Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O skupu

Organizator konferencije: Katedra za strane jezike Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Organizacijski odbor konferencije

Hrvatska:

Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

 • prof. dr. sc. Lina Pliško, dekanica Filozofskog fakulteta u Puli
 • dr. sc. Irena Mikulaco, predsjednica Organizacijskog odbora
  • šefica katedre za strane jezike Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, predsjednica HAPRYAL-a
 • prof. dr. sc. Rafaela Božić, Zadarsko sveučilište, HAPRYAL
 • izv. prof. dr. sc. Sandra Hadžihalilović, Zadarsko sveučilište, HAPRYAL
 • prof. dr. sc. Marina Radčenko, Zadarsko sveučilište, HAPRYAL
 • prof. dr. sc. Natalija Vidmarović, HAPRYAL

Znanstveni odbori

Hrvatski ZO

 • prof. dr. sc. Lina Pliško, dekanica Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 • dr. sc. Irena Mikulaco, Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, HAPRYAL
 • prof. dr. sc. Rafaela Božić, Zadarsko sveučilište, HAPRYAL
 • izv. prof. dr. sc. Sandra Hadžihalilović, Zadarsko sveučilište, HAPRYAL
 • prof. dr. sc. Marina Radčenko, Zadarsko sveučilište, HAPRYAL
 • prof. dr. sc. Natalija Vidmarović, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, HAPRYAL
 • prof. dr. sc. Jasmina Vojvodić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, HAPRYAL

Međunarodni ZO:

 • prof. dr. sc. Arkhangelskaya Emma Mihajlovna, Latvija
  • Baltijska međunarodna akademija, Riga
 • doc. dr. sc. Lukáš Gajarský, Slovačka
  • Filozofski fakultet Sveučilišta sv. Ćirila i Metoda, Trnava 
 • prof. dr. sc. Guzman Tirado Rafael, Španjolska
  • Granadsko sveučilište, Granada
 • doc. dr. filoz. znanosti Andrea Grominova,
  • Filozofski fakultet Sveučilišta sv. Ćirila i Metoda, Trnava  
 • doc. dr. sc. Kalezić-Radonjić Svetlana, Crna Gora
  • Filološki fakultet, Sveučilište Crne Gora
 • dr. sc. Kowalewska Kinga, Poljska
  • Sveučilište Adam Mickiewicz, Poznań
 • dr. sc. Kozdra Michal, Poljska
  • Fakultet za primijenjenu lingvistiku, Varšavsko sveučilište, Varšava 
 • izv. prof. dr. sc. Ljevo Ovčina Amela, Bosna i Hercegovina
  • Filozofski fakultet, Sarajevo
 • doc. dr. sc. Maleeva Elena Sergeevna, Austrija
  • Fakultet primijenjenih znanosti, Beč, HAPRYAL
 • doc. dr. sc. Penčeva Antonija, Bugarska
  • pročelnica Odsjeka za strane jezike i primijenjenu lingvistiku Fakulteta za nacionalnu i svjetsku ekonomiju, predsjednica Bugarskog društva rusista, Sofija

Adresa konferencije i kontakt Organizacijskog odbora: ffpu-symposiumpula@unipu.hr

U ime Organizacijskog odbora konferencije,

 • dr. sc. Irena Mikulaco, predsjednica Organizacijskog odbora
  • šefica katedre za strane jezike Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, predsjednica Hrvatskoga društva nastavnika ruskoga jezika i književnosti

RADUJEMO SE SUSRETU U PULI!