana prije ispitnoga roka uz predočenje uplatnice i putovnice ili druge isprave koja služi za prelazak državne granice. Zbog obveze izdavanja računa molimo da se ispit plati na dan održavanja ispita.

Ispitne cjeline od kojih se sastoji provjera znanja sljedeće su: 

  1. razumijevanje slušanoga teksta
  2. razumijevanje čitanoga teksta
  3. poznavanje gramatičkih struktura i pravopisa
  4. pismeno izražavanje
  5. usmeno izražavanje. 

Primjer ispita pogledajte OVDJE (u PDF-formatu)!

Pravilnik o načinu i troškovima polaganja ispita iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma (Ovdje, MS Word)

Za usmeni dio ispita pristupnik mora pripremiti jednu blisku temu iz svakodnevnoga života koju će ukratko izložiti (5 minuta) te nakon toga o njoj razgovarati s ispitivačem.

Nakon što položi ispit, pristupnik dobiva potvrdu koja mu omogućuje ostvarivanje prava stalnoga boravka i hrvatskoga državljanstva u Republici Hrvatskoj. Potvrdu potpisuje dekan Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Popis literature (udžbenici i vježbenice) koji vam može pomoći u pripremanju ispita (ovisno o razini koju polažete) možete potražiti na stranicama Croaticuma (Centra za hrvatski kao drugi i strani jezika):

Mrežno su dostupni i pravopis i školska gramatika hrvatskoga jezika u izdanju Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje:

Odsjek za kroatistiku u Puli ima verificirane programe poučavanja hrvatskoga jezika kao stranoga, i to kao jednomjesečni tečaj ili kao semestralna nastava.