HRVATSKI ZA STRANCE:
Hrvatski za strance

Provjera znanja hrvatskog jezika kao drugoga i stranoga 

Katedra za hrvatski jezik Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli organizira i provodi testiranje poznavanja hrvatskoga jezika. Ispiti provjere hrvatskoga jezika kao drugoga i stranoga namijenjeni su pristupnicima kojima je potrebna potvrda o poznavanju hrvatskoga jezika kao uvjet za upis na visokoškolske ustanove u Republici Hrvatskoj, nostrifikaciju stranih diploma, zaposlenje, stjecanje državljanstva (po Zakonu o strancima, članak 83.) te za ostale potrebe. 

Ispiti provjere znanja održavaju se na 

Filozofskom fakultetu
Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
I. M. Ronjgova 1
52 100 Pula
tel.: 052/377-500 

Ispite provode predavači Katedre za hrvatski jezik. 

Cijena ispita za provjeru poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma za strance po prisupniku iznosi 860,00 kn + pdv (25%) = 1.075,00 kn. Novac se uplaćuje općom uplatnicom na žiro-račun Filozofskog fakulteta:

2360000-1500111222 

(u svrhu polaganja ispita znanja hrvatskoga jezika). 

Prijava pristupnika

Pristupnici prijavljuju ispite popunjavanjem prijavnice od 8,00 do 12,00 sati u dekanatu Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, 

I. M. Ronjgova 1
52 100 Pula
(I. kat desno)
tel.: 052/377-500

kontakt: Ariana Brženda, tajnica Fakulteta 

Prema broju prijava utvrđivat će se datum polaganja, o čemu će pristupnici biti
obaviješteni telefonom.  

Ispit

Ispit se prijavljuje sedam dana prije ispitnoga roka uz predočenje uplatnice i putovnice ili druge isprave koja služi za prelazak državne granice. 

Ispitne cjeline od kojih se sastoji provjera znanja sljedeće su: 

  1. razumijevanje slušanoga teksta
  2. razumijevanje čitanoga teksta
  3. poznavanje gramatičkih struktura i pravopisa
  4. pismeno izražavanje
  5. usmeno izražavanje. 

Primjer ispita pogledajte OVDJE (u PDF-formatu)!

Pravilnik o načinu i troškovima polaganja ispita iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma (Ovdje, MS Word)

Za usmeni dio ispita pristupnik mora pripremiti jednu blisku temu iz svakodnevnoga života koju će ukratko izložiti (5 minuta) te nakon toga o njoj razgovarati s ispitivačem.

Nakon što položi ispit, pristupnik dobiva potvrdu koja mu omogućuje ostvarivanje prava stalnoga boravka u Republici Hrvatskoj. Potvrdu potpisuju ispitivač Katedre za hrvatski jezik i dekan Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.