Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Teme konferencije

Teme konferencije:

  1. Terminologija i jezik struke.
  2. Problemi interakcije jezika u procesu obrazovanja, komunikacije, profesionalnog djelovanja.
  3. Prijevod i međukulturna komunikacija.
  4. Suvremeni slavenski jezici.
  5. Jezična slika svijeta u slavenskom kontekstu.
  6. Poetika književnog djela.
  7. Književna tradicija u okviru slavenske književnosti.
  8. Metodika nastave stranih jezika u digitalnom prostoru.

Posebna tema konferencije "Puškin i Ljermontov u svjetskom književnom i umjetničkom prostoru" posvećena je dvama značajnim datumima: 225. obljetnici rođenja A. S. Puškina i 210. obljetnici rođenja M. Ju. Ljermontova.

Cilj konferencije je predstaviti teorijska i primijenjena istraživanja iz područja slavistike, kao i okupiti znanstvenike čiji znanstveni interes pokriva jednu od predloženih tema. Uključeni su slavisti, lingvisti, terminolozi, književni kritičari i prevoditelji. U okviru konferencije planirano je održavanje prezentacija knjiga i časopisa, radionica, kreativne večeri i kulturni program.

Jezici konferencije: svi slavenski jezici i engleski jezik.

Izlaganja: 20 minuta plenarno izlaganje, 15 minuta izlaganje u sekciji, trajanje radionice je 1 sat.

Oblici sudjelovanja: uživo i na daljinu.

Ispunjenu prijavnicu poslati na adresu Organizacijskog odbora konferencije: ffpu-symposiumpula@unipu.hr do 15. lipnja 2024.

 

Svi rukopisi znanstvenih radova prihvaćeni za objavljivanje proći će dvostruku slijepu recenziju. Zbornik znanstvenih i recenziranih radova bit će objavljen nakon konferencije i poslan sudionicima u elektroničkom obliku. Zbornik će biti uvršten u hrvatsku bazu DABAR.

Svi troškovi su na teret sudionika. Organizacijski odbor se ne bavi transferom i smještajem.


RADUJEMO SE SUSRETU U PULI!