Projekti

Rimskodobne preobrazbe prapovijesnih gradina u Istri - analiza i studija slučaja

Voditeljica: Klara Buršić-Matijašić
Suradnici: Giovanni Boschian, Davor Bulić, Katarina Gerometta, Robert Matijašić, Maša Sakara Sučević, Jana Škrgulja, Sandra Šoštarić
Trajanje: 1. srpnja 2014. - 30. lipnja 2018.
Financiranje: Hrvatska zaklada za znanost, Općina Vrsar
Sponzor: Montraker d.o.o.
Mrežna stranica projekta: rat-roph.unipu.hrGradine u rimsko doba

Arheološko istraživanje Plomin Luke

Voditelj: Davor Bulić
Suradnici: Robert Matijašić, Klara Buršić-Matijašić, Katarina Gerometta, studenti Odsjeka za povijest
Trajanje: 2015. - 2017.
Financiranje: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
Više o projektu: Plomin Luka

Konzervacija rimske cisterne na lokalitetu Monte Ricco kraj Vrsara

Voditelj: Robert Matijašić
Trajanje: 2016., 2017.
Financiranje: Općina Vrsar, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
Više o projektu: Tlocrt

Arheološki krajolik u održivom razvoju kulturnog turizma Općine Vrsar - ArchaeoCulTour

Voditelj: Robert Matijašić
Suradnici: Giovanni Boschian, Davor Bulić, Klara Buršić-Matijašić, Katarina Gerometta, Sara Popović, Katarina Šprem, Josip Višnjić, Marko Uhač, Nataša Urošević, Kristina Afrić Rakitovac, Nikola Vojnović, Vlasta Gortan, Tina Slamar, Sanda Bravar, Ivan Gerometta, Roberto Gergeta, Maurizio Matukina, Anton Prekalj, Milorad Harašić, Antonio Ciceran, Petra Pifar
Trajanje: 15. siječnja 2018. - 14. siječnja 2021.
Financiranje: Hrvatska zaklada za znanost, Općina Vrsar, Turistička zajednica Općine Vrsar, Maistra d.d.
Više o projektu: 

Gradine u rimsko doba

Više o projektu: