Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Centar za istraživanje jezične i kulturne baštine Istre

Centro di ricerca del patrimonio linguistico e culturale dell'Istria

O centru

Centar za istraživanje jezične i kulturne baštine Istre / Centro di ricerca del patrimonio linguistico e culturale dell'Istria (dalje: Centar) osnovan je 2018. godine i djeluje pri Filozofskom fakultetu u Puli / Facoltà di Lettere, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, prema utvrđenom strateškom cilju i zadatcima u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti Sveučilišta. 

Centar je osnovan s ciljem organiziranja, povezivanja i koordiniranja interdisciplinarne znanstvenoistraživačke djelatnosti na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli čija je osnovna djelatnost vezana za pokretanje vlastitih znanstvenoistraživačkih projekta i programa te povezivanje onih fakultetskih projekata koji imaju interdisciplinarni karakter i mogu interferirati s projektima na područjima humanističkih i društvenih znanosti. 

Ciljevi i aktivnosti 

 • poticati i promicati znanstveno istraživanje jezične i druge nematerijalne kulturne baštine Istre te okupljati znanstvenike, sveučilišne profesore i istraživače kojima je to u središtu zanimanja;
 • proučavati međujezične odnose u Istri, a napose odnose istroromanskog (istriotskog) i istromletačkog idioma i hrvatskih narječja kao i jezičnih dodira i njihov utjecaj na jezičnu raznolikost i jezična prožimanja;
 • provoditi terensko istraživanje i prikupljati jezičnu, filološko-književnu, etnografsku, antropološku, filozofsku, povijesnu, umjetničku i glazbenu baštinu;
 • promišljati način očuvanja jezičnog i kulturnog identiteta Istre; 
 • utemeljiti arhiv za očuvanje jezične i kulturne baštine Istre;
 • unaprijediti jezična i kulturna istraživanja u Hrvatskoj u suradnji s međunarodnim znanstvenim institucijama; 
 • umrežavanje i suradnja na zajedničkim projektima sa ustanovama, centrima i pojedincima s drugih Sveučilišta u Hrvatskoj i svijetu;
 • izdavati monografije, časopise i ostale publikacije koje će hrvatsku znanstvenu i kulturnu javnost upoznati s rezultatima proučavanja;
 • organizirati znanstvena i stručna predavanja, tribine i znanstvene skupove te javna predstavljanja publikacija o rezultatima istraživanja Centra;
 • organizirati ljetne radionice i programe za daljnje obrazovanje istraživača.

U radu Centra sudjeluju:

 • prof. dr. sc. Elis Deghenghi Olujić
 • prof. dr. sc. Fulvio Šuran
 • doc. dr. sc. Tanja Habrle
 • doc. dr. sc. Eliana Moscarda Mirković
 • doc. dr. sc. Nada Poropat Jeletić
 • doc. dr. sc. Ivana Lalli Paćelat 
 • doc. dr. sc. Sandro Cergna
 • dr. sc. Isabella Matticchio
 • Marieta Djaković, viši predavač

Zamolbe za prijem novih članova

Zamolba za prijem u članstvu Centra podnosi se u pisanom obliku na adresu:

Centar za istraživanje jezične i kulturne baštine Istre
Centro di ricerca del patrimonio linguistico e culturale dell'Istria 
Filozofski fakultet u Puli
Facoltà di Lette e filosofia
I. M. Ronjgova 1
52100 Pula-Pola (Hrvatska)

Kontakti

Voditelj

Zamjenica

Tajnica

 • Ariana Brženda

Sjedište

 • Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
 • Filozofski fakultet u Puli
 • Facoltà di Lette e filosofia
 • Ivana Matetića Ronjgova 1
 • 52 100 Pula (HR)